ประมวลภาพกิจกรรมครู

 ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการอาชีพสังขะ
 • แจ้งดำเนินการแก้ 0, มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (อ่านประกาศ)
 • สมัครเรียนออนไลน์ระดับ ปวช และ ปวส.ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ http://datacenter.vec.go.th

  ข่าวการศึกษา

https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png
https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.png
https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.png
https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.png

วิชาที่ได้รับมอบหมาย 1/2563

 • พิมพ์ไทยเบื้องต้น
 • กฎหมายแรงงาน
 • เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • การบัญชีภาษีอากร
 • การบัญชีต้นทุน 1
 • การบัญชีบริษัท
 • กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ
 • งานบัญชี 4

 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา

 ตารางครู 1/2563