วิชาอาเซียนศึกษาASEAN EDUCATION 1-3

เพลง The ASEAN Way 

วิดีโอ YouTube

ฝึกร้องเพลงนี้ด้วยนะครับ


     


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ม.3ใบความรู้ที่2 เรื่องปฏิญญาอาเซียน   991 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มิ.ย. 2554 08:09 ครูสมพร สอนสังคม
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบความรู้ที่ 3 ข้อมูลทั่วไปอาเซียน  1495 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ค. 2554 22:48 ครูสมพร สอนสังคม
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ใบงานที่ 2 คำตอบอยู่ในใบความรู้ที่ 3  53 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 ก.ค. 2554 22:50 ครูสมพร สอนสังคม
หน้าเว็บย่อย (1): วีดีโออาเซียน
Comments