ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [8 พฤษภาคม 2561] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบ Active Learning" 
  • [9 พฤษภาคม 2561] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • [10 พฤษภาคม 2561] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

 ภาพกิจกรรม                    

 
 เข้ารับราชการครู วันที่  03 พฤศจิกายน 2561 พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ
             
      
          รับมอบเกียรติบัตร "ครูผู้ไม่มีวันลา" ภาคเรียนที่ 2/2561  วันที่ 3 เมษายน 2562
         

ข่าวสารด้านการศึกษา

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร