1. PORTADA

 
 

La portada d’aquest e-portafoli serà una breu presentació: creativa, original, amb imatges i/o vídeos i poca lletra.

Es tracta d’un portafoli digital on es podrà adjuntar qualsevol tipus d’arxius: vídeos, àudios, imatges, “pdf”, presentacions, documents compartits, connexió a qualsevol web, blog, Wiki, Facebook, Twitter, etcètera.

 

"Un portafoli és una recopilació d’informació i documentació reflexionada, on és possible trobar evidències que reflecteixen que un procés d’aprenentatge ha estat realitzat" 

 Obra de Núria Alart i Guasch està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

Creat a partir d'una obra disponible a www.xtec.cat/~nalart