Ideja o ustanovitvi potapljaškega društva se je porodila v pozni jeseni 1997 na pobudo nekaj privržencev – ljubiteljev narave, predvsem podvodnega sveta rek, jezer in morij. Ideja se je realizirala na ustanovnem zboru 23.03.1998. Še istega leta smo bili sprejeti v krovno organizacijo Slovensko potapljaško zvezo (SPZ). 
V register društev, ki ga vodi Upravna enota Novo mesto, Oddelek za upravne notranje zadeve je Potapljaški klub M3 vpisan pod zaporedno številko 373. 
Po skromnih začetkih v članstvu in opremi lahko danes ugotovimo, da smo se z resnim pristopom uspeli opremiti z opremo vrhunske kakovosti, ki jo sproti – v okviru možnosti – dopolnjujemo in redno servisiramo. Prav tako se je ustalilo članstvo, ki čuti pripadnost, ki je predpogoj za izvedbo zadanih ciljev in obveznosti v društvu. 

• v prvi vrsti varno potapljanje v morjih, rekah in jezerih, ter skrb za razvoj potapljaštva,
• skrb za strokovno izpopolnjevanje svojih članov,
• opravljanje vseh podvodnih storitev,
• sodelovanje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
• izvajanje tečajev, ki jih je verificirala SPZ po programih SSI, CMAS,
• seznanjanje širše javnosti o življenju in lepotah v tem za človeka nenaravnem, a prečudovitem okolju, ki ga predstavljamo na razstavi podvodne fotografije iz Mednarodnega natečaja VODAN v podvodni fotografiji in videu (fotografije so bile večkrat razstavljene v KC Janeza Trdine in v prostorih Zdravilišča Šmarješke Toplice),
• izvajanje javnih akcij, predvsem eko-čistilnih akcij v morju, jezerih in rečnih strugah. V reki Krki SUB-EKO KRKA, s čimer želimo prispevati k ozaveščanju ljudi, da je treba naše podvodno bogastvo skrbneje varovati.

Izgradnja sistema izobraževanja in članstva je zagotovljena s tem, da:

• imajo naši inštruktorji in asistenti mednarodne licence SSI,CMAS in so odgovornostno zavarovani,
• imajo naši inštruktorji in asistenti obilo izkušenj pri poučevanju bodočih potapljačic in potapljačev,
• imajo vsi naši inštruktorji in asistenti znanja iz reševanja in nudenja prve pomoči,
• potekajo tečaji v majhnih skupinah (4-8, maksimalno 10), kar omogoča kvalitetno poučevanje,
• se vse praktične vaje opravljajo z opremo visoke kakovosti, ki je tudi redno servisirana,
• se članom nudi nadaljnje izobraževanje, imajo pa še določene ugodnosti:

• izposoja opreme,
• polnjenje jeklenk,
• uveljavljanje popustov pri nakupu nove potapljaške opreme,
• svetovanje pri nakupu ali prodaji nove ali rabljene potapljaške opreme,
• udeležba na akcijah društva: vikend potopi, prvomajski potapljaški tabor, stažni potopi,...