Портфолио на инж.Латинка Боткова

ПРЕДСТАВЯНЕ 

                                           инж.Латинка Миронова Боткова

 Родена на 7.12.1957година в гр. София

Образование – висше – магистратура

Технически университет(ВМЕИ)  гр. София

Специалност – „Електроснабдяване на  промишлени предприятия“

 СДК – Технически университет гр. София                      –„Професионална педагогика“ – 1992г.

СДК – СУ „Климент Охридски“ – „Учител по информатика и информационни технологии“ - 2013г.

Общ трудов стаж – 37г.

Трудов стаж като учител – 28г.

Подстраници (1): ФИЛОСОФИЯ НА УЧИТЕЛЯ