Parki Narodowe w Polsce


W Polsce mamy 23 Parki Narodowe.  Oto mapa na której oprócz lokalizacji możemy zobaczyć herby parków:
Krótka charakterystyka niektórych parków:

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park NarodowyUtworzony 1 stycznia 1967r.  do 1 stycznia 1999r. w województwie słupskim - obecnie województwie pomorskim.
Powierzchnia Parku wynosi 18797 ha, z czego 6355 ha objęto ochroną ścisłą.

Największą powierzchnię Parku objętą ochroną ścisłą, stanowi tzw. "Mierzeja" (3531 ha) z najbardziej rozległymi w Europie polami ruchomych wydm. Obejmuje przybrzeżne jeziora Łebsko - 7140 ha (trzecie co do wielkości jezioro w Polsce).

W środkowej części Mierzei znajduje się największa atrakcja parku - największe w Europie, wędrujące z prędkością 5 do 30 m rocznie - wydmy, dochodzące do 35m wysokości, z największym polem wydmowym o powierzchni 500 ha.

Miejscami ustępujące od zachodu wydmy odsłaniają cmentarzyska drzew, będące pozostałością po zasypanych piaskiem lasach oraz zarysy dawnych wydm pokrytych glebami kopalnymi. Kształty wydm są nieustabilizowane, ich formy ciągle się zmieniają. Siła wędrujących piasków jest tak wielka, że w zasadzie nie ma dla nich przeszkody, która oparłaby się ich działaniu. Padają więc lasy i bagna, a historia zna również fakt zasypania w XVIII w. całej osady Łączki w okolicach Łeby, której domostwa do dzisiaj nie zostały odwiane. Wysokość Mierzei Łebskiej waha się od 0 do 56 m n.p.m. Najwyższym wzniesieniem jest zalesiona Wydma Czołpińska, na której szczycie znajduje się latarnia morska.

www.slowinskipn.pl - oficjalna strona Słowińskiego Parku Narodowego


Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park NarodowyUtworzony  21 listopada 1947r.  do 1 stycznia 1999 r. w województwie białostockim - obecnie województwie podlaskim.

Powierzchnia Parku wynosi 10501,95 ha, z czego pod ochroną ścisłą jest 4747 ha.

Wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 3224,26 ha.
Obejmuje część Puszczy Białowieskiej, stanowiącej największy w Europie prabór niżowy, zachowany w stanie naturalnym. Cała Puszcza zajmuje powierzchnię 125 tys. ha, z czego w Polsce znajduje się 58 tys. ha.

www.bpn.com.pl - oficjalna strona Białowieskiego Parku Narodowego

Strona z charakterystyką Parków Narodowych:

http://www.biolog.pl/article31.html#babiogorski

ą
Długopis Niebieski,
5 cze 2011, 08:18
Comments