ZNALECKÉ POSUDKY

  • STROJE
  • BUDOVY
  • EKONOMIKA
Vypracovanie znaleckých posudkov vo všetkých odvetviach
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty (oceňovanie):
 
  • stroje, technologické celky, linky
  • stavby, budovy, pozemky
  • ekonomika podniku
 
pre účely:
- kúpno-predajné zmluvy
- záložné právo, releasing
- vklady do majetku
- dražby, exekúcie
 
Vykonávanie znaleckých posudkov pre
orgány štátnej a verejnej správy,
právnické a fyzické osoby,
na celom uzemí Slovenska.
 
Termímy podľa dohody, ceny podľa vyhlášky MS SR resp. dohodou.
 
Vykonávanie znaleckej činnosti od r. 2000.
 
 kontakt:
 
Ing. Ján Blažko
 
mob.:  0903 144 411