"Poska Akadeemia" on vahemikus 01.09.2018 – 31.08.2021 osa Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahastatud 
Nordplus projektist "Students' International Research Conference", 
mille eesmärgiks on rahvusvahelise õpilaste uurimistööde konverentsi korraldamine Rootsis, Lätis ja Eestis. 
2019. aasta kevadel korraldavad uurimistööde konverentsi meie partnerid Tibble Gümnaasiumis Rootsis 
ja 2020. aasta kevadel Jurmala Riigigümnaasiumis Lätis. 
Kohtume "Poska Akadeemial" Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis 2021. aasta kevadel!

-------

Konverents akadeemilises ja sõbralikus õhkkonnas 

– ajaloolises TARTU RAHU majas – 

populariseerimaks teadust ja noorte osa selles!

-------

Konverents akadeemilises ja sõbralikus õhkkonnas – ajaloolises TARTU RAHU majas – populariseerimaks teadust ja noorte osa selles!

Võimalus lühiettekannetena tutvustada UURIMISTÖIDesitada praktiliste tööde tulemusi, saada tagasisidet, vahetada kogemusi, ammutada inspiratsiooni.

Võimalus kaasa lüüa TÖÖTUBADES Tartu erinevates õppeasutustes.

Poska Akadeemia loob soodsad tingimused JUHENDAJATELE ja õpetajatele enesetäiendamiseks ning  kogemuste vahetamiseks õpilaste juhendamisel.

Konverents on suunatud gümnaasiumiõpilastele, kuulama vaatama on oodatud ka põhikooliõpilased.

Teaduspäevad Poska Akadeemias kannavad väljundipõhise teaduse pitserit - konverents ei keskendu vaid akadeemilisele teadusele, 

selle kõrval on olulisel kohal erinevate teadusalade saavutuste praktilise poole näitamine. 


Lisainfo: poska.akadeemia@jpg.tartu.ee