Лични данни

Име, презиме, фамилия:
   Росица Василева Бонева
Настояща месторабота: Старши учител по професионална подготовка
Професионална гимназия по електротехника и автоматика , гр. София  
Националност: Българска
Адрес: град София
Образование: Висше -  Електроника и автоматика
Заемана длъжност: Преподавател по предмети от професионална подготовка за специалностите "Компютърна техника и технологии" и "Системно програмиране"
Педагогически стаж: 28 години


Информация за връзка:

E-mail: boneva23@abv.bg

 

 

 

Подстраници (1): Професионален опит