bibliography‎ > ‎

Νοτάριοι - Notaries

2.8.1 Νοτάριοι και νοταριακά αρχεία (Notaries and notarial archives)

Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ελένη & Γ. Μαυρομάτης (εκδ) (2007) Αντώνιος Σπυρής, νοτάριος & πρωτοπαπάς Κερκύρων. Πρωτόκολλο (1560-1567), Κέρκυρα. (Πηγές της επτανησιακής ιστορίας 1)

        Argyriadis, Ch. (1994) "Da notaio ad avvocato. Metamorfosi del giurista e transformazioni sociali nella Grecia del XIX secolo" στον τόμο: Mazzacane, A. & C. Vano (eds) Universita e professioni giuridiche in Europa, 373-88, Napoli.

        Βαγιακάκος, Δ. Β. (1973) "Συμβολή εις την μελέτην της δημώδους νομικής ορολογίας" στον τόμο: Ξένιον Ζέπου, τόμ. 3, 519-71.

        Βαγιωνάκης, Χρ., Κατσίβελα, Ο. Μιχάλαγα, Δέσποινα, Μπελαβγένη, Β. & Μ. Μπλέτσας (εκδ) (2001) Ανδρέας Αμάραντος. Νοταριακές πράξεις. Αρακλί Κεφαλονιάς (1548-1562), Αθήνα.

Βαγιωνάκης, Χρ., Μιχαλάγα, Δέσποινα & Μ. Μπλέτσας (εκδ) (2008) Νικόλαος Κουπιάνος, νοταριακές πράξεις Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576), Αθήνα.

        Bakker, W. F. & A. F. van Gemert (eds) (1987) Μανόλης Βαρούχας. Νοταριακές πράξεις. Μοναστηράκι Αμαρίου (1597-1613), Ρέθυμνο.

Bakker, W. (1988) «Η γλώσσα των συμβολαιογραφικών πράξεων του Μανόλη Βαρούχα» Cretan Studies 1, 17-24.

Bakker, W. (1988-1989) «Περιγραφή της γλώσσας των συμβολαιογραφικών πράξεων του Μανόλη Βαρούχα» Κρητικά Χρονικά 28-29, 275-323.

        Βασιλόπουλος, Ευθ. Δ. (2012) "Ο νοτάριος της Ιεράπετρας Ιάκωβος Ρουσοψείρης (1586-1612)" Εν Χανίοις 6, 23-32.

        Βισβίζης, Ιάκ. Τ. (1945) «Κοινοί καγκελλάριοι της Νάξου επί Τουρκοκρατίας» ΑΙΔ 12, 3-16.

Βλάχου, Νικολέτα, Μητουλάκης, Δ., Μπαλού, Μαρία, Πανταζή, Σοφία-Αικατερίνη, Παπαϊωάννου, Αν., Πιλίλη, Καλλιόπη & Σ. Πουλής (2015) Πέτρος Αγαπητός νοτάριος Κέρκυρας. Πρωτόκολλο (1514-1515), Αθήνα. (εξόφληση, ναυτικό δάνειο (βλησίδι), καλλιεργητική σύμβαση (συγκράτεια, σολιάτικο, ), αιρετοκρισία (συνυποσχετικό και απόφαση), εγγύηση, πληρεξούσιο (ειδικό και γενικό), χρεωστικό ομόλογο, μίσθωση ακινήτου, τριτεγγύηση, συμβιβασμός, παραίτηση, μίσθωση εργασίας, συντροφία, ναυλοσύμφωνο, εκτίμηση προικώων, μίσθωση έργου, επιστροφή ενεχύρου, δάνειο, πώληση κινητού, χειραφεσία, πώληση ακινήτου, κτηνοληψία, διακανονισμός χρεών, απόδειξη παραλαβής, υποθήκη, σύμβαση μαθητείας, παραχώρηση κληρονομικού μεριδίου, εκκαθάριση λογαριασμού, προικοσύμφωνο, μίσθωση εκμετάλλευσης αλυκών, σύμβαση ναυπηγίας, αποζημίωση, διαθήκη, διανομή κληρονομίας, πώληση μεριδίου προίκας, παροχή συναίνεσης για την οικοδόμηση εργαστηρίου, συμφωνία για επίκοινο τοίχο, πρόσκληση σε συμβιβασμό, μίσθωση εσοδείας προικώων, μίσθωση νερομύλου, δωρεά ακινήτου, αναστροφή πωλήσεως, ανταλλαγή, αποζημίωση πληρεξουσίου, απόδειξη πληρωμής, σύμβαση ιερουργίας, πώληση μέλλοντος πράγματος)

Γαρμπής, Δ. Γ. (2008) Ιερομόναχος Βάλσαμος νοτάριος Ομαλών Κεφαλληνίας. Ένα κατάστιχο νοταριακών πράξεων των ετών 1593-1597, Αργοστόλι. (καλλιεργητική σύμβαση, πώληση ακινήτου, ανταλλαγή, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό και απόφαση), ορκωμοσία κριτών, πώληση ιδανικού μεριδίου επί ζώου, διαθήκη, κτηνοληψία, πληρεξούσιο, υιοθεσία, δάνειο, αναστροφή πώλησης, συντροφία, κληρονομική σύμβαση?, συμβιβασμός, υποθήκη, σύμφωνο συμφιλίωσης, μίσθωση ακινήτου, αξόφληση και παραίτηση, παραχώρηση ακινήτου ως "λιψοπρίκι", σύμφωνο για την αποχή από χαρτοπαίγνια, νέμηση ανιόντος, εγγύηση, επαγωγή όρκου και ορκοδοσία, παραίτηση από πληρωμή, ακύρωση ανταλλαγής)    

Γέροντας, Δ. Α. (1960) «Περί των νοταρίων των Αθηνών» Τα Αθηναϊκά 16, 27-32.

Γράψα, Ε. Δ. (εκδ) (2006) Γεώργιος Μπαρμπαρίγος, δημόσιος νοτάριος της αγίας Μαύρας. Βιβλίο πρώτο 1707-1709, Λευκάδα.

        Γρυντάκης, Γ. (1990) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοταρίου Α. Βλαστού, Ρούστικα 1599-1614, Αθήνα.

        Γρυντάκης, Γ. (1990) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοταρίου Τζώρτζη Πάντιμου 1613-1642, Αθήνα.

        Γρυντάκης, Γ. (1990) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη συμβολαιογράφου Τζώρτζη Τρωϊλου, Αθήνα.

        Γρυντάκης, Γ. (1994) Το πρωτόκολλο του Ρεθεμνιώτη νοταρίου Ανδρέα Καλλέργη (1635-1649), Αθήνα.

Γρυντάκης, Γ. (1995) "Ρεθεμνιώτες νοτάριοι και διαθήκες (1586-1649)" στον τόμο: Πεπραγμένα του Ζ' διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου Β1, 239-55, Ρέθυμνο.

Γρυντάκης, Γ. (εκδ) (2012) Το πρωτόκολλο του επαρχιώτη νοταρίου Ιωάννη Μ. Βλαστού (Archivio di Stato di Venezia Notai di Candia (B.285), Χανιά. (Τάλως 20) (πώληση ακινήτου, προικοσύμφωνο, ανταλλαγή, διανομή, διαθήκη, εξόφληση, ορισμός εκτιμητών, μίσθωση προσοδοφόρου, ανάκληση μήνυσης, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό), μαθητεία, πληρεξούσιο, παραίτηση από δικαίωμα, εκτίμηση προικώων, μίσθωση ακινήτου, αιρετοκρισία (απόφαση), διαζύγιο, ακύρωση συμβολαίου, δάνειο, δωρεά, προπώληση, ανάκληση διαθήκης)

Chatzakis, I. (2013-2014) "Echanges juridiques dans la Crete venitienne. Observations a l'occasion de l'institution des "notaires grecs" (notarius in scriptura greca) (XIIIe - debut du XVIe s." Etudes Balcaniques 19-20, 153-85.

Δρακάκης, Μ. (εκδ) (2003) Εμμανουήλ Κασιμάτης νοτάριος Κυθήρων (1560-1582), Αθήνα.

Δρακάκης, Μ. (εκδ) (2004) Μιχαήλ Μαράς, Νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 [16/1-30/3/1549], τόμ. A', Ηράκλειο.

        Zαπάντη, Σταματούλα (1993) «O θεσμός των πρωτονοτάριων ως επικεφαλής των Δημόσιων νοτάριων στην Kεφαλονιά επί βενετοκρατίας» Eπετηρίδα των Γενικών Aρχείων του Kράτους των ετών 1991-1992 , 13-32.

Ζαπάντη, Σταματούλα (1996) «Το βραχυγραφικό νοταριακό σήμα (signum tabellionis) σε ελληνικά δικαιοπρακτικά έγγραφα (15ος-17ος αι.)» στον τόμο: Πρακτικά του ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαϊου 1995), 21-38, Θεσσαλονίκη.

        Ζαπάντη, Σταματούλα (2001) Γιάκουμος Σουριάνος. Νοτάριος Κάστρου. Κατάστιχο 1570-1598, Αργοστόλι. (ΓΑΚ Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας 14 – Πηγές ΙΙΙ)

        Ζαπάντη, Σταματούλα (2002α) Μοντεσάντος (δε) ιερέας Σταμάτιος Νοτάριος Ελειού. Κατάστιχο 1535-1553, Αργοστόλι. (ΓΑΚ- Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας 15 – Πηγές IV)

        Ζαπάντη, Σταματούλα (2002β) Γεώργιος Βλασόπουλος. Νοτάριος Βαθέος Ιθάκης 1636-1648, Ιθάκη. (ΓΑΚ Τοπικό Αρχείο Ιθάκης - Πηγές 1)

        Ζαπάντη, Σταματούλα (2012) "Ο γραπτός λόγος των νοταρίων της Κεφαλονιάς τον 16ο και 17ο αιώνα" στόν τόμο: Πετράτος, Π. (επιμ) Το κεφαλονίτικο γλωσσικό ιδίωμα (Πρακτικά επιστημονικού συμποσίου, Αργοστόλι 13 Οκτωβρίου 2007), 83-90, Αργοστόλι.

        Ζαρίδη, Αικατερίνη - Σπ. Μιχαλέας (2008-2013) "Οι πράξεις του νοταρίου της πόλεως Κερκύρας Νικολάου Γεράσιμου (1566-1568)" Δωδώνη. Ιστορία και Αρχαιολογία 38-40, 121-67.

Ζέη, Ελευθερία (2005) "Χρόνοι και χρόνος στις νησιωτικές κοινωνίες μέσα από τα νοταριακά αρχεία (17ος-18ος αι.)" Μνήμων 27, 9-26.

        Ηλιάκης, Κ. & Δάφνη Χρονάκη (εκδ.) (2002)  Πέτρος Πατσιδιώτης, Νοτάριος Καινούργιου χωριού των Καρών, Κατάστιχο (1546-1554), Νεάπολη (Λασιθίου) 2002.

        Ηλιάκης, Κ. (εκδ.) (2008) παπά- Ιωάννης Κατζαράς. Νοτάριος Καστελίου Φουρνής. Κατάστιχο 43 (1607-1635), Ηράκλειο.

        Ήμελλος, Σ. Δ. & Σ. Ε. Ψαρράς (εκδ) (2011) Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στεφάνου Αρώνη (1716-1742), Α, Αθήνα. (καλλιεργητική σύμβαση (παντίκι, μισιάρικο), πώληση ακινήτου, ανταλλαγή (ακινήτων, ακινήτων με ζώα), παραίτηση από αξίωση, συνυποσχετικό και απόφαση διαιτητών, προικοσύμφωνο, διαθήκη, διανομή ακίνητης περιουσίας, διανομή κληρονομιάς, δωρεά, ψυχικό, συμβιβασμός, απόδειξη πληρωμής, δόση αντί καταβολής, παραχώρηση ακινήτων αντί πωληθέντων, μαρτυρικό) 

       Ήμελλος, Σ. Δ. & Σ. Ε. Ψαρράς (εκδ) (2015) Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στεφάνου Αρώνη (1742-1762), B, Αθήνα. (ανταλλαγή ακινήτων (και ακινήτου με ζώο), διαθήκη, δωρεά (ψυχικό), διανομή κληρονομίας, καλλιεργητική σύμβαση (παντίκι), δόση αντί καταβολής, προικοσύμφωνο, πώληση ακινήτου, ακύρωση πώλησης, συμβιβασμός για κληρονομική διαφορά, νέμηση ανιόντος, πώληση δικαιώματος, ανανέωση καλλιεργητικής σύμβασης, συμβιβασμός με λύση καλλιεργητικής σύμβασης, κληρονομική σύμβαση μεταξύ συζύγων, καταχώριση πώλησης σε νοταριακό κατάστιχο, εικονική πώληση για εξόφληση χρέους)

        Καββάδας, Στ. (1966-67) Νοταριακοί κώδικες της Βολισσού Χίου, τόμ. 2, Αθήναι.

Κακλαμάνης, Σ. & Σ. Λαμπάκης (εκδ) (2003) Μανουήλ Γρηγορόπουλος. Νοτάριος Χάνδακα 1506-1532, Ηράκλειο.

        Καλλιάνος, Κ. Ν. (1976) «Το βιβλίο του Δημ. Μνήμονος Σκοπέλου» Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 4, 112επ.

        Καλπουρτζή, Εύα (1995) «Στα μονοπάτια των πηγών: Προτάσεις για την ανάγνωση του νοταριακού υλικού των Κυκλάδων» Εθνολογία 4, 5-29.

        Καραμπούλα, Δήμητρα & Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη (1998) «Οι πράξεις του νοταρίου Δουκάδων Κέρκυρας Αρσενίου Αλεξάκη (1513-1616)» ΕΚΕΙΕΔ 34, 9-126.

        Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή (2012-2013) "Το Κατάστημα των Νοταρίων: κανονιστικές ρυθμίσεις του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος στις αρχές του 19ου αιώνα στα Ιόνια νησιά" ΕΚΕΙΕΔ 44, 227-76.

        Καρύδης, Δ. & Ε. Γ. Καρύδης (2001) "Οι νοτάριοι Κορυφών και τα αποτυπώματα των σφραγίδων τους (1815-1864)" Δελτίον Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας 11, 607-25.

        Καρύδης, Σπ. Χρ. (2001) Θεοδώρου Βρανιανίτη δημοσίου νοταρίου πόλεως και νήσου Κερκύρας οι σωζόμενες πράξεις (1479-1516), Αθήνα. (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 276)

        Κάσδαγλη, Αγλαία (1988) «Ένας νοτάριος στη Νάξο στα τέλη του ΙΖ΄ αιώνα» στον τόμο: «Μια μέρα …». Δεκαπέντε ιστορίες καθημερινότητας από τα αρχαία χρόνια ως την εποχή μας, 171-99, Αθήνα. (= Ναξιακά 4/20-21 (1988) 35-42)

Kasdagli, Aglaia (2006) "Notarial archives concerning the Greek world: a chaotic and vastly unexplored wealth" L' Homme. Europaische Zeitschrift fuer feministische Geschichtswissenschaft 17/2, 141-4.

Kasdagli, Aglaia (2007) "Notarial documents as a source for agrarian history" στον τόμο: Davies, S. & J.L. Davies (eds) Between Venice and Istanbul: Colonial landscapes in early modern Greece, 55-70, Princeton. (Hesperia Suppl. 40)

Κεφαλληνιάδης, Ν. Α. (1986) "Οι κοινοί καγκελλάριοι και νοτάριοι στη Νάξο στα χρόνια της φραγκοκρατίας - τουρκοκρατίας" Ναξιακά 1/8-9, 35-49.

Κοκολάκης, Μ. (2011) "Εισαγωγή στην έκδοση των νοταριακών εγγράφων του Στεφ. Τουμπίνου: Η προσφορά της στην ιστορική επιστήμη" Φλέα 31, 10-13.

Κολυβά, Μ. (2008) Αρχειονομία. Φορείς παραγωγής αρχείων. Ιστορική αναδρομή , Αθήνα.

        Kονιδάρης, Ι. Μ. & Γ. E. Pοδολάκης (1996) «Oι πράξεις του νοτάριου Kέρκυρας Iωάννου Xοντρομάτη (1472-1473)» EKEIEΔ 32, 139-205.

Κοριατόπουλος, Δ. Σ. (1950) "Συμβολαιογραφικά" Επτανησιακόν Σάλπισμα 162-166. (οδηγίες προς νοταρίους, απόφαση του Βενετού προβλεπτή σχετικά με νοταρίους)

        Λαμπρινός, Κ. Ε. (2002-2003) «Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόμου: εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα» Κρητολογικά Γράμματα 18, 105-25.

        Λαμπρινός, Κ. Ε. (2004) «Νοταριακή τέχνη και βενετική εξουσία: η δίκη ενός Κρητικού συμβολαιογράφου στα τέλη του 16ου αιώνα» στο τόμο: Πεπραγμένα του Θ' διεθνούς Κρητολογικού συνεδρίου (Ελούντα, 1-6 Οκτωβρίου 2001), Β1,  285-96, Ηράκλειο.

        Λίτσας, Ευθ. & Ευδοκία Χ. Λεοντιάδου (εκδ) (2011) Δημήτριος Φαρμάκης, νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγ. Ματθαίου Κέρκυρας. Πρωτόκολλο των ετών 1515-1525, Θεσσαλονίκη. (χρεωστικό ομόλογο, προίκα, ανταλλαγή, πώληση ακινήτου, παραίτηση από δικαίωμα προτίμησης, καλλιεργητική σύμβαση (μισιακά, εντριτία, τεταρτία, σολιάτικο, συγκράτεια), εξόφληση, παράδοση κληρονομιάς, πώληση κινητού, αναστροφή πώλησης, πώληση κινητού (κρασί), συνυποσχετικό αιρετοκρισίας, μίσθωση εργασίας, διαθήκη, μίσθωση ακινήτου, μίσθωση ναού, μίσθωση έργου, κτηνοληψία, πληρεξούσιο (ειδικό και γενικό), δάνειο, δωρεά, ψυχικό, μαθητεία, διανομή, μεταβίβαση δικαιώματος είσπραξης φόρων)

        Lombardo, Ant. (1961-62) Formule giuridiche nei cartolari notarili medievali di CretaΚρητικά Χρονικά 15-16, 98-101.

        Λούκος, Χ. Κ. (1989) «Οι συμβολαιογράφοι της Ερμούπολης-Σύρου, (19ος αιώνας)» Μνήμων 12, 253-64.

        Μαλτέζου, Χρύσα (1977) «Το νοταριακό αρχείο Κυθήρων» Δελτίο της Ιονίου Ακαδημίας 1, 15-84.

        Maltezou, Chryssa (1996) “Portrait of the notary in the Latin-ruled Greek regions of the 14th century” στον τόμο: Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, 121-31.

        Maltezou, Chryssa (2015) "Notai della Canea e del suo territorio" Θησαυρίσματα 45, 273-84.

        Μανούσακας, Μ. (1960) "Στέφανος Κατράριος, ο πρώτος γνωστός νοτάριος της Χίου. Ένα ανέκδοτο έγγραφο του (του έτους 1466) από τα αρχεία της Βενετίας" στον τόμο: Εις μνήμην Κ. Αμάντου 1874-1960, 265-71, Αθήναι.

        Μανούσακας, Μ. (1967) «Ανέκδοτα σημειώματα και έγγραφα (1506-1521) του νοτάριου Ζακύνθου Θεοδώρου Ραφτοπούλου» στον τόμο: Πρακτικά τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, Ι, 225-6, Αθήνα.

        Mάρκου, Γ. Σ. (1975) «Tρία ιδιόγραφα γράμματα του νοταρίου Θηβών (16ος αιών) Mανουήλ Mαλαξού και η εκ της Bατικανής Bιβλιοθήκης διέλευσίς του» ΕΚΕΙΕΔ 22, 16-37.

Μαρμαρέλη, Τόνια & Μ. Δρακάκης (εκδ.) (2005) Μιχαήλ Μαράς, Νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149, τ. Β΄ [1/4-28/6 1549], Ηράκλειο.

Μαρμαρέλη, Τόνια & Μ. Δρακάκης (εκδ.) (2006) Μιχαήλ Μαράς, Νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149, τ. Γ΄ [1/7-28/9 1549], Ηράκλειο 2006.

        Μαρμαρέλη, Τόνια & Μ. Δρακάκης (εκδ) (2009) Μιχαήλ Μαράς νοτάριος Χάνδακα. Κατάστιχο 149, τόμ. Δ' [1/10 - 31/12 1549], Ηράκλειο. (αιρετοκρισία (συνυποσχετικό - απόφαση), καλλιεργητική σύμβαση, σύμβαση έργου, δάνειο, πώληση ακινήτου, μίσθωση ακινήτου, πληρεξούσιο (ειδικό -γενικό), εγγύηση, σύμβαση εργασίας, "συντροφία", συμβιβασμός, γονική παραχώρηση, προικοσύμφωνο, χρεωστικό ομόλογο, απογραφή κινητών, πώληση κινητών, υπεκμίσθωση φόρων, ανταλλαγή, υιοθεσία, χρεόγραφο, ακύρωση σύμβασης, ανανέωση σύμβασης, μαθητεία, κτηνοληψία, απόδειξη παραλαβής, εξόφληση, δωρεά εν ζωή, παρακαταθήκη)

        Mαυρομάτης, Γ. (εκδ) (1994) Iωάννης Oλόκαλος Nοτάριος Iεράπετρας. Kατάστιχο (1496-1543), Bενετία.

        Μαυρομάτης, Γ. (εκδ) (2006) Μιχαήλ Μαράς, Νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 148, τ. Β΄ [2/3-31/8 1538], Ηράκλειο.

        Mπουμπουλίδης, Φ. Κ. (1958) «Nοτάριοι Zακύνθου» ΕΑΙΕΔ 8, 112-33.

Πανοπούλου, Αγγελική (εκδ) (2015) Πέτρος Καστροφύλακας, νοτάριος Χάνδακα. Πράξεις 1558-1559, Ηράκλειο. (πληρεξούσιο, προικοσύμφωνο, μίσθωση εργασίας, μαθητεία, πώληση μέλλοντος πράγματος, εγγύηση, εξόφληση, συντροφία, μίσθωση έργου, αναγνώριση χρέους, διακανονισμός χρέους, συμφωνία αντικατάστασης στην παροχή υπηρεσιών προς το κράτος, παραχώρηση ακινήτων σε γονικό, απόδειξη παραλαβής, πώληση κινητών, δωρεά εν ζωή, χρεωστικό ομόλογο, λύση μίσθωσης, συνυποσχετικό διαιτησίας, συμβιβασμός, προικοσύμφωνο, εκτίμηση προικώων, παράταση προθεσμίας για διαιτητική απόφαση, απογραφή κληρονομιάς, διανομή κληρονομιάς, απόσβεση ενεχύρου, πώληση τάφου, πώληση ακινήτου, παραίτηση από ένσταση, επιστροφή προικώων, δάνειο, μίσθωση ακινήτου, εκκαθάριση λογαριασμού, μίσθωση ιατρικών υπηρεσιών, δόση αντί καταβολής, ανταλλαγή ακινήτων, μίσθωση δικαιώματος (βοσκής), πρόσληψη συντρόφου, κτηνοληψία, υπεκμίσθωση ακινήτου και λύση, καλλιεργητική σύμβαση)

Πανταζή, Σ.-Α. (εκδ) (2007) Εμμανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κέρκυρας. Πρωτόκολλο - πράξεις των ετών 1500-1503, Κέρκυρα. (Πηγές της επτανησιακής ιστορίας 2)

        Παπαρρήγα-Aρτεμιάδη, Λυδία, Pοδολάκης, Γ. E. & Δήμητρα Kαραμπούλα (1997) «Oι πράξεις του νοτάριου Kαρουσάδων Kέρκυρας πρωτο-παπά Φιλίππου Kατωϊμέρη (1503-1507)» EKEIEΔ 33, 9-436.

        Πεντόγαλος, Γερ. Η. (1980) «Γεώργιος Μόσχος. Νοτάριος Κέρκυρας στα τελευταία χρόνια του ΙΕ΄ αιώνα (Νεώτερα στοιχεία)» στον τόμο: Πρακτικά του Δ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Α, 293-302, Κέρκυρα. (Κερκυραϊκά Χρονικά 23)

        Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1957) Ο κώδιξ του νοταρίου Αθηνών Παναγή Πούλου 1822-1833, Αθήναι. (Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου 1)

        Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1958) Νοταριακές πράξεις Παξών διαφόρων νοταρίων των ετών 1658-1810, Αθήναι. (Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου 2)

        Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1959) Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη (1648-1835) μετά συμβολών εις την έρευναν του μεταβυζαντινού δικαίου, Αθήναι. (Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας 3.1)

        Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1960) Νοταριακές πράξεις Μυκόνου των ετών 1663 – 1779, Αθήναι. (Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου 3)

        Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1962) Α. Νοταριακαί πράξεις Κεφαλληνίας της συλλογής Ε. Μπλέσσα των ετών 1701-1856, Β. Έγγραφα της Ηπείρου και Ιερών Μονών Αιτωλίας των ετών 1701-1887, Αθήναι. (Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου 4)

        Πετρόπουλος, Γ. Α. (εκδ) (1963) A. Νοταριακές πράξεις Χίου των ετών 1724-1780, Β. Έγγραφα Ρόδου και Καστελλορίζου των ετών 1847-1874, Αθήναι. (Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου 5)

        Πιλίλη, Καλ. Σ. (εκδ.) (2009) Σπυρίδων Βερβιτζιώτης νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο (1741-1744), Κέρκυρα. (Πηγές της επτανησιακής ιστορίας 4) 

        Pοδολάκης, Γ. Ε. & Γ. I. Γκρινιάτσος (1996) «Tο νοταριακό Aρχείο της Kέρκυρας» EKEIEΔ 32, 9-137.

        Pοδολάκης, Γ. Ε. & Λ.υδία Παπαρρήγα-Aρτεμιάδη (1996) «Oι πράξεις του νοτάριου Aγ. Mατθαίου Kέρκυρας Πέτρου Bαραγκά (1541-1545)» EKEIEΔ 32, 207-339.

         Rubio y Lluch, Α. (1935) “Chanceliers et notaires dans la Grèce catalane” στον τόμο: Εις μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, 150-5, Αθήναι

        Saradi, Helene (1991) Le notariat byzantin du IXe au XVe siecles, Athenes.

        Saradi, Helene (1999) Notai e documenti greci dall’età di Giustiniano al XIX secolo. I: Il sistema notarile bizantino (VI–XV secolo), Milano. (Consiglio Nazionale del Notariato. Per una storia del notariato nella civiltà Europea 4)

        Sarandi-Mendelovici, Helene (2009) "A history of the Greek notarial system" στον τόμο: Schmoeckel, M. & W. Schubert (eds) Handbuch zur Geschichte des Notariats der europaischen Traditionen, 523-57, Baden-Baden.

        Σερεμέτης, Δ. Γ. (1984) «Ο νοτάριος στην βυζαντινή, μεταβυζαντινή και τουρκοκρατούμενη κοινωνία» Επιστημονική Επετηρίδα Δ. Σ. Θ. 5, 29-40.

        Σιφωνιού-Kαράπα, Aναστασία, Tουρτόγλου, M. Α. & Σπ. Ν. Tρωϊάνος (1969-70) «Tο νοταριακόν αρχείον Kεφαλληνίας» ΕΚΕΙΕΔ 16-17, 41-231.

        Σιφωνιού–Kαράπα, Aναστασία, Pοδολάκης, Γ. Ε. & Λυδία Aρτεμιάδη (1982-83) «O Kώδικας του Nοταρίου Nάξου Iωάννου Mηνιάτη 1680–1689 (χφ. Γ.A.K. 86)” ΕΚΕΙΕΔ 29-30, 123–1311.

        Σκανδαλίδης, Μ. (1994) «Πρώτη προσέγγιση στους κώδικες του 19ου αιώνα της Χάλκης Δωδεκανήσου. Λίγο φώς στην ιδιωτική ζωή του νησιού» Δωδεκανησιακά Χρονικά 15, 225-36.

Στρατάκης, Α. (2008) "Οι συμβολαιογράφοι του Ρεθύμνου Περτέβ Δερβισάκης και Ιωάννης Δ. Νικολακάκης (19ος-20ος αιώνας)" Κρητολογικά Γράμματα 21, 143-79.

        Συμεωνίδης, Σ. Δ. (1999) «Οι καντζηλλιέρηδες της Σίφνου» Σιφνιακά 7, 5-60.

        Tζιβάρα, Παναγιώτα & Σπ. Χρ. Kαρύδης (1993) «"Eγώ Γεώργιος ο Mόσχος δημόσιος νοτάριος των Kορυφών έγραψα"» Ίστωρ 6, 20-27.

        Τζιβάρα, Παναγιώτα (2013) "Ομώνυμοι γραφείς και νοτάριοι στον 16ο αιώνα: Η περίπτωση του Αλέξιου Τρουμπάτζη" Θησαυρίσματα 43, 150-75.

        Τρωιάνος, Σπ. Ν. (2014) "Από τους ταβουλλαρίους του 6ου αιώνα στους μνήμονες και τους συμβολαιογράφους του 19ου" στον τόμο: Κόλλιας, Τ. & Κ. Πιτσάκης (επιμ) Aureus. Τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Ευ. Κ. Χρυσό, 777-96, Αθήνα.

        Φλογαΐτης, Σπ. Ι. (1975) «Tό νοταριακό αρχείο Λευκάδας (3 Mάη 1692 - 23 Mάρτη/4 Aπρίλη 1864)» ΕΚΕΙΕΔ 22, 146-70.

        Φλογαΐτης, Σπ. Ι.(1976) "Το νομικό καθεστώς των νοταρίων της Λευκάδας μέχρι το 1770" Λακωνικαί Σπουδαί 3-4, 190-2.

        Χαιρέτη, Μαρία (1964) «Διοριστήριο έγγραφο Έλληνα νοταρίου της Κρήτης (1365)» Θησαυρίσματα 3, 62-72.

        Χάρου-Κορωναίου, Ε. & Εμμ. Δρακάκης (εκδ) (2010) Δημήτριος Φάναρης νοτάριος Κυθήρων 1586-1619. Κατάστιχο 1 τόμος Α 26 Ιανουαρίου 1586 - 29 Ιανουαρίου 1589, Αθήνα.  (αιρετοκρισία (συνυποσχετικό και απόφαση), ακύρωση δωρεάς, ακύρωση πληρεξουσίου, ανταλλαγή, απόφαση εκτιμητών, δάνειο, διαθήκη, διανομή ακινήτων, δωρεά (ψυχικό), εγγυοδοσία,  εξόφληση, καλλιεργητική σύμβαση, κτηνοληψία, κωδίκελλος, μίσθωση ακινήτου, ναυλοσύμφωνο, παραίτηση από κληρονομιά, πληρεξούσιο, προικοσύμφωνο, πώληση ακινήτου, πώληση δικαιώματος είσπραξης φόρων, πώληση κινητού, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, συμβιβασμός, υποθήκη)

        Χατζἀκης, Ι. (2015) "Αναζητώντας τους νοτάριους της Νάξου του 15ου και 16ου αιώνα. Σκέψεις και παρατηρήσεις με αφετηρία το πηγαίο υλικό" Ναξιακά 5, 169-88.

        Χατζάκης, Ι. (2016) "Περίγραμμα νομικών πηγών της Νάξου. Ι. Λατινοκρατία - τέλη 16ου αιώνα" Ναξιακά 6, 135-88.

        Χρυσικόπουλος, Μ. Χρ. (2010) Μοναστηριώτης Κωνσταντίνος νοτάριος Λευκίμμου nodari dell'isola. Σωζόμενες πράξεις 1506-1516, Λευκίμμη (Κέρκυρα). (ανταλλαγή, πώληση "σολιάτικου" , απόδειξη παραλαβής, ναυτικό δάνειο (βλησίδι), προπώληση αγροτικού προιόντος (βαμβάκι), πώληση κινητού, αιρετοκρισία (συνυποσχετικό, απόφαση), συμψηφισμός, διανομή ακινήτου, καλλιεργητική σύμβαση (σολιάτικο, συγκράτεια, κανίσκι, λύση σολιάτικου, τεταρτία, μισοφυτεψιά, δεκατία), απόδειξη πληρωμής, διαθήκη, καταγραφή προικοσυμφώνου, πώληση ακινήτου, νέμηση ανιόντος, δανειστική ομολογία, εγγύηση, παροχή υποθήκης, εκχώρηση δικαιώματος, παραίτηση από διεκδίκηση, αναγνώριση χρέους, πληρεξούσιο, παρακαταθήκη?, πώληση με δικαίωμα αναστροφής και ορκοδοσία, εξόφληση, απόδειξη καταβολής, καταβολή εμπατικίου, ακύρωση πώλησης ακινήτου, διακανονισμός εξόφλησης οφειλής, δωρεά (ψυχικό), συντροφία, πώληση πλοίου, δουλεία διόδου, χειραφεσία, συμβιβασμός (ακύρωση), πώληση μερισίου σε ναό, ανάθεση κηδεμονίας, επιστροφή προικώων)

        Ψαρράς, Στ. Ε. (2006-2010) "Ο κώδικας (σπάραγμα) του αρχιερατικού πρωτονοταρίου και υπονοταρίου Ανωμερώ παπα Ιακώβου Κουφόπουλου (1823-1828)" ΕΕΚΜ 20, 273-338. 

        Ψαρράς, Στ. Ε. & M. Campagnolo (2010) Ο νοτάριος της Νάξου Στέφανος Τ(ρ)ουμπίνος (1712-1738), Αθήνα.  Comments