Начална страница

Лични данни

 

Име, презиме, фамилия: Искра Пламенова Радославова

 

Настояща месторабота: Учител по физическа култура и спорт

Професионална гимназия по електротехника и автоматика , гр. София

 

Националност: Българска

Адрес: град София

 

Образование: Висше

Диплома за средно образование: 1994 год.   - 47 СОУ “ Христо Г. Данов “ – гр. София, спортен   профил

 

Диплома за  висше  образование  -  магистър: 2001 год.  -  Национална  Спортна Академия “Васил  Левски”  -  гр. София, първа  специалност : Учител  по физическо  възпитание и спорт, втора  специалност : Треньор по  лека  атлетика.

 
Педагогически стаж: 12 години