Portada

Aquest és el Portafoli dels alumnes de sisè A del CEIP Voramar d'Alacant per al curs..., i ens servirà tant a la mestra com a l'alumnat per a fer el seguiment i reflexió de com aprenen. Tindran una constatació de com se va evolucionant tant a nivell de coneixements com d'actituds i habilitats.
Amb aquesta eina són conscients del seu propi aprenentatge, augmentant la seua autoestima i responsabilitat, a més de possibilitar l'autoavaluació.

En la Portada d’aquest portafoli posareu una breu presentació: creativa, original, amb imatges i/o vídeos i poca lletra. Com es tracta d’un portafoli digital es podrà adjuntar qualsevol tipus d’arxius: vídeos, àudios, imatges, “pdf”, presentacions, documents compartits, etc

Què anem a aconseguir?
  • Millorar l’aprenentatge.
  • Aprendre a organitzar els materials del curs.
  • Documentar els avanços i revisar-los amb la tutora.
  • Avaluar els progressos i dificultats en els aprenentatges.