Начална страница

Лични данни

 

Име, презиме, фамилия: Бойко Бориславов Иванов

 

Настояща месторабота: Старши учител по физическа култура и спорт

Професионална гимназия по електротехника и автоматика , гр. София

 

Националност: Българска

Адрес: град София

 

        Образование: Висше

Диплома за средно образование - Техникум по енергетика "Вилхем Пик", град София, 1971година

Диплома за висше образование - Национална спортна академия "Васил Левски":

            -учител по физкултура и спорт;

            -треньор по футбол.

             Педагогически стаж: 15 години