1. PRESENTACIÓ PERSONAL

.
Qui sóc jo?
Breu presentació personal, dels teus interessos acadèmics, dels teus estudis, de les teues aficions personals, i de qualsevol informació d'interès públic que desitges. 
 • Nom:
 • Els meus estudis:
 • Aficions personals:
 • Punts forts:
 • Punts febles:
 • Les meues preferències:
 • Carta a un mateix del que esperes aprendre durant el curs:

 Què és el portafoli?
El portafoli consisteix en un registre personal
 • del teu perfil acadèmic
 • dels teus treballs
 • i avanços acadèmics
 • i de la configuració del teu entorn d'aprenentatge (com obtens la informació, com la difons, com l'emmagatzems, com et relaciones amb l'entorn, etc)
El protafoli comprèn treballs de distints mòduls
Els treballs poden ser triats per tu mateix o pel professor/per la professora
i recopila tasques obligatòries i aportacions voluntàries que er servisquen de reforç o ampliació de les distintes matèries.
El portafoli també inclou  una empresa de jardineria virtual que és de la teua propietat i que hauràs d'anar ampliant amb nous continguts
Comments