การนับเลข - ภาษาญี่ปุ่น

การนับเลข 1-10

1 いち อ่านว่า อิ-จิ 
2 に อ่านว่า นิ 
3 さん อ่านว่า ซัน 
4 よん อ่านว่า ย่ง
5 ご อ่านว่า โก๊ะ 
6 ろく อ่านว่า โหล่-กุ๊
7 なな อ่านว่า น๊า-หน่า 
8 はち อ่านว่า ฮา-จิ
9 きゅう อ่านว่า คิว 
10 ゅう อ่านว่า ชู...

ทีนี้ ถ้าตัวเลขมากกว่า 10 ล่ะ เราจะนับยังไง ไม่ยากค่ะ ก็เหมือนกับภาษาไทย คือเอาคำว่า 10 (ゅう) พูดขึ้นมาก่อน แล้วต่อด้วยตัวเลขจำนวนที่ต้องการค่ะ

11 じゅういち อ่านว่า จู-อิ-จิ
12 じゅうに อ่านว่า จู-นิ
13 じゅうさん อ่านว่า จู-ซัน
14 じゅうよん อ่านว่า จู-ย่ง
15 じゅうご อ่านว่า จู-โก๊ะ
16 じゅうろく อ่านว่า จู-โหล่-กุ
17 じゅうなな อ่านว่า จู-น๊า-หน่า
18 じゅうはち อ่านว่า จู-ฮา-จิ
19 じゅうきゅう อ่านว่า จู-คิวแล้วถ้าเป็น 20-90 ล่ะ อ่านยังไง ก็เหมือนเดิมค่ะ เอาคำว่า 10 (จู) ต่อท้ายตัวเลขที่เราต้องการค่ะ

20 にじゅう อ่านว่า นิ-จู
30 さんじゅう อ่านว่า ซัน-จู
40 よんじゅう อ่านว่า ย่ง-จู
50 ごじゅう อ่านว่า โก๊ะ-จู
60 ろくじゅう อ่านว่า โหล่-กุ๊-จู
70 ななじゅう อ่านว่า  หน่า-น๊า-จู
80 はちじゅう อ่านว่า ฮา-จิ-จู
90 きゅうじゅう อ่านว่า คิว-จู


มาถึงตรงนี้คงนับคล่องกันแล้งนะคะ เรามานับต่อให้ถึงล้านเลยดีมั้ยคะ อิอิ เอาถึงพันก่อนนะ

100 ひゃく อ่านว่า เหียะ-กึ๊
200 にひゃく อ่านว่า นิ-เหียะ-กึ๊
300 さんびゃく อ่านว่า ซัม-เบี่ยก-กึ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
400 よんひゃく อ่านว่า ย่ง-เหียะ-กึ๊
500 ごひゃく อ่านว่า โก๊ะ-เหียะ-กึ๊
600 ろっぴゃく อ่านว่า หลบ-เปี๊ยก-คึ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
700 ななひゃく อ่านว่า น๊า-หน่า-เหียะ-กึ๊
800 はっぴゃく อ่านว่า หับ-เปี๊ยก-คึ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
900 きゅうひゃく อ่านว่า คิว-เหียะ-กึ๊


เหนื่อยรึยัง อีกนิดเดียวค่ะ มาต่อกัน

1,000 せん อ่านว่า เซน
2,000 にさん อ่านว่า นิ-เซน
3,000 さんぜん อ่านว่า ซัง-เซน
4,000 よんせん อ่านว่า  ย่ง-เซน
5,000 ごせん อ่านว่า  โกะ-เซน
6,000 ろくせん อ่านว่า  หลก-เซน (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
7,000 ななせん อ่านว่า  หน่า-น๊า-เซน
8,000 はっせん อ่านว่า  หัด-เซน (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
9,000 きゅうせん อ่านว่า  คิว-เซน


เอาล่ะค่ะ เราเดินทางมาถึงตอนท้ายกันแล้วค่ะ เราจะนับเลขให้ถึง 1 ล้านกันค่ะ

10,000 いちまん อ่านว่า อิ-จิ-มัง

ตัวเลขญี่ปุ่นมีนับถึงแค่ “หมื่น” นะคะ อ้าว.. แล้วถ้าเราจะอ่านมากกว่าหมื่นจะทำยังไงล่ะ ไม่ยากค่ะ 1 แสน ก็คือ 10 หมื่นใช่มั้ยคะ

100,000 じゅうまん อ่านว่า จู-มัง (คือ 10 หมื่นงัยคะ)

แล้วถ้าเป็น 1 ล้านล่ะ แน่นอน ก็ต้องเป็น 100 หมื่นใช่มั้ยเอ่ย...

1,000,000 ひゃくまん อ่านว่า เหียะ-กึ-มัง

เห็นมั้ยล่ะค่ะ ไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าเราท่องทุกวัน เราก็จะจำได้และพูดคล่องเองค่ะ สำหรับวันนี้พอเท่านี้ก่อน วันหลังจะมาเขียนเรื่องการนับอายุ และวันที่ค่ะ
Comments