INFO Paradis©


VAKSINIUS
Sønnen være tro og ære


Kort nettadresse: | trixnix.com |
Dette er |: Trixnix :|, som er en stad på internett. På denne portalen presenteres linker til portene til staden. Ingen kirke eller organisasjon er assosiert med |: Trixnix :|. En er kristen, og selvstendig. Nettsidene er drevet av Google. Vær velkommen til Paradis!

Man er verdens samvittighet. En er damenes Profet. En er kvinnenes Beskytter. Dette er Pikens gjemmested.


Horisontal navigasjonsmeny

Basis Her presenteres en link til fundamentet til muren rundt Trixnix.
1|*|6 Her presenteres linker til (de norske) gatene 1-6 inn til Trixnix.
7|*|12 Her presenteres linker til (de engelske) gatene 7-12 inn til Trixnix.

|" Magnimix "| er navnet på miljøet i |: Trixnix :|. Magnimix er Paradis. Magnimix er veien og målet. Du skal virkelig ikke gå til Paradis med mindre du har passert en gate i Trixnix muren. En engel vil validere deg.

Der er 6 norske og 6 engelske porter i muren til |: Trixnix :|. Hver gate er en samling med 36 dikt. Gatene har navn etter stammene i Israel.

Nok få er det som klarer
å entre denne by.
En villmann det erfarer
at den gir ikke ly.

En villmann får ei drikke
av denne byens flod.
Den opprettholdes ikke
som ei er hjertegod.

En er norsk, fra Trondheim. En kaller seg Vaccinius. En er erklært gal. Trixnix er sinnssykt bra.

Gi takk til Kristus! Herre i |: Trixnix :| er Jesus Kristus. Føl deg som hjemme!

 Anders

| Norsk forside |