სიახლე

 • "ისწავლე ის, რისი სწავლაც აუცილებელია..." 29 აპრილს მე-4 საჯარო სკოლის მათემატიკის კათედრის თაოსნობით გაიმართა პითაგორობა... rodesac piTagoras saxels vaxsenebT, yvelas upirvelesad misi cnobili Teorema axsendeba. arada piTagoras moRvaweobis areali bevrad ufro farTe iyo. igi ...
  Posted Apr 29, 2014, 12:46 PM by poti4 Skola
 • პროექტი-გაკვეთილი "ჩიტები ჩვენი მეგობრებია..."                          პროექტი-გაკვეთილი „ფრინველები ჩვენი მეგობრებია...“ პროექტის მიზანი: მოსწავლეებმა გაიღრმავონ ცოდნა ფრინველების შესახებ. გააცნობიერონ ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობა ჩვენი საარსებო გარემოსათვის.     გარემოს მიმართ ადამიანის მართებული დამოკიდებულების ჩამოყალიბება,  ფრინველებზე დაკვირვების წარმოება. კვლევის ...
  Posted Apr 22, 2014, 1:02 AM by poti4 Skola
 • π რიცხვის საერთაშორისო დღე              ყოველწლიურად 14 მარტს  მსოფლიოში აღნიშნავენ  „პი“ რიცხვის საერთაშორისო  დღეს. ეს დღესასწაული მოიგონა ამერიკელმა ფიზიკოსმა   ლარი შოუმ და პირველად ის აღინიშნა 1987 წელს სანფრანცისკოს ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმში თარიღი და დრო ...
  Posted Mar 12, 2015, 12:21 PM by poti4 Skola
 • "Масленица"  Масленица – это подготовительная неделя к Великому посту посвящена в христианском смысле одной цели – примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянному пути к Богу – в этом христианская составляющая масленицы. Масленая ...
  Posted Feb 26, 2014, 12:05 PM by poti4 Skola
 • მოსწავლეთა სასწავლო შემოქმედებითი 68-ე კონფერენცია 15 თებერვალს ქ.ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებით სახლში, გაიხსნა სასწავლო შემოქმედებითი 68-ე  კონფერენცია. კონფერენცია გახსნა ქალბატონმა ფოთოლა ქაჯაიამ. წელსაც განსაკუთებული აქტივობით  ჩაერთნენ ჩვენი ქალაქის საჯარო  და კერძო სკოლების მოსწავლეები ...
  Posted Feb 17, 2014, 12:17 PM by poti4 Skola
Showing posts 1 - 5 of 55. View more »