นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รอบเขตเทศบาลตำบลศาลายา


 

นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธิถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร เนื่องในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนาง เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ


 

นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ ที่เกิดปัญหาอุทกภัยรอบเขตเทศบาล

     พร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขในจุดที่อาจเกิด เหตุแบบฉับพลัน นอกจากเครรื่องสูบน้ำ และ กระสอบทราย ที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัยแล้ว ยังมีการบรรเทาภัยโดยมอบไม้สำหรับเดินในพื้นน้ำท่วมขัง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพี่น้องชาวเทศบาลศาลายาอีกด้วย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งกองอำนวยการ ณ ข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา หากต้องการขอรับกระสอบทรายหรือแจ้งเหตุน้ำท่วม ขอเชิญเขียนคำร้อง พร้อมสำเน่บัตรประชาชน ยื่นได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศาลายา ติดต่อสอบถามโทร 028892141-42 และ 028892103  ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลศาลายา


 


นายนพดล  ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รอบเขตเทศบาลตำบลศาลายาด้วยเกิดฝนตกในปริมาณมากช่วงนี้ทำให้พื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลศาลายาเกิดภาวะน้ำท่วมประกอบกับพื้นที่ส่วนมาก ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ ปริมาณน้ำที่หนุนขึ้นจากคลองทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาต่างๆ นายกฯนพดล พร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง พร้อมพนักงานจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่าง กองสาธารณสุขฯ ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

แจ้งเหตุด่วน 24 ชม. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4410556
โทรศัพท์เทศบาล 02-8892141-42 02-8892103

  
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554 นายนพดล  ปริยพาณิชย์
นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ
ลงพื้นที่รอบเขตเทศบาลตำบลศาลายา สำรวจพื้นที่เพื่อพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝน
ที่มีมากในช่วงนี้ โดยเบื้องต้นได้สำรวจท่อระบายน้ำที่อุดตัน
พร้อมทั้งประสานงานกองงานต่างๆ ในการดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหา จากประชาชนในพื้นที่
ในการนำมาวางแผนป้องกันน้ำท่วมต่อไป

  
นายนพดล  ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลศาลายา กองช่าง กองสาธารณสุขฯ
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่
หลังจากได้ทำการสำรวจพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาล และประสานงานกองงานต่างๆ
นำเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติภาระกิจตามที่ได้วางแผนและสำรวจไว้
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลและให้ความ
ร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลศาลายา


นาย
นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ดูแลประชาชน พร้อมรับฟังปัญหา ของแต่ละพื้นที่
เพื่อนำมาวางแผนการพัฒนาต่อไป โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ
และแสดงความดีใจที่ได้เห็นผู้บริหารลงพื้นที่จริงด้วยตนเอง
ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวชุมชนและผู้ปฏิบัติงาน

  
17 มิถุนายน 2554 นายนพดล  ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรี พร้อมนางวิภาพร 
สุขสมัย รองนายกเทศมนตรี นายเอกรินทร์  เขียวคำรพ เลขานุการนายกฯ
นางสาววันเพ็ญ  จิตต์รักษ์ ปลัดเทศบาล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมงานโครงการ "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย" กับครอบครัวข่าว 3 ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
โดยภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์
ให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นี้

  
นายนพดล  ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศาลายา เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2554 ณ
วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ร่วมโครงการรณรงค์ควมคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก "พุทธมณฑลรวมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก" กับสาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ และเอกชน และนักเรียนจากโรงเรียนวัดสาลวัน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แจ้งเหตุด่วน 24 ชม. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4410556
โทรศัพท์เทศบาล 02-8892141-42 02-8892103


28 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ ที่เกิดปัญหาอุทกภัยรอบเขตเทศบาล

26 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อม นางวิภาพร สุขสมัย(รองนายกเทศมนตรี) มอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ (wheel Chair)

23 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ตำรวจ สภ.พุทธมณฑล นำโดย พ.ต.ท.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์รอง ผกก.(ป.) สภ.พุทธมณฑล และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกำจัดวัชพืช และ ผักตบชวา ริมคลองมหาสวัสดิ์ (หน้าโรงเรียนวัดสาลวัน)

22 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์จราจร(กรวยจราจร และ แผงกั้นจราจร) ให้กับ สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

19 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ภาพกิจกรรมป้องกันน้ำท่วม เทศบาลตำบลศาลายา

16 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศาลายาประสบปัญหาอุทกภัย

13 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เร่งป้องกัน และช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศาลายา ที่ประสบอุทกภัย

12 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ประมวลภาพ นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2554

05 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ภาพกิจกรรม "การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี 2554" ของงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลศาลายา

05 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ภาพพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ เทศบาลตำบลศาลายา

01 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา โครงการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย จังหวัดนครปฐม

01 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน(การแข่งขันฟุตซอล) ประจำปี ๒๕๕๔

01 ก.ย. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลายา

19 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปี2554 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 พร้อม

19 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย นพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธิถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร เนื่องในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

17 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลายา

08 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา ทีวี รัฐสภา(Parliament TV) ได้ให้เกียรติ นายนพดล ปริยพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศาลายา ในการเข้าสัมภาษณ์ บันทึกเทปรายการ พร้อมนำลงพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินรายการ ออกอากาศเผยแพร่ทางช่อง ทีวีรัฐสภา ต่อไป

08 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา การประชุมสภาเทศบาลตำบล ศาลายา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2554 ประจำปี 2554

05 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา นาย นพดล ปริยพาณิชย์ เข้าร่วมพิธี เปิดอาคารสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

05 ส.ค. 2554
นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ของ เทศบาลตำบลศาลายา

แจ้งเหตุด่วน 24 ชม. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-4410556
โทรศัพท์เทศบาล 02-8892141-42 02-8892103 

by http://ppbusiness.4t.com

http://ppbusiness.4t.com/blank_10.html

Comments