Начална страница

Име, презиме, фамилия: Светлана Асенова Тодорова

Настояща месторабота: Старши учител по математика, информатика и информационни технологии в

Професионална гимназия по електротехника и автоматика

гр. София

Националност: Българска

Адрес: град София

Рождена дата: 15.09.1963 г.

Образование: Висше -  Математика

Заемана длъжност: Преподавател по математика, информатика и информационни технологии 

Педагогически стаж: 17 години