Портфолио„Най-голямото щастие е да си полезен на другите,... най-добрата защита е усмивката,... най-добрите учители са децата “

                                      Майка Тереза


  Учителското портфолио – знак за качеството на        педагогическата дейност  

Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната му биография. Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране.

Подстраници (2): Лични данни Лични данни