3a Evaluació‎ > ‎

Reaccions de Combustió

Per tal de que un element com el metà, propà o butà entre en combustió, ha d'entrar en contacte amb oxigen i produix una quantitat de mol.lecules d'aigua i diòxid de carboni, depenent dels atoms d¡hidrogen, oxigen i carboni que s'hatgen subministrat anteriorment. 

Per a representar una combustió posem com a exemple el propà (C3H8), hem d'ajustar-la.

- Ens donen la següent informació:
C3H8 + XO2 = XCO2 + XH2O


- Si nosaltres en un principi tenim 3 atoms de carboni, amb la combustió els hem de tindre un altra vegada; aleshores multipliquem per 3 la mol.lècula de CO2:
C3H8 + XO2 = 3(CO2) + XH2O

- També teniem 8 atoms d'hidrogen per tant amb la combustió els tenim que continuar tenint, multipliquem la mol.lecula d'aigua de tal manera, que done 8 atoms; es a dir multipliquem per 4 la mol.lècula:

C3H8 + XO2 = 3(CO2) + 4(H2O)

- Per últim, quan multipliquem les molecules d'H2O i CO2  també multipliquem el oxigen, si contem el número d'atoms d'O2 així:  C3H8 + XO2 = 3(CO2) + 4(H2O)
3 · O2 = O6  
4 · O = O
4      Finalment, hi ha deu atoms d'oxigen i per acabar d'ajustar la reacció hem de multiplicar l'O2 subministrat al principi de manera que done 1o:

C3H8 + 5(O2) = 3(CO2) + 4(H2O)

ARRIBEM A LA CONCLUSIÓ DE QUE 1 MOL DE PROPÀ ENTRA EN COMBUSTIÓ AMB 5 MOLS D'OXIGEN, QUE PRODUEIXEN 3 MOLS DE DIÒXID DE CARBONI I 4 MOLS D'AIGUA


REFERÈNCIES:

Apunts de classe

Subpáginas (1): Execicis volum i massa
Comments