Data: 8-9 Lipca 2017
Miejsce:  IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań


Konkurencje:
  • 3x3x3 Najmniejsza liczba ruchów
  • 4x4x4 Bez patrzenia
  • 5x5x5 Bez patrzenia
  • 3x3x3 Wiele kostek bez patrzenia

Partnerzy:

Sponsorzy:

Wpisowe: 20 PLN
Płatne przelewem na konto:
78 1870 1045 2078 1277 2355 0001
Michał Bogdan

Początek rejestracji: 12.06.2017
Koniec rejestracji: 3.07.2017

Organizatorzy:

Delegat WCA:

Limit Zawodników: 45

Sponsorzy:
http://speedcube.pl/sklep/

https://www.facebook.com/HalczukStickers/