2a Evaluació‎ > ‎

Calor específica i latent

Ce, Calor específica

La calor específica és una magnitud física que es defineix com la quantitat de calor que cal subministrar a la unitat de massa d'una substància o sistema termodinàmic per elevar la seva temperatura en una unitat (kelvin o grau Celsius). En general, el valor de la calor específica depèn d'aquesta temperatura inicial. La hi representa amb la lletra 'c' (minúscula).

En forma anàloga, es defineix la capacitat calorífica com la quantitat de calor que cal subministrar a tota la massa d'una substància per elevar la seva temperatura en una unitat (kelvin o grau Celsius). 
La hi representa amb la lletra 'C' (majúscula).

Per tant, la calor específica és la capacitat calorífica específica, això és c=C/m \,\! on m és la massa de la substància.


 
El calor que fa falta per a calfar una massa de 1Kg és 1 Kº.

L'increment de temperatures entre ºC i K es de la mateixa forma.


 Cambios de estado: Q = Cl
 (calor latente) · mREFERENCIES:

En quant a les imatges, he utilitzar paint per a fer-les

Cl, Calor latent 

La calor de canvi d'estat és l'energia requerida per una substància per canviar de fase, de sòlid a liquido (calor de fusió) o de líquid a gasós (calor de vaporització). En canviar de gasós a líquid i de líquid a sòlid s'allibera la mateixa quantitat d'energia.


Antigament s'usava l'expressió calor latent per referir-se a la calor de fusió o de vaporització.

Explicació a classe: Calor necessària per a que 1Kg canvie d'estat.


 Q1 = Q2
REFERENCIES: 

Per a ambdues explicaccions he utilitzat en part Wikipedia ja que tenia la resposta i comentaris de classe, per accedir:

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico, última vez editado el 18 mar 2011

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_latente, última vez editado el 28 febr 2011
Comments