Geografia Polski‎ > ‎

Roślinność i zwierzęta

  Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych w Polsce jest spowodowana przejściowością klimatu. W naszym kraju występują zarówno rośliny typowe dla klimatu morskiego, jak i kontynentalnego. Naturalna roślinność została w ogromnym stopniu zniszczona i zastąpiona roślinnością wprowadzoną przez człowieka.

Typ zbiorowiska roślinnego porastającego dany obszar zależy od warunków klimatycznych, glebowych, ukształtowania powierzchni oraz stosunków wodnych. Zbiorowiska roślinne można podzielić na leśne i bezdrzewne (zielne).

Zbiorowiska leśne:

  • bory - lasy iglaste i mieszane. Zajmują 78% powierzchni leśnej Polski. Charakterystyczne gatunki drzew to sosna, świerk i jodła. W borach mieszanych występuje domieszka dębu, brzozy i topoli.
  • W Polsce główne zbiorowiska leśne tego rodzaju to: Bory Dolnośląskie, Stobrawskie i Tucholskie oraz Puszcze: Goleniowska, Notecka, Bydgoska, Rzepińska, Piska, Augustowska, Knyszyńska, Białowieska, Kampinoska, Kozienicka, Świętokrzyska, Sandomierska i Solska;
  • grądy - wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębu i grabu. Zajmują około 10% powierzchni leśnej kraju;
  • buczyny - lasy liściaste z dominacją buka;
  • łęgi - porastają doliny rzeczne. Charakterystyczne gatunki to wierzba, jesion i topola;
  • olsy - lasy bagienne z olszą czarną, wierzbą i brzozą.

Zbiorowiska bezdrzewne:

  • roślinność wydmowa - są to głównie trawy: wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna. Mają bardzo rozwinięte części podziemne, dzięki czemu znakomicie utrwalają ruchome piaski. Znaną rośliną wydmową jest też mikołajek nadmorski;
  • roślinność wodna - występująca w jeziorach i rzekach: lilie wodne, trzcina, pałka wodna, tatarak, oczeret jeziorny;
  • torfowiska - tworzą się na terenach podmokłych. Na torfowiskach wysokich rośnie wełnianka szerokolistna, turzyca. Na torfowiskach niskich: mech torfowiec, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna;
  • roślinność stepowa - rośnie głównie w zasięgu klimatu bardziej kontynentalnego: ostnica, kostrzewa, miłek wiosenny, len złocisty.

Przejściowość klimatyczna Polski sprawia, że przez teren naszego kraju przebiegają linie zasięgu roślin klimatu kontynentalnego i oceanicznego.

Rozmieszczenie głównych kompleksów leśnych w Polsce


Zwierzęta 

wiat zwierzęcy w Polsce należy do średnio bogatych. Najwięcej jest bezkręgowców, np. samych tylko motyli około 2500 gatunków. Biorąc zaś pod uwagę kręgowce, doliczono się dotychczas 370 gatunków ptaków, 87 gatunków ssaków, 55 gatunków ryb, 17 gatunków płazów i 8 gatunków gadów.

Spośród ptaków najliczniejszą grupę stanowi podrząd śpiewających z rzędu wróblowatych. Zaliczają się do nich występujące powszechnie gatunki, m.in. wróble, skowronki, jaskółki, szpaki, pliszki, jemiołuszki, szczygły, gile, sroki, wilgi, sójki, sikory, drozdy, słowiki, zięby.
Typowe dla polskiego krajobrazu są bociany , które jednak wraz z niektórymi gatunkami innych ptaków odlatują na zimę do ciepłych krajów.

Największe dziko żyjące SSAKI w Polsce to żubr i niedźwiedź brunatny. Żubry od dawna zamieszkiwały Puszczę Białowieską oraz Lasy Pszczyńskie, a w ostatnich latach udało się wprowadzić je również do Parków Narodowych – Bieszczadzkiego i Wolińskiego. Natomiast niedźwiedzie spotkać można w Tatrach.
Inne większe ssaki to zwierzęta typowe dla lasów mieszanych i w związku z tym żyją one praktycznie na terenie całego kraju: dziki, jelenie, sarny, zające. Z kolei łoś i zając bielak, jako przedstawiciele tajgi, występują w Polsce północno-wschodniej.
Z drapieżników najwięcej jest wilków i lisów, zaś coraz rzadsze są rysie i żbiki.
Na obszarach wysokogórskich spotkać można kozicę (głównie w Tatrach), muflona (w Sudetach), świstaka (w Tatrach). Zaś na terenach podmokłych żyją bobry i wydry.

Wśród RYB słodkowodnych dominują płocie, okonie, liny, leszcze, piskorze, sumy, szczupaki, sandacze.
Są też gatunki wędrowne – łososie, pstrągi, trocie, węgorze (występują głównie w rzekach przymorskich). Natomiast w wodach Bałtyku poławia się śledzie, dorsze, szproty i flądry.

Gromada PŁAZÓW dzieli się na ogoniaste i bezogonowe. Z tych pierwszych w Polsce żyją (głównie w górach) traszki i salamandra plamista. Natomiast płazy bezogonowe reprezentowane są przez występujące dość powszechnie żaby, ropuchy, rzekotki (żaby nadrzewne).
Najmniej liczna jest gromada GADÓW. Zaliczają się do nich jaszczurki – zwinka i żyworodna – węże – Eskulapa, gniewosz plamisty, zaskroniec, żmija zygzakowata – oraz żółw błotny. Wszystkie te gatunki należą do bardzo rzadkich i objęte są ścisłą ochroną.Podstrony (1): Roślinność górska
ą
Długopis Niebieski,
5 cze 2011, 06:59
Comments