Начална страница

 
Име, презиме, фамилия:
Параскева Бориславова Нечева
 

Настояща месторабота: Старши учител по професионална подготовка

Професионална гимназия по електротехника и автоматика , гр. София
 
Националност: Българска
 
Образование: Висше
 

Заемана длъжност: Преподавател по предмети от професионална подготовка за специалностите "Електрообзавеждане", "Компютърна техника и технологии" и "Системно програмиране".
 

Педагогически стаж: 20 години