Професионален опит

От 09.2009 г. Старши учител в ПГЕА гр.София;

От 09.1986 г. – 08.2009г. -  учител в ПГMET “Ст. и Кица Марчеви“ гр.Хасково

От 01.1984 г. – до 08.12.1986 г. – БТК-Хасково
Comments