INFO Paradis©


Sønnen være tro og ære


Kort nettadresse: | trixnix.com |
Oppdatering 14. desember kl. 03:58 :
Siden Satan ødela arbeidet mitt, er Magnimix ikke lenger offentlig tilgjengelig.

Dette er |: Trixnix :|, som er en stad på internett. På denne portalen presenteres linker til portene til staden. Ingen kirke eller organisasjon er assosiert med |: Trixnix :|. En er kristen, og selvstendig. Nettsidene er drevet av Google. Vær velkommen til Paradis!

Man er verdens samvittighet. En er damenes Profet. En er kvinnenes Beskytter. Dette er Pikens gjemmested.


Horisontal navigasjonsmeny

Basis Her presenteres en link til fundamentet til muren rundt Trixnix.
1|*|6 Her presenteres linker til (de norske) gatene 1-6 inn til Trixnix.
7|*|12 Her presenteres linker til (de engelske) gatene 7-12 inn til Trixnix.

|" Magnimix "| er navnet på miljøet i |: Trixnix :|. Du skal virkelig ikke gå til | Magnimix.com | med mindre du har passert gjennom en gate. Du blir bare stresset av det. Det å passere en gate er en prøve. En engel forestår prøvingen. Finn din gate inn, og kom!

Der er 6 norske og 6 engelske porter i muren til |: Trixnix :|. Hver gate er en samling med 36 dikt. Gatene har navn etter stammene i Israel. I hver av de 12 gatene inn til |: Trixnix :| er der en link i den horisontale menyen til staden, altså til |" Magnimix "| - til Paradis.

Nok få er det som klarer
å entre denne by.
En villmann det erfarer
at den gir ikke ly.

En villmann får ei drikke
av denne byens flod.
Den opprettholdes ikke
som ei er hjertegod.

En er norsk, fra Trondheim. En kaller seg Vaccinius. En er erklært gal. Trixnix er sinnssykt bra.

Gi takk til Kristus! Herre i |: Trixnix :| er Jesus Kristus. Føl deg som hjemme!

 Anders

| Norsk forside |