ประมวลภาพกิจกรรมครู

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
 ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

  • เรียนเชิญครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2563 นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมสวมหน้ากากอนามัย พร้อมเพรียงกันที่หอประชุมวิทยาลัยเวลา 09.00 น. ครูและบุคลากรแต่งกายตามประกาศของวิทยาลัยที่กำหนด
  • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสังขะ เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 (อ่านประกาศ)

  ข่าวการศึกษา

https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.png
https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.png
https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.png
https://sites.google.com/site/portfoliopanomkorn2563/home/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.png

วิชาที่ได้รับมอบหมาย 1/2563

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
  • เขียนแบบไฟฟ้า
  • วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
  • เครื่องวัดไฟฟ้า
  • การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • การส่งและจ่ายระบบไฟฟ้า
  • ฝึกงาน

 ช่องทีวีเพื่อการศึกษา

 ตารางครู 1/2563