5. Postira Seaside Film Festival
Međunarodni festival kratkometražnog filma

29.07. - 02.08.2015.
Postira / Brač / Hrvatska

SPONZORI:
https://sites.google.com/site/postiraseasidefestival1/hrvatski/sponzori

MEDIJSKI POKROVITELJI:
https://sites.google.com/site/postiraseasidefestival1/hrvatski/sponzori