Norsk forklaring nederst på siden.


Basis

The foundation of the walls


TWELVE APOSTLES


This is the foundation of the walls of | Trixnix |. Here is the fundament. This is a small collection of 12 poems which are translations of the famous Norwegian poet Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). The poems I made in 2011, during the psychoses which I believe was my last. I deleted all my work on internet in the psychoses, and this collection was the beginning of my work afterwards. Some poems were later corrected.

On this site there is a page called "Outlook", on which it is shown how the poems on Twelve apostles make up the walls.

I 2011 oversatte jeg flere dikt av Bjørnstjerne Bjørnson til engelsk. Jeg gjorde det under det som jeg håper ble den siste av mine mange psykoser. Samlingen ble etterhvert på 12 dikt. Disse 12 diktene ga meg tro på at jeg kunne skrive på engelsk, og ved dem la jeg grunnen for beskyttelsen jeg laget meg i årene som fulgte. Disse 12 diktene er fundamentet til | Trixnix | muren. Siden er på engelsk.

Det å oversette dikt til engelsk, når en skriver diktet på form, er ikke enkelt. En er nødt til å bruke andre rimord enn hva som er nyttet i orginaldiktet, og en må ofte ty til andre bilder enn de bildene som nyttes i orginaldiktet. Det er umulig å oversette et dikt ord for ord. Men en vil kjenne igjen diktene til Bjørnson.

Siden er på engelsk. På siden er der en link til en side kalt "Outlook" hvor jeg har vist hvilke diktsamlinger i muren de oversatte diktene ligger til grunn for.

De norske originaldiktene er gjengitt på nettstedet, som jeg har vist til ved linken Love Norway.