Svensk info

Aikido – Vägen till harmoni 

Aikido är en mjuk och dynamisk självförsvarsgren. Syftet med aikido är att avgöra konflikter på ett fredligt sätt, och att förorsaka så lite fysisk eller psykisk skada som möjligt. I aikido leds angriparens kraft mot honom/henne själv med spiralformade rörelser. Målet med aikido är att försöka finna fredliga sätt att avgöra konflikter. Meningen med aikido är att skydda livet, inte att skada andra. 

Genom att beakta den egna kroppens resurser är det tryggt att träna aikido. I aikido behöver man inte använda muskelstyrka; istället utnyttjar man angriparens styrka. I början av aikidoträningen framskrider man lugnt och sakta för att skapa grunden till en mera fartfylld träning. Genom att träna aikido förbättras balans, koordinationsförmåga och kondition. Aikido passar väl alla åldersgrupper; kvinnor och män, unga och gamla, stora och små. Man kan träna aikido hela livet ut om man vill. I aikido tävlar man inte; strävan är att vägleda människor till harmoni och fredliga tankar.Aikidohistorik

Aikido har som många andra moderna budogrenar påverkats av klassisk samuraistridskonst. Aikido utvecklades av O- sensei (= den store läraren) Morihei Ueshiba (1883-1969), som ända sedan barndomen hade tränat olika budogrenar, bl.a. sumo. Ueshiba tränade även i större utsträckning Tenshin Shinyo-ryu och Yagyu-ryu jujutsu och speciellt Daito-ryu aikijujutsu under ledning av Sokaku Takeda (1859-1943).

Morihei Ueshiba var mycket intresserad av filosofi och religiösa frågor. Efter en hård träningsperiod började han längta efter en budogren med fredlig karaktär. Hans dröm var att utveckla budo med syfte att lära människor att leva i fred med varandra. År 1936 utvecklade han på basen av Daito-ryus grunder en budogren som han kallade aiki-budo. Erfarenheter från andra världskriget samt shinto-läraren Onisaburo Deguchis (1871-1948) läror påverkade Ueshiba vidare i den filosofiska utvecklingen av grenen till den nuvarande formen. År 1942 fick den nya budogrenen namnet aikido.

Till en början ville Morihei Ueshiba bevara aikido som en japansk budogren och förbjöd spridning av undervisningen utanför Japan. När Morihei Ueshiba blev äldre önskade han att aikido skulle föras vidare även till andra delar av världen. År 1960 blev Morihei Ueshibas son Kisshomaru Ueshiba doshu (=vägvakt), för aikidon och då började Hombu Dojo (huvudkvarteret för aikido i Tokyo) sända egna lärare utomlands Japans gränser för att sprida aikidoundervisningen. En av lärarna, Tochikazu Ichimura sändes år 1966 till Sverige. Med honom kom aikido till Finland år 1970 och Ichimura-sensei blev Finlands viktigaste aikidolärare för många år framåt.

Idag finns det många olika riktningar inom aikido med hela skalan från ”hård” till ”mjuk” och från kampinriktad budo till hälsofrämjande motion. Den främsta stilriktningen är aikikai vars ledare är Morihei Ueshibas sonson doshu Moriteru Ueshiba. Aikikai framför inte bara en viss syn på aikido, utan är en takorganisation för flera olika aikidoinriktningar. Andra stilriktningar är tex. Shin Shin Toitsu (ki-aikido), Yoshinkai, Yoseikan budo och Shodokan. För tillfället finns det inte i Finland en enda huvudlärare som alla följer; i stället kommer det årligen lärare från Japan och Europa till Finland för att undervisa i aikido. 

Alla lärare har en egen syn på aikido och träning. Därför finns det nästan lika många olika träningssätt som det finns lärare. Som takorganisation för dessa olika synsätt fungerar i Finland Finska aikidoförbundet- Finland Aikikai rf, som är medlem av SLU, och representerar Finland i internationella aikidoförbundet IAF (international aikido federation) och europeiska EAF (european aikido federation). I Finland utövar ca.3500 personer aikido i över 60 olika föreningar.


Föreningshistorik 

Porvoo Aikikais första uppvisning och träning ägde rum i Näse skola 12.9.2004. Föreningen  Porvoo Aikikai ry grundandes den 15.9.2004. Grundande medlemmar är Saku Ohtonen, Charlie Forstèn, Tero Oivio, Antero Kääriäinen och Roswitha Mäkikara. Porvoo Aikikai godkändes till Patent-och registerstyrelsens föreningsregister 26.11.2004 (registernummer 190531). Från och med 1.1.2005 har Porvoo Aikikai ry varit medlem i Finlands Aikidoförbund rf. 

Då Porvoo Aikikais verksamhet inleddes hösten 2004, ordnades träningar två gånger i veckan, men antalet träningar per vecka samt antalet utövare har snabbt ökat, och på våren 2006 ordnades träningar redan fem gånger i veckan (3 kvälls- och 2 morgonträningar). Antalet aikidoutövare växte snabbt från 9 till 30 personer. Ända sedan början har cirka en 1/3 del av de som utövar aikido varit kvinnor. De två första åren ordnade klubben kvällsträningar vid Näse skola och morgonträningarna ägde rum vid Ånäshallen. Från och med hösten 2006 hölls träningarna vid den f.d. skolan för döva vid Gymnasiegatan 5-7. Idag har föreningen nästan 70 medlemmar och alla träningar äger rum i den nuvarande dojon på Sjötullgatan 3.


Att träna aikido i Borgå

Träningar ordnas året om 5-7 gånger i veckan. Träningarna sker huvudsakligen kvällstid men vi tränar också morgontid. Därför passar aikido utmärkt för personer med skiftesarbete och varierande arbetstider. Träningstiderna informeras på Porvoo Aikikais finska webbsidor. Medlemsavgiften är 90 €, och för juniorer 50 € i året. Medlemsfakturan förfaller till betalning i slutet av februari och i slutet av september. 


Mera information?

Vänligen kontakta Saku Ohtonen:
saku(at)porvooaikikai.com / +358 40 741 7336.