https://sites.google.com/site/ppenearorfarweareallone
https://sites.google.com/site/ppenearorfarweareallone/english
https://sites.google.com/site/ppenearorfarweareallone/french
https://sites.google.com/site/ppenearorfarweareallone/spanish
https://sites.google.com/site/ppenearorfarweareallone/russian

Η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας (ΠΠΕ) και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) - Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, διοργανώνουν

Διεθνή Παιδικό - Nεανικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ομογένεια : «κοντά ή μακριά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι ΕΝΑ»

Χιλιάδες παιδιά και νέοι της ομογένειας που βρίσκονται εκτός σχολείου λόγω των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες διεθνώς για να αποτραπεί περαιτέρω η εξάπλωση του κορονοϊού, περνούν το χρόνο τους στο σπίτι χωρίς να μοιράζονται την παρέα των φίλων τους, αλλά βιώνοντας μια κοινή παγκόσμια πραγματικότητα που φανερώνει ότι κοντά ή μακριά είμαστε όλοι ένα.

Ο Διεθνής Παιδικός-Νεανικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής αποτελεί μια πρόσκληση προς τη νέα γενιά της ομογένειας όπου γης να εκφράσουν τα συναισθήματα τους, να περιγράψουν με την τέχνη τους την καθημερινότητα που βιώνουν αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει η ανθρωπότητα, και να προβάλλουν μέσα από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους ένα ευοίωνο και ειρηνικό μέλλον.

Ως φορείς ελπίδας και αισιοδοξίας, οι νέοι και τα παιδιά καλούνται να στείλουν ένα οικουμενικό ενθαρρυντικό μήνυμα αγάπης, δύναμης και αλληλοσεβασμού.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μικροί δημιουργοί ενθαρρύνονται να λειτουργήσουν ως φορείς ελπίδας και αισιοδοξίας, στέλνοντας ένα οικουμενικό ενθαρρυντικό μήνυμα αγάπης, δύναμης και αλληλοσεβασμού.

Μέσω του προγράμματος, οι μικροί καλλιτέχνες ερευνούν, εκφράζονται, δημιουργούν και επικοινωνούν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους.

Τα εκπαιδευτικά-καλλιτεχνικά προγράμματα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την παιδαγωγική σκοπιμότητα, την επιστημονική εγκυρότητα, την παιδαγωγική καταλληλότητα, και την αισθητική αρτιότητα τους. Αναλυτικότερα: Δίνεται έμφαση στην παιδαγωγική σκοπιμότητα των προγραμμάτων και στην συμβολή τους στην προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα προγράμματα καλύπτουν συγκεκριμένες και υπαρκτές ανάγκες εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, καθώς παρέχουν την δυνατότητα για εξέλιξη των διδακτικών στόχων και ενισχύουν τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση του Προγράμματος Σπουδών.Επιπροσθέτως η ευρύτερη σκοπιμότητα των προγραμμάτων της ΠΠΕ αφορά σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αισθητική αρτιότητα τους, ενώ συνεκτιμώνται επίσης ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια των μαθητών/-τριών κατά τη χρήση τους, καθώς και η λειτουργική καταλληλότητα τους.Στο σύνολο τους, τα προγράμματα της ΠΠΕ είναι πρωτότυπα και καινοτόμα.Βασικό κριτήριο επιλογής των προγραμμάτων της ΠΠΕ αποτελεί η συνάφεια/συμβατότητα τους με την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα σε σχέση με τις παιδαγωγικές αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους που θέτει, τα περιεχόμενα και την εκπαιδευτική μεθοδολογία που προβλέπει. Παράλληλα, τα προγράμματα εκτιμώνται με βάση την εγκυρότητα της επιστημονικής γνώσης που μεταφέρουν.Εξετάζεται το κατά πόσον προβάλλουν ουσιαστικές και επιστημονικά ελεγμένες γνώσεις, σύγχρονες και επίκαιρες. Κρίνεται, επίσης, η καταλληλότητα τους σε σχέση με την ηλικία των μαθητών/-τριών για τους οποίους προορίζεται.Όλα τα προγράμματα της ΠΠΕ είναι συμβατά με τις αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης και συνεπή με την ισχύουσα εκπαιδευτική διαδικασία, προβάλλοντας γνώσεις ουσιαστικές, σύγχρονες και επιστημονικά ακριβείς,Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΠΠΕ εκτιμώνται ως προς την αισθητική τους αρτιότητα. Η αισθητική μορφή και τυπογραφική αρτιότητα των προγραμμάτων είναι ανάλογη με την ηλικία, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών/-τριών. Η δομή και η οργάνωση του υλικού διευκολύνουν την κατανόηση του περιεχομένου του.Τέλος, ως προς τη λειτουργικότητά τους, τα προγράμματα της ΠΠΕ προσδιορίζουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη χρήση τους. Συνοδεύονται από επαρκείς οδηγίες και οι προαπαιτούμενες γνώσεις για τη χρήση τους είναι συμβατές με την ηλικία των μαθητών/-τριών. Έχουν ποιότητα και ισορροπία στα επί μέρους τεχνικά στοιχεία τους (γραφικά, ήχος, βίντεο, υπότιτλοι, δομική διάρθρωση).Προβλέπουν τη δυνατότητα εξατομίκευσης της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με δυνητικά διακριτά επίπεδα μαθητών/-τριών στην ίδια τάξη. Η χρήση τους έχει διαδραστικό χαρακτήρα και παρέχει ανατροφοδότηση στον χρήστη. Όλα τα προγράμματα της ΠΠΕ προβλέπουν και δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης.Στο σύνολο τους, τα προγράμματα της ΠΠΕ χαρακτηρίζονται εν γένει ως «φιλικά προς τον χρήστη». Ενημερωθείτε για τα ενεργά καλλιτεχνικά - εκπαιδευτικά προγράμματα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας