ПОРТФОЛИО


НА

МАРИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЦЕВА

Старши учител по математика, информатика и информационни технологии

 

МОТИВИ за изготвяне на учителско портфолиото:

  •         знак за качеството на педагогическата ми дейност
  •         доказателствена колекция от документи, показващи професионалния ми път на учител и придружаващи професионалната ми биография.
  •       възможност за професионален обмен в мрежата /Internet/.

 Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки един момент от дейността ми като учител