Μεταβυζαντινό δίκαιο - Βιβλιογραφία

Post-byzantine law - A working bibliography

Postbyzantine law is very little known outside the

community of legal historians and other academics

in Greece and abroad. The purpose of this site is to

create all the necessary tools that could promote the

study of law and legal institutions of 13th- to 19th-century Greece.

Check regularly for the new features.

contact: iliasarna@hotmail.com

(c) copyright Dr. Ilias N. Arnaoutoglou

Το μεταβυζαντινό δίκαιο είναι ελάχιστα γνωστό στο πλατύ επιστημονικό κοινό. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργήσει όλα εκείνα τα απαραίτητα επιστημονικά εργαλεία για την προώθηση της μελέτης του δικαίου και των δικαιικών θεσμών κατά την περίοδο από τον 13ο έως και τον 19ο αιώνα. Επειδή περιεχόμενο του ιστολογίου ανανεώνεται τακτικά, παρακαλούμε τους χρήστες να επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Προσθήκες και διορθώσεις στη βιβλιογραφία είναι ιδιαιτέρως καλοδεχούμενες. Η προηγούμενη εκδοχή της βιβλιογραφίας που ήταν ανηρτημένη στο geocities.yahoo.gr/ekeied έχει μετακομίσει και διορθωθεί στο ιστολόγιο αυτό.

Επικοινωνία: iliasarna@hotmail.com

(c) copyright Ηλίας Αρναούτογλου