Marratxí - 9. Cases, places i carrers
Pòrtol.- Carrer de la Rectoria  ( Vegeu plànol )

 

Carrer de la Rectoria

(entre Major i Albert Castell)

[un dels més petits de Pòrtol i amb més poques façanes de cases]

Vegeu plànol

  

 

 

 

 

 

d'Albert Castell a Major

 

 

 (Part dreta)                                                                                                       (Part esquerra) 

Lateral de ca madò Carrilera / cap de cantó Albert Castell                           Lateral de la rectoria vella

 

 

 

 

Lateral des Forn de l'església, avui apotecaria                                                          Cas Bugerró

 

 

 

 

Lateral des Forn de l'església, avui apotecaria      

Porta lateral de cas Secall /cap de cantó amb Major

(Part esquerra)                                                                                                      ( Part dreta) 

De Major a Albert Castell 

 

 tornar a Tot Marratxí

tornar a plana inicial