Kontynenty i oceany

Na Ziemi wyróżnionych zostało 6 kontynentów i 4 oceany. Ich nazwy oraz rozmieszczenie pokazuje mapa znajdująca się poniżej.


Geograficzny punkt widzenia pozwala na wyróżnienie 6 kontynentów. Jednak na świecie przyjął się podział na 7 kontynentów (części świata).
Ze względu na duże zróżnicowanie społeczne, polityczne i historyczne Eurazja została podzielona na 2 kontynenty: Europę i Azję.

Zdecydowanie największym kontynentem jest Eurazja – jej powierzchnia zajmuje
ponad 1/3 wszystkich obszarów lądowych na kuli ziemskiej. Natomiast najmniejszy
kontynent to Australia i Oceania. Niewiele większa jest Europa, czyli ta część świata, w której żyjemy.

Poniżej podane są powierzchnie wszystkich kontynentów:

- Azja – 44,4 mln km2,
- Afryka – 30,3 mln km2,
- Ameryka Północna – 24,2 mln km2,
- Ameryka Południowa – 17,8 mln km2,
- Antarktyda – 13,3 mln km2,
- Europa – 10,5 mln km2,
- Australia i Oceania – 8,5 mln km2.

Wśród oceanów największy jest Pacyfik, nazywany też Oceanem Spokojnym
lub po prostu Wielkim. Przypada na niego blisko połowa obszarów morskich
kuli ziemskiej.

A oto dokładne powierzchnie wszystkich oceanów:

- Spokojny – 178,7 mln km2,
- Atlantycki – 92,3 mln km2,
- Indyjski – 75,9 mln km2,
- Arktyczny – 14,1 mln km2

Kontynenty różnią się między sobą przede wszystkim krajobrazami. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z rozdziału Krajobrazy Ziemi.

Patrząc zaś na mapę warto zwrócić uwagę na charakterystyczne kształty poszczególnych kontynentów. W zasadzie tylko Afryka i Ameryka Południowa mają trochę podobny wygląd – pozostałe części świata każdy uczeń powinien rozróżniać bez większych problemów.

Inna ważna cecha charakterystyczna lądów to przebieg linii brzegowej. Występowanie wielu wysp i półwyspów (po stronie lądu, a jednocześnie mórz i zatok po stronie oceanu) związane jest z dobrze rozwiniętą linią brzegową. Taką sytuację zaobserwować możemy w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Natomiast słabo rozwinięta linia brzegowa występuje w Afryce czy Ameryce Południowej.


Comments