ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม รุ่น ม.ศ.๓ ปี ๒๕๑๗ และ ม.ศ.๕ ปี ๒๕๑๙

ต้อนรับ เข้าสู่ ข้อมูลของชมรม พ.พ.17,19
    - ข่าวประชาสัมพันธ์
    - กิจกรรม
    - วารสารชมรม
    - ทำเนียบรุ่น