Лични данни

 Име, презиме, фамилия: Боряна Желязкова Радева
 Настояща месторабота: Старши учител по професионална    подготовка
 
Професионална гимназия по електротехника и автоматика ,   гр. София
 Националност: Българска
 Адрес: град София
 
Образование: Висше
 Заемана длъжност: Преподавател по предмети от  професионална подготовка за специалностите "Компютърна  техника и технологии" и "Системно програмиране"
Педагогически стаж: 14 години
Информация за връзка:
E-mail: b.kostadinova@abv.bg
Подстраници (1): Образование