ประมวลภาพกิจกรรมครู

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

  • ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2563 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณหอประชุมวิทยาลัย เวลา 9.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนพร้อมเพรียงกันตามกำหนดการดังกล่าว
  • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (อ่านประกาศ)

  ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้เรียน
เช็คเวลาเรียน
คะแนนความก้าวหน้า
ตรวจสอบผลการเรียน

วิชาที่ได้รับมอบหมาย 1/2563

  • ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
  • กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
  • อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น
  • งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เขียนแบบไฟฟ้า
  • มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  • งานไฟฟ้ากำลัง 4

 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา

 ตารางครู 1/2563