Roślinność górska

PIĘTRA ROŚLINNE W GÓRACH

Roślinność górska, w charakterystycznym układzie piętrowym, występuje w Polsce na terenie KarpatSudetów. Najlepiej ukształtowała się ona w najwyższych pasmach TatrKarkonoszy. Poniższy rysunek przedstawia piętra roślinne w Tatrach.

piętra roślinne w Tatrach

Najniższe jest piętro pogórza (nie występuje w Tatrach), które sięga do wysokości 600-700 m n.p.m.; rosną w nim lasy liściaste złożone głównie z dębów i grabów.
Powyżej ukształtował się regiel dolny, gdzie dominują lasy mieszane z dużym udziałem buka i jodły.
Strefę między 1250 a 1600 m n.p.m. porastają wysokogórskie lasy świerkowe regla górnego.
Ponad nim rozciąga się piętro kosówki złożone z krzewiastych zarośli kosodrzewiny.
Od wysokości 1800 m n.p.m. stoki pokrywają hale – łąki wysokogórskie.
Szczytowe partie gór to turnie – nagie skały miejscami tylko porośnięte  są przez nieliczne kępki traw, mchów i porostów.

Roślinność karkonoska różni się od tatrzańskiej tym, że nie występują tam turnie, a granice pozostałych pięter są obniżone średnio o 250 metrów. Poza tym w reglu dolnym dominują posadzone przez człowieka lasy świerkowe, zamiast naturalnych lasów jodłowo-bukowych.

Comments