Konverents akadeemilises ja sõbralikus õhkkonnas 

– ajaloolises TARTU RAHU majas – 

populariseerimaks teadust ja noorte osa selles!

-------

Konverents akadeemilises ja sõbralikus õhkkonnas – ajaloolises TARTU RAHU majas – populariseerimaks teadust ja noorte osa selles!

Võimalus lühiettekannetena tutvustada UURIMISTÖIDesitada praktiliste tööde tulemusi, saada tagasisidet, vahetada kogemusi, ammutada inspiratsiooni.

Võimalus kaasa lüüa TÖÖTUBADES Tartu erinevates õppeasutustes.

Poska Akadeemia loob soodsad tingimused JUHENDAJATELE ja õpetajatele enesetäiendamiseks ning  kogemuste vahetamiseks õpilaste juhendamisel.

Konverents on suunatud gümnaasiumiõpilastele, kuulama vaatama on oodatud ka põhikooliõpilased.

Teaduspäevad Poska Akadeemias kannavad väljundipõhise teaduse pitserit - konverents ei keskendu vaid akadeemilisele teadusele, 

selle kõrval on olulisel kohal erinevate teadusalade saavutuste praktilise poole näitamine. 

Osalege ÕPILASFIRMADE LAADAL!

Lisainfo: poska.akadeemia@jpg.tartu.ee