Начална страница

Ученикът не е съд,
 който трябва да бъде
запълнен, а факел,
 който
трябва да бъде запален.                      Плутарх

Учейки другите,

човек учи и себе си.    

                  Сенека