Επτάνησα (Heptanesa)

 1. ----- (1904) "Ιστορικά χαρτιά" Ο Νουμάς 2/124, 5.
 2. Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ελένη & Γ. Μαυρομάτης (εκδ) (2007) Αντώνιος Σπυρής, νοτάριος & πρωτοπαπάς Κερκύρων. Πρωτόκολλο (1560-1567), Κέρκυρα.
 3. Αναγνωστάτος, Α. Λ. (2003) Ιστορικά και λαογραφικά ανάλεκτα της Ιθάκης, Αθήνα.
 4. Αντζουλάτος, Γ. Φ. (2011-12) "Η διαθήκη του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Αννίνου (29 Απριλίου 1740)" Κεφαλληνιακά Χρονικά 13, 465-90. (διαθήκη, κωδίκελλος, πρακτικό καταγραφής και δημοσίευσης της διαθήκης),
 5. Ἀντωνακάτου, Ντιάνα (1980) «Περὶ τοῦ Ἰερεμία Κατσαΐτη ἐπισκόπου Μαΐνης καὶ ἡγουμένου τῆς μονῆς Νέας Ἰερουσαλὴμ Κεφαλληνίας» Λακωνικαὶ Σπουδαὶ 5, 395-402. (παραχώρηση ακινήτων)
 6. Απέργης, Κ. Στ. (2007) Κορακιάνα. Σελίδες από τον 150 έως και τον 18ο αιώνα, Κέρκυρα. (απογραφή κληρονομίας, καλλιεργητική σύμβαση [σολιάτικο], επιστροφή προικώων, αιρετοκρισία [συνυποσχετικό, απόφαση], σύμβαση έργου [διδασκαλική, ανατροφής], παραίτηση, συμβιβασμός, αφιέρωση, προικοσύμφωνο, διαθήκη, δωρεά, ανταλλαγή, διανομή κληρονομιάς, πώληση ακινήτου, πληρεξούσιο, δάνειο, μαθητεία, σύσταση συντροφίας, αφορισμός, αναγνώριση χρέους)
 7. Αρβανιτάκης, Δ. (2000) Οι αναφορές των Βενετών Προβλεπτών της Ζακύνθου (16ος-18ος αι.), Βενετία.
 8. Αργυρού, Εφη (2006) "Όψεις δικαίου στη Λευκάδα του 18ου αιώνα μέσα από νοταριακά έγγραφα" στον τόμο: Γνωριμία με τη Λευκάδα (Διεπιστημονική ημερίδα Αθήνα 16 Απριλίου 2005), 69-81, Αθήνα.
 9. Aσωνίτης, Σπ. N. (1993) «Tρία κερκυραϊκά νοταριακά έγγραφα των ετών 1398-1458» Eώα και Eσπέρια 1, 9-44. (πώληση ακινήτου, διανομή περιουσίας)
 10. Ασωνίτης, Σπ. Ν. (1996-97) «Έγγραφα αναφερόμενα στην εκκλησιαστική περιουσία στην Παλαιόπολη της Κέρκυρας κατά το 14ο και 15ο αι.» Εώα και Εσπέρια 3, 9-40. (παραχώρηση ακινήτων)
 11. Ασωνίτης, Σπ. Ν. (2005) Το Νότιο Ιόνιο κατά τον όψιμο Μεσαίωνα. Κομητεία Κεφαλληνίας, Δουκάτο Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα. (λατινικές πράξεις παραχώρησης και δωρεάς)
 12. Ασωνίτης, Σπ. Ν. (2009) Η Κέρκυρα και τα ηπειρωτικά παράλια στα τέλη του Μεσαίωνα (1386-1462), Θεσσαλονίκη.
 13. Βαβούσκος, Αν. (2016) "Η εκκλησιαστική ένωση της Επτανήσου με την αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014). ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης, 471-80, Κέρκυρα.
 14. Βαγιακάκος, Δ. Β. (1949) "Περί Νίκλων και Νικλιανών" Αθηνά 53, 147-94. (δάνειο, σύμβαση έργου)
 15. Βαγιωνάκης, Χρ., Κατσίβελα Ολγα, Μιχάλαγα Δέσποινα, Μπελαβγένη, Β. & Μ. Μπλέτας (εκδ) (2001) Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις. Αρακλί Κεφαλονιάς (1548-1562), Αθήνα.
 16. Βαγιωνάκης, Χρ., Μιχαλάγα Δέσποινα & Μ. Μπλέτσας (εκδ) (2008) Νικόλαος Κουπιάνος, νοταριακές πράξεις Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576), Αθήνα. (σύμβαση έργου, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό, ορισμός, απόφαση), πώληση ακινήτου, μίσθωση ακινήτου, αναδοχή χρέους, νέμηση ανιόντος, εκτέλεση δικ. απόφασης, εξόφληση, ομολογία χρέους, εγγύηση, απόδειξη καταβολής, παραίτηση από δικαίωμα, συμβιβασμός, δάνειο, προικοσύμφωνο, σύσταση θρησκ. αδελφότητας, εξέταση μαρτύρων, ορκοδοσία, πληρεξούσιο, πώληση ελπιζόμενου κέρδους)
 17. Βαρναλίδης, Σ. (1979) "Ο φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος (+1643) και η συμμετοχή αυτού εις τας συνομωτικάς ενεργείας εναντίον Κυρίλλου του Λουκάρεως" Μακεδονικά 19, 125-56. (διαθήκη, κωδίκελλος)
 18. Βλάσση, Δέσποινα Ερ. (1995-1998) "Ο οικισμός Καρυά Ερισσού και η ενοριακή εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μπογομενάς" Κεφαλληνιακά Χρονικά 7, 199-253. (ανταλλαγή, αφιέρωση, πώληση ακινήτου, προικοσύμφωνο, συμβιβασμός, αφορισμός)
 19. Βλάσση, Δέσποινα Ερ. (2013) "Η μονή της Παναγίας της Παλαιόπολης Κέρκυρας και η μητρόπολη Φιλαδελφείας. Στοιχεία από το αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας (17ος -19ος αι.)" Θησαυρίσματα 43, 345-83.
 20. Βλασσόπουλος, Γ. Στ. (2001) Συμβολή στην ερμηνεία ναυτικών και εμπορικών όρων των Επτανήσων (18ος και 19ος αι.), Αθήνα.
 21. Βλασσόπουλος, Γ. Στ. (2006) Ανεμοκάραβα. Καράβια, εμπόριο, μεταφορές, ληστείες, πειρατείες, πανώλη στο Ιόνιο και στα Ακαρνανικά παράλια τον 18ο αιώνα. Άγνωστα στοιχεία από το Ιστορικό Αρχείο της Ιθάκης, Ιθάκη. (σύμβαση έργου (πειρατεία), διορισμός δεσμοφυλάκων)
 22. Βλασσόπουλος, Ν. Στ. (2001) Ιόνιοι έμποροι και καραβοκύρηδες στη Μεσόγειο, 16ος-18ος αιώνας, Αθήνα. (διαθήκη, βλησίδι)
 23. Βούλγαρις, Ν. (1857) Αληθής έκθεσις περί του εν Κερκύρα θαυματουργού λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος, (μετ. Ν. Τ. Βούλγαρις & Ν.Β. Μάνεσης), Κέρκυρα. (δωρεά, προικοσύμφωνο, διαθήκη, παραχώρηση ακίνητης περιουσίας)
 24. Γαρμπής, Δ. Γ. (2008) Ιερομόναχος Βάλσαμος νοτάριος Ομαλών Κεφαλληνίας. Ένα κατάστιχο νοταριακών πράξεων των ετών 1593-1597, Αργοστόλι. (καλλιεργητική σύμβαση, πώληση ακινήτου, ανταλλαγή, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό και απόφαση), ορκωμοσία κριτών, πώληση ιδανικού μεριδίου επί ζώου, διαθήκη, κτηνοληψία, πληρεξούσιο, υιοθεσία, δάνειο, αναστροφή πώλησης, συντροφία, κληρονομική σύμβαση?, συμβιβασμός, υποθήκη, σύμφωνο συμφιλίωσης, μίσθωση ακινήτου, αξόφληση και παραίτηση, παραχώρηση ακινήτου ως "λιψοπρίκι", σύμφωνο για την αποχή από χαρτοπαίγνια, νέμηση ανιόντος, εγγύηση, επαγωγή όρκου και ορκοδοσία, παραίτηση από πληρωμή, ακύρωση ανταλλαγής)
 25. Γαρμπής, Δ. Γ. (2010) "Στοιχεία για την κοινωνία του Αργοστολίου κατά τα έτη 1635-1642 στις πράξεις του νοταρίου Ραφαήλ Πινιατόρου" στον τόμο: Από το κάστρο αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757-2007). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (1500-1797) (Συνέδριο ιστορίας Αργοστόλι, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007), Β, 66-134, Αργοστόλι. (σύσταση συντροφίας, μαρτυρικό, μίσθωση αξιώματος, σύμφωνο επιστροφής της συζύγου στην οικογενειακή εστία)
 26. Γαρμπής, Δ. Γ. (2018) "Στοιχεία για την κοινωνία του Αργοστολίου κατά τα έτη 1728-1757 στις πράξεις του νοταρίου Αναστασίου Γαλάτη" στον τόμο: Κονιδάρης, Δ. (επιμ) Πρακτικά του Ι' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, VI. Αρχεία -τυπογραφία - παιδεία, 87-104, Κέρκυρα.
 27. Γκέλης, Κ. Γ. (1973) Ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής Λεπέδων και ο όσιος Άνθιμος Κουρουκλής, Αθήναι. (παραχώρηση ναού, αφιέρωση)
 28. Cozzi, G. (2000) "Diritto veneto e lingua italiana nelle isole Jonie nella prima meta dell' Ottocento" στον τόμο: La societa veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravivenza del diritto veneto nell'Ottocento, 357-92, Venezia.
 29. Γράψα, Ε. Δ. (2006) Γεώργιος Μπαρμπαρίγος, δημόσιος νοτάριος της αγίας Μαύρας. Βιβλίο πρώτο 1707-1709, Λευκάδα. ( )
 30. Δεμπόνος, Α-Δ. (1978) "Άγνωστες δικαστικές περιπέτειεςς του ριζοσπάστη Γεράσιμου Λιβαδά (από ανέκδοτα έγγραφα)" Παρνασσός 20/4, 593-601. (πρόσκληση για την πληρωμή αποζημίωσης, αίτηση για το διορισμό κηδεμόνα)
 31. Δεμπόνος, Α-Δ. (1993) Η Κεφαλονιά του θρύλου και της παράδοσης, Αργοστόλι. (προικοσύμφωνο, κλήτευση σε δίκη, "προτέστο" για την οκλοκλήρωση εργασιών σε ανεμόμυλο)
 32. Δεμπόνος, Α-Δ. (2005) "Στοιχεία σταφιδικής πολιτικής στην Κεφαλονιά του 19ου αιώνα" Κεφαλληνιακά Χρονικά 10, 271-96. (σύσταση σταφιδαμπελώνα, αντικατάσταση καλλιεργειών, διαμάχη για το είδος των καλλιεργειών, αγωγή για αθέτηση συμφωνίας, απόφαση για την πληρωμή εργατικών)
 33. Δεμπόνος, Α-Δ. (2011-12) "Μέτρα για την κτηνοτροφία στην Κεφαλονιά του 19ου αιώνα" Κεφαλληνιακά Χρονικά 13, 255-84. (δικαστική απόφαση, αποφάσεις διοικητικών οργάνων για ζητήματα κτηνοτροφίας)
 34. Δεμπόνος, Α-Δ. (2014) "Διαχρονικές πολιτικές πάνω στο Κεφαλονίτικο λάδι" Κεφαλληνιακά Χρονικά 15, 431-57. (διοικητικά έγγραφα, αγωγή)
 35. Δεμπόνος, Α-Δ. (2016) "Αντιμισθίες και υποχρεώσεις του ορθόδοξου κλήρου της Κεφαλονιάς στα μέσα του 19ου αιώνα" Κεφαλληνιακά Χρονικά 17, 341-63. (αστυνομική αναφορά, αγωγή για αδικαιολόγητο πλουτισμό, αγωγή για καταβολή δεδουλευμένων, διακανονισμός, πρακτικό αναβολής εξέτασης μαρτύρων, διοικητικά έγγραφα)
 36. Δημητρίου, Γιάννα (2016) "Εργασιακές σχέσεις ιερέων και αδελφοτήτων από ανέκδοτα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας. Παναγής Αντύπας: Ένας κεφαλονίτης ιερομόναχος" Κεφαλληνιακά Χρονικά 17, 481-93. (εκλογή εφημερίου, ανανέωση σύμβασης εφημερίας, μίσθωση ¨πάκτωση" ακινήτου)
 37. Δημόπουλος, Α. Γ. (1955) «Νομικά έγγραφα Κεφαλληνίας. Αρχείον Ραυτοπούλου» Νέον Αθήναιον 1, 81-99. (χρεωστικό ομόλογο, πώληση ακινήτων, πώληση αμπελιών, πώληση ελαιοδένδρων, δικαστική απόφαση, πληρεξούσιο, σχέδιο συμβιβασμού, διαθήκη, κλήση διαδίκου, συνυποσχετικό διαιτησίας, απόφαση διαιτητών, μίσθωση ακινήτου)
 38. Δημόπουλος, Α. Γ. (1964-66) «Νομικαί συνέπειαι ελλείψεως παρθενίας (Λευκάς, ΙΗ΄ αιών)» Νέον Αθήναιον 5, 70-86. (μαρτυρία, ανάκληση μαρτυρίας)
 39. Δόϊκας, Γ. Ν. (1998) Ερανίσματα ιστορίας και πολιτισμού, Παξοί. (πώληση ακινήτου, μίσθωση, σύμβαση εργασίας, διδασκαλική σύμβαση, σύμβαση έργου, σύμβαση μαθητείας, παραίτηση από αξίωση, αφορισμός, εξόφληση, αίτηση ορισμού)
 40. Δρακάκης, Μ. (εκδ) (2003) Εμμανουήλ Κασιμάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582), Αθήνα.
 41. Ζαπάντη, Σταματούλα (2001α) «Έριδες χωριών της Κεφαλονιάς και συμφωνίες συμφιλίωσης των κατοίκων τους κατά το 17ο αιώνα» στον τόμο: Πρακτικά του ΣΤ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997), ΙΙ, 181-98, Αθήνα.
 42. Ζαπάντη, Σταματούλα (2001β) Γιάκουμος Σουριάνος. Νοτάριος Κάστρου. Κατάστιχο 1570-1598, Αργοστόλι.
 43. Ζαπάντη, Σταματούλα (2002α) Μοντεσάντος (δε) ιερέας Σταμάτιος Νοτάριος Ελειού. Κατάστιχο 1535-1553, Αργοστόλι.
 44. Ζαπάντη, Σταματούλα (2002β) Γεώργιος Βλασόπουλος. Νοτάριος Βαθέος Ιθάκης 1636-1648, Ιθάκη.
 45. Ζαπάντη, Σταματούλα (2012) "Η εκκλησία Αγία Ελεούσα κτητορική των οικογενειών Μεταξά και Βεργωτή στους Κορωνούς των Πρόννων τον 17ο αι." Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος περ. Β', 4, 9-11. (συμφωνίες καταβολής εξόδων ανοικοδόμησης και αγιογράφησης)
 46. Ζαρίδη, Κατερίνα (1992) "Άγνωστα στοιχεία για τον κερκυραίο ιερομόναχο Ιωαννίκιο Καρτάνο από ανέκδοτα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας (1528-11529)" Δωδώνη (Φιλολογία) 21, 57-77. (απόδειξη παραλαβής, καλλιεργητική σύμβαση, μίσθωση ακινήτου)
 47. Ζαρίδη, Κατερίνα (1993) «Ο Κερκυραίος στιχουργός Ιάκωβος Τριβώλης. (Στοιχεία από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, 1515-1546)» Εώα και Εσπέρια 1, 145-89. (ναύλωση, αγορά ακινήτου με όρο την αποπληρωμή χρεών του πωλητή, επικύρωση προικοσυμφώνου, αγορά αγρού, αιρετοκρισία, αγορά μεριδίου σε πλοίο, συνυποσχετικό)
 48. Ζαρίδη, Κατερίνα (1995) Ο Μέγας Πρωτοπαπάς Κερκύρας Αλέξιος Ραρτούρος. Λόγιος του 16ου αι. (1504-1574), Κέρκυρα. (μίσθωση μέρους αμπελιού, ομολογία χρέους και αποπληρωμή, ορισμός εφημερίου από αδελφότητα, παραχώρηση ναού, δικαστική απόφαση για μοιχεία)
 49. Ζαρίδη, Κατερίνα & Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη (2010) "Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα" Ηπειρωτικά Χρονικά 44, 129-66. (πρόσληψη ψυχοκόρης, συντροφία)
 50. Ζαρίδη, Αικατερίνη & Σπ. Μιχαλέας (2008-2013) "Οι πράξεις του νοταρίου της πόλεως Κερκύρας Νικολάου Γεράσιμου (1566-1568)" Δωδώνη. Ιστορία και Αρχαιολογία 38-40, 121-68. (διανομή προικώας περιουσίας, πληρεξούσιο (γενικό), πώληση μέλλοντος πράγματος, προικοσύμφωνο, εξωδικαστικός συμβιβασμός, διαθήκη, δόση αντί καταβολής, εξόφληση, απόδειξη παραλαβής, εταιρεία (βλισίδι), παραχώρηση επικαρπίας ακινήτων έναντι ιερουργίας, υποθήκη, κτηνοληψία, χρησιδάνειο (πλοίο), παροχή ενεχύροτ, χρεωστική ομολογία, διακανονισμός αποπληρωμής χρέους, πώληση κινητών, πώληση ακινήτου, εκτίμηση αξίας ακινήτου, δάνειο με αποπληρωμή σε είδος, εξαγορά σκλάβου, καλλιεργητική σύμβαση, μίσθωση ακινήτου, απόφαση αιρετών κριτών, μίσθωση έργου)
 51. Ζερλέντης, Περ. Γ. (1918) «Αρχιεπίσκοποι Καρπάθου και Κάσου 1537-1821» Νησιωτ. Επετ. 1, 285-308. (διαθήκη, διδασκαλική σύμβαση)
 52. Ζέρμπας, Δ. Δ. (1970) Παξινά ιστορικά σημειώματα, Αθήναι. (μήνυση και δικαστική απόφαση για επίθεση και σωματική βλάβη, διοικητικά και πατριαρχικά έγγραφα)
 53. Ζώης, Λ. Χ. (1900) Ιστορικαί σελίδες Ζακύνθου. Αι εν Ζακύνθω μοναί, Ζάκυνθος. (προσήλωση, διαθήκη, κωδίκελλος, διοικητικά έγγραφα)
 54. Ζώης, Λ. Χ. (1903) "Εκκλησιαστικά έγγραφα" Εκκλησιαστική Αλήθεια 23, 382-3. (αθέτηση υπόσχεσης γάμου, απόφαση εκκλησιαστικού δικαστηρίου)
 55. Ζώης, Λ. Χ. (1911) "Εκκλησιαστικά γράμματα" Εκκλησιαστική Αλήθεια 31/30, 238 (πληρεξούσιο), 31/31, 244-5 (διαθήκη).
 56. Ζώης, Λ. Χ. (1916) "Ιστορικά έγγραφα" Αι Μούσαι 25/570, 6. (προικοσύμφωνο, απόσπασμα διαθήκης)
 57. Ζώης, Λ. Χ. (1924) "Ἀπὸ τὴν δημοκρατηθείσαν Ἑπτάνησον" Ῥαδάμανθυς 9/19, 3-4 - 9/20, 7-8. (προκήρυξη, οδηγίες προς δικαστές)
 58. Ζώης, Λ. Χ. (1925) Ο άγιος Διονύσιος ο εκ Ζακύνθου (Μελέτη ιστοριο-βιογραφική), Αθήναι. (διδασκαλική σύμβαση, απόφαση μητροπολίτη για την κυριότητα μονυδρίου, εκχώρηση απαίτησης)
 59. Ζώης, Λ. Χ. (1927) "Ἀνέκδοτα ἐκκλησιαστικά ἔγγραφα" Ῥαδάμανθυς 12//17, 10-11 - 12/18, 7 - 12/19, 4 - 12/20, 5-6. (πληρεξούσιο, επιβεβαίωση μίσθωσης ακινήτου, πώληση ακινήτου, αφιέρωση)
 60. Ζώης, Λ. Χ. (1937α) "Ιστορικά σημειώματα. Δύο έγγραφα ανέκδοτα" Δρήρος 1/6-7, 169-71. (ναυλοσύμφωνο, προικοσύμφωνο)
 61. Ζώης, Λ. Χ. (1937β) «Έγγραφα του ΙΣΤ΄ αιώνος εκ του αρχείου Ζακύνθου» BNJ 13, ιε΄-μζ'. (= ΔΧΑΕ περ. Γ', 3 (1934-36) [1938] 15-47) (διαθήκη, προικοπαράδοση, δωρεά εν ζωή, διδασκαλική σύμβαση, πρακτικό παράδοσης, μίσθωση ακινήτου)
 62. Ζώης, Λ. Χ. (1937γ) "Ιστορικά σημειώματα" Αἱ Μοῦσαι περ. Β', 46/967, 3-5. (μαθητεία, αφιέρωση)
 63. Ζώης, Λ. Χ. (1938) "Κρήτες εν Ζακύνθωι" Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 1, 293-301. (δωρεά σε αδελφότητα)
 64. Ζώης, Λ. Χ. (1939) «Κρήτες εν Ζακύνθωι» Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 2, 119-31. (παράδοση περιουσίας αδελφότητας, πρακτικό εκλογής επιτρόπων)
 65. Ζώης, Λ. Χ. (1940) «Ναοί Κρητών εν Ζακύνθωι» Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 3, 179-86. (αφιέρωση, συμφωνητικό αδελφότητας)
 66. Ζώης, Λ. Χ. (1941) «Κρητικά σημειώματα» Επετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών 4, 107-13. (διαθήκα, αφιέρωση)
 67. Ζώης, Λ. Χ. (1950) "Επίδρασις της ξενοκρατίας επί της γλώσσης μας" Φιλολογική Πρωτοχρονιά 7, 157-61. (παραχώρηση ακινήτου, αγροτική σύμβαση, εκτίμηση προικώων, προικοσύμφωνο)
 68. Ζώης, Λ. Χ. (1951α) «Παλαιά επίσημα έγγραφα» Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 170-2. (διαθήκη, προικοσύμφωνο, αφιέρωση)
 69. Ζώης, Λ. Χ. (1951β) "Ιστορικά σημειώματα. Αναγνώστης διαφθορεύς" Ηχώ του Ιονίου φ. 60-61, 6.
 70. Ζώης, Λ. Χ. (1951γ) "Ηλειακόν αρχείον" Ηλειακά 1, 38-40.
 71. Ζώης, Λ. Χ. (1954) "Κρητικαί σελίδες" Κρητικά Χρονικά 8, 216-26. (διαθήκη, ναυτικό δάνειο)
 72. Ζώης, Λ. Χ. (1978) «Παλαιά επίσημα έγγραφα των αρχών των τελευταίων αιώνων» Φιλολογική Πρωτοχρονιά 35, 176-9. (διαθήκη, μαθητεία, δωρητήριο)
 73. Θύμης, Κ. Π. (2016) "Η εκλογή ιεραρχών στην εκκλησία των Επτανήσων την περίοδο της αγγλοκρατίας και η τυπική διάταξη της ακολουθίας "Εις τας ψήφους"" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου, ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014), 403-16, Κέρκυρα.
 74. Καζανάκη, Μ. (1985-86) «Ειδήσεις από αρχειακές πηγές για τη ζωγραφική και τους ζωγράφους στην Κέρκυρα τον 16ο αι.» ΔΧΑΕ περ. Δ΄, 13, 293-300.
 75. Καραμπούλα, Δήμητρα Π. & Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη (1998) «Οι πράξεις του νοταρίου Δουκάδων Κέρκυρας Αρσενίου Αλεξάκη (1513-1616)» ΕΚΕΙΕΔ 34, 9-126.
 76. Karapidakis, N. (1992) Civis fidelis: l'avenement et l'affirmation de la citoyennete corfiote (XVIe-XVIIe siecles), Frankfurt a. Main.
 77. Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή (2015) "Συμβάσεις έργου στην Κέρκυρα κατά τη βενετική περίοδο" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ. & Παναγιώτα Τζιβάρα (επιμ.) Πρακτικά Ι' διεθνούς Πανιονίου συνεδρίου Ι. Ιστορία Β (Κέρκυρα 30 Απριλίου - 4 Μαϊου 2014), 753-66, Κέρκυρα.
 78. Karlafti-Mouratidi, Photini (2005) Aspects de la vie economique a Corfou au milieu du 17eme siecle, Athenes. (σύσταση εταιρείας, σύμβασηη εργασίας, σύμβαση έργου, μαθητεία, μίσθωση, αγοραπωλησία, κτηνοληψία)
 79. Καρύδης, Δημ. Ε-Γ. (2001) "Νοταρικές πράξεις Κορυφών (1488-1489)" Περί Ιστορίας 3, 69-115.
 80. Καρύδης, Δ. & Ε. Γ. Καρύδης (2001) "Οι νοτάριοι Κορυφών και τα αποτυπώματα των σφραγίδων τους (1815-1864)" Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας 11, 607-25.
 81. Καρύδης, Σπ. Χρ. (1999α) «Ορθόδοξοι ναοί της Κέρκυρας τον 15ο αιώνα» Βυζαντιακά 19, 265-307. (σύμβαση έργου, διαθήκη)
 82. Kαρύδης, Σπ. Χρ. (1999β) «Αντίγραφα νοταριακών πράξεων του 15ου αι. στα κατάστιχα του Κερκυραίου νοταρίου ιερέα Σταματίου Κοντομάρη» Παρνασσός 41, 157-71. (παραχώρηση ακινήτων)
 83. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2001) Θεοδώρου Βρανιανίτη δημοσίου νοταρίου πόλεως και νήσου Κερκύρας οι σωζόμενες πράξεις (1479-1516), Αθήνα.
 84. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2006) "Κανονισμοί λειτουργίας της μονής Υ. Θ. Οδηγητρίας Αγράφων Κερκύρας" στον τόμο: Παπάζογλου, Γ. Κ. (επιμ.) Θράκιος. Αφιερωματικός τόμος στον μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής κ. Δαμασκηνό (τριάντα χρόνια θεοφιλούς αρχιερατείας), 219-46, Κομοτηνή.
 85. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2007α) Ο αστικός χώρος και τα ιερά. Η περίπτωση της Κέρκυρας τον 16ο αιώνα, Αθήνα. (εγγραφή νέου μέλους σε αδελφότητα, δωρεά ακινήτου, σύμβαση έργου, παραχώρηση ακινήτου για την ανέγερση ναού, παραχώρηση κτητορικών δικαιωμάτων, αγοραπωλησία ακινήτου, απόφαση αδελφότητας, μίσθωση ακινήτου)
 86. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2007β) Ο κώδικας του ιερού ναού αγίου Ελευθερίου Κέρκυρας, Κέρκυρα. (διαθήκη, μίσθωση, διηνεκής μίσθωση, κωδίκελλος, αφιέρωση, αφορισμός, πώληση ακινήτου, συμβιβασμός, αποφάσεις γεν. συνελεύσεων συντεχνίας, σύσταση αδελφότητας)
 87. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2011α) Η Οδηγήτρι Αγραφών Κερκύρας, Αθήνα. (συμβιβασμός, διαθήκη, αδελφότητα. μίσθωση εργασίας)
 88. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2011β) Ὀψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Α' Ζάκυνθος - Κέρκυρα - Κεφαλληνία - Κύθηρα - Πελοπόννησος, Αθήνα. (συμβιβασμός)
 89. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2013) "Οι Κρητικοί ζωγράφοι Μόσκοι. Νέα στοιχεία για τη ζωή και την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα" Θησαυρίσματα 43, 233-76. (χειραφεσία, παραχώρηση ακινήτου, κληρονομική σύμβαση?)
 90. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2015) "Στιγμές της παρουσίας του κρητικού ζωγράφου Θεόδωρου Πουλάκη στην Κέρκυρα" Κεφαλληνιακά Χρονικά 16, 333-53. (σύμβαση μαθητείας, διαθήκη)
 91. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2012-2015) "Ζωγράφοι και ζωγραφική τέχνη στον κερκυραϊκό χώρο (17ος-19ος αι.)" Δελτίον της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας 28, 47-90. (απόδειξη είσπραξης, μίσθωση έργου)
 92. Καρύδης, Σπ. Χρ. (2016) "Στιγμές της παρουσίας του κρητικού ζωγράφου Θεόδωρου Πουλάκη στην Κέρκυρα" Κεφαλληνιακά Χρονικά 17, 299-318. (σύμβαση μαθητείας, διαθήκη)
 93. Κλάδη, Θεοδώρα (2016) ""Ο κώδικας του πατριάρχη Μεθοδίου Γ' του Μορώνη". κατάστιχο αρ. 4 του μοναστηριού των Στροφάδων του έτους 1675" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014), 329-40, Κέρκυρα.
 94. Κόλλας, Χ. Β. (1994) Η νήσος των Κορυφών τον 16ο αιώνα από μαρτυρίες του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, τόμ. Α΄ Ύπαιθρος και νησιά, Κέρκυρα. (πώληση ακινήτου, συνυποσχετικό, πληρεξούσιο, διαθήκη, αφιέρωση, συντροφία, καλλιεργητική σύμβαση, μίσθωση, σύμβαση εργασίας, κτηνοληψία, χρεωστικό ομόλογο, απόφαση κριτών, σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας, πώληση δούλων, προικοσύμφωνο, ανταλλαγή, διδασκαλική σύμβαση, αδελφοποιϊα, παρακράτηση προικός λόγω μοιχείας)
 95. Κόλλας, Χ. Β. (1996) Η νήσος των Κορυφών τον 16ο και 17ο αιώνα από μαρτυρίες του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, τόμ. Β΄, Κέρκυρα. (αγροτική σύμβαση (σολδιάτικο, μισιακό), βεβαίωση ψυχικού, συντροφία, εντολή, μίσθωση, παροχή υποθήκης, μίσθωση μοναστηριού, μίσθωση ζώων, παραχώρηση ακινήτου, σύμβαση μαθητείας, πληρεξούσιο, σύμβαση έργου, ακύρωση σύμβασης, πώληση ακινήτου, ναυλοσύμφωνο, καταχώρηση προικοσύμφωνου, δάνειο, αγοραπωλησία κινητού, διαθήκη, αποζημίωση προς δεύτερη σύζυγο, διακανονισμός χρέους, ακύρωση διαθήκης, διδασκαλική σύμβαση)
 96. Κολοβού, Χριστίνα (2011) Κώδικας επισκόπου Νεκταρίου Βενέρη ιεράς επισκοπής Κυθήρων (1697-1729), Αθήνα. (αφορισμός, διαζύγιο)
 97. Κολοβού, Χριστίνα (2016) "Αρχειακές πηγές του 18ου αιώνα για την εκκλησιαστική ιστορία των Κυθήρων. Ο κώδικας του επισκόπου Κυθήρων Νεοφύτου Λεβούνη (1729-1757)" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014), 383-92, Κέρκυρα.
 98. Κολυβά-Καραλέκα, Μαριάννα (1985) "Κατάλογος Ιστορικού αρχείου Ζακύνθου - Α" Ο Μνήμων 10, 9-76.
 99. Kονιδάρης, Ι. Μ. & Γ. E. Pοδολάκης (1996) «Oι πράξεις του νοτάριου Kέρκυρας Iωάννου Xοντρομάτη (1472-1473)» EKEIEΔ 32, 139-205.
 100. Κονόμος, Ντ. (1960) «Ιστορικά έγγραφα Ζακύνθου. (Από το ανέκδοτο αρχείο του Λ. Χ. Ζώη)» Επτανησιακά Φύλλα 4, 1-16. (δάνειο με αποπληρωμή σε είδος, διαθήκη, απόφαση κριτηρίου, υπόσχεση παραχώρησης ακινήτου υπό αίρεση)
 101. Κονόμος, Ντ. (1962) Κουτούζικα, Αθήναι. (μαρτυρία, έγκληση, απολογία, δικαστική απόφαση επισκόπου)
 102. Κονόμος, Ντ. (1964) Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο, Ιωάννινα. (απόδειξη παραλαβής, εξόφληση, διαθήκη, εκκαθάριση λογαριασμού)
 103. Κονόμος, Ντ. (1968) Κρήτη και Ζάκυνθος, Αθήνα. (παραχώρηση ναού, βεβαίωση παράδοσης ιερών σκευών)
 104. Κονόμος, Ντ. (1969α) «Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα Ζακύνθου (1515-1815)» Επτανησιακά Φύλλα 7, 59-71. (καλλιεργητική σύμβαση, πληρεξούσιο, συναλλαγματική, ενοικίαση προσόδου)
 105. Κονόμος, Ντ. (1969β) «Η εκπαίδευση στη Ζάκυνθο (1509-1567). (Ιδιωτικά συμφωνητικά)» Επτανησιακά Φύλλα 7, 128-32. (περιλήψεις συμβολαίων)
 106. Κονόμος, Ντ. (1969γ) «Αἴτηση καὶ ἄδεια τῆς συντεχνίας τῶν ναυτῶν γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς ἐκκλησίας Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Μώλου (21 Μαρτίου 1561)" Ἑπτανησιακά Φύλλα 7/1, 33-74. (αίτηση, άδεια ανεγέρσεως ναού)
 107. Κονόμος, Ντ. (1969δ) «Ὁ ἅγιος Ἰωάννης καὶ εὐαγγελιστὴς τῆς Πάτμου (ἀνέκδοτα κείμενα τοῦ μετοχίου τῆς Μονῆς Πάτμου στὴ Ζάκυνθο)»Ἑπτανησιακά Φύλλα 7/1, 75-77. (άδεια ανοικοδόμησης ναού, ειδικό πληρεξούσιο)
 108. Κονόμος, Ντ. (1970β) «Ανέκδοτα ζακυνθινά έγγραφα (1547-1826)» Ο Ερανιστής 8, 225-42. (δωρεά, διαθήκη)
 109. Κονόμος, Ντ. (1970α) «Από τον ανέκδοτο κώδικα της Θεοτόκου Αναφωνήτριας (Δύο συμβόλαια του 1562 και 1563)» Επτανησιακά Φύλλα 7/2, 135-7. (πώληση ακινήτου, δωρεά)
 110. Κονόμος, Ντ. (1971) Το ζακυνθινό ράσο στην εθνεγερσία, Αθήναι. (διαθήκη, δικ. απόφαση)
 111. Κονόμος, Ντ. (1973) "Οικογένεια Στεφάνου. Ιστορία και ανέκδοτα έγγραφα" Επτανησιακά Φύλλα 8/1, 5-79. (απόδειξη πληρωμής, παραλαβής)
 112. Κονόμος, Ντ. (1976) «Ανέκδοτα έγγραφα αναφερόμενα στην οικογένεια Στεφάνου (1751-1812)» Επτανησιακά Φύλλα 9, 3-31. (προικοσύμφωνο, δωρεά, δάνειο, εμπορική εταιρεία, αγοραπωλησία ακινήτου, διαθήκη, κωδίκελλος, απόδειξη παραλαβής)
 113. Κονόμος, Ντ. (1982α) «Ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα Ζακύνθου 1600» Επτανησιακά Φύλλα 11, 59-62. (δάνεια με εξόφληση σε είδος, αγροτική σύμβαση)
 114. Κονόμος, Ντ. (1982β) «Ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα Κεφαλονιάς 1593-1603 (περιοχή Λιξουριού)» Επτανησιακά Φύλλα 11, 133-43. (διανομή ακινήτου, εξόφληση, αγοραπωλησία ακινήτου, καλλιεργητική σύμβαση, ανταλλαγή, μίσθωση ακινήτου)
 115. Κοντογιάννης, Σπ. Δ. & Σπ. Χ. Καρύδης (1994) "Η μονή Παλαιοκαστρίτσας Κέρκυρας (Ιστορικά εξ ανεκδότων εγγράφων)" Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 29, 591-704. (σύμβαση παροχής υπηρεσιών ιερέα, αφιέρωση, αποφάσεις πρωτοπαπά)
 116. Κοριατόπουλος, Δ. Σ. (1950) "Συμβολαιογραφικά" Επτανησιακόν Σάλπισμα 162-6. (οδηγίες προς νοταρίους, απόφαση του Βενετού προβλεπτή σχετικά με νοταρίους)
 117. Κούκκου, Ελένη (2002) Η αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνος (από το λόρδο Έλγιν). Ανέκδοτα έγγραφα (1802-1812). Τα τεκμήρια ενός πολιτιστικού εγκλήματος, Αθήνα. (σύμβαση έργου, κατάθεση)
 118. Κωνσταντινίδου, Κατερίνα (2013) "Con pregiudizio non meno de sudditi, che della giustizia stessa ... Η απονομή της δικαιοσύνης στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα και οι διορθωτικές παρεμβάσεις του Zuanne Dandolo (μέσα 17ου αιώνα)" στον τόμο: Βαρζελιώτη, Γωγώ & Κ. Γ. Τσικνάκης (επιμ) Γαληνοτάτη. Τιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, 425-38, Αθήνα.
 119. Λάμπρος, Σπ. (1910) "Κερκυραϊκά έγγραφα ανέκδοτα" Νέος Ελληνομνήμων 7, 464-8. (απόδειξη, αφιέρωση)
 120. Λάσκαρις, Μιχ. Θ. (1967) «Εξ Κερκυραϊκά συμβόλαια των ετών 1398-1458» στον τόμο: Πρακτικά του Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), Α, 210, Αθήναι.
 121. Λάτας, Διον. (1891) Επίσημα έγγραφα αφορώντα εις τον εν Ζακύνθω ναόν της μητροπόλεως και την εν αυτώ παρακείμενην γυναικείαν μονήν, Αθήναι. (διαθήκη, διοικητικά έγγραφα, κοινοτικές αποφάσεις)
 122. Λίτσας, Ευθ. (2011) Δημήτριος Φαρμάκης, νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας. Πρωτόκολλο των ετών 1515-1525, Θεσσαλονίκη.
 123. Μαζαράκης, Α. Δ. & Διώνη Α. Μαζαράκη (2015) Aurifex Corphiensis, Κέρκυρα.
 124. Μαλακάσης, Δ. (1990) "Συντεχνίες στην Αγία Μαύρα (1830-1864)" στον τόμο: Κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός στα Επτάνησα (1386-1864) (Πρακτικά Α' συνεδρίου "Επτανησιακού πολιτισμού" Λευκάδα, 15-19 Σεπτεμβρίου 1982), 241-50, Θεσσαλονίκη. (μίσθωση εργασίας, μίσθωση έργου, συντροφία)
 125. Μαλτέζου, Χρύσα (1977) «Το νοταριακό αρχείο Κυθήρων» Δελτίο της Ιονίου Ακαδημίας 1, 15-84.
 126. Μαλτέζου, Χρύσα (1991) «Αρχειακές μαρτυρίες για πέντε μεταβυζαντινούς ναούς της Κέρκυρας» στον τόμο: Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, 1, 309-20, Αθήνα. (συμβιβασμός κτητόρων ναού, παραχώρηση ναού)
 127. Μαλτέζου, Χρύσα (επιμ.) (1993) Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού. Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα. (διδασκαλική σύμβαση -Κέρκυρα, σύμβαση έργου-Κρήτη)
 128. Μανούσακας, Μ. Ι. (1967) «Ανέκδοτα χρονικά σημειώματα και έγγραφα (1506-1521) του νοταρίου Ζακύνθου Θεοδώρου Ραφτοπούλου» στον τόμο: Πρακτικά του Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), Α, 213-27, Αθήναι. (διαθήκη, ναυτοδάνειο)
 129. Μαυροειδή, Φ. (1989) «Ζακυνθινά συμβόλαια από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας» στον τόμο: Πρακτικά του Ε΄ Πανιονίου Συνεδρίου Ι, 311-20. (= Δωδώνη 15 (1986) 175-84)
 130. Μαύρος, Τ. (1980) «Ο Κώδικας της μονής «Παναγία η Σπηλιώτισσα» Ζακύνθου» ΔΙΕΕΕ 23, 459-544. (διαθήκη, κωδίκελλος, πώληση, αφιέρωση, ανταλλαγή, διανομή κληρονομιάς, μίσθωση ακινήτου)
 131. Μαύρος, Τ. (1981) «Η διαθήκη της κυρίας της Σπηλιώτισσας» ΔΙΕΕΕ 24, 450-536. (πώληση ακινήτου, ανταλλαγή, διαθήκη, αφιέρωση, διανομή, ψυχικό)
 132. Μαύρος, Τ. (1983) «Ο Κώδικας της μονής «Παναγία η Σπηλιώτισσα» Ζακύνθου» ΔΙΕΕΕ 26, 417-538. (διαθήκη, διανομή, πώληση)
 133. Μαύρος, Τ. (1984) «Ο Κώδικας της μονής «Παναγία η Σπηλιώτισσα» Ζακύνθου» ΔΙΕΕΕ 27, 354-456. (αφιέρωση, αγορά, ανταλλαγή, αγροληψία, σέμπρια)
 134. Μαύρος, Τ. (1985) «Ο Κώδικας της μονής «Παναγία η Σπηλιώτισσα» Ζακύνθου» ΔΙΕΕΕ 28, 257-308. (διαθήκη, σέμπρια, ανταλλαγή)
 135. Μαχαιράς, Κ. Γ. (1951) Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας 1684-1797, Αθήναι (ανατύπωση Αθήνα 2008). (καταστατικό κοινότητας, κανονισμός συμβολαιογράφων, μίσθωση ιχθυοτροφείου, κανονιστικές αποφάσεις της διοίκησης για τη διαχείριση του ιχθυοτροφείου)
 136. Μαχαιράς, Κ. Γ. (1957) Ναοί και μοναί της Λευκάδας, Αθήναι. (καταστατικό θρησκευτικών αδελφοτήτων, συμβάσεις έργου, αφιέρωση, διαθήκη)
 137. Μεταλληνός, Δ. Σ. (2016) "Η πολιτική του βρετανού αρμοστή Howard Douglas έναντι της "Λατινικής Αρχιεπισκοπικής Εκκλησίας Κερκύρας". Η περίπτωση του κληρικού Νικολάου Candoni" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014), 417-44, Κέρκυρα.
 138. Μεταξάς, Α.-Ι. Δ. (2003) Επτάνησος Πολιτεία 1803. Υφολογικά ευρήματα και "Προκείμενα αξιώματα" στο προοίμιο του Συντάγματος του πρώτου ελληνικού κράτους, Αθήνα.
 139. Μηλιαράκης, Α. (1902) Οικογένεια Μαμωνά. Ιστορική και γενεαλογική μελέτη της οικογενείας Μαμωνά από της εμφανίσεως αυτής εν τη ιστορία μέχρι σήμερον (1248-1902), Αθήναι. (αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας από αδελφότητα, άδεια γάμου)
 140. Μιχάλαγα, Δέσποινα Γ. (2016) "Το εκκλησιαστικό οφφίκιο του "πρωτοπαπά" και η λειτουργία του στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014), 369-82, Κέρκυρα.
 141. Μιχαλοπούλου, Ζωή Κ. (2016) "Η αντιδικία του Ανδρέα Μουστοξύδη με τον αρμοστή Douglas και η συμβολή του πρώτου στη συνταγματική αναθεώρηση των ετών 1848-1849" στον τόμο: Πυλαρινός, Θ., Τζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Καρύδης (επιμ.) Πρακτικά του Ι΄ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου ΙΙ. Ιστορία – Εκκλησία – Ιστορία της Τέχνης (Κέρκυρα, 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014), 181-94, Κέρκυρα.
 142. Μονοκρούσος, Κ. Α. (2001) Αρχειακή έρευνα. Η γενεαλογία τριάντα οικογενειών του χωριού Σχοινέα Πάλλης του νομού Κεφαλληνίας από το έτος 1500 μ.Χ. έως σήμερα βάσει αρχειακού υλικού (νοταριακού - ληξιαρχικού) και άλλων βοηθημάτων, Ληξούρι. (διαθήκη, προικοσύμφωνο, μίσθωση ακινήτου, δωρεά, πώληση ακινήτου, διανομή κληρονομιάς, προικοπαράδοση, δόση αντί καταβολής, ανταλλαγή, εξόφληση, αποζημίωση, μαθητεία, νέμηση ανιόντος, απόδειξη παραλαβής, σύμβαση ιερουργίας, κωδίκελλος, διδασκαλική σύμβαση, καλλιεργητική σύμβαση, σύσταση υποθήκης, έγκριση εισόδου νέων μελών σε αδελφότητα, αφιέρωση, πληρεξούσιο, εξόφληση, χειραφεσία, σύμβαση έργου, ακύρωση προικώας παροχής, προσήλωση, σύμβαση εργασίας)
 143. Μονοκρούσος, Κ. Α. (2008α) Αρχειακή έρευνα. Οι ιεροί ναοί του Ληξουρίου και τριάντα δύο χωριών της επαρχίας Πάλλης Κεφαλονιάς (από το έτος 1600 μ.Χ. έως και σήμερα βάσει νοταριακών πράξεων και λοιπών στοιχείων, Ληξούρι. (διακανονισμός κληρονομιάς, πώληση ακινήτου, ορισμός επιτρόπων ναού, προικοσύμφωνο, ανταλλαγή, απόδειξη καταβολής, δόση αντί καταβολής, σύμβαση έργου, διαθήκη, καλλιεργητική σύμβαση, ορισμός εφημερίου, λύση μίσθωσης, παραχώρηση ναού σε αδελφότητα, απόδειξη παραλαβής, σύμβαση ιερουργίας, παραχώρηση ακινήτου, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό), δωρεά, σύμβαση εργασίας, εξόφληση, εκλογή αξιωματούχων αδελφότητας, απογραφή ναού, απογραφή κληρονομιάς, αφορισμός, δάνειο, πληρεξούσιο, απόφαση αδελφότητας, συμβιβασμός)
 144. Μονοκρούσος, Κ. Α. (2008β) Αρχειακή έρευνα. Οι ιερές μονές στην επαρχία Πάλλης της Κεφαλονιάς (από το έτος 1600 μ.Χ. έως και σήμερα βάσει νοταριακών πράξεων και λοιπών στοιχείων), Ληξούρι. (πληρεξούσιο, δωρεά (προσήλωση, αφιέρωση), ανταλλαγή, πώληση ακινήτου, διαθήκη, ακύρωση πωλήσεως, εξαγορά μισθώματος, μίσθωση ακινήτου, ακύρωση σύμβασης, πρόσληψη ιερέα, πραγματογνωμοσύνη, απόδειξη (παραλαβής, πληρωμής, είσπραξης), δάνειο, παραίτηση από μίσθωμα, πώληση ζώων, πώληση δικαιωμάτων, δόση αντί καταβολής, αφορισμός, μεταβίβαση μονής, σύσταση συντροφίας, κτηνοληψία, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό και απόφαση), δωρεά υπό τρόπο, ακύρωση προσήλωσης, μαρτυρικό, υπεκμίσθωση, διακανονισμός, κωδίκελλος, καταβολή αποζημίωσης)
 145. Μονοκρούσος, Κ. Α. (2011) Αρχειακή έρευνα, Αθήνα. (διαθήκη, υποκατάσταση για υπηρεσία στο στόλο, δόση αντί καταβολής, παραχώρηση ακινήτου, πώληση ακινήτου, ενυπόθηκο δάνειο, αιρετοκρισία, σύσταση υποθήκης, διακανονισμός, μαθητεία, δάνειο, απόδειξη παραλαβής προικώων, αναδοχή χρέους, λύση υποθήκης, πληρεξούσιο, προικοσύμφωνο, μαρτυρία, συμφωνία συμφιλίωσης, ανταλλαγή, απογραφή προικώων, απόφαση αδελφότητας),
 146. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (1975) «Οι Κρήτες ξυλογλύπτες Ιωάννης και Άντζολος Μοσκέτης στην Κεφαλονιά (ιζ΄ αι.)» Ο Ερανιστής 12, 241-61. (σύμβαση έργου, εξόφληση)
 147. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (1977) «Ανέκδοτα στοιχεία για την εκκλησιαστική τέχνη στην Κεφαλονιά (17ος-19ος αι.) (Αγιογράφοι-Ξυλογλύπτες- Αργυρογλύπτες)» Κεφαλληνιακά Χρονικά 2, 215-65. (απόφαση αδελφάτου, εγγραφή μελών με αντίτιμο την εκτέλεση έργου, σύμβαση έργου, εξόφληση)
 148. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (1980-82) «Συμπληρωματικά για την εκκλησιαστική τέχνη στην Κεφαλονιά (17ος-19ος αι.) (Καλλιτέχνες και εργαστήρια ζωγραφικής)» Κεφαλληνιακά Χρονικά 4, 266-318. (σύμβαση μαθητείας, σύμβαση έργου, συμβιβασμός, ακύρωση συμφωνίας, απόδειξη πληρωμής)
 149. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (1997) «Στο χώρο των Επτανησίων καλλιτεχνών: Εργασιακές σχέσεις και αμοιβές (17ος-19ος αι.). Διαπιστώσεις και συμπεράσματα» Δωδώνη 26, 123-36. (σύμβαση έργου, σύμβαση μαθητείας)
 150. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (1998α) Ένας κώδικας της μονής του αγ. Γερασίμου στα Ομαλά της Κεφαλονιάς (1675-1763), Αθήνα. (προσήλωση, αφιέρωση, εξόφληση, απογραφή κληρονομιάς, λύση συντροφίας, διακανονισμός λογαριασμού, κτηνοληψία, διαθήκη, καλλιεργητική σύμβαση (εμφύτευση, μισιακό), μίσθωση ακινήτου, πώληση ακινήτου, χρεωστικό ομόλογο, ακύρωση ανταλλαγής, δωρεά, ανταλλαγή)
 151. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (1998β) Ο κώδικας του ναού της Υ. Θ. Δραπάνου των ετών 1835-1927, Αθήνα. (συμβιβασμός, προσήλωση, αφιέρωση, εξόφληση)
 152. Μοσχόπουλος, Γ. Ν. (2013) Κηπούρια. Η ιστορική μονή του Ευαγγελισμού (1759-2012), ένας θύλακας παράδοσης, τέχνης, παιδείας, Αθήνα. (προσήλωση ακινήτου, αφιέρωση ακινήτου, μίσθωση ακινήτου, απόδειξη παράδοσης και παραλαβής λειψάνου)
 153. Μπάλλας, Γ. Σ. (2005) «Ι.Ν. της Αγίας Παρασκευής στο Αργοστόλι. Ανέκδοτες νοταριακές μαρτυρίες του ΙΖ΄ αιώνα» Κεφαλληνιακά Χρονικά 10, 263-70. (δωρεά ακινήτου, αποδοχή δωρεάς)
 154. Μπάλλας, Γ. Σ. (2006-2008) "Η αγγαρεία της θάλασσας στα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας στην Κεφαλονιά (ΙΖ' αιώνας)" Κεφαλληνιακά Χρονικά 11, 241-60. (πώληση ακινήτου, αντικατάσταση στην υπηρεσία)
 155. Μπάλλας, Γ. Σ. (2011-2012) "Επικοινωνία διοίκησης και λαού στη Βενετοκρατία. Ένα διάταγμα του προνοητή Κεφαλληνίας Agostino Soranzo Q. Pietro (1755-1757) για τη διαχείριση της μοναστηριακής και εκκλησιαστικής περιουσίας. Στοιχεία ιστορίας και γλώσσας" Κεφαλληνιακά Χρονικά 13, 321-39.
 156. Μπόμπου-Σταμάτη, Β. (1989) «Στοιχεία για την οικογένεια των Δαμόδων στα Χαβριάτα της Κεφαλονιάς (18ος αιώνας)» στον τόμο: Πρακτικά Ε’ Πανιονίου Συνεδρίου, Ι, 443-512. (διαθήκη, κωδίκελος, συμβιβασμός, παράδοση προίκας, ανταλλαγή, πληρεξούσιο, εξόφληση, πληρεξούσιο, δόσις αντί καταβολής, δάνειο, πραγματογνωμοσύνη-εκτίμηση ακινήτου, επιβεβαίωση διανομής κληρονομιάς, πώληση ακινήτων, καλλιεργητική σύμβαση, υποθήκη)
 157. Μπουμπουλίδης, Φ. Κ. (1956) "Σολωμικά" ΔΙΕΕΕ 11, 86-113. (διαθήκη, πρακτικό εκτίμησης περιουσίας)
 158. Mπουμπουλίδης, Φ. Κ. (1958) «Nοτάριοι Zακύνθου» ΕΑΙΕΔ 8, 112-33.
 159. Μπρέγιαννη, Κατερίνα (2017) Ιόνιο κράτος, 1814-11864. Θεσμοί και κοινωνική διάρθρωση, Αθήνα.
 160. Νικοκάβουρα, Αγ. (1978) «Ο κώδικας του ιερού ναού των Αγίων Αποστόλων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου και της Αγίας του Χριστού Νίκης στον Ανεμόμυλο της Κέρκυρας» Κερκυραϊκά Χρονικά 22, 123-239. (σολιάτικο, διαθήκη, αφορισμός, δωρεά, συμβιβασμός)
 161. Νικολόπουλος. Π. Γ. (1967) "Έγγραφα μονής Διονυσίου (αγ. Όρους) εκ Ζακύνθου" στον τόμο: Πρακτικά του Γ΄ Πανιονίου συνεδρίου, 253-63, Αθήναι. (περιληπτική αναφορά σε έγγραφα)
 162. Παγκράτης, Γ. (1999-2000) «Το κονσουλάτον των Μυτιληναίων στην Κέρκυρα (1548-1549)» Εώα και Εσπέρια 4, 22-45. (εκλογή προξένου, γενικό πληρεξούσιο)
 163. Pagratis, G. D. (2008) The reports of the Venetian Baili and Provveditori of Corfu (16th century), Athens.
 164. Παναρέτου, Αννίτα Π. (2018) "Στη σκιά της ιστορίας: Κύθηρα 1821-1826. Από το αρχείο της οικογένειας Παναρέτου" στον τόμο: Κονιδάρης, Δ. (επιμ) Πρακτικά του Ι' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, VI. Αρχεία -τυπογραφία - παιδεία (Κέρκυρα , 30 Απριλίου - 4 Μαίου 2014) 115-26, Κέρκυρα.
 165. Πανδής, Μπ. Ν. (1984) Κέρκυρα. Το βαϊλάτο του Αλευχίμου και το Πεντάχωρο. Ιστορία Ενθυμήματα, Αθήνα. (αποσπάσματα διαθήκη, σύμβαση έργου)
 166. Πανδής, Π. Ο. (1992) Νοταριακές πράξεις 1549-1772 από τον κώδικα της Αγ. Τριάδας Αργυράδων Κέρκυρας και πληθυσμιακά στοιχεία 1684-1991 του νομού Κέρκυρας. Έρευνα, Αθήνα. (αποσπάσματα πράξεων: αφιέρωση, προικοσύμφωνο, μίσθωση, ανταλλαγή, πραγματογνωμοσύνη, διανομή, διαθήκη)
 167. Πανταζή, Σ.-Α. (εκδ) (2007) Εμμανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κέρκυρας. Πρωτόκολλο - πράξεις των ετών 1500-1503, Κέρκυρα.
 168. Παπαρρήγα-Aρτεμιάδη Λυδία, Pοδολάκης, Γ. E. & Δήμητρα Π. Kαραμπούλα (1997) «Oι πράξεις του νοτάριου Kαρουσάδων Kέρκυρας πρωτο-παπά Φιλίππου Kατωϊμέρη (1503-1507)» EKEIEΔ 33, 9-436.
 169. Πατραμάνη, Μαρία, Γ. (2008) "Ο ποιητής του Αμύντα Γεώργιος Μόρμορης και ο κόσμος του: ψηφίδες από την ανθρωπογεωγραφία της κρητικής διασποράς (1645-1669) και την πνευματική παραγωγή στα Κύθηρα του 18ου αιώνα" Νόστος 5, 203-310. (διαθήκη, βενετικά διοικητικά έγγραφα)
 170. Πατραμάνη, Μαρία Γ. (2010) "Ο έρωτας ενώπιον του νόμου στα Κύθηρα της βενετικής περιόδου (17ος-18ος αι.)" Νόστος 6, 121-222. (αφορισμός, άδεια γάμου, διαζύγιο, επισκοπική εγκύκλιος περί γάμου)
 171. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1970) "Νεώτερα στοιχεία διά τον Ηλίαν Μηνιάτην (εκ σωζομένων εγγράφων της εποχής του" Παρνασσός 12, 444-57. (χρεωστικό ομόλογο, μετατροπή ναού σε συναδελφικό)
 172. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1972) "Κεφαλληνιακά έγγραφα παροχής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως επί Βενετοκρατίας" Παρνασσός 14, 285-97. (διδασκαλική σύμβαση, αφιέρωση, μετατροπή "σέμπριας" σε σχέση "μισιάρικου")
 173. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1974α) «Ανέκδοτα έγγραφα του ΙΕ΄ αιώνα σχετιζόμενα με την εκκλησιαστική ιστορία της Κερκύρας» Κερκυραϊκά Χρονικά 19, 126-39. (παραχώρηση νομής, πάκτωση)
 174. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1974β) «Ηλίας ή Λέος Μόσκος αγιογράφος στις εκκλησίες «Ανάληψη» και «Παντοκράτορας» στο Λιξούρι (1664-1665)» Παρνασσός 16, 34-51. (συμβιβασμός, αφιέρωση, πληρεξούσιο)
 175. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1975α) «Ήθη και ανθρώπινες σχέσεις στην Kεφαλονιά τον IΣT' αιώνα (Πληροφορίες από είκοσι δύο ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα)» ΕΚΕΙΕΔ 22, 69-145. (προικοσύμφωνο, ακύρωση μνηστείας, συμβιβασμός, αφορισμός, σύμβαση εργασίας ως ψυχοπαίδι, βεβαίωση λύσης γάμου, διάλυση μνηστείας, διαθήκη, μαρτυρία)
 176. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1975β) «Οι πρώτοι γνωστοί χειρούργοι στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και πληροφορίες για τις δραστηριότητες τους. (Από νοταριακά έγγραφα του ΙΖ’ αιώνα)» στον τόμο: Τιμητικό τόμο Κ. Ν. Αλιβιζάτου, 71-80, Αθήναι. (έγγραφη συγκατάθεση, ένορκη μαρτυρία)
 177. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1975γ) "Εγγραφα διενέξεως, διαιτησίας και συμφωνίας του καραβοκύρη Δήμου Βεργωτή και συντρόφων του με Ιωάννη Ορφανό για εκποίηση εμπορεύματος στη Δαλματία το 1583" Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος 4/47-48, 226-30. (συνυποσχετικό αιρετοκρισίας, απόφαση κριτών, συμβιβασμός)
 178. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1976) "Οι παλαιότερες γνωστές μαρτυρίες για χαρτοπαιξία στην Κεφαλονιά τον ΙΣΤ΄ αιώνα" Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος 5/51-52, 7-10. (παραχώρηση ακινήτου χωρίς αιτία, σύσταση συντροφίας)
 179. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1980) «Γεώργιος Μόσχος. Νοτάριος Κέρκυρας στα τελευταία χρόνια του ΙΕ΄ αιώνα (Νεώτερα στοιχεία)» στον τόμο: Πρακτικά του Δ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Α, 293-302, Κέρκυρα.
 180. Πεντόγαλος, Γ. Η. (1999) "Έγγραφα αναφερόμενα στον άγιο Γεράσιμο του 16ου, του 17ου και του 18ου αιώνα" Κεφαλληνιακά Χρονικά 8, 85-109. (παραχώρηση ακινήτου, πώληση ακινήτου)
 181. Πεντόγαλος, Γ. Η. (2006-2008) "Ιωάννης (Ιωαννίκιος) και Σπυρίδων (Σωφρόνιος) αδελφοί Λυκούδη (Λειχούδαι). Βιογραφικά και άλλα (1654-1683)" Κεφαλληνιακά Χρονικά 11, 37-61. (πώληση ακινήτου, προικοσύμφωνο, σύμβαση διδασκαλίας, μίσθωση ακινήτου (πάκτωση), διαθήκη)
 182. Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1958) Νοταριακές πράξεις Παξών διαφόρων νοταρίων των ετών 1658-1810, Αθήναι.
 183. Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1962) Α. Νοταριακαί πράξεις Κεφαλληνίας της συλλογής Ε. Μπλέσσα των ετών 1701-1856, Β. Έγγραφα της Ηπείρου και Ιερών Μονών Αιτωλίας των ετών 1701-1887, Αθήναι.
 184. Πιλίλη, Καλ. Σ. (εκδ.) (2009) Σπυρίδων Βερβιτζιώτης νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο (1741-1744), Κέρκυρα.
 185. Πλουμίδης, Σπ. Γ. (2008) Γυναίκες και γάμος στην Κέρκυρα (1600-1864). Έμφυλες σχέσεις και οικονομικές δραστηριότητες, Κέρκυρα. (προικοσύμφωνο, διαζύγιο, μνηστεία, διαθήκη, πληρεξούσιο, διακανονισμός εξόφλησης χρέους)
 186. Πυλαρινός, Θ. (επιμ) (2010) Γεράσιμος Χυτήρης. Σημειώσεις ενός Κερκυραίου, Αθήνα. (προικοσύμφωνο, παροχή άδειας άσκησης επαγγέλματος νοταρίου, καλλιεργητική σύμβαση, μαρτυρία σε υπόθεση διαζυγίου)
 187. Πρωτόπαπα, Γλυκερία (1956) "Ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα της Ζακύνθου" Ο Βιβλιόφιλος 10/3-4, 25-28. (διαθήκη, κωδίκελλος, πληρεξούσιο)
 188. Pοδολάκης, Γ. Ε. & Γ. I. Γκρινιάτσος (1996) «Tο νοταριακό Aρχείο της Kέρκυρας» EKEIEΔ 32, 9-137.
 189. Pοδολάκης, Γ. Ε. & Λυδία Παπαρρήγα-Aρτεμιάδη (1996) «Oι πράξεις του νοτάριου Aγ. Mατθαίου Kέρκυρας Πέτρου Bαραγκά (1541-1545)» EKEIEΔ 32, 207-339.
 190. Ροντογιάννης, Παν. Γ. (1973) Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα, Λευκάδα. (διαθήκη, προικοσύμφωνο, σύμβαση έργου, πληρεξούσιο, απόφαση θρησκευτικής αδελφότητας)
 191. Σεραφείμ, μητροπ. (1884) Δοκίμιον ιστορικής τινος περιλήψεως της ποτε αρχαίας και εγκρίτου ηπειρωτικής πόλεως Άρτης και της ωσαύτως νεωτέρας πόλεως Πρεβέζης, Αθήναι. (αφιέρωση, προικοσύμφωνο)
 192. Σερεμέτης, Δ. (1962) «Δικαιοπρακτικά και άλλα έγγραφα εκ των Αρχείων του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας περί Κυθήρων. Δικαιοπραξίαι του Φιλαδελφείας Αθανασίου Βαλεριανού» Θησαυρίσματα 1, 119-41. (αγοραπωλησία, δόσις αντί καταβολής, κολληγία)
 193. Σιφωνιού-Kαράπα Aναστασία, Tουρτόγλου, M. Α. & Σπ. Ν. Tρωϊάνος (1969-70) «Tο νοταριακόν αρχείον Kεφαλληνίας» ΕΚΕΙΕΔ 16-17, 41-231.
 194. Σκαλτσούνης, Ι. (1866) Μελέται επί των αστικών νόμων των Ιονίων νήσων, Αθήναι.
 195. Σκουλάς, Ι.Μ. (1977) "Συνοπτικαί παρατηρήσεις επί τινων δικαιοπρακτικών εγγράφων των Κυθήρων" Δικαιοσύνη 2, 124-30.
 196. Στάθης, Ε. (1975) Διοικητικά έγγραφα από την πρώτη περίοδο της γαλλικής κυριαρχίας στα Κύθηρα (1797-1799), Αθήνα.
 197. Στούπης, Σπ. (1960) Οι "ξένοι" εν Κερκύρα, Κέρκυρα. (διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση)
 198. Τζιβάρα, Παναγιώτα (2003) Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος), Αθήνα. (σύμβαση μαθητείας, σύμβαση έργου, σύμβαση εργασίας, αιρετοκρισία, παραχώρηση κτητορικού δικαιώματος)
 199. Τζιβάρα, Παναγιώτα (2004) "Από το "τερριτόριο Ναυπάκτου" στην Κέρκυρα. Ο Ιωάννης Νικόπουλος και η διαθήκη του (1737)" στον τόμο: Πρακτικά του Β' διεθνούς ιστορικού και αρχαιολογικού συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο, 29-30-31 Μαρτίου 2003), Β', 753-66, Αγρίνιο. (διαθήκη, κωδίκελλος)
 200. Τζιβάρα, Παναγιώτα (2006α) "Ἁπό τον αβοκάτο στον Γκενεράλη¨. Η αναζήτηση της δικαιοσύνης από Βενετούς υπηκόους της κερκυραϊκής υπαίθρου του 18ου αι." στον τόμο: Πρακτικά του ΚΣΤ' ιστορικού συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαϊου 2005), 77-105, Θεσσαλονίκη.
 201. Τζιβάρα, Παναγιώτα (2006β) "Επίσκοποι Καρυουπόλεως στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα" στον τόμο: Πρακτικά Β' τοπικού συνεδρίου Λακωνικών σπουδών, 349-72, Αθήνα. (διαθήκη, απογραφή κληρονομίας, απόδειξη παραλαβής)
 202. Tζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Kαρύδης (1993) «"Eγώ Γεώργιος ο Mόσχος δημόσιος νοτάριος των Kορυφών έγραψα"» Ίστωρ 6, 20-27.
 203. Τριανταφύλλου, Κ. Ν. (1967) «Νομικά έγγραφα Κερκύρας των ετών 1620-1854 διασωθέντα εν Πάτραις» στον τόμο: Πρακτικά του Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (23-29 Σεπτεμβρίου 1965), Α, 392-6, Αθήναι.
 204. Τσίτσας, Αθ. Χ. (1969) Η εκκλησία της Κέρκυρας κατά την Λατινοκρατίαν 1267-1797, Κέρκυρα.
 205. Τσίτσας, Αθ. Χ. (1994) «Η κερκυραϊκή οικογένεια Ζανδίρη. Συμπληρωματικά» στον τόμο: Ροδωνιά, Β, 541-50. (διαθήκη, αφιέρωση)
 206. Φιριππίδης, Ν. Σ. (1932) "Διονύσιος Κανάλες (Συμπληρωματικά)" Εκκλησιαστικός Φάρος 31. Αναμνηστικός τόμος (1908-1932), 228-56. (εξόφληση, εκκλησιαστικά έγγραφα)
 207. Φλεμοτόμος, Δ. (2016) "Άγνωστες ειδήσεις για τον συγγραφέα Αντώνιο Μάτεση και την οικογένεια του" Κεφαλληνιακά Χρονικά 17, 469-80. (καταβολή μισθώματος ¨λιβέλου", εκλογή επιτρόπου ναού, παράδοση και απόδοση λογαριασμών)
 208. Φλογαΐτης, Σπ. Ι. (1975) «Tό νοταριακό αρχείο Λευκάδας (3 Mάη 1692 - 23 Mάρτη/4 Aπρίλη 1864)» ΕΚΕΙΕΔ 22, 146-70.
 209. Φλογαΐτης, Σπ. Ι. (1976) "Το νομικό καθεστώς των νοταρίων της Λευκάδας μέχρι το 1770" Λακωνικαί Σπουδαί 3-4, 190-2.
 210. Χάρου-Κορωναίου, Ε. & Εμμ. Δρακάκης (εκδ) (2010) Δημήτριος Φάναρης νοτάριος Κυθήρων 1586-1619. Κατάστιχο 1 τόμος Α 26 Ιανουαρίου 1586 - 29 Ιανουαρίου 1589, Αθήνα. (αιρετοκρισία (συνυποσχετικό και απόφαση), ακύρωση δωρεάς, ακύρωση πληρεξουσίου, ανταλλαγή, απόφαση εκτιμητών, δάνειο, διαθήκη, διανομή ακινήτων, δωρεά (ψυχικό), εγγυοδοσία, εξόφληση, καλλιεργητική σύμβαση, κτηνοληψία, κωδίκελλος, μίσθωση ακινήτου, ναυλοσύμφωνο, παραίτηση από κληρονομιά, πληρεξούσιο, προικοσύμφωνο, πώληση ακινήτου, πώληση δικαιώματος είσπραξης φόρων, πώληση κινητού, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, συμβιβασμός, υποθήκη)
 211. Χατζηθεοχάρους-Κουλουρίδου, Παναγιώτα (2003) "Πτυχές της κοινωνικής ζωής στα Κύθηρα του 19ου αιώνα. Νοταριακά έγγραφα της περιόδου 1820-1840" στον τόμο: Λεοντσίνης, Γ. & Ν. Γλυτσός (επιμ) Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα (Α' διεθνές συνέδριο κυθηραϊκών μελετών, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000), Γ', 459-93, Κύθηρα. (διαθήκη, προικοσύμφωνο, αγοραπωλησία σκάφους, μίσθωση έργου, πληρεξούσιο)
 212. Χρυσικόπουλος, Μ. Χρ. (2010) Μοναστηριώτης Κωνσταντίνος νοτάριος Λευκίμμου nodari dell'isola. Σωζόμενες πράξεις 1506-1516, Λευκίμμη (Κέρκυρα). (ανταλλαγή, πώληση "σολιάτικου" , απόδειξη παραλαβής, ναυτικό δάνειο (βλησίδι), προπώληση αγροτικού προιόντος (βαμβάκι), πώληση κινητού, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό, απόφαση), συμψηφισμός, διανομή ακινήτου, καλλιεργητική σύμβαση (σολιάτικο, συγκράτεια, κανίσκι, λύση σολιάτικου, τεταρτία, μισοφυτεψιά, δεκατία), απόδειξη πληρωμής, διαθήκη, καταγραφή προικοσυμφώνου, πώληση ακινήτου, νέμηση ανιόντος, δανειστική ομολογία, εγγύηση, παροχή υποθήκης, εκχώρηση δικαιώματος, παραίτηση από διεκδίκηση, αναγνώριση χρέους, πληρεξούσιο, παρακαταθήκη?, πώληση με δικαίωμα αναστροφής και ορκοδοσία, εξόφληση, απόδειξη καταβολής, καταβολή εμπατικίου, ακύρωση πώλησης ακινήτου, διακανονισμός εξόφλησης οφειλής, δωρεά (ψυχικό), συντροφία, πώληση πλοίου, δουλεία διόδου, χειραφεσία, συμβιβασμός (ακύρωση), πώληση μερισίου σε ναό, ανάθεση κηδεμονίας, επιστροφή προικώων, ανάθεση κηδεμονίας)
 213. Χρυσοχοίδης, Κρ. Κ. (1977) «Το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Κεφαλονιά (τέλη 16ου αι.)» Κεφαλληνιακά Χρονικά 2, 195-214. (δωρεά ακινήτου, διαθήκη)