Portfoli "Fitxa per fer"

Nom i cognoms de l'alumne: 

_________________

Curs : ___________

Grup: ___________

Centre: __________

Grup de treball format per:

________________

________________Fitxa per fer:Tema: _______________

Mes: _________________

Any: _________________