Her presenteres de norske portene i muren.

Gates 1-12 are gates to the city. There are 6 Norwegian gates, and 6 English gates. Here are the Norwegian gates. All Norwegian gates have names of the sons of Israel with Leah.


The walls 1-6
Murens 6 norske porter


RUBEN

Sønn av Lea.

36 dikt om forbannet å være.
Her er epigrammer i form av tetrametriske quatrainer. Jeg kaller dem lokuser.

| Ruben |


SIMEON

Sønn av Lea.

36 dikt om selvstendig å være.
Dette er en samling med visdomsord satt til fotografier av en teddybjørn. Diktene er dimetriske quatrainer. Jeg kaller dem fokuser.

| Simeon |


LEVI

Sønn av Lea.

36 dikt om trofast å være.
Dette er en samling med ordinære dikt.

| Levi |


JUDA

Sønn av Lea.

36 dikt om forstandig å være.
Dette er en samling med korte dikt om hvordan det er i visse kretser. Diktene er jambiske tetrametriske quatrainer.

| Juda |


ISSAKAR

Sønn av Lea.

36 dikt om selvsikker å være.
Dette er en samling med ordinære dikt om det å være som ting.

| Issakar |


SEBULON

Sønn av Lea.

36 dikt om enestånde å være.
Her er fotografier av blomster med små vers satt til fotografiene. Det er ett norsk og ett engelsk vers til hver blomst.

| Sebulon |