Начална страница

Лични данни

 

Име, презиме, фамилия: Даринка Желязкова Евтимова

 

Настояща месторабота: Старши учител по физическо възпитание

 

Професионална гимназия по електротехника и автоматика , гр. София

 

Националност: Българска

Адрес: град София

 

Образование: Висше

 Диплома за средно образование - 2 СОУ “Н. Вапцаров”, гр. Шумен,  спортна  паралелка

 Диплома за висше образование - Национална Спортна Академия “Васил Левски”, гр. София – 1987 година, Профили: -Състезател по хандбал;  -Учител по физическо възпитание и спорт.

 

Педагогически стаж: 24 години