Порфолио на Ася Георгиева

ЛИЧНИ ДАННИ

 Ася Николаева Георгиева

преподавател

по

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

в ПГЕА

гр. София

 дата на раждане 05.07.1973

 

 София

 електронна поща   asia_nk@abv.bg

 телефон за връзка

                  0 888 260 549

                  0 895 149 934 

¨
Подстраници (1): Образование