Rozmowa z żydem Tryfonem

Tłumaczenie może w wielu miejscach być niedokładne, w większości tłumaczenia dokonano przez tłumacza komputerowego Translator 3 z moimi poprawkami w widocznych błędach.

Tłumaczenie z angielskiego X – XII 2007. Czesław Czyż
Święty Justyn Męczennik. Dialog z Żydem Trytonem.


Rozdział 1. – Wprowadzenie


Podczas gdy miałem zamiar pospacerować drogami Xystus, pewien człowiek, i jego towarzysze spotkali mnie, i powiedział. „Witaj, O mędrcze!” Natychmiast po tym jak on to powiedział, odwrócił się i poszedł razem ze mną; jego przyjaciele podobnie poszli za nim. Zwróciłem się w jego kierunku i powiedziałem, „O co chodzi?”I on odpowiedział, „Nauczono mnie w Argos przez Corinthusa Socratika, że nie powinienem gardzić tymi, którzy inaczej ubierają się w szaty, ale pokazać im całą uprzejmość i sympatię, być może, będą korzyści z kontaktu z takimi ludźmi, jest dobrą rzeczą dla obu, odnieść wzajemną korzyść. Biorąc to pod uwagę, kiedy widzę kogoś w takim kostiumie, jestem zadowolony i zbliżam się do niego, i teraz dla tej samej przyczyny, chętnie zaczepiłem ciebie i tych, co mi towarzyszą, oczekując usłyszeć od ciebie coś korzystnego.”

„Ale, kim jesteś wyśmienity człowieku?” Więc odpowiedziałem mu żartem.


Wtedy on powiedział mi uprzejmie swoje i jego rodziny imię „Tryfon,” on odpowiedział, „Tak mnie nazywają; i jestem obrzezanym Hebrajczykiem, a ucieczka przed wojną, w końcu zaniosła mnie tam, ja spędziłem moje dni w Grecji, i głównie w Koryncie”

I co, powiedziałem „Czy mądrość przyniosła ci korzyść, tak jak twoje własne prawodawstwo i prorocy?”


Dlaczego nie? Odpowiedział. „Czy to nie mędrcy zwracali uwagę na Boga? I czy nieustannie nie zadaje się im pytań o Jego jedność i przezorność? Czy nie jest to prawdziwy obowiązek mędrca, zbadać boskość?” z pewnością powiedziałem, więc my również mamy wierzących, ale większość nie idzie za tym, czy tam było jedno czy więcej bóstwo, i czy mają z tego korzyść wzajemną i jeżeli ta wiedza nie przyczynia się do naszego uszczęśliwienia, oni jakkolwiek prześladują nas, to Bóg bierze troskę o cały wszechświat, z gatunkami i rodzajami, ale nie mnie i ciebie, i każdego osobno, bo nie potrzebowalibyśmy modlić się do niego dniem i nocą. Efekt tego nie jest trudny do zrozumienia, ponieważ ograniczenia i obawa mówią o rezultatach, takich jak główne opinie, robią i mówią cokolwiek oni wybrali, nie otrzymają żadnych korzyści od Boga. Bo jak mogliby teraz potwierdzić te same rzeczy, które się już wydarzyły, w których ja i ty będziemy znowu żyli i takim zwyczaju, staniemy się lepszymi lub gorszymi ludźmi, Ale tam są jeszcze inni, którzy wspierali dusze do bycia nieśmiertelnym i nie materialnym, wierzę, że popełniają zło, i nie cierpią kary, (ponieważ każdy niematerialny jest niedostrzegalny) i że dusza, w konsekwencji niemoralna, nie potrzebuje nic od Boga”

I on, uśmiechnął się uprzejmie, powiedział, Powiedz nam swoją opinie o tych sprawach, i jaki pomysł wprowadzisz do szacunku dla Boga, jaka jest twa mądrość.


Rozdział 2 – Justyn opisuje swoje rozważania nad filozofią.


Powiem ci, powiedziałem, jak mi się wydaje, czym jest mądrość, faktem jest, że ma największą pozycję, i najbardziej honorowaną przed Bogiem, ona prowadzi nas i sama kieruje nami, i tam są prawdziwi święci ludzie, którzy zwracali uwagę na filozofię, jakkolwiek, i dla jakiejkolwiek przyczyny było to zesłane człowiekowi, by obdarować najbardziej zastanawiających się, nie tylko dla Platonistów, Stoików, Peripatetików, Teoretyków ani Pitagorejczyków, ta wiedza była zawsze jedna. Życzyłbym sobie powiedzieć ci, dlaczego to stało się dla wielu krokiem na przód [tj. mądrość] i którzy stali się szanowanymi wybitnymi ludźmi, osiągnęli sukces kosztem tych, co nie badali bieżącej prawdy, ale tylko podziwiali wytrwałość i samodyscyplinę poprzedników, tak dobrze jak nowe doktryny, i każda myśl, którą on nauczył się od swego nauczyciela, zatem, jakkolwiek, te następne osoby, przekazały im w spadku te rzeczy i następne podobne do nich, a ten system został nazwany imieniem tego, który był ojcem doktryny Osoba pragnie najpierw osobistej rozmowy z tymi ludźmi. Poddałem się kiedyś pewnemu stoikowi, i spędziłem rozważając czas z nim, kiedy nie nabyłem dalszej wiedzy o Bogu, (ponieważ on nie znał siebie, i powiedział instrukcje, które były niekonieczne) Ja zostawiłem go i wziąłem się za następnego, którego nazywano Peripatetik, i on wydawał się być bystry. I ten człowiek zabawiał mnie przez kilka dni, prosił mnie by uiścić opłatę, aby nasze kontakty nie był niedochodowe. Jego również dla tej przyczyny porzuciłem, przekonany, że nie jest wcale on prawdziwym filozofem, ale kiedy moja dusza była gorliwa i pragnąca usłyszeć coś szczególnie mądrego, Ja stałem się Pitagorejczykiem, bardzo rytualnym – człowiekiem, który myślał wiele o swojej mądrości. I wtedy, kiedy ja rozmawiałem z nim, życzyłem sobie stać się jego słuchaczem i uczniem, on powiedział, Cóż, zatem? Czy jesteś zaznajomiony z muzyką, astronomią, i geometrią? Czy ty oczekujesz rzeczy, które prowadzą do szczęśliwszego życia, jeżeli ty nie byłeś poinformowany o tych punktach, które leczą duszę od wrażliwych przedmiotów i przedstawia to dopasowane dla przedmiotów, które należą do umysłu, więc żeby można było to kontemplować, co jest godne esencji i to, które jest dobre w jego istocie? Masz polecone wiele gałęzi nauki, i powiedz mi, które z nich były konieczne, on zawstydził minie, byłem zmieszany swoja niewiedzą. Okazałem się raczej niecierpliwy, a kiedy upadła moja nadzieja, ponieważ sądziłem człowieka samą wiedzą, ale odbiłem znowu na przestrzeni czasu, w których dłużej ponad te gałęzie uczyłem się. Nie byłem wstanie wytrzymać dłużej zwłoki, w moich warunkach beznadziejności spotkałem Platonistów, ich sława była wielka. Spędziłem tam tyle czasu ile było to możliwe z każdym, który osiadł w naszym mieście, -- z rozważnym człowiekiem, trzymając najwyższą pozycję wśród Platonistów, i robiłem postępy i zrobiłem największe udoskonalenia dziennie. A spostrzeżenia niematerialnych rzeczy całkiem pochłonęły mnie, a kontemplacje idei zajęły mój umysł uskrzydlony, uważałem, że przez to stanę się mądrzejszy, było to moja głupotą, oczekiwałem natychmiast ujrzenia Boga, ponieważ to jest koniec Platońskiej filozofii.


ROZDZIAŁ 3 – JUSTYN OPOWIADA O SPOSOBIE JEGO NAWRÓCENIA.


I podczas gdy ja zajęty, kiedy życzyłem sobie w pewnym okresie być wypełnionym z wielkim spokojem, i zamknąć ścieżkę ludzi, zwykle szedłem na pewne pole nie daleko morza, kiedy byłem blisko tego miejsca pewnego dnia, który miałem osiągnąć jak przypuszczałem sam, pewien stary człowiek w stroju zasługujący na pogardę pokazał łagodność i czcigodne maniery, poszedł za mną w małym odstępie, a kiedy ja odwróciłem się do niego, zatrzymałem się i utkwiłem w nim wzrok.


A on powiedział, „Czy znasz mnie?”


Odpowiedziałem przecząco.


Dlaczego zatem, powiedział do mnie, patrzysz się na mnie?


Jestem zdziwiony, powiedziałem, ponieważ ty jesteś w moim towarzystwie w tym samym miejscu, Ja nie oczekiwałem zobaczyć człowieka tutaj.


A on powiedział do mnie, jestem zakłopotany o moje gospodarstwo domowe Niektórzy odeszli od mnie; i dlatego przyszedłem osobiste szukać ich, jeśli, być może, oni pojawią się gdzieś. Ale, dlaczego ty jesteś tutaj?" Powiedział do mnie.


Doznaje oświecenia, w takim spacerze, gdzie moje uczestnictwo nie jest przerywane, i takie miejsca są najbardziej odpowiednie dla filozofii.


A zatem jesteś filozofem, powiedział on, ale żadnym miłośnikiem uczynków czy prawdy? I ty nie pomożesz będąc praktykującym człowiekiem przez bycie mędrcem.


„Jakież większe zadanie, powiedziałem, mógłbym wykonać niż to, co pokazuje przyczynę władania nad wszystkim, i utrzymywania tego, i wznoszenia się tym, spoglądanie na błędy innych i ich poszukiwanie? Ale bez filozofii i właściwych przyczyn, rozważanie nie było by możliwe dla człowieka. Gdziekolwiek jest, dla każdego człowieka jest konieczna filozofia, i pozostaje to największą i najbardziej honorową pracą, a inne rzeczy są tylko drugorzędne, czy trzeciorzędnej wartości, i mają rzeczywiście wartość, jeżeli zostały oparte na filozofii, one zmieniają wartości, i wartości akceptacji, ale zniekształcają to i nie towarzyszą temu, są wulgarne i przeklinające tych, co je ścigają.

„Czy filozofia, zatem, uszczęśliwia?” Powiedział, przerywając.


Z pewnością, powiedziałem, i to jest jedyne.


,„Czym zatem jest filozofia?,” on powiedział i co uszczęśliwia? Powiedz mi, chyba, że coś ukrywasz.


Filozofia, zatem, powiedziałem, jest wiedzą o rzeczywistym istnieniu i czystości prawdy, i nagrodą o takiej wiedzy i mądrości.„ale jak ty wzywasz Boga?” zapytał.


Tego który zawsze utrzymuje tą samą naturę, i w ten sam sposób i jest przyczyną wszystkich rzeczy – który rzeczywiście jest Bogiem, Więc ja odpowiedziałem jemu, i on słuchał mnie z przyjemnością, i wtedy znowu mi przerwał –


Czy nie jest wiedzą nadawanie nazwy wspólnej różnym sprawom? Ponieważ w sztuce całego rodzaju, ten, który zna wszystko jest nazwany zręcznym człowiekiem w sztuce ogólnej, lub władzy czy leczeniu. Ale w Bóstwie i człowieczeństwie sprawa tak nie wygląda. Jest jakaś wiedza, która pozwala zrozumieć człowieka i boskie rzeczy, a wtedy przez zaznajomienie się z bóstwem usprawiedliwia ich.

Pewnością, odpowiedziałem.


Co zatem? Czy jest to ten sam sposób poznania człowieka i Boga, jak poznanie muzyki, arytmetyki, astronomii, czy innych podobnych gałęzi?


Pewnością nie, odpowiedziałem.


Ty nie odpowiedziałeś mi poprawnie, zatem, on powiedział, Ponieważ [niektóre gałęzie wiedzy] przychodzą do nas przez uczenie się, lub przez pracę, podczas gdy inne przychodzą poprzez spojrzenie. Teraz, jeżeli ktoś powiedziałby ci, że istnieje w Indiach zwierzę z wyglądem niepodobnym do innych, ale o takim a takim rodzaju, wielokształtne i różne, nie znałbyś tego zanim byś to zobaczył. ale nigdy nie byłbyś fachowcem, by to podsumować, dopóki nie usłyszałbyś wiadomości od kogoś, kto to zobaczył.

Z pewnością nie, powiedziałem.


Jak zatem, on powiedział, mogliby filozofowie sądzić poprawnie o Bogu, czy mówić prawdę, kiedy oni nie mają wiedzy o Nim, nie widzieli Go, w żadnym czasie, ani Go nie słyszeli?.


Ale ojcze powiedziałem, bóstwa nie można widzieć oczami, jak inne rzeczy, ale opisać jedynie umysłem, jak Platon powiedział; i ja wierzę jemu.


ROZDZIAŁ 4 – DUSZA SAMA NIE MOŻE WIDZIEĆ BOGA.


Czy zatem, on mówi, jest tak wielka władza w naszym umyśle? czy człowiek nie może przeczuć co wydarzy się wkrótce? Czy umysł człowieka zobaczy Boga w jakiejś chwili, jeżeli nie jest natchniony przez Ducha Świętego?'

Plato rzeczywiście mówi,' odpowiedziałem,' że oko umysłu jest taką naturą i jest dane dla końca, że możemy widzieć Istotę, kiedy umysł jest czysty, który jest przyczyną wszystkiego spostrzeżenia w myślach, nie mając żadnego koloru, żadnej formy, żadnej wielkości - nic, rzeczywiście, ciało oka spogląda, ale to jest coś w tym rodzaju, chce powiedzieć to jest poza wszystkimi zmysłami niewypowiedziana i niewytłumaczalna, ale jedynie wartościowa i dobra, przychodząca nagle do duszy

nie dyspozycyjna do rozliczenia, jej podobieństwa i pragnienia widzenia Jego.

Jakie pokrewieństwo, zatem,' on odpowiedział, jest tam między nami i Bogiem? Czy dusza jest też boska i nieśmiertelna i częścią tego królewskiego umysłu? I nawet, kiedy widzi Boga, tak też jest tym osiąganiem przez nas, by począć z bóstwa w naszym umyśle i wtedy stać się szczęśliwy?

Z pewnością, powiedziałem.

I wszystkie żyjące istoty zrozumieją Go? On zapytał, czy są dusze ludzi, jakiegoś rodzaju, i dusze koni i osłów i innych rodzajów?Nie,, ale dusze które są we wszystkim podobne, odpowiedziałem.


Wtedy on powiedział, zarówno konie i osły widzą, i one widziały w każdym czasie Boga?


Nie ', powiedziałem; ' Ponieważ większość ludzi nie będzie, zbawieni będą jak będą żyli sprawiedliwie, czysto i przez prawość i przez każdą inną cnotę.

To nie jest, dlatego,' powiedział on,' z powodu jego powinowactwa, że człowiek widzi Boga, ani, ponieważ on ma umysł, ale, ponieważ on jest powściągliwy i prawy?'


Tak ', powiedziałem; ponieważ on ma to, przez co on spostrzega Boga.


Co zatem? Czy kozły i owce obrażają kogokolwiek?


Nie nikogo, z szacunkiem powiedziałem.


Dlatego te zwierzęta będą widziały Boga, zgodnie z twoim rozumowaniem, on rzekł.


Nie, ponieważ ich ciała w takiej naturze, są przeszkoda dla nich.


On ponowił, Jeżeli te zwierzęta mogły by mówić, one z pewnością mogłyby w większej przyczynie ośmieszyć nasze ciała, ale zamieszajmy trochę w tym temacie, i niech to dotyczy się tego co mówisz. Powiedz mi, czy dusza widzi Boga tak długo jak długo jest w ciele, czy potem ona będzie zabrana od ciała.


Tak długo jak jest w formie ludzkiej, jest możliwe dla niej, kontynuowałem, korzystać z umysłu, ale kiedy była uwolniona od ciała i oddzielona od niego to dostaje pozycję która nie będzie kontynuowana by mogła kochać.Czy ty pamiętasz to, zatem [ wzrok Boga] kiedy to jest znowu w człowieku?


To mi się nie wydaje, powiedziałem.


Co zatem jest przewagą dla tych co widzieli Boga? Czy co ma zobaczyć więcej, ten co go nie widział, chyba że on pamiętał ten fakt, który on widział?Nie mogę odpowiedzieć, powiedziałem.


A co z cierpieniami, którzy są sądzeni, by być bez wartości w ich przedstawieniu, on powiedział.

One są uwięzione w ciałach z pewnymi dzikimi zwierzętami, i to jest ich ukaranie.


Czy oni wiedzą, zatem, że to jest dla tej przyczyny, że one są w takiej formie, i że one popełniły jakiś grzech?


Nie sądzę.


Zatem one nie mają żadnej korzyści w ich karze jak to się wydaje, co więcej, mógłbym powiedzieć, że one nie są ukarane, chyba, że one są świadome kary.


Nie, rzeczywiście.


Dlatego dusze ich nie widzą Boga, ani przemieszczają się w ich ciałach, ponieważ one nie wiedzą, że one są ukarane, i one nie obawiają się popełnić nawet największe grzechy. Ale one mogą przewidzieć, że Bóg istnieje, i że sprawiedliwość i czystość są czczone, całkiem zgadzam się z tobą, on powiedział.


Masz racje, powiedziałem.


ROZDZIAŁ 5 – DUSZA NIE JEST W JEJ WŁASNEJ NATURZE NIEŚMIERTELNA.


Ci filozofowie nie wiedzą nic, zatem, o tych rzeczach, ponieważ oni nie opowiadają, czym jest dusza.

"' To nie tak wygląda.'

"' To nie powinno być nazwane nieśmiertelne; ponieważ, jeżeli to jest nieśmiertelne, to jest wyraźnie bez przyczyny.'

"' To jest zarówno bez przyczyny i nieśmiertelne, według tego co sądzą Platoniści.

"' mówisz, że świat jest też bez przyczyny?'

"' Niektórzy mówią tak. , Jednakże, nie zgadzam się z nimi.'

"' Macie rację ; dla jakiego powodu ktoś przypuszcza, że ciało tak stałe, posiadając opór, złożoność, zmienność upadek i powstanie każdego dnia, nie wynika z jakiejś przyczyny? Ale, jeżeli świat jest spowodowany, dusze też koniecznie są spowodowane; i być może w jednym czasie one nie istnieniały, ponieważ one zostały stworzone z powodu ludzi i innych żywych stworzeń, jeżeli powiesz, że one zostały stworzone całkowicie osobno i nie wraz z ich poszczególnymi ciałami.' "' To wydaje się być poprawne.'

"' Oni nie są, wtedy, nieśmiertelni?'

"' Nie ; odkąd świat został uczyniony

"' Tylko nie mówię, naprawdę, że wszystkie dusze umierają; dla tego byli naprawdę kawałkiem dobrego losu do zła. Co wtedy? Dusze pobożnego pozostają w lepszym miejscu, kiedy te niesprawiedliwe i niegodziwe są w gorszym, czekając na czas sądu. Te zatem, które ukażą się gode Boga nigdy nie umrą; ale innebędą ukarane tak długo jaka jest wola Boga ich dla zaistnienia i ukary.'

"' Jest zatem to co mówisz, jak natury z tym, którym Plato w Timoeus podpowiada o świecie, kiedy on mówi, że to jest naprawdę przedmiotem upadku, o tyle jako to zostało stworzone, ale, że to ani będzie rozłożone ani spotka się z fatum śmierci z powodu woli Boga? Czy to wydaje ci się że tak samo można powiedzieć o duszy i ogólnie o wszystkich rzeczach? Dla tych rzeczy, które istnieją po Bogu, albo w każdej chwili istnieją, te mają naturę rozkładu i mogą zostać wymazane i przerwać, istnienie; Ponieważ Bóg osobiście jest bez przyczyny i nieulegający zepsuciu i dlatego On jest Bogiem, ale wszystkie inne rzeczy po Nim są utworzone i skorumpowane. Dla tego dusze zarówno umierają i są ukarane:, jeżeli one były bez przyczyny, one powinny nigdy nie grzeszyć, ani zostać napełnione z szaleństwem, ani być tchórzliwe i znów dzikie; ani one nie przekształciliby się w świnie i węże, psy i to nie jest rzeczywiście sprawiedliwe, do zmuszania ich, jeżeli one były nieprzekształcone. Dla tego, ten, który jest nieprzekształcony jest podobny i równy do z tym, który jest nieprzekształcony; i nie ma wielu rzeczy, które są nieprzekształcone ani w honorze to powinno być przedstawiane innym i odtąd są nie wielu rzeczami, które są nieprzekształcone:, ponieważ, jeżeli byłaby jakaś różnica między nimi, nie odkryłbyś przyczyny różnicy, chociaż szukałeś tego; ale, gdy pozwolimy umysłowi wędrować do nieskończoności, zrobiłbyś szczegółowo, zmęczony, wziąć swoją pozycję na nieprzekształconym, i można powiedzieć, że jest to przyczyna wszystkiego. Taką obserwację zrobił Platon i Pythagoras, ci mądrzy ludzie,' powiedziałem,' którzy stali się jako ściana i forteca filozofii do nas?'


ROZDZIAŁ 6 – TE RZECZY BYŁY NIEZNANE PLATONOWI I INNYM FILOZOFOM.


To nie ma żadnego znaczenia dla mnie, on powiedział, czy Platon czy Pitagoras, czy, w skrócie, inny człowiek ma taką opinię. Ponieważ prawdą jest, że ty mógłbyś dostrzec to. Dusza z pewnością jest czy ma życie. Jeżeli zatem, ona żyje, to jest przyczyną czegoś jeszcze, i nie sama z siebie żyje, nawet jak porusza się mogłaby poruszać coś jeszcze prócz samej siebie. Cóż, że dusza żyje nikt nie zaprzecza. Ale jeżeli żyje, to nie żyje jako istota żywa, ale jako część życia, ale każda część czegokolwiek, jest różne od tego, z czego jest częścią. Teraz dusza jest częścią życia, z Bożej woli ona żyje, ponieważ życie nie jest atrybutem, jak u Boga, ale jak człowiek już nie żyje, dusza już więcej nie jest połączona z ciałem odtąd ta harmonia musi rozpaść się, dusza zostawia ciało i człowiek już nie istnieje; mimo to, kiedykolwiek dusza przestaje zaistnieć, duch życia jest usunięty od tego i nie ma żadnej więcej duszy, ale to wraca do miejsca skąd to zostało wzięte.'ROZDZIAŁ 7 – WIEDZA PRAWDY BYŁA JEDYNIE PRZEPOWIADANA PRZEZ PROROKÓW.


' Każdy powinien, wtedy, zatrudnić nauczyciela?' Mówię,' albo czy ktoś może uzyskać pomoc, jeżeli nawet w nich nie ma prawdy?'

Tam istniał, długo przed tym czasem, pewien człowiek, w czasach starożytnych niż obecni ci filozofowie, zarówno sprawiedliwy i kochający Boga, przez którego mówił Duch Boga, i przepowiedział wydarzenia, które będą miały miejsce, które się wydarzyły. Oni są nazwani prorokami. Ci jedynie widzieli jak i ogłaszali prawdziwych ludzi, żadne obawy i naciski ludzi, nie miały wpływu, przez pragnienie dla chwały, ale tylko mówili to, co widzieli i słyszeli, wypełnienie Duchem Bożym. Ich pisma są wciąż żywe, i ten, co je czyta, ma więcej wiedzy o początku i końcu rzeczy, i tych spraw, które filozof powinien wiedzieć, dostarcza wiary im. Ponieważ oni nie używali demonstracji ich traktatów, widzieli że one były świadkami prawdziwymi, ponad całym dowodem, i wartościowe dla wierzącego. I te wydarzenia, które miały miejsce zmuszą cię, byś wyraził zgodę do wypowiedzi zrobionych przez nich, chociaż, rzeczywiście były wprowadzone dla wiary, policzone jako cuda, które przedstawiały chwałę Stwórcy, Boga Ojca wszystkich rzeczy, i ogłosiły jego syna, Chrystusa, którego posłał nie jak, fałszywi prorocy, którzy są wypełnieni z fałszywym nieczystym duchem, ani nie mają nic do zrobienia, ale ośmielają się robić pracę pewnych cudownych uczynków, aby zadziwić ludzi, i dla chwały duchów i demonów błędu. Ale ofiara ta, jest ponad wszystkie rzeczy, bramą życia i może być otwarta dla ciebie, ponieważ te rzeczy nie mogą być zrozumiane przez wszystkich, ale tylko przez ludzi, którym Bóg i jego Chrystus udzielą mądrości.


ROZDZIAŁ 8 – JUSTYN PRZEZ JEGO MOWĘ JEST ZWOLENNIKIEM MIŁOŚCI CHRYSTUSA.


Kiedy on mówił te i inne rzeczy, które nie będę wspominał obecnie, on odszedł, przywiązawszy mą uwagę do tego, i ja nie widziałem jego więcej, ale zapalił płomień gorliwości w mojej duszy, i ja ukochałem proroków i tych ludzi którzy są przyjaciółmi Chrystusa, posiedli mnie, a jego słowa przekonały mój umysł, jedynie tą filozofię znalazłem jako jedyną korzystną i bezpieczną, Cóż, i dla tej przyczyny, jestem filozofem. Co więcej, życzyłbym sobie, aby wszyscy poszli moją drogą, by nie trzymali się z dala od słów Zbawiciela. Ponieważ oni straszną moc w sobie, i są wystarczająco gorliwi do odwracania się od ścieżek prawości, podczas gdy najsłodszy odpoczynek jest dla tych, którzy robią słodka praktykę, i jeżeli ty, zatem troszczysz się o siebie i jeżeli gorliwie szukasz zbawienia, i jeżeli ty wierzysz w Boga, ty możesz -- odkąd nie jesteś obojętny do sprawy -- stań się zaznajomiony z Chrystusem Boga, i po wtajemniczeniu, żyj szczęśliwym życiem.

Kiedy ja powiedziałem to, moi umiłowani przyjaciele, którzy byli z Trytonem zaśmiali się, ale on, uśmiechając się powiedział, "Aprobuję twoje inne uwagi i podziwiam z gorliwością, z którą przygotowujesz boskie rzeczy; ale ty wciąż wiążesz to z filozofią Platona., Ponieważ niektórzy ludzie, kultywują wytrwałość, samokontrolę, i przemianę, raczej niż oszustwo przez fałszywe słowa, i pójść za opinią ludzi o żadnej reputacji. Ponieważ jeżeli ty pozostajesz w wirze filozofii, i żyjesz przekleństwem, nadzieja lepszego przeznaczenia opuściła cię, ale kiedy ty porzucasz Boga, i odpowiadasz w przekonanie człowieka, czego bezpiecznego oczekujesz? Jeżeli zatem życzysz sobie słuchać mnie (ponieważ ja już wziąłem pod uwagę twoich przyjaciół), najpierw bądź obrzezany, potem zachowuj przykazania o sabatach, i pokarmach, i nowiach księżyca, i zrób wszystko co było napisane w prawie, i wtedy ty być może otrzymasz łaskę od Boga. Ale Chrystus – jeżeli on rzeczywiście się narodził, i istniał gdziekolwiek – jest nieznany, i nawet nie zna siebie, i nie ma mocy aż Eliasz przyjdzie namaścić go, i ogłosić Go wszystkim, A ty zaakceptowałeś przyziemne sprawozdania, o Chrystusie dla siebie i dla zachowania bezmyślnej kary.ROZDZIAŁ 9 – CHRZEŚCIJANIE NIE WIERZA W PRZYZIEMNE HISTORIE.Wybaczam ci mój przyjacielu, powiedziałem, ponieważ ty nie wiesz, co mówisz, ale ścigasz nauczycieli, którzy nie rozumieją pism, i mówisz cokolwiek przychodzi ci na myśl. Ale jeżeli życzyłbyś sobie, posłuchać o Nim, jak my nie byliśmy zwiedzeni, i bez przyczyny nie wyznajemy Jego.-- chociaż wyrzuty ludzi są ułożone w stos na nas, chociaż najstraszniejszy tyran zmusza nas, byśmy zaparli się Jego – udowodnię ci, jak tu stoisz że my nie wierzymy w puste baśnie, czy słowa bez podstaw, ale słowa wypełnione z Duchem Bożym i z wielka mocą, i obfitość łaski.

Zatem znowu ci, którzy byli w jego towarzystwie zaśmiali się, i krzyczeli w niezwykły sposób. Wtedy powstałem, by ich opuścić, ale on chwycił moje ubranie, i powiedział, że nie powinienem odchodzić aż przedstawię, co obiecałem. Nie pozwól zatem swoim towarzyszom być aroganckimi, czy zachowywać się nie godnie, powiedziałem, ale jeżeli oni życzą sobie, niech słuchają w milczeniu, lecz jak mają lepsze zajęcie to niech odejdą, podczas gdy my znajdziemy jakieś miejsce by odpocząć i dokończymy rozmowę. To wydawało się dobre Tryfonowi, ze my powinniśmy zrobić tak, i zgodzić się na to, my odpoczęliśmy w miejscu w środku Xystus. Dwóch jego przyjaciół, którzy zrobili sobie zabawę z naszej gorliwości, odeszło, i kiedy my byliśmy w tym miejscu, gdzie były kamienne ławki do siedzenia, ci z Trytonem siedli na brzegu, rozmawiając wzajemnie. Niektórzy mówili o wojnie i podatkach w Judei.ROZDZIAŁ 10 – TRYFON ZARZUCA CHRZEŚCIJAŃSTWU WYŁĄCZNOŚĆ – ŻADNE CEREMONIE PRAWA.


A kiedy oni zaprzestali, znowu skierowałem się do nich –


Czy jest inna sprawa, moi przyjaciele, w której zarzuca na się że nie żyjemy zgodnie z prawem, i my nie jesteśmy obrzezani na ciele, jak wasi ojcowie, i my nie przestrzegamy sabatów tak jak wy to robicie, czyż nasze zwyczaje nie są zniesławiane wśród was? I pytam, zatem, czy wy uwierzyliście, co do tego, że my jemy ludzi, i ze po poście, my gasimy światła i zajmujemy się rozwiązłością? Czy wy potępiacie nas w ten sam sposób, że my dołączamy takie zasady, i wierzymy w takie opinie, nienaturalne, jak sądzicie?


To jest coś, czym jesteśmy zdziwieni, powiedział Tryton, ale te rzeczy, o których mówi się nie są warte wiary, ponieważ Onega w większości odrażające dla ludzkiej natury. Co więcej, jestem przekonany, że wasze przepisy w tak zwanej Ewangelii są cudowne i wielkie, chociaż spodziewam się że nikt nie może ich zachować, bo ja ostrożnie czytałem je. Ale to, co nas bardziej gubi to, że wy wyznajecie z gorliwością, i wspieracie siebie bardziej niż inni, nie oddzielamy się od nich i nie zmieniamy twojego trybu życia z narodów, w że nie przestrzegasz żadnych świąt albo sabatów i nie masz obrządku obrzezania, i dalej nie pokładamy nadziei w człowieku, który był ukrzyżowany, oczekujesz dobra od Boga, podczas gdy nie przestrzegasz Jego przykazań. Czy nie czytałeś, że ta dusza będzie odcięta od jego ludu, która nie będzie obrzezana ósmego dnia? I to było przekazane dla obcych i dla niewolników również. Ale ty pogardziłeś przymierzem, odrzuciłeś obowiązki, i przyznajesz się do tego, że znasz Boga, kiedy, ty nie przestrzegasz żadnych z tych rzeczy, dla tego, który boi się Boga. Jeżeli bronisz się w tym punkcie, i w tej drodze pokładasz nadzieję, nawet, kiedy nie przestrzegasz prawa, które chętnie usłyszelibyśmy od ciebie i będziemy to badać.
ROZDZIAŁ 11 – ZNIESIONE PRAWO, NOWY TESTAMENT OBIECANY I DANY PRZEZ BOGA.


" Nie ma innego Boga, Tryfonie, ani nie ma tam od wieczności jakiegoś innego istnienia" ( w ten sposób zwróciłem do niego), "ale On, który zrobił i rozmieścił wszystek ten wszechświat. Nie myślimy, że jest jeden Bóg dla nas, a inny dla ciebie, ale, że On jedynie jest Bogiem, który wyprowadził twoich ojców z Egiptu z silną i mocną ręką.Ani nie zaufaliśmy w jakiegoś innego, (ponieważ nie ma żadnego innego), ale w Nim, w którym też pokładałeś ufność, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. Ale nie pokładamy ufności w Mojżesza albo przez prawo; Ponieważ robilibyśmy to samo, co wy. Ale teraz --{ ponieważ przeczytałem, że dobiegnie końca prawo i przymierze, dla wszystkich, które jest teraz obciążeniem dla ludzi do przestrzegania, tak wielu szuka dziedzictwa Boga. Ponieważ prawo ogłoszone, na Horebie jest teraz stare i należy do was samych, ale to jest dla wszystkich powszechnie. Teraz, nowe umieszczone prawo jest przeciw prawu, które było wcześniej, i przymierze, które przyszło po nim w ten sposób położyło koniec poprzedniemu prawu, wieczne i końcowe prawo - mianowicie, Chrystus - został dany do nas i przymierze jest godne zaufanie, po którym nie będzie żadnego prawa, żadnych przykazań, żadnych nakazów. Czy nie czytałeś co Izajasz mówi: ' Słuchajcie Mnie, Słuchajcie Mnie, moi ludzie; i, wy królowie, nadstawcie ucho na Mnie: ponieważ prawo pójdzie przede mną, i mój sąd będzie światłem dla narodów. Moja sprawiedliwość ukaże się szybko, a moje zbawienie pójdzie przede mną, i narody będą ufały mojemu ramieniu” A przez Jeremiasza, co do tego samego nowego przymierza. On zatem mówi; „Oto dni które przyjdą mówi Pan, że ja zrobię nowe przymierze z domem Izraela i z całym domem Judzkim, nie według przymierza które ja zrobiłem z ich ojcami, w dniach kiedy wziąłem ich za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi Egipskiej” Jeżeli zatem Bóg ogłosił nowe przymierze które było ustanowione, dla światła narodów, my widzimy że ludzie zbliżają się do Boga, porzucają ich bałwany i inne niesprawiedliwości, przez Jego imię, który był ukrzyżowany, Jezusa Chrystusa, i związani przez ich wyznanie aż do śmierci, i całą pobożność. Co więcej, przez pracę i zdarzające się cuda, to jest możliwe dla wszystkich zrozumieć że On nowym prawem, i nowym przymierzem, i spodziewamy się dla tych co byli poza ludem, dobrych rzeczy od Boga. Ponieważ prawdziwy duchowy Izrael, i potomkowie Judy, Jakuba, Izaaka i Abrahama, (którzy są nieobrzezanymi zostali zaliczeni i błogosławieni przez Boga, na podstawie wiary, i nazwani ojcami wielu narodów), my, którzy byliśmy prowadzeni do Boga, przez tego ukrzyżowanego Chrystusa, jak to przedstawiamy, podczas gdy jesteśmy oskarżani.


ROZDZIAŁ 12 – ŻYDZI ŁAMIĄ WIECZNE PRAWO, I INTERPRETUJĄ NIEWŁAŚCIWIE MOJŻESZA.


I przytaczam również inny fragment, w którym Izajasz mówi: „Słuchajcie moich słów a wasza dusza będzie żyła, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi!

Jak jego ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów,

Tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, będą wysławiać ciebie. To samo prawo, którym wzgardziliście, i jego nowe święte przymierze, którego zabiliście, i teraz wy nie otrzymacie tego, ani nie opamiętacie się ze złych uczynków, ponieważ wasze uszy są zamknięte, a wasze oczy ślepe, a serce zatwardziałe” Jeremiasza nawoływał, nie tylko do słuchania. Prawodawca jest obecny, ale ty nie widzisz Go, biednemu Ewangelia jest głoszona, ślepi widzą, a wy nie rozumiecie. Musicie się ponownie obrzezać, przez wielkość waszej chwały na ciele. Nowe prawo wymaga abyś zachował wieczny sabat a wy, ponieważ jesteście bezczynni przez jeden dzień, sądzicie, że jesteście pobożni, nie rozeznajecie, dlaczego to zostało wam nakazane: i, jeżeli jesz niekwaszony chleb, mówisz, że wola Boga została spełniona Nasz Pan, nie czerpie przyjemności z takich, przestrzegań:, jeżeli jest wśród was winny krzywoprzysięstwa albo złodziej między tobą, niech zaprzestanie; jeżeli ktoś cudzołoży, niech się opamięta wtedy on otrzyma słodycz prawdziwych sabatów Boga. Jeżeli ktoś ma nieczyste ręce, niech je umyje i będzie czysty.


ROZDZIAŁ 13 –IZAJASZ NAUCZA, ŻE GRZECHY SĄ WYBACZONE PRZEZ CHRYSTUSA KREW.


Ponieważ Izajasz was nie obmył, nie wymył mordercy i innych grzechów, których nawet cała woda morska nie wystarczy do oczyszczenia, ale jak może było oczekiwać, to było zbawienne oczyszczenie w dawnym czasie, które należało do tych, co pokutowali, i nie są już dłużej oczyszczani przez krew kozłów i owiec, czy przez popiół jałowicy, czy przez ofiarowanie mąki, ale przez wiarę w krew Chrystusa, i przez jego śmierć, który umarł dla tej przyczyny, jak to Izajasz sam powiedział, kiedy rzekł; „Pan ukaże Jego święte ramię w oczach wszystkich narodów, i wszystkie narody po krańce ziemi będą widziały zbawienie Boga. Oddzielcie się, oddzielcie się, oddzielcie się, wyjdźcie z nich, i nie dotykajcie niczego nieczystego, wyjdźcie z jej środka, bądźcie czyści niosąc naczynia Pana, nie pójdziecie w pośpiechu, ponieważ Pan pójdzie przed wami i Pan Bóg Izraela, zbierze was razem. Ujrzycie, mój sługa będzie dzielił ostrożnie. I on będzie wywyższony, i będzie wielce wywyższony. Jak wiele będzie zdumionych Nim. Jego kształt i Jego chwała będą cieszyć wielu ludzi, więc wiele narodów będzie zdumionych Nim, i królowie będą krzyczeć ich ustami, ponieważ to czego nie powiedziano o Nim będą widzieć, a to czego nie słyszeli będą rozważać. Panie, kto uwierzy naszemu sprawozdaniu? A komu ramię Pana się objawiło? Ogłosiliśmy Go jak dziecko przed Nim, jak korzeń w suchej ziemi. On nie miał kształtu ani urody, i kiedy widzieliśmy go, nie miał nie był to wygląd który mógł nam się podobać, jego wygląd był bez czci, i upadł bardziej niż synowie ludzcy, był człowiekiem obarczonym i obciążony niosąc grzechy, ponieważ jego twarz była odwrócona On był wzgardzony, i my nie zważaliśmy na niego. On nasze grzechy nosił i umęczony za nas, i my widzieliśmy Go jak był umęczony i obarczony i źle traktowany, ale on był zraniony za nasze grzechy, był posiniaczony za nasze przestępstwa. Nasz pokój złożono na Nim. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, jak owce, zboczyliśmy, każdy poszedł swoją własną drogą, a Pan położył na Niego nasze winy,i to była przyczyna naszego ucisku. On nie otworzył Swoich ust. Prowadzono go jak owcę na rzeź, i jak baranek przed tymi co strzygą zamilkł, nie otworzy swoich ust. W jego człowieczeństwie z sądu zabrano Go i kto ogłosi Jego pokolenie? Ponieważ jego życie zostało wzięte z ziemi, z powodu przestępstw mojego ludu, położono Go do śmierci, i wśród nikczemnych jego grób, i bogactwo dla Jego śmierci, ponieważ on nie popełnił przestępstwa, i nie znaleziono kłamstwa w Jego ustach. A Pan oczyści Go z jego obarczenia, Ponieważ On był dany za grzechy, twoja dusza zobaczy owoc długiego życia, a pana wola weźmie Jego życie z kłopotów, pokaże mu światło, i ukształtuje jego zrozumienie dla sprawiedliwości, posłuży to wielu. I On będzie nosił nasze grzechy, dlatego on będzie dziedziczył wiele, i on podzieli łupy silnych, ponieważ Jego dusza była dostarczona śmierci i był zaliczony do przestępców, i on niósł grzechy wielu, i był dostarczony za ich przestępstwa. Śpiewał o bezpłodna, która nie rodzisz, złam siłę i wykrzykuj, ty, która nie cierpisz w bólach, ponieważ wiele jest dzieci samotnej, niż dzieci zamężnej. Ponieważ Pan powiedział, powiększę miejsce twojego namiotu i twoich zasłon; umocujesz je, nie będziesz oszczędzał, wydłużysz twoje sznury i umocnisz pale, naciągniesz z twojej prawej i lewej strony i twoje nasienie odziedziczy Pogan i będziesz zrobić wyludnione miasta, by je posiąść. Strach nie będzie ci towarzyszył, ani się nie pomylisz, ponieważ powodu wyrzutów do ciebie, ty zapomnisz wieczny wstyd, nie będziesz pamiętał wyrzutów twojego wdowieństwa, ponieważ Pan uczynił imię dla siebie, i on cię odkupił

Będziesz wzywany przez całą ziemię Boga Izraela, Pan wezwie ciebie jak kobietę porzuconą i zmartwioną w duchu, jak kobietę porzuconą jej młodości.ROZDZIAŁ 14 – SPRAWIEDLIWOŚĆ NIE JEST UMIEJSCOWIONA W ŻYDOWSKICH CEREMONIACH, ALE W PRZEMIANIE SERCA DANEGO W CHRZCIE PRZEZ CHRYSTUSA.

"Dla tego powodu, tej dużej miednicy żalu i znajomości Boga, który został przykazany z powodu przestępstw ludu Bożego, jak Izajasz powiedział, sądziliśmy i poświadczyliśmy, że chrzest, który on ogłosił jest w stanie, oczyszczać tych, którzy żałowali; i to jest woda życia. Ale cysterny, które wykopałeś dla siebie są rozbite i i nie dostarczą ci (wody). Ponieważ użycie takiego chrztu, który oczyszcza ciało jedynie. Ochrzcij duszę od gniewu i od chciwości, od zawiści i od nienawiści; i, to ciało jest czyste. Ponieważ to jest symboliczne znaczenie niekwaszonego chleba, że nie popełniasz starych czynów nikczemnego chleba. Ale wy rozumiecie wszystkie rzeczy w cielesnym sensie, i wy wspieracie to poprzez pobożność, podczas gdy wasze dusze są wypełnione oszustwem, i nikczemnością. Zgodnie również po siedmiu dniach jedzenia niekwaszonego chleba. Bóg rozkazał im wymienić nowe bochenki, to przedstawia inną pracę, a nie odbicie starej złej pracy. I ponieważ nowy prawodawca żąda od ciebie, ja znowu odniosę się do słów, które były zacytowane przeze mnie, i do innych, które również były powyżej. One sprawozdają Izajasz, idąc za efektem.


„Słuchajcie mnie, a wasza dusza będzie żyła, zrobię z wami wieczne przymierze, okażę łaskę Dawidowi, Uważajcie! Uczyniłem go świadkiem dla ludzi, przywódcą i dowódcą narodów, narodów, które cię nie znają, które nie wzywają ciebie, i lud który nie zna cię będzie przez niego uwolniony, z powodu twojego Boga, Świętego Izraela, ponieważ on uświęcił cię. Szukaj twojego Boga, a kiedy Go znajdziesz, wezwij Go, tak długo jak On może być blisko ciebie. Niech nikczemny porzuci jego drogi, a niesprawiedliwy jego myśli, i niech pozwolą mu wrócić do Pana, i on będzie posłuszny w miłosierdziu, bo jemu zostaną przebaczone jego grzechy. Ponieważ moje myśli to nie myśli wasze, ani moje drogi nie są waszymi drogami, ale tak daleko jak niebo od ziemi, tak daleko są moje drogi od waszych, i wasze myśli od moich myśli. Ponieważ śnieg czy deszcz pada z nieba, i nie wraca aż nawodni ziemię, i uczyni pąki, i daje nasienie dla żniwiarza i chleb do jedzenia, tak będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie powróci aż wykona wszystko, czego pragnę, i uczynię swoje przykazania prosperujące. Wyjdziecie z radością, i będziecie nauczani z zadowoleniem.
Bo góry i pagórki będą podskakiwać oczekując ciebie, i wszystkie drzewa pól będą klaskać ich gałęziami, a zamiast ciernia wyrośnie cyprys, a zamiast, a zamiast ostu mirt. I Pan będzie jego imię, i wieczny znak, on nie upadnie.! Takie słowa napisał prorok, O Tryfonie, powiedziałem.

Niektórzy odbijają pierwszy adwent Chrystusa, w którym on głosił w nie chwale,

Ciemnie, i śmiertelnej postaci, a inni mówią o jego drugim przyjściu, kiedy on ukaż się w chwale ponad obłokami, i twój naród zobaczy tego, którego przebodli, jak to Ozeasz jeden z dwunastu proroków i daniel przepowiedzieli.


ROZDZIAŁ 15 – JAKA PRAWDA ZAWIERA SIĘ W POŚCIE.


Nauczmy się, zatem, zachowywać, prawdziwy post Boga, jak Izajasz powiedział, że możecie zdobyć łaskę u Boga. Izajasz woła; „Krzyczcie gwałtownie, i nie oszczędzajcie, podnieście wasz głos z trąbami, i pokażcie mojemu ludowi ich przestępstwa, a domowi Jakuba ich grzechy. Oni szukają mnie z dnia na dzień, i pragną znać moje drogi, jak naród, który czyni sprawiedliwość, i nie szukał sądów Boga. Oni proszą mnie o sprawiedliwy sąd, i pragną być blisko Boga, mówiąc, My pościmy a ty tego nie zauważasz, i obciążamy nasze dusze, a ty o tym nie wiesz? Ponieważ w dniach waszego postu, znajdujecie swoją przyjemność, i uciskacie wszystkich, którzy są poddani wam. Zauważcie, pościcie dla uderzenia i kłótni, i uderzacie pokornie waszą pięścią. Dlaczego pościcie dla mnie w ten sposób, aby wasz głos był słyszany daleko? To nie jest post który ja wybrałem, dzień w którym człowiek obarcza swoją duszę, I nawet jeżeli ty zegniesz swój kark jak obrożę, i siedzisz w worze i popiele, czy nazwiesz to postem i dniem i dniem akceptowanym przez Pana. To nie jest post który ja wybrałem, mówi Pan, ale poluzuj niesprawiedliwe więzy, rozwiąż niesprawiedliwe umowy, niech uciskany pójdzie wolno, unikaj każdego niesprawiedliwego kontraktu. Podziel chleb z głodnym, i przyprowadź biednego, bezdomnego do swego mieszkania kiedy spotkasz nagiego, przyodziej go, i nie odwracaj cię do nich plecami, wtedy twoje światło wzejdzie jak poranek, a ilość twoich ubrań się powiększy prędko, a twoja sprawiedliwość będzie przed tobą, a chwała Boga ukaże ci się. Kiedy będziesz płakał, Pan usłyszy ciebie, kiedy będziesz mówił on odpowie, oto jestem tutaj, i ty zrzucisz swoje jarzmo, i wyciągniętą rękę, i słowa narzekania, i podzielisz chleb z głodnym, i pocieszysz duszę strapioną, twoje światło wzejdzie w ciemności, a twoja ciemność będzie jak, pełnia księżyca, a twój Bóg będzie z tobą nieustannie, i nasyci się twoja dusza pragnieniami, a twoje kości staną się mocne, będziesz jak nawodniony ogród, i jak fontanna wody, i jak ziemia nawodniona. Obrzezajcie, dlatego napletki swego serca, jak słowa Boga we wszystkich żądaniach”


ROZDZIAŁ 16 – OBRZEZANIE DANE JAKO ZNAK, KTÓRYM ŻYDZI MOGLI ODRZUCIĆ ICH ZŁE UCZYNKI ZROBIONY DO CHRYSTUSA I CHRZEŚCIJAŃSTWA.


I sam Bóg ogłosił przez Mojżesza, mówiąc w ten sposób: ' I obrzezaj twardość twoich serc i już nie usztywniaj karku. Dla Pana twój Bóg jest zarówno Panem panów i wielkim, potężnym i strasznym Bogiem, nie ma względu na osoby i nie bierze nagrody.' A w Kapłańskiej napisano:”, Ponieważ oni przekroczyli przeciw Mnie i wzgardzili Mną i, ponieważ oni sprzeciwiali się mi, też wystąpiłem przeciwko nim i wygubię ich w ziemi ich wrogów. Wtedy ich nieobrzezane serce nawróci się.' Ponieważ obrzezanie według ciała, który jest od Abrahama, zostało dane dla znaku; abyście mogli być oddzieleni od innych narodów i od nas; i, że cierpieć może ten, który sprawiedliwie cierpi, i, że twoja ziemia może być wyludniona i twoje miasta spalone ogniem; i, że obcy ludzie mogą zjeść twoje owoce w twojej obecności i żaden z was nie może wejść do Jerozolimy.' Ponieważ nie jesteś rozpoznawany między resztą ludzi przez jakiś inny znak niż twoje cielesne obrzezanie. Ponieważ żaden z was, przypuszczam, nie może powiedzieć, że Bóg nie był w stanie przewidzieć przyszłości. Ani nie przekazał jego prawa osobno dla każdego. Zgodnie z tymi rzeczami, które wydarzyły ci się w sprawiedliwości, ponieważ wy zabiliście świętego i Jego proroków przed Nim, i teraz odrzucacie tych, którzy mają nadzieję w Nim, i w Tym, który Go posłał – Boga Wszechmogącego i Stwórcę wszystkich rzeczy – przeklinacie w swych synagogach tych, którzy wierzą w Chrystusa. Ponieważ wy nie macie mocy położenia ręki na nas, zgodnie z tym, ci, którzy mają teraz panowanie. Ale jak często możecie robicie to. Dlatego Bóg przez Izajasza woła do was; Patrzcie jak prawy człowiek zginął, a nikt nie zważa na to. Ponieważ prawy człowiek jest wzięty od nieprawości. Jego grób będzie w pokoju, i zabrany od zła. Idźcie blisko światła, wy dzieci bezprawia, nasienie cudzołożne i dzieci dziwki. Przeciwko komu igracie, i przeciwko komu otwieracie usta, i przeciwko komu strzępicie język.ROZDZIAŁ 17 – ŻYDZI WYSYŁAJĄ OSOBY PRZEZ CAŁĄ ZIEMIĘ BY ROZPRZESTRZENIĆ KALUMNIE NA CHRZEŚCIJAN.


Ponieważ inne narody nie obarczają nas i Chrystusa o zło, tak daleko jak wy to robicie, których uczynki są nikczemne występujecie przeciwko Sprawiedliwemu, i nas którzy trzymamy się Jego. Po tym jak wy ukrzyżowaliście Go, tylko bluźnicie sprawiedliwemu człowiekowi – chociaż ci którzy przybliżają się do niego są uzdrawiani – kiedy wy wiedzieliście że on powstał ze śmierci i wstąpił do nieba, prorocy przepowiedzieli Go, wy nie tylko nie pokutowaliście z nikczemności którą wy popełniliście, ale w tym czasie wysłaliście z Jeruzalem wybranych ludzi do wszystkich krajów by powiedzieć że bezbożna herezja chrześcijańska wyrosła, i publicznie te rzeczy które nie znali mówili przeciwko nam. Więc abyście mieli przyczynę nie tylko waszej własnej niesprawiedliwości, ale faktycznie wszystkich innych ludzi. A Izajasz wykrzykuje: „Z waszego powodu moje imię jest bluźnione wśród pogan” I „Biada ich duszom! Ponieważ nakręcili zło przeciwko sobie, mówiąc, zwiążmy sprawiedliwego, ponieważ on jest wstrętny dla nas. Dlatego oni będą jeść owoce ich uczynków. Biada nikczemnym, zło będzie im odpłacone zgodnie z pracą ich rąk” a w innych słowach mówi; „Biada tym, którzy ciągną niesprawiedliwość długim sznurem, a ich przestępstwa z ciężkim jarzmem wołów:, który mówi, niech podejdzie blisko, i niech rada Świętego Izraelskiego przyjdzie, abyśmy ją poznali. Biada tym, którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem, tym, co zamieniają światło w ciemność, a ciemność w światło, tym, co zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz.! Zgodnie z tym ty pokazałeś wielką gorliwość w rozpowszechnianiu po całej ziemi gorzkości i ciemności i niesprawiedliwych rzeczy przeciwko niewinnemu i sprawiedliwemu i światłu wysłanemu przez Boga.

Ponieważ on okazał się ohydnym dla was kiedy wykrzyknął wśród was, „Jest napisane, mój dom jest domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców, on wywrócił stoły handlarzy w świątyni i ogłosił, biada wam uczeni i faryzeusze, hipokryci! Ponieważ wy płacicie dziesięcinę z mięty i ruty, ale nie zachowujecie miłości Boga i sprawiedliwości, Upiększacie groby, robiąc je pięknymi na, zewnątrz, ale wewnątrz są pełne umarłych ludzkich kości” a do Uczonych w Piśmie, Biada wam, Uczeni! Ponieważ wy macie klucze, i sami nie wchodzicie, a tym, którzy wchodzą zamykacie, ślepi przewodnicy.


ROZDZIAŁ 18 – CHRZEŚCIJANIE MOGLIBY ZACHOWYWAĆ PRAWO, GDYBY NIE WIEDZIELI, DLACZEGO BYŁO PODANE.

Jak ty czytasz, O Tryfonie, jak ty sam podziwiasz, doktryny podane przez swego Zbawcę, nie sądzę abym zrobił głupstwo dodając krótkie wypowiedzi Jego proroczych stwierdzeń. Umyj się i bądź czysty, odłóż niesprawiedliwość swojej duszy, ja Bóg związał ciebie przez obmycie w twoim kłamstwie, i bądź obrzezany prawdziwą brzeską. Ponieważ my również będziemy zachowywać cielesne obrzezanie, i sabaty, i wszystkie posty, nie wiemy, dla jakiej przyczyny były dołączone wam – imieniem, zgodnie z przestępstwami i zatwardziałością waszych serc. Ponieważ my cierpliwie znosimy wszystkie rzeczy skierowane przeciw nam, przez nikczemnych ludzi i demony, nawet okrucieństwo niestraszne, śmierć i cierpienia, modlimy się o miłosierdzie dla tych, którzy obarczają nas takimi rzeczami, i nie życzymy im odpłaty, nawet nowy Prawodawca przykazał nam: jak to jest, Tryfonie, że my nie zachowujemy tych obrzędów, które nie ranią nas, ja mówię o cielesnym obrzezaniu i sabatach i postach.ROZDZIAŁ 19 – OBRZEZANIE NIEZNANE PRZED ABRAHAMEM PRAWO DANE PRZEZ MOJŻESZA ZGODNIE Z ZATWARDZIAŁOŚCIĄ ICH SERC.


To jest to, dla tej przyczyny jesteśmy traceni, ponieważ jesteście przyczyną wszystkich tych rzeczy, nie zachowujecie wszystkich innych zwyczajów, o których my teraz dyskutujemy.

Obrzezanie nie jest konieczne dla wszystkich ludzi, ale jedynie dla was, aby to co już powiedziałem, możecie cierpieć te rzeczy które wy sprawiedliwie cierpicie. Chrztu nie przyjęliśmy bezużytecznie, bo to nie zrobi nic z chrztem życia. Cokolwiek również Bóg ogłosił, że wy porzuciliście Go, żyjący fundament, i wykopaliście dla siebie złamana cysternę, która nie trzyma wody. Nawet wy, którzy jesteście obrzezani na ciele, potrzebujecie naszego obrzezania, ale my mamy list, nie jak poprzedni. Ponieważ to było konieczne, jako wasze wsparcie. Bóg nie uczynił Adama nieobrzezanego, by nie miał respektu wobec darów Abla, kiedy był nieobrzezane, on oferował poświęcenie, które nie było przyjemne, wraz z nieobrzezanym, Henochem, którego nie znaleziono, ponieważ Bóg go zabrał. Lot był nieobrzezane i był zachowany od Sodomy, przez aniołów, przez których Pan go wyprowadził. Noe był początkiem naszej rasy, oto, nieobrzezane, razem z jego dziećmi on był w arce. Melchizedek kapłan Boga Najwyższego był nieobrzezany, wśród nich Abraham pierwszy otrzymał obrzezanie na ciele, dał dziesięcinę, i błogosławił jemu, po nich Bóg deklarował przez usta Dawida, żeby on mógł ustanowić wieczne kapłaństwo. Dlatego dla was jedynie obrzezanie było konieczne, aby ludzie nie byli ludźmi, a narody nie były narodami, jak to Ozeasz jeden z dwunastu proroków, powiedział, co więcej wszyscy sprawiedliwi ludzie już wspomniani, nie zachowywali sabatów, byli przyjemni Bogu, i po Abrahamie Abrahamie wszystkimi potomkami aż do Mojżesza, pod którego (prowadzeniem) naród okazał się niesprawiedliwy i niewdzięczny Bogu, zaliczając siebie do tego narodu, przyłączył się do składanych ofiar, byście nie służyli bałwanom, Którego przepisu, jednakże, nie zachowaliście; poświęcaliście swoje dzieci demonom. i nakazano ci by trzymać sabaty, że mógłbyś zachować pomnik Boga. Ponieważ Jego słowo ogłosiło mówiąc,' możesz wiedzieć, że jestem Bogiem, który odkupił ciebie.'


ROZDZIAŁ 20 – DLACZEGO WYBRANE MIĘSO BYŁO PRZEPISANE.


"Ponadto, rozkazano ci, by stronić od pewnych rodzajów jedzenia, abyś, mógłbyś trzymać Boga przed twoimi oczyma kiedy jesz i pijesz, ponieważ byłeś skłonny i bardzo gotowy, by porzucić Jego prawdę, ponieważ Mojżesz też potwierdza: ' Ludzie jedli i pili i powstali, by się bawić.' I znów: ' Jakub zjadł i był zadowolony tłustym jedzeniem; i on, który był ukochany zbuntował się: on smarował tłuszczem, on urósł gruby, on był rozprzestrzenił się i on porzucił Boga, który go uczynił, ponieważ to było powiedziane przez Mojżesza w księdze Rodzaju, że Bóg wybrał Noego, jako sprawiedliwego człowieka, jadł każde zwierzę, ale nie ciało z krwią, która jest martwa, i jak on był gotowy powiedzieć, „jak zielone zioła” Ja nakazałem mu. „Dlaczego wy nie otrzymaliście tego stwierdzenia „jak zielone zioła” w sensie w którym to było dane przez Boga, do jadłospisu, to właśnie Bóg przyznał zioła, do jadłospisu człowieka, nawet pozwolił jeść ciała zwierząt, ale wy mówicie, aby nie wyginęły, Noe nie jadł pewnych roślin. Jak wy interpretujecie to, te rzeczy są niewiarygodne. Po pierwsze ja nie zajmuje się tym, chociaż jestem wstanie powiedzieć, i utrzymać każde warzywo, gotowe do jedzenia. Ale chociaż my rozróżniamy pomiędzy zielonymi roślinami, które się nie je powstrzymujemy się od jedzenia trochę, nie, ponieważ oni są wspólni albo nieczyści, ale, ponieważ oni są gorzcy, albo śmiertelni, albo cierniści. Ale położyliśmy ręce dalej i weźmy wszystkie rośliny, które są słodkie, bardzo pożywne i dobre, czy to są morskie czy lądowe rośliny. W ten sposób też Bóg przez usta Mojżesza rozkazał wam, by stronić od nieczystych i niewłaściwych i gwałtownych zwierząt:, kiedy, ponadto, chociaż jadłeś mannę w pustyni i widziałeś zupełnie te niezwykłe czyny, które dola ciebie uczynił Bóg, zrobiłeś i uczciłeś złotego cielca. Odtąd on płacze nieustannie' oni są głupimi dziećmi, w których niema żadnej wiary.


ROZDZIAŁ 21 – SABATY BYŁY USTANOWIONE Z POWODU LUDZKICH GRZECHÓW, A NIE DLA PRZCY SPRZWIEDLIWOSCI.


Co więcej, Bóg zobowiązał was do przestrzegania sabatów, i narzucił to na was jako znak, jak już powiedziałem, zaliczył waszą niesprawiedliwość i waszych ojców, -- jak on deklaruje aby wśród innych narodów Jego imię nie było profanowane pośród nich, dlatego zgodził się aby niektórzy z was pozostali przy życiu, -- te słowa Jego mogą udowodnić wam; jak powiedział Ezechiel

„Ja jestem Pan twój Bóg, chodźcie w moich przepisach, i trzymajcie moich sądów, i nie miejcie udziału w zwyczajach Egiptu, i święćcie moje szabaty, i one będą znakiem między mną a wami, żebyście mogli wiedzieć, że ja jestem Pan twój Bóg. Mimo wszystko wy buntowaliście się przeciwko mnie, i wasze dzieci nie przestrzegały moich przepisów, nie zachowywały moich sądów, tych, które jeśli człowiek zachowa, będzie przez nie żył. Ale oni bezcześcili moje sabaty, i powiedziałem, że mógłbym wylać swój gniew na nich w swojej zapalczywości, by wypełnić mój gniew na nich, ale Ja tego nie zrobiłem, aby moje imię nie było zbezczeszczone w oczach pogan, wyprowadziłem ich przed ich oczami, i podniosłem moją rękę na nich w gniewie, że rozproszyłem ich pośród pogan w swoim gniewie, i rozproszyłem ich po krajach, ponieważ oni nie przestrzegali moich sądów, ale wzgardzili moimi przepisami, i zbezcześcili moje sabaty, swoimi oczami, śledzili swoich ojców. Dlatego dałem im przepisy, które nie były dobre, i sądy, poprzez które nie będą żyć. I zbezczeszczę ich ofiary, żebym mógł zniszczyć każde otwarte łono, kiedy ich dotknę.


ROZDZIAŁ 22 – RÓWNIEŻ BYŁY POSWIĘCENIA I OFIARY.


I że możesz dowiedzieć się, że było to z powodu grzechów twojego własnego narodu, i z powodu ich bałwochwalstwa, nie dla tego, że były konieczne takie ofiary, dlatego były wprowadzone. Posłuchaj sposobu, w jaki mówi do nich poprzez Amosa jednego z dwunastu, mówi: Biada wam, którzy pragniecie dnia Pana!, Jaki koniec dzień Pana wam przyniesie? To jest ciemność a nie światło, tak jak człowiek ucieka od oblicza lwa, a niedźwiedź go spotyka, a gdy wejdzie do swego domu, i oprze rękę o mur, a waz ugryzie go. Czyż dzień Pana nie będzie ciemnością a nie światłem, sama ciemność i żadnego przebłysku w tym? Nienawidzę i gardzę waszymi świętami, I nie będę wąchał woni waszych uroczystych zgromadzeń. Waszych ofiar dla mnie, waszych palonych ofiar i poświęceń, nie zaakceptuje, ani nie będę miał względu na pokojowe ofiary waszej obecności. Odrzućcie ode mnie mnogość waszych pieśni i psalmów. Nie będę słuchał waszych instrumentów. Ale sąd będzie wylany jak woda, a sprawiedliwość jak rwący potok. Czy nie ofiarowałeś mi ofiar i poświęceń w gniewie, O domu Izraela? Mówi Pan. I ty podniosłeś ołtarz molocha, i gwiazdę boga Rafana, figurę, którą zrobiłeś dla siebie? Wyniosę cię poza Damaszek, mówi Pan, którego imię jest wszechmocny Bóg. Biada tym, którzy są beztroscy na Syjonie, i ufają górze Samarii: Ci, którzy są nazwani wśród przywódców zrywający pierwsze owoce narodów: dom Izraela zamknął się w sobie. Uchodźcie wszyscy do Calneh i zobaczcie; i stamtąd idziecie na Hamath i zejdź stąd do Gat obcych ludzi, najszlachetniejszych wszystkich tych królestw, jeżeli ich granice są większe niż twoje granice. Wy, które przychodzicie do złego dnia, który nadchodzi i, którzy trzymacie się fałszywych sabatów; którzy leżą na łóżkach z kości słoniowej i odpoczywają na ich tapczanach; którzy jedzą jagnięta z poza stada, i ssą cielęta z środka stada; którzy biją brawo w dźwięku muzycznych instrumentów; oni obliczają swoje stajnie i nie jak uciekający, który pije wino w misce, a olejem namaścili się na przywódców, ale oni nie martwią się z powodu smutku Józefa. Teraz będą pochwyceni, wśród pierwszych szlachetnych, których usunięto, a dom złych będzie usunięty i rżące konie będą zabrane Efraimowi. I znowu Jeremiasza mówi: Zbierz twoje ciało, i ofiary, i jedz: to nie dotyczy żadnych poświęceń ani uczt, rozkazałem twoim ojcom w dniach, kiedy wyprowadzałem ich za rękę z Egiptu, i znowu przez Dawida w 49 Psalmie,(u nas w 50) on powiedział: „Bóg bogów, Pan zastępów powiedział, i wezwał ziemię, od wschodu słońca aż do zachodu. Z Syjonu jest doskonałe jego piękno. Bóg nasz Bóg, przyjdzie otwarcie, i nie będzie milczał. Ogień płonie przed Nim. On wezwie niebo powyżej, i ziemię, żeby mógł sadzić Jego ludzi.


Zgromadźcie do niego, jego świętych, tych którzy zrobili przymierze z nim poprzez ofiary. A niebo ogłosi Jego sprawiedliwość, ponieważ Bóg jest sędzią.

Słuchaj, O mój ludu, będę mówił do was. Ja jestem Bogiem, waszym Bogiem, i nie zbesztam ciebie z powodu twoich ofiar, twoich palonych ofiar, które są kontynuowane przede mną.

Nie zabiorę ci byków z twojego domu, ani kozłów z twoich stad, ponieważ wszystkie zwierzęta pól są moje, i stada wołów na górach, znam wszystkie ptaki na niebie, a piękno pól jest moje.

Jeśli byłbym głodny nie powiedziałbym ci o tym, ponieważ świat jest mój i pełnia tego. Czy zjem ciało byków, albo będę pił krew kozłów? Ofiaruj Bogu ofiarę wysławiania i spełnij twoje śluby na Najwyższym i wzywaj Mnie w dniu kłopotu i wyzwolę ciebie i będziesz chwalić Mnie. Ale na niegodziwym mówi Bóg, Jakie oszustwo widzicie w moich ustawach i i bierzecie moje przymierze na wasze usta? Ale wy nienawidzicie instrukcję i rzucacie Moje słowa za sobą. Kiedy ty widzisz złodzieja, bratasz się z nim; i uczestniczysz z cudzołożnikiem. Twoje usta knują zło a twój język zwiedzenie. Siedzisz i mówisz przeciwko twemu bratu; ty zniesławiasz syna swojej własnej matki. Te rzeczy robiłeś a Ja zachowałem ciszę; Rozważ, że mógłbym być podobnie nikczemny jak ty. Będę strofował ciebie i ustawie twoje grzechy przed twoimi oczyma. Teraz rozważcie to, wy, którzy zapominacie Boga, żeby nie porywał ciebie na kawałki i nikt by cię nie wyrwał. Ofiara wysławiania chwali Mnie; i to jest sposób, w który pokaże mu swoje zbawienie.”

Odpowiednio On ani odejmuje ofiary od ciebie ani przykazań najpierw oferowanych, ponieważ oni są potrzebni Jemu, ale z powodu twoich grzechów. Dla przykładu świątynia, która jest nazwana świątynią w Jerozolimie, On umożliwiłby była Jego domem albo sądem, nie jako On by tego potrzebował, ale żebyście, wy, według tego mieli widok tego, oddając siebie Jemu.

Nie czcijcie bałwanów. I o tym mówi Izajasz:, „Jaki dom mi zbudujecie? Mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia moim podnóżkiem.”ROZDZIAŁ 23 – OPINIA ŻYDÓW ODNOŚNIE PRAWA RANI BOGA."Ale, jeżeli nie prawa dostępu temu, będziemy skłonni, by spaść do głupich opinii, jak gdyby nie był on tym samym Bogiem, który zaistniał w czasach Enocha i wszystkiej reszty, ani nigdy nie był obrzezany na ciele, ani nie zachowywał sabatów, ani jakichś innych obrządków, ponieważ Mojżesz nakazał przestrzeganie; albo, że Bóg nie zażyczył sobie żeby każda rasa ludzka kontynuowała spełniała te same sprawiedliwe działania: aby przyznać, któremu, wydaje się być śmieszne i absurdalne. Dlatego musimy wyznać, że On, który jest ten sam, miał dowództwo te i tym podobne instytucje z powodu grzesznych ludzi i musimy ogłosić Jego, by być życzliwy, wiedząc, że nie potrzebuje nic, prawa i dobra. Ale, jeżeli to nie jest tak, powiedz mi Panie, tak jest, co myślisz o tych sprawach, którego badamy." I kiedy nikt nie odpowiedział,:”Dlaczego, Tryfonie, będę głosił ci, i do tych, które życzą sobie stać się prozelitami, boską wiadomość, którą usłyszałem z tego człowieka. Czy widzisz, że elementy te nie są bezpodstwne i nie przestrzegają żadnych sabatów? Pozostań jakim urodziłeś się. Ponieważ, jeżeli nie było żadnej potrzeby obrzezania przed Abrahamem, albo przestrzegania sabatów, świąt i ofiar, przed Mojżeszem; nie są więcej potrzebne tak jest i teraz, według woli Boga, Jezusa Chrystusa the Syna Bożego który urodził się bez grzechu, z dziewicy wyrosłej z pokolenia Abrahama. Ponieważ kiedy Abraham sam nie był obrzezany, on został usprawiedliwiony i został pobłogosławiony z powodu wiary, w której on odpoczął w Bogu, ponieważ Pismo Święte mówi. Ponadto, Pisma Święte i same fakty zmuszają nas, by przyznać się, że On otrzymał obrzezanie dla znaku a nie dla sprawiedliwości. Żeby była sprawiedliwość dotycząca ludzi, że dusza, która nie była obrzezana ósmego dnia, była odcięta od swego ludu, I, ponadto, niezdolność żeńskiej płci, by otrzymać zmysłowe obrzezanie, udowadnia, że to obrzezanie zostało dane dla znaku i nie dla wykonania prawości. Ponieważ Bóg podobnie kobiety uzdolniłby przestrzegały wszystkie przepisy, które są prawe i cnotliwe; ale widzimy, że cielesna forma mężczyzny została zrobiona inna, niż cielesna forma kobiety; jeszcze wiemy, że żaden z ich nie jest prawy albo niesprawiedliwy, zaledwie dla tej przyczyny, ale z powodu pietyzmu i prawości.


ROZDZIAŁ 24 – CHRZEŚCIJANIE OBRZEZANI BARDZIEJ DOSKONALE."Teraz, drogi panie," powiedziałem, "to jest możliwe, dla nas, by pokazać jak ósmy dzień posiadał pewną tajemniczą wagę, którą siódmy dzień nie posiadał i, który został ogłoszony przez Boga w tych obrządkach. Ale, ukażę teraz, inne tematy, zrozum, co mówię: krew tego obrzezania jest przestarzała i pokładamy ufność w krwi zbawienia; jest teraz inne przymierze i inne prawo poszło naprzód z Syjonu. Jezus Chrystus obrzezuje wszystkich, którzy będą -- jak który przedstawiliśmy wyżej- z kamiennymi nożami, że oni mogą być prawym narodem, ludźmi trzymającymi wiarę, trzymającymi prawdę i utrzymującymi pokój. Chodźcie wtedy ze mną, wszyscy, którzy boicie się Boga, który życzycie sobie widzieć dobro Jerozolimy. Chodźmy, do światła Pana; ponieważ On uwolnił Jego ludzi, dom Jakuba. Chodźcie, wszystkie narody; zbierzmy siebie razem w Jerozolimie, już nie nękanej przez wojnę dla grzechów jej ludzi. ' Ponieważ ukazałem im aby szukało Mnie; Zostałem znaleziony przez tych którzy mnie nie szukali' On woła przez Izajasza ' Powiedziałem, ujrzycie Mnie, pośród narodów, które nie zostały wezwane przez Moje imię. Wyciągałem Moje ręce każdego dnia dla nieposłusznych i kwestionujących ludzi, którzy szli drogą, która nie była dobra, ale po ich własnych grzechach, to są ludzie, którzy błądzili, co do mnie.


ROZDZIAŁ 25 – PRÓŻNO CHEŁPIĄ SIĘ ŻYDZI, ŻE SĄ SYNAMI ABRAHAMA.Ci, którzy usprawiedliwili siebie, i mówią, że są synami Abrahama, będą pragnęli w małym stopniu otrzymać dziedzictwo razem z wami, jak to Duch Święty przez usta Izajasza powiedział, do nich „Wróćcie do nieba, i trzymajcie dziedzictwa waszej świętości i chwały. Gdzie jest wasza gorliwość i siła? Gdzie jest liczne wasze miłosierdzie? Ponieważ ty podtrzymujesz nas, o Panie, nasz Ojcze, ponieważ Abraham nie zna nas, a Izrael nas nie rozpoznaje. Ale ty o Panie nasz Ojcze, wybawiłeś nas: od początku twoje imię jest nad nami. O Panie, dlaczego pobłądziliśmy na twoich drogach? I zatwardzieliśmy nasze serca, więc żebyśmy nie obawiali się ciebie, zwróć się do nas, zachowaj pokolenia twojego dziedzictwa, abyśmy mogli odziedziczyć odrobinę twojej świętej góry. Byliśmy od początku, kiedy panowałeś nad nami, i kiedy twoje imię nie był wzywane nad nami. Kiedy w gniewie otwierasz niebo, przerażenie idzie przed tobą: i oni będą topnieć jak wosk topi się przed ogniem; a ogień strawi przeciwników, a twoje imię będzie wywyższone przeciwników. Narodom ustali się brak prawa przed twoim obliczem. Kiedy uczynisz wszystkie rzeczy chwalebne, przestraszą się góry przed Tobą. Od początku nie słyszeliśmy, ani nasze oczy nie widziały Boga poza Tobą.: i uczynisz miłosierdzie tym którzy pokutują.

Spotkamy tych którzy czynią sprawiedliwość, i oni będą pamiętali twoje drogi. Powstrzymaj swój gniew, bo zgrzeszyliśmy. Dlatego zbłądziliśmy i staliśmy się wszyscy nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szmata kobiety oddzielonej, i my upadliśmy jak liście w naszych przewinieniach, i wiatr nas porywa. I niema nikogo, kto wzywałby twojego imienia, ani nie pamięta być przy Tobie, ponieważ Ty odwróciłeś twarz od nas, i policzyłeś nasze grzechy. Teraz wróć, O Panie, ponieważ my wszyscy jesteśmy twoim ludem. Miasto Twojej świętości opustoszało, Syjon stał się jak pustynia. Jeruzalem przekleństwem, dom naszej świętości, i chwała, którą nasi ojcowie błogosławili, spalona ogniem, i cała chwała narodu upadła razem z tym. I w dodatku do tych nieszczęść, O Panie, powstrzymałeś się, i milczysz, poniżyłeś nas bardzo”

A Tryton zaznaczył, To, co ty mówisz, nie ma nic wspólnego z naszym dziedzictwem na świętej górze Bożej.


ROZDZIAŁ 26 – NIE MA ZBAWIENIA DLA ŻYDÓW POZA CHRYSTUSEM.


A ja odpowiedziałem, nie powiedziałem tego, ale ci, którzy prześladują Chrystusa, jeżeli nie będę pokutować, nie odziedziczą niczego ze świętej góry. Ale poganie, którzy wierzą w niego, i pokutują z popełnionych grzechów, które popełnili, oni otrzymali dziedzictwo wśród patriarchów i proroków, i takich ludzi, którzy byli potomkami od Jakuba, chociaż oni nigdy nie zachowywali sabatów, ani nie byli obrzezani, ani nie zachowywali świąt. Z pewnością oni otrzymają święte dziedzictwo Boga. Ponieważ Bóg powiedział przez Izajasza tak: „Ja Pan Bóg, wezwałem ciebie w sprawiedliwości, i będzie trzymać cię za rękę i umocni ciebie, i dam ci przymierze ludzi, dla oświecenia pogan, do otwarcia oczu ślepych, wyprowadzi tych co są związani łańcuchami, i tych co siedzą w więzieniu.”


I znowu: „Podnieście standardy dla ludzi, ponieważ, cóż, Pana słychać na końcu ziemi. Mówcie do córki Syjońskiej, Trzymajcie Zbawiciela przyjście; mając jego nagrodę, i pracę przed Jego obliczem, i On wezwie święty naród, odkupiony przez Pana. I wezwie miasta wyszukane a nie porzucone.


Ten, który przychodzi z Domu. W czerwonym ubraniu z Bosor. To jest piękne przed nami, idąc z wielką siłą. Mówię sprawiedliwość i sąd zbawienia. Dlaczego są ubrania czerwone, i twój strój jak tłoczącego prasę winną? Wy jak deptane winogrono. Tłoczyłem winną prasę wszystkich, i pośród ludzi nie było żadnego po mojej stronie. I deptałem ich w gniewie i wdeptałem ich do ziemi, i wylałem ich krew do ziemi, ponieważ dzień odpłaty przyszedł na nich, a rok odkupienia jest obecny. A ja spojrzałem i tam nie było nikogo do pomocy, a rozważałem, i nikt nie towarzyszył, a moje ramię uwolniło, a mój gniew przyszedł na nich, i ja deptałem ich w swoim gniewie, i wylałem ich krew na ziemię"
ROZDZIAŁ 27 -- Dlaczego Bóg uczył niektóre rzeczy przez proroków jak przez Mojżesza.


A Tryton powiedział, Dlaczego wybrałeś i cytujesz, to, co sobie życzysz, ale podajesz tych, które wyrażały nakaz obchodzenia sabatów? Ponieważ Izajasz mówi:, „Jeżeli ty odwrócisz twoją stopę od sabatów, i nie uczynisz przyjemnym dzień święty, i nazwiesz sabat dniem rozkoszy dla Boga, jeżeli nie pozwolisz swojej nodze pracować, i nie będziesz mówił słów z twoich własnych słów; wtedy zaufasz Panu, i on sprawi że posiądziesz dobre rzeczy w ziemi, i on nakarmi cię dziedzictwem Jakuba twojego ojca: ponieważ usta Pana to powiedziały”

A ja odpowiedziałem, Pominąłem je, moi przyjaciele, nie, dlatego że takie proroctwa były przeciwne dla mnie, ale ponieważ ty zrozumiałeś i rozumiesz, że chociaż Bóg nakazał wam przez wszystkich proroków, zrobić te same rzeczy, które on również nakazał przez Mojżesza, i to było z powodu zatwardziałości waszych serc, i waszej upartości dla Niego, że on kontynuował ogłaszanie ich, w sposób, jako rozkaz, jeżeli wy opamiętaliście się, to moglibyście być jemu mili, i żadnych poświęceń waszych dzieci demonom, żadnych udziałów ze złodziejami, żadnych przekupstw, ani polowania na zyski, ani fałszywych sadów przeciw sierotom, ani sądzenia wdów, ani pełnych rąk krwi. Ponieważ córki Syjonu spacerowały z wysoką szyją, i mrugały swoimi oczami, i wachlowały swoimi spódnicami. Ponieważ one wszystkie odeszły na bok, On ogłosił, oni są wszyscy bezużyteczni. Niema nikogo, kto by rozumiał, nie ma ani jednego. Ich językami oni praktykują zwiedzenie, ich gardło jest otwartym grobem, jad żmii jest pod ich wargami, zniszczenie i nieszczęście są na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali”

Zatem, na początku te rzeczy zostały podane z powodu waszej nikczemności, z powodu waszych sztywnych karków, czy raczej z powodu waszych nieustannych skłonności do tego, przy pomocy tych samych przepisów On wzywa was do wspominania albo znajomości tego. Ale jesteście ludźmi twardego karku i bez zrozumienia, zarówno ślepy jak i kulawy, dzieci, których, w nie ma wiary, jako Sam On mówi, czcijcie Go tylko z swoimi wargami, daleko od Niego w swoich sercach, ucząc doktryn, które są twoimi własnymi a nie Jego. Powiedz mi, Czy Bóg zażyczył sobie by kapłani grzeszyli, kiedy składali ofiary w sabat? Czy grzeszyli ci, co obrzezywali w sabat; On rozkazał, że na ósmego dnia - I to zdarzało się że wypadało w sabat, -Czy te, które rodzą się są już obrzezane? albo niemowlęta nie mogłyby zostać obsługiwane na jednym dniu poprzednim albo jednym dniu dalszym do sabatu, jeżeli On wiedział, że takie postępowanie jest grzechem w sabat, więc dlaczego on nie nauczył ich -- którzy są nazwani sprawiedliwymi i przyjemnymi jemu, który żył przed Mojżeszem i Abrahamem, który nie został obrzezany w ich napletku i nie został przestrzeżony żadnymi sabatami - by zachowywać takie przepisy.
ROZDZIAŁ 28 – PRAWDA SPRAWIEDLIWOŚCI JEST ZACHOWANA PRZEZ CHRYSTUSA.


I Tryfon odpowiedział, "Słyszeliśmy twoje przytaczane rozważanie niedawno temu i zwróciliśmy na nie uwagę: powiedzmy prawdę, to jest godne uwagi; i ta odpowiedź, która podoba się najwięcej - mianowicie, że tak to wydawało się dobrze do Niego - nie satysfakcjonuje mnie. Ponieważ to jest często wykręcane, przez tych, co uciekają, by odpowiedzieć na pytanie."


Zatem powiedziałem, Wyciągam z Pism same fakty, zarówno dowody jak i wnioski, i nie odkładam ani nie waham się uwierzyć im, chociaż jestem, nieobrzezanym człowiekiem, na krótki czas, zostawiłem was, w którym stałem się prozelitą. Jeżeli Chrystus przeciwko wam, to próżne wasze pokutowanie, próżny wasz płacz, ponieważ on nie usłyszy was „złamie waszą grudę ziemi” Jeremiasza krzyczy do ludu „Ja nie orałem pośród cierni. Obrzezajcie się dla Pana, i obrzezajcie napletek waszych serc”, Dlatego, nie orajcie pośród cierni, na jałowej ziemi, bo nie przyniesiecie owocu. Znać Chrystusa, i trzymać się oranej ziemi, dobrze, dobrze i tłusto jest w waszych sercach, „Ponieważ oto dzień nadchodzi, mówi Pan, że nawiedze wszystkich, którzy są obrzezani na ich napletku, Egipt, i Juda, i Edom, i synowie Moabu. Ponieważ wszystkie są nieobrzezane, a cały dom Izraela jest, nieobrzezany na sercu” Czy widzicie, że Bóg nie miał na myśli obrzezania tego, który został dany jako znak. Ponieważ to nie jest użyte do Egipcjan, czy synów Moabu, albo synów Edomu. Ale chociaż mężczyzna był Scytą czy Persem, jeżeli ma wiedzę o Bogu i Jego Chrystusa, i zachowuje wszystkie Jego nakazy, on jest obrzezany z dobrym i użyteczną obrzezka, i jest przyjacielem Boga, a Bóg cieszy się z jego darów i ofiar. Ale ja położę przed wami moi przyjaciele, słowa Boga, kiedy on powiedział do ludzi przez Malachiasza, jednego z dwunastu proroków,


„Nie mam przyjemności w was, mówi Pan, nie akceptuje twoich ofiar z twoich rąk: Od wschodu aż do zachodu słońca, moje imię będzie chwalone pośród pogan; a na każdym miejscu składanych ofiar jest moje imię, jako czysta ofiara:, ponieważ moje imię jest czczone wśród pogan, mówi Pan, ale wy profanujecie to. A przez Dawida on powiedział; „Ludzie, których znałem, służyli mi, słuchając uchem byli mi posłuszni.ROZDZIAŁ 29 – CHRYSTUS JEST BEZUŻYTECZNY DLA TYCH, CO PRZESTRZEGAJĄ PRAWO.„Niech uwielbią Boga wszystkie narody zebrane razem; ponieważ on nawiedził nas; Niech uwielbią go królowie chwały, przez Pana zastępów; Ponieważ on był łaskawy dla pogan również; a nasze ofiary które on ustanowił bardziej łaskawe niż wasze. Czego potrzebuję, zatem czy obrzezania, które było świadectwem dla Boga? Czego potrzebuję w innych chrztach, którzy byli ochrzczeni Duchem Świętym? Myślę że podczas gdy wspomniałem to, mógłbym ścigać tych którzy posiedli świętą inteligencję. Ponieważ te słowa nigdy nie były przygotowane przeze mnie, ani utworzoną przez zdolność człowieka, ale Dawid śpiewał o nich, Izajasz głosił ich, Zachariasz ogłosił ich, i Mojżesz napisał o nich. Czy ty zapoznałeś się z nimi Tryfonie? One zawierają twoje Pisma, czy raczej nie twoje, ale nasze. Ponieważ my wierzymy im, ale ty, chociaż czytasz je, nie łapiesz ducha, który jest w nich. Nie być obrażony, ani nie wymawiaj nam, cielesnego nie obrzezania, z którym Bóg utworzył nas; i pomyśl, że to nie jest dziwne, że pijemy gorącą wodę w sabaty, odkąd Bóg kieruje wszechświatem, a na tym dniu tak samo jak we wszystkich innych; i duchowni, jak w innych dniach, tak na tym, są zobowiązani by składać ofiary; i jest tak dużo prawych ludzi, którzy nie wykonali niczego z tego prawnych legalnych uroczystości, a jednak są poświadczeni przez Boga samego.


ROZDZIAŁ 30 – Chrześcijanie

Posiedli Prawdę Sprawiedliwości.

"Ale przypisz to twojej własnej perfidii, że Bóg nawet może zostać oskarżony przez tych, którzy nie mają żadnego zrozumienia, nie mając już wskazań w tych samych sprawiedliwych ustawach. Ponieważ takie instytucje wydawały się być nierozsądne i niegodne Boga dla wielu ludzi, którzy nie otrzymali łaski wiedzy, który to twój naród nazwał nawróceniem i opamiętaniem w duchu, kiedy oni byli w grzesznych warunkach i ciężko pracowali pod duchową chorobą; i, że proroctwo, które zostało ogłoszone do śmierci Mojżesza jest wieczne. I to jest wspomniane w Psalmie, moi przyjaciele. I, że my, którzy byliśmy mądrzy przez nich, wyznajemy, że ustawy Pana są słodsze niż miód i plaster miodu, jest oczywistym faktem, że, chociaż grożą nam śmiercią, nie zaprzeczamy Jego imienia. Ponadto, to jest też oczywiste dla wszystkich, że my, którzy wierzymy w Niego modlimy się, by zostać wzmocnieni Jego siłą, i tym podobne, od niegodziwego i oszukańczego, duchów; jako słowo proroctwa, odgrywając rolę jednego z tych, który wierzą w Niego, przenośnie deklaruje. Ponieważ nieustannie prosimy Boga przez Jezusa Chrystusa by zachował nas od demonów, które są wrogie do uwielbienia Boga i, i tym my swego czasu służyliśmy, aby, po naszym nawróceniu przez Niego do Boga, byśmy mogli być niewinni. Ponieważ nazywamy Jego Pomocnikiem i Odkupicielem, mocą na imię, którego nawet demony drżą.; i w tym dniu, kiedy oni są wyganiane w imieniu Jezusa Chrystusa, który był ukrzyżowany przez Poncjusza Piłata zarządcę Judei, one są pokonane. I w ten sposób to jest oczywiste dla wszystkich, że Jego Ojciec dał Jemu tak wielką władzę, na mocy, której demony są podległe do Jego imienia i do wymierzenia Jego cierpienia.


ROZDZIAŁ 31 -- JEŻELI CHRYSTUSA MOC JEST TERAZ WIELKA, O ILE WIĘKSZE BĘDZIE JEGO DRUGIE PRZYJŚCIE!


Ale jeżeli wielka moc jest pokazana, by pójść w tym kierunku, i być wciąż podążający za nim, by otrzymać Jego cierpienie, jak wielki będzie ten, który pójdzie ja jego chwałą drugiego przyjścia! Ponieważ in nadejdzie w obłokach jako Syn Człowieczy, co Daniel przepowiedział, a Jego aniołowie przyjdą z nim. To są słowa; „A trony były ustawione, a Przedwieczny siedział na nim, ubranie jego było białe jak śnieg, a włosy jego czyste jak wełna. Jego tron był jak płomienie ognia, Jego koła jak palący ogień, a rzeka ognia wypływała z przed niego, Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Księgi zostały otwarte, i sąd był ustanowiony. Usłyszałem głos wielkich słów, które róg wypowiedział: a bestia była powalona,

A jego ciało zniszczone, i wrzucone do płomieni, i zabrano bestii resztę jej władzy, a okres życia dano bestii aż do pory i czasu.


I widziałem w nocnym widzeniu, kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach nieba, i przyszedł do Przedwiecznego, i stawiono Go przed Nim. I oni stanęli blisko niego, I dano jemu moc i królewską cześć, i wszystkie narody ziemi i ich plemiona, i wszystko chwaliło i służyło jemu. A jego władza jest wieczna władzą, która nie będzie odjęta a jego królestwo nie będzie zniszczone.


A mój duch był zaniepokojony, a wizja mojego serca przeraziła mnie, przyszedłem blisko jednego z tych, którzy stali obok, i zapytałem o znaczenie tych wszystkich rzeczy. I odpowiedzi on powiedział do mnie, i pokazał mi sprawę sądu.

Te wielkie bestie są czterema królestwami, które zginą z ziemi, i nie otrzymają władzy na wieki wieków. Wtedy życzyłem sobie wiedzieć więcej o czwartej bestii, która zniszczyła wszystkie inne, i była straszna, jej zęby straszne a jej ogon z brązu, która pożerała, robiła spustoszenie, i deptała wszystko swoimi stopami:

Również o dziesięciu rogach na jego głowie, i jednym który wyrósł , i wyłamał trzy poprzednie rogi.

A ten róg miał oczy, i usta mówiące wielkie rzeczy, i został wywyższony ponad inne.

A róg ten prowadził wojnę przeciwko świętym, i występował przeciwko nim, aż Przedwieczny przyszedł; i oddano sprawiedliwość świętym Najwyższego, a czas nadszedł i święci posiedli królestwo.


A to było mi powiedziane, co do czterech bestii: Tam będzie cztery królestwa na ziemi, które będą panowały ponad wszystkimi królestwami, i pożrą całą ziemię, i wszystko zniszczą i zmarnują. A dziesięć rogów to dziesięć królestw, które powstaną, a jeden powstanie po nich, i on będzie przewyższać pozostałych w złych czynach, i będą poddani jemu królowie, i będzie mówił słowa przeciwko Najwyższemu, i będzie zamierzał zmienić pory i czasy.


I będą wydani w jego ręce przez czas i czasy, i pól czasu. I sąd zasiadł, a władza została im odebrana, powalona i zniszczona aż do końca.

A królestwo, i moc, i wielkie miejsca królów pod niebem, były dane świętemu ludowi Najwyższego, do panowania w wiecznym królestwie, a cała moc będzie poddana Jemu, a wszyscy będą Jemu posłuszni. I tu jest koniec widzenia.

Ja Daniel popadłem w wielkie zdumienie, a mój zrozumienie zmieniło się we mnie, i zachowałem to w moim sercu”ROZDZIAŁ 32 – TRYFON DOPEŁNIA, ŻE CHRYSTUS JEST OPISANY JAKO CHWAŁA PRZEZ DANIELA. JUSTYN ROZRÓŻNIA DWA ADWENTY.I kiedy zaprzestałem, Tryfon powiedział „Te i podobne Pisma, panie, zmuszają nas do czekania na Niego, który jest Synem Człowieczym, i otrzymania od Przedwiecznego wiecznego królestwa, ale nazwany przez ciebie Chrystus był w niesławie i bez chwały, tak bardzo, że przekleństwo podane przez prawo Boga dosięgło go, ponieważ był ukrzyżowany”

Wtedy Ja odpowiedziałem jemu, „Czy, panowie, nie było to powiedziane w Pismach, które ja już zacytowałem, że jego postać była w niesławie, a jego pokolenie nie rozsławione, a jego śmierć ubogaciła cierpienie śmierci, i jego obnażenie powinno być uzdrowieniem, i że on był prowadzony jak owca. I czyż nie wyjaśniłem że tam, mogły być dwa Jego adwenty – pierwszy w którym on był zraniony dla was, a drugi, w którym wy będziecie widzieli Jego który był zraniony, a wasze pokolenie będzie narzekać, i wszystkie pokolenia, kobiety oddzielnie i mężczyźni oddzielnie – zatem muszę to powiedzieć ponownie i ukazać te rzeczy. Ale teraz, przez znaczenie zawarte w tych Pismach ustanowione świętym i prorokom wśród was, zmierzam do udowodnienia [jak dodałem] w nadziei, że ktoś z was może znaleźć bycia tą resztką, która została pozostawiona przez łaskę Pana zastępów dla wiecznego zbawienia, Aby, dlatego, że te sprawy cytuje w mojej szczerości do was, Zacytuje wam inne słowa również powiedziane przez błogosławionego Dawida, od którego wy ujrzycie, że Pan jest nazwany Chrystusem przez Ducha Świętego proroctw, i że Pan, Ojciec wszystkich, wyprowadził jego znowu z ziemi, sadzając Go po jego własnej ręce, aż on uczyni swoich wrogów podnóżkiem. To rzeczywiście wydarzyło się w tym czasie, że nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do nieba, po tym jak powstał z martwych, wydarzenia teraz biegną do ich wypełnienia, i ten, którego Daniel przepowiedział, mógł panować przez czas, czasy, i pół czasu, i oto już jest u drzwi, o mowie bluźnierczej i ciemnych rzeczach przeciwko Najwyższemu. Ale wy, nie wiedząc jak długo będzie panował, trzymacie się innych opinii. Ponieważ interpretujecie ‘czas’ jako sto lat. Ale jeżeli to jest człowiek grzechu musi być krócej panuje trzysta pięćdziesiąt lat, aby to, co zostało wypowiedziane przez Daniela się wypełniło – ‘i czasy’ będą ‘dwa czasy’ tylko. Wszystko to powiedziałem wam jako dygresję, abyście mogli dłużej obserwować to, co zostało powiedziane przeciwko wam przez Boga, że w tym jesteście głupimi synami, „Dlatego wystąpię przeciwko temu ludowi, a odsunę ich, i obnażę mądrość ich mędrców, a ukryję zrozumienie rozważnych ich ludzi, i zaprzestaną zwodzić siebie, i tych, którzy was słuchają, i mogą uczyć się od nas, którzy byliśmy nauczeni mądrości przez łaskę Chrystusa, słowa, zatem które były powiedziane przez Dawida, są takie: ‘Pan powiedział do mojego Pana, siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek. Pan wysłał laskę twojej siły poza Syjon, rządzić będziesz również pośród swoich nieprzyjaciół. Z Tobą będzie w owych dniach, siła twojej mocy, w pięknie twoje świętości. Od łona, przed wschodzącą gwiazdą, Ja począłem Cię, przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchzedeka.

Pan jest po prawicy twojej, on zmiażdży królów i dniu swego gniewu. Będzie sądził pośród pogan, i On pobije wielu, będzie pił z potoku w drodze, dlatego podniesie głowę’
ROZDZIAŁ 33 – PSALM 110. NIE MÓWI O EZECHIELU. ON UDAWADNIA, ŻE CHRYSTUS BYŁ NAJPIERW PONIŻONYM, ZATEM BĘDZIE WYWYŻSZONY.

A ja kontynuowałem, "Nie jestem nieświadomy, że zaryzykujesz objaśnić ten psalm jak gdyby to odnosiło się, do króla Hiskiasza; ale, że to pomyłka, udowodnię wam z tych słów niezwłocznie. ' Przysiągł Pani nie pożałuje,' to jest powiedziane; Jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka,’ idąc za tą myślą, czy nie zaryzykujecie odrzucenie, że Hiskiasz był innym kapłanem, albo jest wiecznym kapłanem Boga:, ale te wyrażenia pokazują, że to jest powiedziane o naszym Jezusie.

Ale wasze uszy są zamknięte a wasze serca są ociężałe. Ponieważ to stwierdzenie, „Pan przysiągł i nie pożałuje, jesteś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka” pod przysięgą Bóg pokazuje Jego (zgodnie z waszą niewiarą) do bycia Najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka itp. Jak Melchizedek był opisany przez Mojżesza jako kapłan Boga Najwyższego, i on był kapłanem tych, którzy byli nieobrzezani i błogosławił obrzezanego Abrahama, który przyniósł mu dziesięcinę, więc Bóg pokazał, że Jego wieczne kapłaństwo nazwane również Trzymanie Ducha Pańskiego, mógł być kapłanem nieobrzezanych. Ci również nieobrzezani, którzy zbliżyli się do niego, to są wierzący w Niego, i szukający błogosławieństwa od Niego. On otrzymał obu i błogosławi. I że on będzie najpierw poniżonym człowiekiem, a potem wywyższony, te słowa na końcu Psalmu pokazują ‘będzie pił ze strumienia wodę’ i jeszcze, ‘dlatego podniesie głowę’ROZDZIAŁ 34 – PSALM 72 NIE JEST ZASTOSOWANY DO SALOMONA, CI UPADLI CHRZEŚCIJANIE ZADRŻĄ.


Dalej, sądzę że nie masz zrozumienia Pism, Ja przeniosę się do innego psalmu, podany Dawidowi przez Świętego Ducha, którego wy odnosicie do Salomona, który był również waszym królem. Ale to odbija również naszego Chrystusa. Ale wy jesteście zwiedzeni poprzez dwuznaczne formy mowy. Ponieważ gdzie to jest powiedziane, „Prawo Pana jest doskonałe’ i wy nie rozumiecie tego prawa, które było po Mojżeszu, ale prawo, które było dane przez Mojżesza, chociaż Bóg deklarował, że On mógł ustanowić nowe prawo i nowe przymierze. Ale gdzie to było powiedziane ‘Bóg da ci sąd nad królami’ skoro Salomon był królem, mówicie że Psalm odnosi się do niego, chociaż słowa Psalmu wyraźnie odnoszą się do wiecznego Króla, itp., do Chrystusa. Ponieważ Chrystus jest Królem, i Kapłanem, i Bogiem, i Panem, i aniołem, i człowiekiem, i wodzem, i kamieniem i narodzonym Synem, i uczynionym najpierw obiektem cierpienia, wtedy powrócił do nieba, i znowu przyjdzie w chwale, i On ogłosi mając wieczne królestwo:, więc ja udowadniam to z wszystkich Pism. Ale wy możecie sprawdzić, co powiedziałem, cytuje słowa Psalmu, oto one; ‘O Boże, gaj swój sąd do króla i twoją sprawiedliwość do syna królewskiego, by sądził twój lud sprawiedliwie, a twoich biednych z sądem. Góry przyniosą pokój ludziom, a małe wzgórza sprawiedliwość, on będzie sądził biedny lud i zachowa dzieci potrzeby, a upokorzy oszczercę. On będzie pod słońcem i przed księżycem dla wszystkich pokoleń. On przyjdzie jak deszcz na runo, jak krople padające na ziemie.


W jego dniach będzie sprawiedliwość obfitowała, i daleko obfitości pokoju pod księżycem, i on będzie panował od morza do morza, i od rzeki do krańców ziemi. Etiopczycy upadną przed nim, a jego wrogowie będą lizać proch, królowie Tarszysz i wysp będą ofiarować dary, królowie Arabii i Seby będą ofiarować dary, i wszyscy królowie ziemi będą czcili go, a wszystkie narody będą służyły Jemu. Ponieważ on uwolnił biednych od ludzkiej mocy, i potrzebujących, którzy nie mieli żadnego pomocnika. On rozdzieli biednych i potrzebujących, i zachowa duszę w potrzebie, on odkupi dusze od wyzysku i niesprawiedliwości, a jego imię będzie czczone przed nimi. I On będzie żył, jemu będzie dane złoto Arabii, i oni będą nieustannie modlić się dla niego. I oni będą błogosławić mu wszystkie dni. A tam będzie podstawa ziemi, i będzie wywyższony na szczytach gór. Jego owoc będzie na Libanie, a ich miasta będą obfitowały jak trawa na ziemi. Jego imię będzie błogosławione na wieki. Jego imię przetrwa pod słońcem, a wszystkie pokolenia ziemi będą błogosławić Jemu, wszystkie narody będą nazywać go błogosławionym. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który czyni cudowne rzeczy, i błogosławione będzie jego chwalebne imię na wieki, i na wieki wieków, i cała ziemia będzie wypełniona Jego chwałą. Amen, amen.’ A na końcu tego Psalmu który ci zacytowałem, jest napisane, ‘Hymny Dawida syna Issajego są zakończone, Co więcej, to Salomon był sławnym i wielkim królem, przez którego świątynia w Jerozolimie została zbudowana, Wiem, ale żadna z tych rzeczy wspomniana w Psalmie nie wydarzyła się jemu, jest faktem, ponieważ żaden z królów nie czcił go, ani nie panował on po krańce ziemi, ani jego wrogowie, nie upadali przed nim, liżąc proch. Cóż, również odwarze się powtórzyć, co jest napisane w księdze Królewskiej. Popełnione przez niego, jak przez wpływ kobiety on uczcił bożków Sydonu, jak ci z Pogan, którzy nie znają Boga. Stwórca wszystkich rzeczy przez Jezusa skrzyżowanego, nie ośmielił się zrobić tego, ale wytrzymał każdą torturę i zemstę nawet do skrajności śmierci, raczej niż czcić idoli, albo zjeść mięso zaoferowane bałwanom."

ROZDZIAŁ 35 –ODSTĘPCY POTWIERDZAJĄ POWSZECHNYCH W WIERZE.


A Tryfon powiedział "Sądzę, jednakże, że wielu z tych, którzy mówią, że wyznają Jezusa i są nazwani chrześcijanami, jedzą mięsa zaoferowane bożkom i deklarują, że w następstwie tego nie ma to na nich absolutnie wpływu" a ja odpowiedziałem „Faktem jest, że wielu ludzi uważa się za chrześcijan i uznają ukrzyżowanego Jezusa zarówno Panem i Chrystusem, ale nienauczający jego zasad, ale te duchy błędu, sprawiają, że jesteśmy uczniami prawdy i czystej doktryny Jezusa Chrystusa, to będzie bardziej mocne i wiarygodne w nadziei przedstawiania Go. Ponieważ takie rzeczy on przewidział, że będą miały miejsce w Jego imieniu, teraz to widzimy jako rzeczywistość, która wypełnia się na naszych oczach. Ponieważ on powiedział,; ‘Wielu przyjdzie w moim imieniu, przebrani w owcze ubranie, ale oni są wewnątrz drapieżnymi wilkami’ i ‘pojawią się rozłamy i odstępstwa’ i ‘uważajcie na fałszywych proroków, którzy przyjdą do was w podstępie, przebrani w owcze skóry, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami’ i ‘Wielu fałszywych Mesjaszy i fałszywych apostołów powstanie i zwiodą wielu w wierze’ Oto, jest wielu, moi drodzy przyjaciele, którzy przychodzą w imieniu Jezusa, nauczają zarówno mowy jak i czynów nieczystych i bluźnierczych rzeczy: a te są nazwane przez nas po imieniu tych ludzi, o których każda opinia i zasada miała początek.(Ponieważ w ten sposób, i inny uczą bluźnierstwa że Stwórca wszystkich rzeczy i Chrystus, który był przepowiedziany przez niego jako przychodzący, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, z którym my nie mamy nic wspólnego, znamy ich jako niewierzących, nieczystych, niesprawiedliwych i grzesznych, i zapierających się imienia Jezusa, zamiast Go czcić, Oto w tym stylu, ci sami chrześcijanie, właśnie wśród pogan opisują imię Boga jako pracę ich własnych rąk i uczestniczą w niegodziwych i bezbożnych obrządkach.) Niektórzy są nazwani Marcjonami, a niektórzy Walentynianami, a niektórzy Bazylidianami, a niektórzy Saturnilianami, a inni ich imionami, wszyscy nazwani od twórcy opinii, każdy z nich uważa siebie za filozofa, jak powiedziałem wcześniej, myślę że on musi nosić imię filozofa za którym idzie, od imienia ojca poszczególnej doktryny, Więc, w konsekwencji tych wydarzeń, my wiemy że Jezus wiedział co wydarzy się po nim, tak jak wiele innych wydarzeń które my wiemy że Jezus przepowiedział, mogli polegać na nim ci co wierzyli i wyznawali Jego, Chrystusa. Chociaż wszyscy cierpimy, nawet zabijani przez przyjaciół, On przepowiedział, co miało miejsce, zatem żadne słowo i czy Jego nie mogą być znalezione jako fałszywe. My modlimy się za was i za wszystkich ludzi, którzy nienawidzą nas, abyście, doznali upamiętania pośród nas, nie bliźnimy temu, przez którego dzieła i czyny teraz mamy przez Jego imię, przez słowa Jego nauczania, przez proroctwa ogłoszone o nim, można być zachowanym podczas Jego chwalebnego przyjścia, i nie być potępionym w ogniu przez Niego.”
ROZDIAŁ 36 – ON UDAWADNIA, ŻE CHRYSTUS JEST NAZWANY PANEM ZASTĘPÓW.

Wtedy on odpowiedział, Niech tak będzie jak powiedziałeś – nazwane, że to był przepowiedziany Chrystus, który mógł cierpieć, i był nazwany kamieniem, i po jego pierwszym ukazaniu się, w którym ogłoszono, że On mógł cierpieć, mógł wejść do chwały, i w końcu być sędzią wszystkiego, i wiecznym Królem i Kapłanem. Teraz pokaż, które proroctwa o tym mówiły.

I powiedziałem, jak sobie życzysz Tryfonie, i ja pójdę przez te dowody, których ty szukasz w określonych miejscach, ale najpierw pozwól mi wyliczyć proroctwa, które życzyłbym sobie, aby udowodnić, że Chrystus jest nazwany Bogiem jak i Panem zastępów, i Bogiem Jakuba, w porównaniu danym przez Ducha Świętego, i twojej interpretacji, jak Bóg mówi, są głupimi, oni mówią, że odnosi się to do Salomona a nie do Chrystusa, kiedy on przyniósł arkę przymierza do świątyni, którą zbudował. Psalm Dawida mówi; ‘Ziemia jest Pańska, i wszystko, co ją wypełnia, świat i wszyscy, którzy mieszkają na niej, On ustawił ją na morzach i przygotował na powodzie. Kto wstąpi na wzgórze Pana? Czy kto stanie na Jego świętym miejscu? Ten, który ma czyste ręce i czyste serce, który nie trzyma swojej duszy w próżni, i nie przysięga obłudnie do swego sąsiada: Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana, i łaskę od Boga jego zbawiciela. To jest pokolenie tych, którzy szukają Pana, szukają oblicza Boga Jakuba. Podnieście wasze bramy, wy rządzący, i podnieście się wieczne zawory, niech Król chwały wejdzie. Kto jest królem chwały? Pan silny i mocny w boju, Podnieście wasze bramy wy rządzący, i podnieście się wieczne zawory. A Król chwały wejdzie. Kto jest Królem chwały? Pan zastępów, On jest królem chwały’ Zgodnie, to pokazuje, że Salomon nie jest Panem Zastępów, ale kiedy nasz Chrystus powstał ze śmierci i wstąpił do nieba, rządzi w niebie, jako Bóg, są nakazane by otwarły się bramy nieba, a ten, który jest Panem chwały może wejść przez nie, wznieść się, siedzieć po prawicy Ojca, aż on zrobi wrogów swoich jako podnóżek, jak to zostało powiedziane w innym Psalmie. Ponieważ kiedy rządzący niebem widzieli go, bez oblicza chwały i honoru, nie rozpoznali Go, oni pytali, „Kim jest Król chwały? A Duch Święty, następna osoba od Ojca, sam osobiście, odpowiedział im, ‘Pan Zastępów, On jest Królem chwały’, Ponieważ każdy to przyzna, że nie ci, którzy siedzieli w bramach świątyni w Jeruzalemie, nie odważyliby się powiedzieć, że dotyczy to Salomona, chociaż on był chwalebnym królem, lub dotyczące arki przymierza, ‘Kto jest Królem chwały?’ROZDZIAŁ 37 – TAK SAMO DOWÓD Z INNYCH PSALMÓW.


"Ponadto, we fragmencie czterdziestego szóstego Psalmu, odniesienie jest zrobione do Chrystusa: ' Bóg wszedł z krzykiem, Pan z dźwiękiem trąby. Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie, śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie; ponieważ Bóg jest Królem wszystkiej ziemi: zaśpiewajcie ze zrozumieniem. Bóg rządzi ponad narodami. Bóg siedzi na jego świętym tronie, rządzący narodami zgromadzili się razem z Bogiem Abrahama, ponieważ siła tego Boga jest wielce wywyższona na ziemi.' A w 98 / u nas 99/ Psalmie, Duch Święty wyrzuca wam i przewiduje Jego, którego nie życzycie sobie by był królem i Panem, zarówno Samuela i Aarona i Mojżesza, i w skrócie dla wszystkich innych. A słowa Psalmu są te: Pan króluje, narody popadły w gniew, On siedzi na cherubach, niech ziemia zadrży. Pan jest wielki na Syjonie, i on jest ponad wszystkie narody. Wyznajmy Jego wielkie imię, bo jest straszne i święte, i uczcijmy króla miłości sądu. Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie, Wysławiajcie Pana, Boga naszego, I oddajcie pokłon u podnóżka stóp jego! On jest święty!

Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego, A Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia jego; Wołali do Pana, a On ich wysłuchał.

W słupie obłoku mówił do nich; Strzegli świadectw jego I prawa, które im dał,

Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał, Byłeś im Bogiem, który przebacza, Lecz karze ich występki. Wysławiajcie Pana, Boga naszego I oddajcie pokłon na świętej górze jego, Bo święty jest Pan, Bóg nasz!
ROZDZIAŁ 38 – TO JEST OGŁOSZONE ŻYDOM, ŻE CHRYSTUS JEST WYWYŻSZONY. JUSTYN POTWIERDZA TO PSALMEM / XLV ( u nas 46)A Tryfon powiedział, „Panie, to było dobre dla nas, gdy byliśmy posłuszni naszym nauczycielom, którzy ustanowili prawo że my nie powinniśmy mieć żadnego kontaktu z wami, i nie powinniśmy z wami rozmawiać o tych rzeczach. Ponieważ wypowiadacie wiele bluźnierstw, i że wy nakłaniacie nas, że ten człowiek ukrzyżowany był z Mojżeszem i Aronem, i mówił do nich w słupie obłoku, zanim stał się człowiekiem i był ukrzyżowany, i wstąpił do nieba, i przyjdzie znowu na ziemię, i powinien być czczony”


Wtedy odpowiedziałem, ”Wiem o tym, jak słowo Boże mówi, to wielka mądrość Boga, stwórcy wszystkich rzeczy, i Wszechmocny, zakrył to przed wami. Dlaczego, w sympatii z wami, staram się jak najbardziej żebyście zrozumieli te sprawy które są dla was paradoksalne; ale, jeżeli nie, że ja sam mogę być niewinny w dniu sądu. Ponieważ usłyszysz inne słowa, które wydadzą wam się jeszcze bardziej paradoksalne. Ale nie mieszajmy, raczej pozostańmy nadal bardziej gorliwymi słuchaczami i badaczami, gardząc tradycją swoich nauczycieli, odkąd oni są skazani przez Ducha Świętego do niemożliwości by dostrzec, że prawdy, które uczy Bóg i wolą nauczać ich własnych doktryn. Odpowiednio, w 44 [ u nas w 45 ] Psalmie, te słowa podobnie odnoszą się do Chrystusa: ' Moje serce wezbrało miłym słowem; opowiem moje czyny Królowi, mój język jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi, łaska jest wylana przez twoje usta. Dlatego Bóg pobłogosławi cię na wieki. Przypasz miecz swój do biodra, bohaterze, Blask swój i dostojeństwo swoje! Niech ci się szczęści! Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, A prawica twoja dokona cudownych czynów! Strzały twoje są ostre, Ludy padają pod nogi twoje, Upadnie serce wrogów króla. Tron twój, Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego twój Bóg namaścił cię olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją; Z pałaców z kości słoniowej rozwesela cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje, Małżonka stoi po prawicy twojej Zdobna złotem z Ofiru. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha: Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego!


Król pragnie wdzięku twego, Pokłoń mu się, bo on jest panem twoim! Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami, A szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla; Za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do ciebie.


Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela, Wchodzą do pałacu królewskiego.

Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych; Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnię imię twoje przez wszystkie pokolenia, Dlatego ludy wysławiać cię będą po wieki wieczne.ROZDZIAŁ 39 – ŻYDZI NIENAWIDZĄ CHRZEŚCIJAN, KTÓRZY WIERZĄ W TO. JAK WIELKIE JEST PORÓŻNIENIE, POMIEDZY NIMI.


„Nie dziw się teraz, kontynuowałem, że wy nienawidzicie nas, którzy trzymamy takie poglądy, i przekonujemy was o zatwardziałości serca. Ponieważ już Eliasz, rozmawiając z Bogiem co do was, powiedział; ‘Panie, oni zabili twoich proroków, i zburzyli twoje ołtarze: i ja pozostałem sam, i nastają na moje życie’ A On odpowiedział jemu: ‘ Mam jeszcze siedem tysięcy ludzi którzy nie uklękli przed Baalem’ Dlatego, sprawiedliwy Bóg nie obłożył ich karą z powodu siedmiu tysięcy ludzi, nawet teraz nie obarcza was sądem, i nie nakłada go, wiedząc że codziennie niektórzy z was stają się uczniami i imieniu Chrystusa, i porzucają ścieżkę błędu, oni otrzymują dary, według swojej wartości, poprzez imię tego Chrystusa.

Ponieważ jeden otrzymuje ducha zrozumienia inny rady, inny siły, inny uzdrawiania, inny prorokowania, inny nauczania, i inny bojaźni Bożej”Wtedy Tryfon powiedział do mnie, „chciałbym byś wiedział, że wychodzisz z siebie, mówiąc o tych odczuciach”


A ja powiedziałem do niego. „Słuchaj, O przyjacielu, nie jestem szalony, ani nie wychodzę z siebie, ale to było prorokowanie że po wstąpieniu Chrystusa do nieba, On mógł wyrwać nas z błędu i dać nam dary, słowa są te: ‘On wstąpił na wysokość, i powiódł jeńców za sobą, dał dary ludziom’ Zgodnie jak my którzy otrzymaliśmy dary od Chrystusa, który wstąpił na wysokość, udowadnia słowa prorokowania że wy ‘mądrzy w sobie, i ludzie zrozumienia we własnych oczach’ są głupi, i czczą Boga i Jego Chrystusa tylko wargami, ale my którzy otrzymaliśmy cała prawdę, czcimy zarówno w dziełach jak i w wiedzy, i w sercu, aż do śmierci. Ale wy wahacie się przyznać, że On jest Chrystusem, jak to udowadniają naoczni świadkowie i Pismo, być może dla tej przyczyny żeby nie być prześladowany przez rządzących, pod wpływem niegodziwego i oszukańczego ducha, wąż, nie zaprzestanie zgładzania i prześladowania tych, którzy wyznają imię Chrystusa aż on powróci znowu i zniszczy ich wszystkich i odda każdemu według zasług”A Tryfon odpowiedział, „Teraz, zatem. Odda nam dowód tego człowieka, o którym wy mówicie, że został ukrzyżowany i wstąpił do nieba i jest Chrystusem Boga, ponieważ ty udowadniasz przez znaczenie Pism, że Chrystus musiał cierpieć, i przyjść znowu w chwale, i otrzymać wieczne królestwo nad wszystkimi narodami, każde królestwo będzie poddane jemu: teraz pokaż nam ze ten człowiek to On.”A Ja odpowiedziałem, to już udowodniłem drogi panie, ci, którzy mają uszy, nawet fakty, które były udowodnione wam, ale wy nie jesteście wstanie myśleć, i nie jesteście wstanie udowodnić, o co prosicie, jak obiecałem dopasuje te miejsca. Obecnie, wznawiam rozważanie tematu, który dyskutowałem.


ROZDZIAŁ 40 – POWRÓT DO PRAWA OBRAZOWEGO, I UDOWODNIENIE, ŻE BYŁY PRZENOŚNIĄ RZECZY, KTÓRE WSKAZYWAŁY NA CHRYSTUSA.


„Tajemnica, zatem, baranka, którego Bóg przeznaczył na ofiarę, jako paschę, był typem Chrystusa, z cała krwią, w ich wierze w Niego, oni namaścili ich domy, itp., sami, którzy wierzyli w niego. Ponieważ to stworzenie, które Bóg stworzył – widzieć, Adam—był domem ducha, który pochodził od Boga, wy to możecie zrozumieć, a ten nakaz był czasowy. Udowadniam, zatem. Bóg nie pozwolił złożyć baranka paschalnego w innym miejscu, niż tam gdzie jego imię jest sławione, wiedząc, że dni przyjdą, po cierpieniu Chrystusa, gdzie miejsce w Jeruzalem będzie oddane waszym wrogom, i wszystkie ofiary, w skrócie, się zakończą, a baranek, który z rozkazem był cały pieczony był symbolem cierpiącego poddanego na krzyżu Chrystusa. Ponieważ baranek, który jest pieczony, jest pieczony i przygotowany w formie krzyża, ponieważ jeden rożen jest przebijany wprawo przez niższą część do głowy, a drugi w poprzeg, do nóg baranka.


A dwa kozły, które były nakazane do ofiarowania podczas postu, z których jednego wydalano, a drugiego ofiarowano, były podobne zadeklarowanych dwóch przyjść Chrystusa: pierwszy, na którego starsi twojego ludu, i kapłani, mieli położyć ręce na Niego i położyć go do śmierci, odsyłali go daleko: drugie ukazanie się, ponieważ w tym samym miejscu w Jeruzalem wy rozpoznacie Jego, który był uczyniony przez was bez czci, i który był ofiarowany za wszystkich grzeszników do pokuty i trzymania święta, o którym Izajasz mówił rozluźniając warunki gwałtownych przepisów i trzymając inne przepisy, podobne wyliczone przez niego, o których cytowałem, którzy są wierzący w Jezusa czynią. I dalej, zostaliście ostrzeżeni, że ofiara dwóch kozłów, które były nakazane jako ofiary w święta, nie pozwalano wybrać im miejsca gdzie indziej, ale tylko w Jeruzalem.ROZDZIAŁ 41 – OFIAROWANIE MĄKI BYŁO OBRAZEM EUCHARYSTI.„A ofiarowanie mąki, panowie” powiedziałem, „to było napisane dla tych oczyszczonych z trądu, było typem chleba Eucharystycznego, obchodzenie, które przepisał nasz Pan Jezus Chrystus, w upamiętnieniu cierpienia, które on zniósł za tych, którzy są oczyszczeni w duszy od wszystkich przestępstw abyśmy mogli w tym samym czasie dziękować Bogu za stworzenie świata, z wszystkimi rzeczami na nim, dla zachowania człowieka, i dla uwolnienia nas od złego, w którym byliśmy, dla ostatecznego powalenia księstw i władz przez Niego, który cierpiał zgodnie z jego wolą. Kiedy Bóg powiedział przez usta Malachiasza, jednego z dwunastu, jak ja powiedziałem wcześniej o ofiarach w tym czasie przedstawione wam, ‘Nie mam upodobania w was mówi Pan, i ja nie akceptuje ofiar z waszych rąk, od wschodu do zachodu słońca. Moje imię było wychwalone wśród Pogan, i w każdym miejscu kadzidło jest ofiarowane dla mojego imienia, i czysta ofiara:, Ponieważ Moje imię jest wielkie wśród pogan, mówi Pan, ale wy zbezcześciliście je.’ On zatem mówi o poganach, nazwanych, którzy ofiarują ofiary Jemu itp., chleb Eucharystii, potwierdzają że my zarówno wychwalamy Jego imię, a wy je profanujecie. Nakaz obrzezania, znowu wiążecie już obrzezane dzieci ósmego dnia, było typem prawdziwego obrzezania, przez które my jesteśmy obrzezani od zwiedzenia i uniewinnieni przez niego, który powstał z martwych, pierwszego dnia po sabacie, nasz Pan Jezus Chrystus. Ponieważ pierwszy dzień po sabacie, pozostaje pierwszym ze wszystkich dni, jest nazwany, ósmym, zgodnie z liczbą wszystkich dni w kole, a pozostaje pierwszym.
ROZDZIAŁ 42 -- DZWONKI NA SZATACH KAPŁANÓW BYŁY OBRAZEM APOSTOŁÓW.


Co więcej, przepis że dwanaście dzwonków było dołączone do szaty najwyższego kapłana, wisiało to u jego stóp, było symbolem dwunastu apostołów, którzy polegali na mocy Chrystusa, wiecznego kapłana, a przez ich dźwięki znaczy ze cała ziemia jest wypełniona chwałą i łaską Boga i jego Chrystusa. Jakkolwiek Dawid również mówi: ‘Dźwięk ich rozchodzi się po całej ziemi, a ich słowa do krańców ziemi’ A Izajasz mówi jakby uosabiał apostołów, kiedy oni mówią do Chrystusa, że nie wierzą ich własnym spostrzeżeniom, ale w jego mocy wyślą ich. A on powiedział: ‘Panie, kto uwierzył naszym wieściom? I komu ramię Pana się objawiło? Głosiliśmy przed nim, jak on był dzieckiem, jak korzeń z suchej ziemi (A jak dalej jest podane w proroctwie już cytowałem) Ale kiedy fragment mówi jakby z wielu ust, ‘My głosiliśmy przed Nim’ a dodaje ‘jako dziecko’ to oznacza że nikczemni staną się przedmiotem dla Niego,


I oni będą posłuszni jego przykazaniom, i że wszystko stanie się jak dziecko. Takie rzeczy jak ty możesz być świadkiem w ciele, chociaż członków jest duża liczba, wszystkie są nazwane jednym, a są ciałem. Ponieważ, rzeczywiście, wspólnota i kościół, chociaż wielu jest indywidualnych liczebnie, są faktycznie jedno, nazwane są jedna nazwą. A w skrócie, panowie, powiedziałem, przez wyliczanie wszystkich innych zarządzeń Mojżesza mogę zademonstrować, że one były typami i symbolami i deklaracjami tych rzeczy, które wydarzyły się Chrystusowi, tych, które to były, przepowiedziane, by uwierzyć w Niego i te rzeczy, które mogły być zrobione przez Chrystusa samego. Ale od tego, co wyliczyłem, wydaje mi się wystarczające. Wracam znów do porządku rozmowy.ROZDZIAŁ 43 – ON ROZWAŻA, ŻE PRAWO BYŁO KOŃCEM W CHRYSTUSIE, KTÓRY NARODZIŁ SIĘ Z DZIEWICY.


"Jak, wtedy, obrzezanie rozpoczęło się od Abrahama i sabat i ofiary i ofiarowanie i święta z Mojżeszem i to zostało udowodnione, że oni otrzymali nakazy z powodu twardości serca twych ludzi, więc to było konieczne, zgodnie z Ojca wolą jest, że oni powinni mieć koniec w Nim, który urodził się dziewicy, z rodziny Abrahama i plemienia Judy i Dawida; w Chrystusie Syn Boga, który został ogłoszony jako ten, co miał przyjść do całego świata, być wiecznym prawem i wiecznym przymierzem, jak to proroctwa pokazywały. I my, którzy zbliżyliśmy się do Boga przez Niego, nie otrzymaliśmy cielesnego, ale duchowe obrzezanie, które Henoch i podobni jemu przestrzegli. I otrzymaliśmy to przez chrzest, odkąd byliśmy grzesznikami, z Bożej łaski; i wszyscy ludzie mogą jednakowo otrzymać to. Ale odtąd tajemnica Jego narodzin wymaga naszego udziału, będę mówił o tym. Izajasz wtedy domagał się pod względem pokolenia Chrystusa, że to nie mogłoby zostać postanowione przez człowieka, w słowach już zacytowanych:, ‘Kto ogłosi Jego pokolenie? Ponieważ jego życie jest wzięte z ziemi. Za grzechy mojego ludu był położony do śmierci, Duch proroczy, zatem potwierdza, że to pokolenie jego było do śmierci, że my grzeszni ludzie możemy być uzdrowieni jego ranami, Co więcej, że ludzie, którzy mogą Wierzyc w niego, mogą posiąść widzę spraw, dla których on przyszedł na świat, Duch proroctwa przez tego samego Izajasza przepowiedział jak to się może wydarzyć: ‘A Pan powiedział znowu do Ahaza, mówiąc, proś o znak od Pana twojego Boga, w głębokości i wysokości. A Aha powiedział nie będę prosić by nie kusić Pana. A Izajasz powiedział, słuchaj, zatem, o domu Dawida; Czy to jest mała rzecz dla ciebie, by walczyć z ludźmi i jak walczysz z Panem? Dlatego Pan sam da ci znak, Oto, dziewica pocznie i porodzi syna, a jego imię będzie Immanuel, masłem i miodem będzie żywiony,


zanim nauczy się rozpoznawać zło, a wybierać dobro. Ponieważ zanim dziecko nauczy się wołać ojca i matkę, on otrzyma moc


Damaszku i siłę Samarii w obecności króla Asyryjskiego. A ziemia zatrzęsie się i zniesie z trudnością konsekwencję dwóch królów, ale Bóg przyprowadzi na ciebie, i na twój lud, i na dom twojego ojca, dni, których jeszcze nie było od dnia, w którym Efraima wzięto z Judy do króla Asyryjskiego.’Teraz to jest dowód do wszystkich, że od Abrahama według ciała nikt nie narodził się z dziewicy, jak było przepowiedziane, spełnił to nasz Chrystus. Ale odkąd wy i wasi nauczyciele próbujecie potwierdzić, że proroctwo Izajasza nie mówi, ‘Oto, młoda kobieta, pocznie i porodzi syna’, a wy tłumaczycie proroctwo jako do Hiskiasza, który był królem, Będę usiłował, by [omawiając wkrótce ten punkt w przeciwieństwie do was pokazać że to odniesienie jest zrobione do Niego który jest uznany przez nas jako Chrystus.
ROZDZIAŁ 44 – ŻYDZI DAREMNIE OBIECUJĄ SOBIE ZBAWIENIE, KTÓRE NIE MOŻE BYĆ OTRZYMANE, JAK TYLKO PRZEZ CHRYSTUSA.


"Ponieważ w ten sposób, tak daleko jak jesteście zainteresowani, Ja będę zainteresowany wszystkimi aspektami niewinności, jeżeli staram się gorliwie przekonać was przez przedstawienie obrazów. Ale, jeżeli pozostajesz twardego serca, albo słaby w zdecydowaniu, z powodu śmierci, która to śmierć jest losem chrześcijan i będziesz niechętny, by wyrazić zgodę dla prawdy, okażesz się jako autor swojego własnego [zła]. I oszukujesz siebie kiedy wyobrażasz sobie, że, ponieważ jesteś nasieniem Abrahama według ciała, dlatego w pełni odziedziczysz dobre rzeczy ogłoszone a nadane przez Boga i przez Chrystusa. Ponieważ żaden z nich, nie ma nic do szukania, ale tylko ten, który zespolił się w wierze z Abrahamem, i ten który rozpoznał wszystkie tajemnice: Dlatego mówię, że niektórzy, że jakieś nakazy zostały położone na was odnośnie do uwielbienia Boga i praktyki prawości; ale jakieś nakazy i czyny podobnie zostały wspomniane odnośnie do tajemnicy Chrystusa, z powodu twardości serc twoich ludzi. I, że to jest tak, Bóg podał wiedze przez Ezechiela, [kiedy] On powiedział, co do tego: ' Gdyby nawet Noe i Jakub i Daniel błagali o synów albo córki, prośba ich nie byłaby wysłuchana ich.' A w Izajaszu, ten sam sprawy On powiedział do nas:' Bóg Pan powiedział, oni będą zarówno iść naprzód i patrzeć na członków [ ciał] ludzi, którzy zgrzeszyli. Ponieważ ich robak nie umrze i ich ogień nie będzie zgaszony i oni będą widowiskiem dla wszystkiego ciała.'' Żeby to stało się dla was, do usunięcia tej nadziei z waszych dusz i pośpiesznie poznać, jaka jest droga przebaczenia grzechów, i nadziei dziedziczenia obiecanych rzeczy dobra, niech będą waszymi. Ale nie ma żadnego innego [sposobu] na to,-- stać się zaznajomiony z tym Chrystusem, zostać umyty w źródle powiedzianym przez Izajasza dla odpuszczenia grzechów;


ROZDZIAŁ 45 – CI, KTÓRZY BYLI SPRAWIEDLIWI PRZEDTEM I POD PRAWEM BĘDĄ ZBAWIENI PRZEZ CHRYSTUSA.

I Tryfon powiedział, "Te sprawy wydają mi się jeszcze zasłonięte, o których mówisz muszą zostać zbadane, oto jeszcze pytanie, które muszę położyć jest pilne. Cierpliwości."

I odpowiedziałem, "Spytaj o cokolwiek chcesz, i cokolwiek przychodzi ci na myśl; i będę usiłował, po pytaniach i odpowiedziach, rozpocząć i uzupełnić rozmowę."


Wtedy on powiedział, „Powiedz mi. Zatem,, czy ci, którzy żyli zgodnie z prawem danym przez Mojżesza, żyli na ten sam sposób z Jakubem, Henochem, i Noem, zmartwychwstaną ze śmierci czy nie?


Odpowiedziałem jemu, "Kiedy zacytowałem, drogi panie, słowa powiedziane przez Ezechiela, tak' nawet, jeśli, nawet Noe i Daniel i Jakub błagałby za synów i córki, prośba ich nie byłaby przyznana im,' ale, każdy z nich, będzie uratowany przez jego własną prawość, powiedziałem też, że ci, którzy regularnie żyli pod prawem Mojżesza podobny sposób będą uratowani. Ponieważ co w prawie Mojżesza jest naturalnie dobre, i pobożne i sprawiedliwe i było napisane do zrobienia przez tych, którzy byli posłuszni temu. A było to podane z powodu twardości ludzkich serc, było podobnym zapisem jak dla tych, co byli pod prawem.

Ci, którzy czynili to, co było uniwersalne, naturalne, i wiecznie dobre są przyjemni Bogu, i oni będą zachowani przez tego Chrystusa w zmartwychwstaniu na równi z tymi sprawiedliwymi ludźmi, którzy byli przed nimi, nazwani Noe, i Henoch, i Jakub ktokolwiek jeszcze tam był, razem z tymi co znali Chrystusa, Syna Bożego, który był przed poranną gwiazdą i księżycem, a poddany stał się wcielonym, i narodził się z tej dziewicy z rodziny Dawida, aby przez to odkupienie, szatan który zgrzeszył na początku, i aniołowie razem z nim, mogli być zniszczeni i ta śmierć może zostać zniweczona i na zawsze może zostać zakończona, w drugim przyjściu Samego Chrystusa, ci którzy wierzyli w Niego i żyli odpowiednio,--i nie będzie więcej tych co są wysłani do ukarania w sądzie i potępieni w ogniu; ale inni zaistnieją w wolności od cierpienia, od upadku, i od smutku, w nieśmiertelności."ROZDZIAŁ 46 – TRYFON PYTA, CZY LUDZIE, KTÓRZY ZACHOWYWALI PRAWO NAWET TERAZ BĘDZĄ ZBAWIENI. JUSTYN, UDAWADNIA ŻE TO ZASTOSOWANIE NIE MA NIC DO SPRAWIEDLIWOŚCI.


,„Ale jeżeli ktoś, nawet teraz, życzy sobie żyć w zachowywaniu obrzędów danych przez Mojżesza, i jeszcze wierzy w tego Jezusa, który był ukrzyżowany, rozpoznając Go, że jest Chrystusem Boga, i że to jest dane Jemu być absolutnie sędzią wszystkiego, i że jego wieczne królestwo, mogą oni również być zbawieni?” On zapytał mnie.


I odpowiedziałem, „Rozważmy to również razem, czy ktoś może zachowywać wszystkie symboliczne obrzędy.”

A on odpowiedział, Nie. Ponieważ my wiemy, że, jak ty powiedziałeś, to nie jest możliwe ofiarowanie gdziekolwiek baranka paschalnego, ani ofiarowania kozła na święto, w skrócie [obecnie] wszystkich innych ofiar”

A ja odpowiedziałem, „Powiedzmy sobie zatem, uważam, niektóre rzeczy które mogą być zachowywane, ponieważ ty będziesz zobowiązany do tego, chociaż ludzie nie zachowują wiecznych zasad, one mogą z pewnością być zachowane.”

Zatem on odpowiedział, „zachowywanie sabatu, bycia obrzezanym, zachowywanie miesięcy, obmywanie się jeżeli ty dotkniesz czegoś zakazanego przez Mojżesza, czy seksualnej nieczystości”

A ja odpowiedziałem, ‘Czy uważasz że Abraham, Izaak, Jakub, Noe, i Hiob, i cała reszta przed i po nich równie sprawiedliwych, również Sara żona Abrahama, Rebeka żona Izaaka, Rachel żona Jakuba, i Lea, i cała reszta z nich, aż do matki Mojżesza wierna służebnica, którzy nie zachowywali żadnych z tych przepisów, będzie zbawiona?”


A Tryfon odpowiedział, „Czy nie był Abraham i jego potomkowie obrzezani?”


A ja odpowiedziałem, „Wiem, że Abraham i jego potomkowie byli obrzezani. Przyczyna, dla której dane było im obrzezanie, powiedziałem już wcześniej, a jeżeli to nie przekonało ciebie, spróbujmy znowu zbadać tą sprawę. Ale jesteś świadomy tego, że Mojżesz, ani żaden faktycznie, który był sprawiedliwy nie zachowywał wszystkich tych świąt, o których jest powiedziane, ani nie otrzymał nakazu ich zachowywania, za wyjątkiem obrzezania, które zaczęło się od Abrahama.”

I on odpowiedział, Wiemy o tym, i zgadzamy się z tym że są zbawieni.”


Wtedy ja odpowiedziałem, „Przekonujesz ze Bóg przez Mojżesza położył wszystkie przepisy na was według twardości serc twojego ludu, a była ich ogromna liczba, ty możesz dalej je zachowywać, i w każdej czynności, trzymać je przed oczami, i nigdy nie działać niesprawiedliwie czy bezbożnie, Ponieważ On nakazał wam, by umieścić dookoła siebie [ frędzle] purpurowej barwy, byś, nie mógłbyś zapomnieć Boga; i On rozkazał wam, by nosić filakterie, pełnych liter, które naprawdę nazwane świętymi, będąc wygrawerowanym na bardzo cienkim pergaminie; i przez te środki poruszające ciebie, byś zachował stałe wspominanie Boga: równocześnie, jednakże, przekonując was, że w waszych sercach nie masz nawet słabego wspominania uwielbienia Boga. Jeszcze mimo tego nie byliście odwróconymi od bałwochwalstwa:, Ponieważ w czasach Eliasza, kiedy [Bóg] podał liczbę tych, których kolana nie ugięły się dla Baala, On powiedział, że liczba była siedem tysięcy, a w Izajaszu gani was za składanie waszych dzieci bożkom. Ale my, ponieważ odmówiliśmy ofiarowania tym, którzy ofiarowali według starego zwyczaju poddani ekstremalnym karom i radujący się w śmierci,--wierząc, że ten Bóg podnosi nas w górę przez Jego Chrystusa i robi, że jesteśmy nieprzekupni i niezmąceni i nieśmiertelni; i wiemy, że nakazy narzuciły się z powodu twardości serc twoich ludzi, nie przyczyniły się do pokazania prawości i pobożności.


ROZDZIAŁ 47 – JUSTYN ROZMAWIA Z CHRZEŚCIJANAMI, KTÓRZY ZACHOWUJĄ PRAWO. NIEKTÓRZY POWSZECHNI ROBIĄ INACZEJ.

A Tryfon znowu zapytał, „Ale jeżeli ktoś wiedząc o tym że to tak jest, i rozpoznał że ten człowiek jest Chrystusem, i wierzy i jest posłuszny jemu, życzy sobie zachowywać te święta, czy będzie zbawiony?”

Powiedziałem, „W mojej opinii, Tryfonie, taki człowiek będzie zbawiony, jeżeli on nie zmusza innych do zachowywania takiej drogi, -- Mam na myśli tych Pogan, którzy byli obrzezani od błędu przez Chrystusa, do zachowywania tych samych rzeczy, jakie robią sami, mówiąc im, że nie będą zbawieni aż oni zaczną to robić. To, które zrobiłeś siebie w początku rozmowy, kiedy zadeklarowałeś, że nie będę zbawiony chyba, że zacznę przestrzegać tych przepisów

Wtedy on odpowiedział, "Dlaczego zatem powiedziałeś,' Moim zdaniem, taki będzie zbawiony' chyba, że są tacy, którzy potwierdzają, że taki nie będzie zbawiony?"

„Są ludzie, Tryfonie, odpowiedziałem; „i ci nie zaryzykują mieć jakichś kontaktów z albo udzielić gościny dla takich osób; ale nie zgadzam się z nimi. Ale, jeżeli ktoś, przez skłonność, zażyczy sobie przestrzegać takich przepisów które zostały dane przez Mojżesza, od których oni oczekują jakiejś cnoty, ale, które, wierzymy były wyznaczone przez przyczynę zatwardziałości ludzkich serc, razem z ich nadzieją w Chrystusie, i życzy sobie przestrzegać wiecznych i naturalnych czynów sprawiedliwości i pobożności,jeszcze wybiera życie z chrześcijanami i w pełnej wierze, jak powiedziałem wcześniej, nie zmusza innych do bycia obrzezanymi jak oni sami, zachowuje sabaty i zachowuje wszystkie obrzędy, wtedy, utrzymuje że powinniśmy przyłączyć się do takich i wspólnie z nimi być uprzejmym i braterskim. Ale jeżeli Tryfonie, kontynuowałem, niektórzy z was biegną, którzy mówią że wierzą w Chrystusa i zmuszają tych Pogan którzy wierzą w Chrystusa do życia zgodnego z prawem danym przez Mojżesza, to nie miej nic wspólnego z nimi, w podobny sposób nie aprobuje ich. Ale wierzę że nawet ci którzy byli zmuszani przez nich do zachowywania świąt, mają odpuszczenie w wyznaniu Boga w Chrystusie, będą prawdopodobnie zbawieni. I utrzymuję dalej, że taki który wyznał i poznał tego człowieka jako Chrystusa, i oto on wrócił z powrotem do legalizmu i zaparł się tego człowieka że jest Chrystusem i nie pokutował przed śmiercią, nie będzie w żadnym znaczeniu zbawionym.

Dalej ja utrzymuję że ci co sa nasieniem Abrahama którzy żyją zgodnie z prawem, i nie wierzą w Chrystusa przed śmiercią, nie będą podobnie zbawieni, a szczególnie ci ci mają uprzedzenia i robią uprzedzenia do Chrystusa w synagogach, a wszystko co mogli otrzymać, zbawienie, i uwolnienie zatraca w ogniu. Ponieważ dobro i uprzejmość Boga, i Jego obfite bogactwa, utrzymują sprawiedliwość i bezgrzeszność człowieka który, jak Ezechiel powiedział; pokutujcie z grzechów, i porzućcie grzeszność, niesprawiedliwość, bo bezbożny upada w pobożności i sprawiedliwości do niesprawiedliwości i bezbożności. Dlatego również nasz Pan Jezus Chrystus powiedział; 'Z każdej rzeczy zdarz rachunek w dzień sądu'ROZDZIAŁ 48 – WCZEŚNIEJ BÓSTWO CHRYSTUSA BYŁO UDOWODNIONE, ON [TRYFON] ZAPRZECZA ŻE BYŁOUSTANOWIONE ŻE ON JEST CHRYSTUSEM.

I Tryfon powiedział, "Słyszeliśmy co myślicie o tych sprawach. Wznów rozmowę, gdzie odszedłeś i sfinalizowałeś to. Ponieważ niektóre z nich wydaje się mi, by być paradoksalne i całkowicie niezdolne dowodu. Ponieważ kiedy mówisz, że ten Chrystus zaistniał jako Bóg przed wiekami, wtedy, że On uległ, by się narodzić i stać się człowiekiem, jeszcze, On nie jest człowiekiem człowieka, to[twierdzenie] wydaje mi się nie tylko paradoksalne, ale też głupie." I odpowiem co na to, "Wiem, że stwierdzenie ukazuje się, być paradoksalne, szczególnie dla tych z twojej rasy, która jest zawsze niechętna, by rozumieć albo wykonać[wymagania] Boga, ale[gotowy, by wypełnić] te z twoich nauczycieli, ponieważ Sam Bóg deklaruje. Teraz z pewnością, Tryfonie," kontynuowałem,"[ dowód] że ten człowiek jest Chrystusem Boga nie zawodzi, chociaż ja jestem niezdolny, by udowodnić, że On zaistniał dawniej jako Syn Twórcy wszystkich rzeczy, będąc Bogiem i urodził się jako człowiek przez Dziewicę. Ale na pewno udowodnię, że ten człowiek jest Chrystusem Boga, kimkolwiek jest, nawet, jeśli nie udowodnię, że On praistniał i podporządkował się, by zostać człowiekiem i stać się podobny nam, mając ciało, zgodnie z Ojca wolą; w tej ostatniej sprawie jedynie sprawiedliwe jest tylko powiedzieć, że pomyliłem się i nie zaprzeczyć, że On jest Chrystusem, chociaż to powinno ukazać, że On urodził się jako człowiek z człowieka i[nic więcej] jest udowodnione[niż to], że On stał się Chrystusem przez wybór. Ponieważ było kilku moich przyjaciół," powiedziałem, " nasza rasa, przyznaje się, że On jest Chrystusem, utrzymując, że jest człowiekiem z ludzi; z którymi nie zgadzam się, ani nie mógłbym, chociaż większość tych, którzy mają[teraz] tą samą opinie sami powinni powiedzieć tak; odkąd zostaliśmy zaleceni przez Samego Chrystusa by nie ufać żadnej ludzkiej doktrynie, ale w jego objawieniu przez błogosławionych proroków i nauczanych przez Niego samego.


ROZDZIAŁ 49 – CI CO UWAŻAJĄ ŻE ELIASZ NIE PRZYSZEDŁ JESZCZE, ON ODPOWIEADA ŻE ON JEST PREKURSOREN PIERWSZEGO ADWENTU.

A Tryfon powiedział, "Ci którzy potwierdzają go, jako człowieka i namaszczonego przez wybór i wtedy stał się Chrystusem, wydać się mi, mówić więcej niż ty, który trzymasz te opinie, i które wyrażasz. Ponieważ my wszyscy oczekujemy, że Chrystus będzie człowiekiem[urodzonym z] ludzi i, że Eliasz kiedy on przyjdzie namaści go olejkami. Ale, jeżeli ten człowiek okazuje się, by być Chrystusem, on musi na pewno być znany jako człowiek[narodzony z] ludzi; ale wskazują okoliczności, że Eliasz jeszcze nie przyszedł, wnioskuję, że ten człowiek nie jest Nim[ Chrystus]."

Wtedy odpowiedziałem jemu, Czy to Pismo nie mówi w księdze Zachariasza, że “Eliasz przyjdzie zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana?”

I on odpowiedział, z pewnością.

Jeżeli Pismo zmusza cię do potwierdzenia że są dwa adwenty Chrystusa, przepowiedziane w takim miejscu, -- Pierwszy w którym on ukazał się jako cierpiący, i bez czci, i bez splendoru, a drugie i którym on miał przyjść w chwale i jako sędzia wszystkiego, i on był ukazany w wielu fragmentach przepowiedni, -- czy zatem nie dziwi cię że słowo Boga, że Eliasz poprzedzi jego wielki dzień, to jest, jego drugi adwent?

Z pewnością, on odpowiedział.


I zgodnie z tym, nasz Pan w jego nauczaniu, kontynuowałem, ogłosił że te wszystkie rzeczy będą miały miejsce. Mówiąc że Eliasz może przyjść. A my wiemy że to będzie miało miejsce kiedy nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie w chwale z nieba, ukażą się najpierw ci co głosili przez Ducha Bożego którzy byli w Eliaszu jak słyszał to Jan, prorok wśród narodów, po którym żaden inny prorok, nie ukazał się wśród was. On zawołał, jak był nad rzeką Jordan: 'Ja chrzczę was wodą na opamiętanie, ale oto przychodzi silniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów, on będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem, przetak jest w jego ręce, i oczyści klepisko, i zbierze zboże do stodoły a plewy spali w ogniu nieugaszonym' A tego proroka wasz król Herod zamknął w więzieniu, a kiedy jego urodziny były świętowane, jego bratanica poprzez swój taniec znalazła uznanie w jego oczach, powiedział jej że może prosić o cokolwiek chce, wtedy zapytała matkę, a ta powiedziała jej, by poprosiła o głowę Jana, który był w więzieniu, i spełnił prośbę [Herod] wysłał i zażądał głowy Jana by mu ja przyniesiono na tacy. Więcej nasz Chrystus powiedział [kiedy on był] na ziemi, do tych co oczekiwali Eliasza, że musi przyjść przed Chrystusem. 'Eliasz przyjdzie i odnowi wszystkie rzeczy, ale ja powiadam wam, Eliasz już przyszedł, ale nie poznali go i zrobili z nim co chcieli' A to jest napisane, wtedy uczniowie zrozumieli że mówił do nich o Janie Chrzcicielu'


A Tryfon powiedział, “To stwierdzenie również wydaje mi się paradoksalne, które stwierdza, że prorok w Duchu Bożym, który był w Eliaszu, był również w Janie.”

Na to odpowiedziałem, “Czy nie sądzisz że tka sama rzecz wydarzyła się Jozuemu synowi Nuna, który odziedziczył dowództwo nad ludem po Mojżeszu, kiedy Mojżesz przekazał mu dowództwo, kładąc rękę na Jozuego, a Bóg powiedział do niego, biorę ducha który jest w tobie, i kładę na niego?”


A on odpowiedział, “z pewnością”

Dlatego też mówię, "kiedy Mojżesz był nadal między ludźmi, Bóg wziął ducha, który był w Mojżeszu i położył go na Jozuego, mimo to Bóg był w stanie [w duchu] Eliasza zstąpić na Jana; ponieważ Chrystus w Jego pierwszym swoim przyjściu ukazał się w nie chwale, mimo to pierwsze przyjście ducha, w którego pozostał zawsze czysty w Eliaszu, w ten sposób Chrystusa, mógłby zostać dostrzeżony w nie chwale. Ponieważ Pan powiedział, że On będzie prowadził wojnę przeciwko Amalekowi z ukrytą ręką; i nie zaprzeczysz, że Amalek upadł. Ale, jeżeli to jest powiedziane, że tylko o wspaniałym nadejściu Chrystusa wojna będzie toczona z Amalekiem, jak wielkim będzie spełnienie Pisma, które mówi,' Bóg będzie prowadził wojnę przeciwko Amalekowi z ukrytą ręką!' Możesz dostrzec, że ukryta władza Boga była w Chrystusie ukrzyżowanym, przed którym demony i wszystkie księstwa i władze ziemi, drżą."

ROZDZIAŁ 50 – TO JEST DOWÓD Z IZAJASZA ŻE JAN JEST PREKURSOREM CHRYSTUSA.

A Tryfon powiedział, “Wydaje mi się, że wychodzisz z każdego większego konfliktu z wieloma osobami, we wszystkich punktach w które się wgłębiamy, i dlatego cytujesz gotowe odpowiedzi do wszystkich pytań dla ciebie. Odpowiedz mi zatem, najpierw pokazujesz że jest inny Bóg poza stwórcą wszystkich rzeczy, i wtedy pokazujesz że on był poddany by narodzić się z dziewicy”

Odpowiedziałem, "Daj mi pozwolenie przede wszystkim zacytować pewne fragmenty z proroctwa Izajasza, który odnosi się do oficjalnego zwiastuna ogłoszonego przez Jana Chrzciciela proroka który poprzedzał naszego Pana Jezusa Chrystusa."

Zgoda, powiedział.

Wtedy powiedziałem, Izajasz zatem przepowiedział nadejście Jana. 'A Hiskiasz powiedział do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które powiedział: Niech będzie pokój i sprawiedliwość w moich dniach' Wtedy powiedziałem, "Izajasz w ten sposób przepowiedział, że Jan poprzedza: ' I Hiskiasz powiedział do Izajasza, Dobre jest słowo Pana, które On powiedział: Niech będzie pokój i sprawiedliwość w moich dniach.' I,' zachęcał ludzi; wy duchowni, mówcie do serca Jerozolimy i zachęcajcie ją, ponieważ jej upokorzenie jest dokonane. Jej grzech jest anulowany; ponieważ ona przyjęła z ręki Pana podwójnie za jej grzechy. Głos wołającego w pustkowiu, Przygotujcie drogę dla Pana; zróbcie proste ścieżki dla naszego Boga. Każda dolina będzie wypełnić się i każda góra i wzgórze będą ukłonią się nisko i krzywy będzie zrobiony prosto i szorstka droga będzie prostą drogą; i sława Pana będzie widoczna i wszystko ciało będzie widziało zbawienie Boga: Ponieważ Pan Zastępów powiedział to. Głos kogoś wołającego, i ja powiedziałem, Co będę wykrzykiwał? Wszystko ciało jest trawą i wszelka sława człowieka jak kwiat trawy. Trawa uschła i kwiat jego opadł; ale słowo Pana trwa na zawsze. Ty, przynosisz dobry rzeczy do Syjonu, wejdź na wysoką górę; i przynieś dobre rzeczy do Jerozolimy, podnieście w górę swój głos z siłą. Podniesie was, nie bój się; powiedz miastom o Judzkim, Trzymaj się twojego Boga! Uważaj, Pan przychodzi z siłą, a jego ramię z autorytetem, Uważaj, Jego nagroda idzie razem z nim, a jego praca przed Nim. Jak owczarz zbiera swoje stado, i zbiera baranki swoją siłą, i jest zadowolony że jest z młodymi. Kto odmierzył wody swoją ręką i niebo miarą, a całą ziemię swą pięścią? Kto zważył góry, i położył doliny na szali? Kto poznał myśli Pana,? Kto Go pouczał kto był Jego doradcą, lub z kim się naradzał, a kto Nim kierował, czy kto pokazał mu sąd? Czy kto uczynił że On zrozumiał? Wszystkie narody są jak kropla, Wszystkie narody są obliczone jako kropla wiadra i jak skręt równowagi i będą policzone jako ślina. Ale Liban nie wystarczy, by spalić się, ani zwierzęta nie wystarczą na ofiary; i wszystkie narody są traktowane jako nic i za nic.

ROZDZIAŁ 51 -- SPEŁNIENIE SIĘ PROROCTW UDAWADNIA TO.


I kiedy zaprzestałem, Tryfon powiedział, "Wszystkie słowa proroctwa powtarzasz, tak jest, są dwuznaczne i nie ma żadnej możliwości by udowadniać co sobie życzysz, " Wtedy odpowiedziałem, "Jeżeli prorocy ustali, żeby było ich więcej w twoim narodzie, Tryfonie, po tym Janie, to jest oczywiste, że co mówię w odniesieniu do Jezusa Chrystusa to mogłoby to zostać policzone może jako dwuznaczne. Ale, jeżeli Jan przyszedł najpierw wzywając ludzi do opamiętania i do Chrystusa, kiedy[Jan] nadal siedział nad rzeką Jordan, [Chrystus]przyszedłszy, położyć kres jego prorokowaniu i chrzczeniu i wskazać też na Siebie, mówiąc, że królestwo nieba jest pod ręką, i że On musi wycierpieć wiele rzeczy od Uczonych i faryzeuszy i zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia powstać i znów i ukazać w Jerozolimie i znów mógł jeść i pić z Jego uczniami; i przepowiedziano to we fragmentach pomiędzy Jego pierwszym a drugim adwentem, ponieważ poprzednio powiedziałem, że, duchowni i fałszywi prorocy powstaną w Jego imieniu, takie rzeczy rzeczywiście maja miejsce; wtedy jak one mogą być dwuznaczne, kiedy możesz zostać przekonany przez fakty? Ponadto, On odniósł się do faktu, że już nie będzie w twoim narodzie proroka i do faktu, że ludzie rozpoznali to jako, Nowy Testament, który Bóg dawniej ogłosił[Jego zamiar z] ogłaszając, był wtedy obecny, itd., Sam Chrystus; i w idąc za okresami: ' Prawo i prorocy były do Jana Chrzciciela; od tego czasu królestwo doznaje przemocy i gwałtownicy biorą go siłą. I, jeżeli możesz zgodzić się z tym, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha.


ROZDZIAŁ 52 – JAKUB PRZEPOWIADA DWA ADWENTY

"I to zostało wyprorokowane przez Jakuba patriarchę, że będą dwa nadejścia Chrystusa i, że w pierwszym On mógł cierpieć i, że, gdy On przyszedł tam nie będzie ani proroka ani król w twoim narodzie, że narody, które uwierzyły w cierpiącego Chrystusa szukałyby Jego przyszłego pojawienia się. I dla tego powodu Duch Święty wydał te prawdy w przypowieści i niezrozumieniu, bo" dodałem, "to jest powiedziane,' Juda, twój brat chwalił ciebie: twoje ręce[ będą] na szyi wrogów twoich; synowie twojego ojca uczczą ciebie. Juda jest lwem; od poczęcia, mojego syna, i ty wyrośniesz. Odpoczywając w pozycji półleżącej, on położył się jak lew i jak [ lew] podniesie się. władza nie odjedzie z Judy, albo lider od jego ud, do tego, aż ten co położy władzę przyjdzie i on będzie pragnieniem narodów, związując jego źrebię do winorośli i źrebięcia jego osła do wąsa winorośli. On umyje jego części garderoby w winie a jego szatę we krwi winogrona. Jego oczy będą jasne z winem i jego zęby białe jak mleko.' Ponadto, że w twoim narodzie nigdy nie zabraknie proroka ani rządzącego, od czasu kiedy to się zaczęło, do czasu kiedy ten Jezus Chrystus ukazał się i wycierpiał, nie zaryzykujesz bezwstydnego twierdzenia, ani nie możesz udowodnić tego. Ponieważ, chociaż potwierdzasz, że Herod, po którymi[rządami] On wycierpiał, był Aszkelonitą, niemniej jednak przyznajesz się, że był najwyższy kapłan w twoim narodzie; żeby wtedy był, ktoś kto przedstawi ci propozycje zgodnie z prawem Mojżesza i zachowa inne prawne uroczystości; też[ miałeś] proroków kolejno do Jana, nawet wtedy także, kiedy to twój naród został przeniesiony jako jeniec do Babilonu , kiedy twoja ziemia została zniszczona przez wojnę i poświęcone naczynia wyniesiono; tam nigdy nie było proroka między tobą, który był panem i liderem i rządzącym twoim narodem. Ponieważ Duch, który był w prorokach namaścił olejkami twoich królów i ustanowił ich. Ale po manifestacji i śmierci naszego Jezusa Chrystusa w twoim narodzie, nie było i nie będzie już nigdy jakiegoś proroka: dalej, zaprzestaliście zaistnieć pod władzą własnego króla, twoja ziemia została położona odłogiem i porzucona jak stróżówka w winnicy; i stwierdzenie Piśmie, w ustach Jakuba,' i On będzie pragnieniem narodów,' znaczyło symbolicznie Jego dwa nadejścia i, że narody uwierzyłyby w Niego; które faktycznie, możesz teraz szczegółowo spostrzec. Dla tych z wszystkich narodów, które są pobożne i prawe przez wiarę w Chrystusa, oczekują Jego przyszłego pojawienia się.

ROZDZIAŁ 53 – JAKUB POTWIERDZA ŻE CHRYSTUS MÓGŁ WJECHAĆ NA OŚLE, A ZACHARIASZ POTWIERDZA TO.

I to wyrażenie,' wiążący jego źrebię do winorośli i źrebięcia osła do wąsa winorośli,' był ogłoszone przedtem zarówno pracą wykonaną przez Niego w Jego pierwszym adwencie, jak również że wiara w Niego, na której narody mogły polegać. Ponieważ oni byli jak wyprzęgłe źrebię, które nie nosiło jarzma na jego szyi, aż ten Chrystus przyszedł i wysłał Jego uczniów, by pouczyć ich; i oni nosili jarzmo Jego słowa i nadstawili karki, by znieść wszystko[męki], dla dobrych rzeczy obiecanych przez Niego i oczekiwanych przez nich. I naprawdę nasz Pan Jezus Chrystus,

kiedy On zamierzał wejść do Jerozolimy, poprosił Jego uczniowie by przyprowadzili mu pewnego osła, wraz z jego źrebię, którym zostało uwiązane w wejściu do wsi nazwanej Betania; i usiadłszy na nim, On wjechał do Jerozolimy. I, to zostało zrobione przez Niego w sposób, w sposób jak to zostało wyprorokowane w o dokładnym czasie, który to był zrobiony przez Chrystusa i, ponieważ proroctwo było wypełnione, to stało się jasnym dowodem, że On był Chrystusem. I, chociaż wszystko to zdarzyło się i zostało udowodnione od Pism, jesteście nadal zatwardziałego serca. Cóż, to zostało wyprorokowane przez Zechariasza, jednego z dwunastu[proroków], że tak miało być, idąc za słowami za słowami:

“Raduj się wielce, córko Syjonu; krzycz i ogłaszaj, córko Jerozolimy; patrz, twój Król przyjdzie do ciebie, prawy, przynosząc zbawienie, łagodne i skromne, jadąc na ośle i źrebięciu oślęcia” Teraz, zarówno Duch proroctwa, jak również patriarcha Jakub, wspomnieli zarówno osła i jego źrebię, które byłoby użyte przez Niego; i, dalej, że On, jako poprzednio powiedziałem, poprosił Jego uczniów, by przyprowadzili oba zwierzęta;[ten fakt] był przepowiedziany, że wy z synagogi, wraz z Poganami, możecie wierzyć w Niego. Ponieważ jako wyprzęgły źrebak był symbolem Pogan użyta oślica była symbolem twojego narodu. Ponieważ posiadasz prawo, które zostało narzucone [ tobie] przez proroków. Ponadto, prorok Zachariasz

przepowiedział, że to samo o Chrystusie że będzie uderzony i Jego uczniowie rozproszą się i to też miało miejsce. Ponieważ po Jego ukrzyżowaniu, uczniowie, którzy towarzyszyli mu zostali rozproszeni, aż On powstał z umarłych i przekonał ich, że to było przepowiedziane i dotyczyło Jego, że On miał wycierpieć; i w ten sposób będąc przekonani, poszli na cały świat i nauczyli tych prawd. Odtąd też jesteśmy silni w Jego wierze i doktrynie, odkąd mamy[to nasz] przekonanie zarówno od proroków i od tych, którzy przez świat są widziani, jako czciciele Boga w imię tego skrzyżowanego. Co więcej, jest powiedziane także, przez Zachariasza: ' Och miecz, podnosić się przeciw Mojemu Pasterzowi i przeciwko człowiekowi mojego ludu, mówi Pan Zastępów. Uderzą w Pasterza a Jego stado będzie rozrzucone.'


ROZDZIAŁ 54 – KREW WINOGRON JEST ZNAKIEM.

"I to wyrażenie, które zostało napisanie przez Mojżesza i wyprorokowane przez patriarchę Jakuba, mianowicie,' on umyje Jego ubranie winem i Jego szatę krwią winogron,' oznacza, że On może umyć tych którzy wierzą w Niego Jego własną krwią. Ponieważ Duch Święty nazwał tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów przez niego, Jego ubranie; pośród których On już jest obecny w mocy, ale zostanie zamanifestowany w Jego drugim przyjściu. Że Pismo powiada, że krew winogron będzie ewidentnym znakiem, ponieważ Chrystus wyprowadza krew nie od nasienia człowieka, ale od władzy Boga. Ponieważ jako Bóg i nie człowiek, wyprodukował krew winorośli, tak też[ Pismo Święte] przewidziało, że krew Chrystusa nie będzie z nasienia człowieka, ale z mocy Bożej. Ale to proroctwo, panowie, które powtórzyłem udowadnia, że Chrystus nie jest człowiekiem ludzi, powstały w zwykłym biegu ludzkości."

ROZDZIAŁ 54 – TRYFON PYTA JAK CHRYSTUS MOŻE BYĆUDOWODNIONY JAKO BÓG, ALE BEZ METAFOR. JUSTYN OBIECUJE ZROBIĆ TO. A Tryfon odpowiedział, My będziemy pamiętać twoją wypowiedź, jeżeli [twoje rozwiązanie] tego zagadnienia przez inne argumenty, ale teraz podsumujmy dyskusję, i pokaż nam że Duch proroczy potwierdza innego Boga obok Stwórcy wszystkich rzeczy, nie biorąc pod rozwagę słońca i księżyca, o których jest napisane, Bóg dał narodom czcić jako bogów, a nieraz proroków, rozwijając to w mowach ‘Ty Boże jesteś Bogiem bogów, i Panem panów’ dodając nieraz ‘wielki i silny i przerażający [Bóg]’ Ponieważ takie wyrażenia są użyte, nie jako by oni rzeczywiście byli bogami, ale ponieważ Pismo naucza nas że prawdziwy Bóg który stworzył wszystkie rzeczy, jest Panem jedynym tych którzy uczynili te wszystkie rzeczy, i jedynym Panem czczących bogów i panów, i że Duch Święty może przekonać o tym, On powiedział przez świętego Dawida, ‘bogowie narodów wysławiają idoli demonów, a nie bogów’ i on ogłosił przekleństwo dla tych co ich czczą.

A ja odpowiedziałem, Mógłbym nie prowadzić dalej tych dowodów, Tryfonie, przez które ja ostrzegam tych co czczą tych [idoli] że tacy są potępiani, ale takich dowodów nikt nie znalazł przy sprzeciwie, oni ukazują siłę wobec ciebie, chociaż ty im czytasz każdego dnia, więc nawet z tych faktów rozumiemy to, z powodu waszej nikczemności Bóg zatrzymał możliwość rozróżniania mądrości Jego Pism, oto jest kilka wyjątków, do tych, zgodnych z łaską Jego długiego cierpienia, jak Izajasz powiedział, On zostawił nasienie zbawienia, niech twoja rasa będzie zniszczona, jak Sodoma i Gomora. Zwróć uwagę, dlatego, na to co wypunktowałem ze świętych Pism, które nie potrzebują dowodu ale tylko słuchania tego.

ROZDZIAŁ 56 – BÓG KTÓRY UKAZUJE SIĘ MOJŻESZOWI JEST ROZRÓŻNIONY OD BOGA OJCA.

"Mojżesz, wtedy, błogosławiony i wierny sługa Boga, deklaruje, że On, który ukazał się Abrahamowi pod dębem w Mamre jest Bogiem, wysłanym z dwoma aniołami w Jego towarzystwie, by osądzić Sodomę przez Innego, który pozostaje zawsze w niebieskich miejscach, niewidocznych do wszystkich ludzi, nie trzymając osobistych kontaktów z żadnym, My którzy wierzymy w Stwórcę i Ojca wszystkich rzeczy; ponieważ on mówi w ten sposób

Bóg ukazał się jemu pod dębem w Mamre, ponieważ on usiadł w drzwiach namiotu na południe. I podnosząc jego oczy, on widział i spostrzegł, trzech ludzi którzy stali przed nim; i kiedy on widział ich, on podbiegł, by się z nimi spotkać u drzwi jego namiotu; i on ukłonił się do ziemi i powiedział;' "(i tak dalej ;) "' Abraham wstał wcześnie rano do miejsca, gdzie on stał przed Panem: i on spojrzał w kierunku Sodomy i Gomory i w kierunku okolicznych miejscowości, i zobaczył płomienie wychodzące z ziemi, jak dym z pieca. A kiedy zakończyłem cytowanie tych słów zapytałem ich czy je zrozumieli.


I oni powiedzieli ze zrozumieli to, ale ten fragment odwołuje się na dowód że jest inny Bóg czy Pan, że poza Stwórcą wszystkiego i to Duch Święty powiedział.


Wtedy odpowiedziałem, "Będę usiłował przekonać was, odkąd zrozumiałeś Pisma [ prawdy] czego mówię, że jest i, że tam podobno jest, inny Bóg i Pan zależny od Twórcy wszystkich rzeczy; który też jest nazwany Aniołem, ponieważ On przekazał człowiekowi o Stwórcy wszystkich rzeczy - ponad którego nie ma żadnego innego Boga - chce im o tym powiedzieć." I cytując jeszcze raz poprzednie przejście, spytałem Tryfona, " myślisz, że Bóg ukazał się Abrahamowi pod dębem Mamre, ponieważ Pismo Święte domagało się tego?"

On powiedział, "Z pewnością."" On był jednym z te trzech," powiedziałem, "kogo, Abraham widział i, kogo, Duch Święty proroctwa opisuje jako ludzi?"

On powiedział, "Nie; ale Bóg ukazał się jemu, wcześniej w wizji trzech. Wtedy ci trzej, których Pismo nazywa ludźmi, byli aniołami; dwóch z ich poszło, by zniszczyć Sodomę i, by ogłosić radosną wieść Sarze, że ona pocznie syna; ponieważ, dal tej przyczyny on został wysłany by dokonać tej sprawy, wtedy odszedł." ----

"Jak zatem", powiedziałem, "jeden z trzech, którzy byli w namiocie i, który powiedział,' wrócę do ciebie poniżej i Sara będzie miała syna,' ukaże się, by wrócić kiedy Sara urodziła syna i tam zostało to ogłoszone, przez prorocze słowo, Bóg? Ale, że możesz wyraźnie spostrzec co mówię, posłuchać słów powiedzianych przez Mojżesza; oni są tymi: ' I Sara widziała syna Hagar egipskiej kobiety która urodziła Abrahamowi, jednocześnie z Izaakiem jej synem, i powiedziała do Abrahama, wyrzuć tę kobietę i jej syna, syn niewolnicy nie będzie dziedziczył z moim synem Izaakiem. Sprawa wydawała się przygnębiająca w oczach Abrahama, z powodu jego syna. Ale Bóg powiedział do Abrahama, niech to nie będzie przykre w twoich oczach z powodu twojego syna i niewolnicy, usłuchaj głosu Sary we wszystkim co ci powiedziała, ponieważ Izaak będzie twoim nasieniem nazwany; Spostrzegłeś, wtedy, że On, który powiedział pod dębem, że On mógł wrócić, odkąd On wiedział, że to będzie konieczne, by doradzić Abrahamowi, by zrobić jak Sara sobie zażyczy , wrócił jako to jest napisane; i jest Bogiem, jak słowa deklarują, kiedy one mówią: ' Bóg powiedział do Abrahama, Niech ci to nie będzie przykre w twoich oczach z powodu twojego syna i jej niewolnicy' " Spytałem. I Tryfon odpowiedział, "Oczywiście; ale nie udowodniłeś tego, że jest inny Bóg oprócz tego, który ukazał się Abrahamowi i, który to też ukazał się do innym patriarchom i prorokom. Udowodniłeś, jednakże, że byliśmy niewłaściwi w wierzeniu, że trzej, którzy byli w namiocie z Abrahamem byli wszyscy aniołami."

Odpowiedziałem znów, "Jeżeli nie mógłbym udowodnić wam Pism, że jeden z tych trzech jest Bogiem i jest nazwany Aniołem, ponieważ, już powiedziałem, On przynosi wiadomości do tych, których Bóg Stwórca wszystkich życzeń rzeczy[przynosi wiadomości, ], ze względu na niego, który ukazał się Abrahamowi na ziemi w ludzkiej formie podobnie jako dwóch aniołów, którzy przyszli z Nim i, kim Bóg był przed tworzeniem świata, i to byłoby możliwe do akceptacji dla was którzy wierzycie w tą samą wiarę jaka jest przyjęta przez cały twój naród",

Z pewnością, on powiedział, " aż do tego momentu to była nasza wiara."

Wtedy odpowiedziałem, " wracając do Pism, będę usiłował przekonać ciebie, że On, który podobno ukazał się Abrahamowi i Jakubowi i Mojżeszowi i, który jest nazwany Bogiem,

jest odmienny od tego, który zrobił wszystkie rzeczy,--numerycznie, mam na myśli, nie[odmienny] w woli. Ponieważ potwierdzam, że On nie ma nic uczynionego na świecie czegokolwiek, On, by tego nie zrobił - ponad którego nie ma żadnego innego Boga - nie zażyczył sobie zarówno zrobić to jak i zaangażować się ."

I Tryfon powiedział, "Udowodnij teraz, tą sprawę tak byśmy mogli zgodzić się z tobą,. Ponieważ nie rozumiemy ciebie, co do potwierdzenia, że On zrobił albo powiedział cokolwiek w przeciwieństwie do woli Twórcy wszystkich rzeczy."

Wtedy powiedziałem, "Pismo tylko zacytowane przez mnie zrobi to proste dla ciebie. To jest w ten sposób: ' Słońce wzeszło nad ziemią i Lot poszedł do Segor(Zoar); i Pan poddał siarce Sodomę i ogień od Pana z nieba zstąpił i zniszczył te miasta i całą okolicę.'

Wtedy czterech którzy byli z Tryfonem powiedziało, „To musi być powiedziane, koniecznie, że jeden z dwóch aniołów którzy poszli do Sodomy, jest nazwany przez Mojżesza w Piśmie Panem, i jest różny od niego, który również jest Bogiem i ukazał się Abrahamowi. "To nie jest na tym gruncie jedyne," powiedziałem, "że trzeba przyznać się całkowicie, że jakiś inny jest nazwany Panem przez Ducha Świętego, oprócz tego, który jest brany pod uwagę jako Twórca wszystkich rzeczy; nie jedynie[dla tego jest powiedziany] przez Mojżesza, ale też[dla tego jest powiedziane] przez Dawida. Ponieważ tam jest napisany przez niego: ' Pan mówi do mojego Pana, Usiąść po mojej prawicy, aż uczynię nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek,' ponieważ już zacytowałem. I znów, inaczej mówiąc: ' Twój tron, Och Bóg, jest na zawsze i kiedykolwiek. Berło sprawiedliwości jest berłem Twojego królestwa: Ty umiłowałeś prawość i znienawidziłeś niesprawiedliwość: dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił cię olejkami radości ponad Twoimi towarzyszami' I dlatego, potwierdzasz że Duch Święty nazwał jakiegoś innego jednego Boga i Pana, oprócz Ojca wszystkich rzeczy i Jego Chrystusa, odpowiedz mi; ponieważ zaręczam udowodnić ci z samych Pism, że On, którego Pismo nazywa Panem nie jest jednym z aniołów który poszedł do Sodomy, ale on który jest z nim jest nazwany Bogiem, który ukazał się Abrahamowi. I Tryfon powiedział, "Udowodnij to; ponieważ widzisz, dzień się kończy i nie jesteśmy przygotowani na takie niebezpieczne odpowiedzi; nigdy dotąd nie mają usłyszeliśmy jakiegoś człowieka badającego, albo poszukującego tych spraw, albo udowadniającego te sprawy; nie tolerowalibyśmy twojej rozmowy, jeśli nie odnosiłbyś wszystkiego do Pism: ponieważ jesteś bardzo gorliwy w przytaczaniu dowodów z nich; i tych opinii, że nie ma żadnego innego Boga ponad Stwórcy wszystkich rzeczy." Wtedy odpowiedziałem, "Bądź uważny zatem, co Pismo mówi,' i Pan powiedział do Abrahama, Dlaczego Sara się zaśmiała, mówiąc, naprawdę zajdę w ciążę? chociaż jestem stara. Czy cokolwiek jest niemożliwe u Boga? Po wyznaczonym czasie wrócę do ciebie według czasu wyznaczonego i Sara będzie miała syna.' I po jakimś okresie: ' podnieśli się stamtąd i spojrzeli na Sodomę i Gomorę; i Abraham poszedł z nimi ta drogą. I Pan powiedział, że, nie zataję przed Abrahamem, moim sługą, co zamierzam zrobić, i znowu po niewielkim czasie on powiedział ‘Pan rzekł, krzyk Sodomy i Gomory jest wielki, a ich grzechy są ogromne. Zstąpię i zobaczę, czy tak się ma sprawa, zgodnie z ich krzykiem który dotarł do mnie. I abym mógł to wiedzieć, i ci ludzie odeszli i poszli do Sodomy. Ale Abraham stał przed Panem, i Abraham powiedział ‘Czy zniszczysz sprawiedliwych z bezbożnymi? (a więc, bo nie miał na myśli, co było napisane powyżej w tych samych słowach, było napisane wszystko wcześniej, ale konieczne, dla tych przez które było udowadniane Tryfonowi i jego towarzyszom, wtedy poszedłem za tymi słowami które są napisane) A Pan poszedł swą drogą, wkrótce po tym jak rozmawiał z Abrahamem, a Abraham poszedł na swoje miejsce.

I tam przyszło dwóch aniołów do Sodomy. I Lot usiadł w bramie Sodomy;' i poszedł za nimi,' ale mężczyźni wciągnęli ich ręce i pociągnęli Lota do domu i zamknęli drzwi domu;' i co dalej aniołowie chwycili za ręce jego żonę i jego córki, Pana okazał mu miłosierdzie. I to zdarzyło się, że oni wyprowadzili ich poza granicę miasta, i powiedzieli, Ratuj swoje życie,. Nie oglądaj się za siebie, ani nie zostawaj w tym sąsiedztwie; uciekaj w góry, żebyś nie zginął wraz z[nimi]. I Lot powiedział im, proszę[Ciebie], Panie, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach i ukazałeś swoją sprawiedliwość, którą pokazałeś mi w ratowaniu mojego życia; ale nie mogę uciec do góry, żeby mnie zło nie dosięgło i umarłbym. Spójrz, oto miasto jest blisko, by uciec tam i to jest małe: tam będę bezpieczny, odkąd to jest małe; i tam przeżyję.


. I On powiedział do niego, Dobrze, wysłuchałem ciebie też w tej sprawie, tak też nie zniszczę tego miasta, z twojego powodu o którym powiedziałeś. Pospiesz się, by się uratować tam; ponieważ nie zrobię niczego dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego on nazwał to miasto Segor(Zoar). Słońce wschodziło na ziemi; i Lot poszedł do Segor(Zoar). I Pan zesłał na Sodomę i Gomorę ogień siarki, od Pana z nieba; i On powalił te miasta i cała okolicę.'" I po przerwie dodałem: "I teraz zauważcie, moi przyjaciele, że jeden z tych trzech, jest zarówno Bogiem i Panem, i posłańcem Tego który jest w niebie, jest Panem dwóch aniołów? Ponieważ kiedy [aniołowie] poszli do Sodomy, On pozostał i rozmawiał z Abrahamem, w słowach zapisanych przez Mojżesza, a kiedy oddalił się po rozmowie, Abraham wrócił na swoje miejsce, i kiedy on przyszedł do Sodomy aniołowie już długo rozmawiali z Lotem, ale osobiście, jak Pismo udowadnia, i on jest Panem który otrzymał misję od Pana który pozostał w niebie, itp., Stwórcą wszystkiego, by obarczyć Sodomę i Gomorę [sądem] który Pismo podaje w zwrotach ‘Pan spuścił na Sodomę i Gomorę ogień z siarki od Pana z nieba’


ROZDIAŁ 57 – ŻYDZI SPRZECIWIAJĄ SIĘ, DLACZEGO JEST POWIEDZIANE ŻE JADŁ SKORO BYŁ BOGIEM? ODPOWIEDŹ JUSTYNA.

Wtedy Tryfon powiedział kiedy byłem cicho, "Że Pisma zmuszają nas, by przyznać to, co jest oczywiste; Jest sprawa, którą pominęliśmy - mianowicie, dotyczy tego o czym mówiliśmy, że Pan] zjadł co zostało przygotowane i zostało umieszczone przed nim przez Abrahama; i możesz przyznać to."


Odpowiedziałem, "To jest napisane, że oni zjedli; i, jeżeli sądzimy, że to jest powiedziane, że trzech jadło a nie dwóch jedynie - którzy byli naprawdę aniołami i byli karmieni w niebie, jest oczywiste dla nas, że chociaż oni nie są karmieni przez jedzenie podobne do tego, które śmiertelnicy używają --(dotyczy to manny, która padała dla twoich ojców na pustyni, Pismo mówi w ten sposób, że oni jedli posiłek aniołów):[jeżeli sądzimy, że trzech jadło], wtedy mógłbym powiedzieć, że Pismo które potwierdza że oni jedli w tym samym znaczeniu, jak mówimy o ogniu który strawił wszystkie rzeczy, ale to nie jest pewne zrozumienie że oni jedli ruszając zębami i szczękami Więc, że nawet tutaj nie powinniśmy uchybić w czymkolwiek, jeżeli jesteśmy zaznajomieni nawet nieznacznie z symbolicznymi trybami wyrażenia i zdolni, rozumieć je."

I Tryfon powiedział, "To jest możliwe, że[ pytanie] o jedzenie może w ten sposób zostać wyjaśnione:[ w znaczeniu formy,] w którym to jest napisane, oni wzięli i zjedli co zostało przygotowane przez Abrahama: abyśmy teraz mogli wyjaśnić jak ten Bóg, który wydał się Abrahamowi posłańcem jest Bogiem Stwórcą wszystkich rzeczy, urodził się Dziewicy, stał się człowiekiem, jako jeden ze wszystkich, jako powiedziałeś poprzednio."


Wtedy odpowiedziałem, „Pozwól mi Tryfonie, zebrać inne dowody w tej sprawie, abyś przez dużą liczbę ich mógł być przekonany [o prawdzie] tego, a potem wyjaśnię o co pytasz”


I on odpowiedział, „Wydaje mi się to dobre dla ciebie, posłucham z przyjemnością”


ROZDZIAŁ 58 – TEN SAM DOWÓD Z WIZJI KTÓRY UKAZAŁ SIĘ JAKUBOWI.Wtedy kontynuowałem, "Zamierzam, by zacytować tobie Pisma, nie, że jestem chętny by zrobić zaledwie zręczny pokaz słów; ponieważ nie posiadam żadnego takiej zdolności, ale obdarzył mnie łaską do zrozumienia Jego Pism Świętych, których łasce napominam wszystkich, by stali się uczestnikami wolności i obfitości, jeżeli tylko tego zapragną ponieś uwolnienie od potępienia, które Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy trzyma poprzez mojego Pana Jezusa Chrystusa."

I Tryfon powiedział, "Co robisz jest godne uwielbienia Boga; ale wydajesz mi się że symulujesz nieznajomość kiedy mówisz, że nie posiadasz zasobu zręcznych słów."

Znów odpowiedziałem, "Cóż więc, jeżeli tak myślisz; jestem przekonany, że mówię prawdę. Ale zwróć uwagę, że mogę teraz przytoczyć pozostałe dowody."


"Przejdź", powiedział on.I kontynuowałem: "To znów jest napisane przez Mojżesza, moi bracia, że On, który jest nazwany Bogiem i ukazał się patriarchom jest nazwany zarówno Aniołem i Panem, żebyś, mógł Go zrozumieć, by być zwiastunem Ojca wszystkich rzeczy, jako już przyjąłeś, i jesteś przekonany przez dodatkowe argumenty. Słowo Boga, dlatego,[napisane] przez Mojżesza, kiedy odnosi to do Jakuba wnuka Abrahama, mówi zatem: ' I to zdarzyło się, kiedy owca zaszła w ciążę, widziałem ją moimi oczyma w śnie: I, zauważ że kozły i barany które pokrywały owce, i kozły mieszały się z białymi i pstrokatymi i nakrapianymi i ciemnobrązowym kolorem. I Anioł Boga powiedział do mnie we śnie, Jakubie, Jakubie. I powiedziałem, że, O co chodzi Panie? I On powiedział, Podnieś w górę oczy swoje i zobacz, że kozły i barany skaczą na owce i są one nakrapiane z białym, cętkowanym i są nakrapiane z ciemnobrązowym kolorem. Ponieważ zobaczyłem co uczynił tobie Laban. Jestem Bogiem, który ukazał się tobie w Bethel, gdzie ty postawiłeś pomnik i złożyłeś mi ślub. Teraz dlatego powstań i opuść tę ziemię i wróć do ziemi twoich narodzin i będę z tobą. I znów, w innych słowach powiedział, mówiąc tego samego Jakuba,' I wstawszy tej nocy, wziął dwie żony i dwie służące jego i jedenaście dzieci i przeszedł bród Jabbok i on wziął ich i przeszedł przez strumyk i wysłał wszystko co do niego należało. Ale Jakub został w tyle samotnie i Anioł walczył z nim do rana. I On widział, że On nie zwycięży jego i On dotknął obszernej części jego uda; i obszerna część uda Jakuba stała się sztywna kiedy on walczył z Nim. I On powiedział, pozwól Mi odejść, bo już świta. Ale on powiedział, nie pozwolę Tobie pójść, chyba, że pobłogosławisz mnie. I On powiedział do niego, Jakie jest twoje imię? I on powiedział, Jakub. I On powiedział, Twoje imię będzie nie będzie więcej nazywane Jakub, ale Izrael będzie twoim imieniem; ponieważ walczyłeś i zwyciężyłeś z Bogiem, a nad ludźmi będziesz miał moc. I Jakub spytał Jego i powiedział, Powiedzieć mi Twoje imię. Ale on powiedział, Dlaczego pytasz się o Moje imię? I On pobłogosławił jego tam. I Jakub nazwał to miejsc Peniel, ponieważ widziałem Boga twarzą w twarz i moja dusza uradowała się.' I znów, w innych okresach, odnosząc się do tego samego Jakuba, mówi co następuje: ' I Jakub przyszedł do Luz, w ziemi Kanaan, który jest Betel, wraz z wszystkimi ludźmi, którzy byli z nim. I tam on zbudował ołtarz i nazwał to miejsce Betel; Ponieważ tam Bóg ukazał mu się kiedy on uciekał z przed oblicza jego brata Ezawa. I Debora, opiekunka Rebeki, umarła i została pochowana pod Betel pod dębem: i Jakub nazwał go Dębem smutku, kiedy on wyszedł z Mezopotamii w Syrii, i on błogosławił jemu. I Bóg powiedział do niego, Twoje imię nie więcej będzie nazwane Jakub, ale Izrael będzie on twoje imię.' On jest nazwany Bogiem i On jest Bogiem." I kiedy wszyscy zgodzili się z tymi argumentami, kontynuowałem: "Ponadto, uważam to za konieczne, by powtórzyć wam słowa, które opowiadają jak On, który jest zarówno Aniołem i Bogiem i Panem i, który ukazał się jako człowiek Abrahamowi i, który walczył w ludzkiej postaci z Jakubem, został zobaczony przez niego, kiedy on uciekał od jego brata Ezawa. Są jak następuje: ' I Jakub wyszedł od złożonej przysięgi i poszedł do Charan. I zmęczony spał tam, ponieważ słońce już zaszło; i on zebrał kamieni z tego miejsca i położył je pod swoją głowę. I on spał w tym miejscu; i on śnił i, zobaczył, drabinę która została umieszczona na ziemi, a jej szczyt dotarł do nieba; i aniołowie Boga schodzili po niej. I Pan stał ponad tym i On powiedział, że, jestem Panem, Bogiem Abrahama twojego ojca i Izaaka; nie obawiaj się ziemi, na której leżysz, bo tobie ją dam i twemu potomstwu; i twoje nasienie jest jako kurz ziemi i jest rozciągnięte na zachód i południe i na północ i wschód: i w tobie i w twoim nasieniu, wszystkie plemiona ziemi będą błogosławione. Spójrz, jestem z tobą, aby cię podtrzymać, i ja przyprowadzę cię znowu do tej ziemi, i nie opuszczę cię, aż uczyni wszystko co ci obiecałem. I Jakub obudził się ze swego snu, i powiedział, Zaprawdę Pan jest na tym miejscu!, to nie jest nic innego jak dom Boga, a nie wiedziałem o tym. I on był przerażony, i powiedział, jak straszne jest to miejsce, to nic innego jak dom Boga, i brama do nieba. I Jakub podniósł się rano i wziął kamień, który on umieścił pod jego głową i on ustawił to jako pomnik i nalał olej na szczycie tego; i Jakub nazwał to miejsce Domem Boga i imię miejscowości tej dawniej było Ulammaus.'"

ROZDZIAŁ 59 – BÓG RÓŻNY OD OJCA ROZMAWIA Z MOJŻESZEM.Kiedy powiedziałem te słowa, kontynuowałem: "Pozwól mnie, dalej, pokazać ci z księgi Wyjścia tak samo, Tego który jest zarówno Aniołem i Bogiem i Panem i człowiekiem i, tego który ukazał się w ludzkiej formie Abrahamowi i Izaakowi, ukazał się w płomieniu ognia z krzaka i rozmawiał z Mojżeszem."


"I, gdy oni powiedzieli, że oni będą słuchali radośnie, cierpliwie i gorliwie, poszedłem dalej: "Te słowa są w księdze, która nosi tytuł Wyjścia: ' I po wielu dniach król Egiptu umarł i dzieci Izraela narzekały z powodu prac;' i tak aż do,' idź i zbierz starszych Izraela i powiedz do nich, Bóg twoich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Boga Jakuba, wysłał mnie do was mówiąc, zwróciłem uwagę na ciebie, i to co dzieje się tobie w Egipcie.'" W doszedłem do tych słów i poszedłem dalej: "Czy spostrzegliście, panowie, że to jest Bóg którego Mojżesz nazywa Aniołem, który rozmawiał z nim w płomieniu ognia, przemawiał do Mojżesza, że On jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba?"


ROZDZIAŁ 60 – OPINIA ŻYDÓW ZGADZA SIĘ CO DO TEGO KTÓRY UKAZAŁ SIĘ W KRZAKU.Wtedy Tryfon powiedział, „Nie przekonał nas fragment cytowany przez ciebie, ale {tylko} to że anioł który ukazał się w płomieniu ognia, Bóg który rozmawiał z Mojżeszem; więc że tam były rzeczywiście dwie osoby we wzajemnym towarzystwie, anioł i Bóg, którzy ukazali się w wizji”


Znów odpowiedziałem, " nawet, jeśli tak było, moi przyjaciele, że anioł i Bóg razem w wizji ukazał się Mojżeszowi, to jest to już dowód dla was przez te cytaty poprzednio zacytowane, to nie będzie Twórca wszystkich rzeczy, do który to jest Bogiem który powiedział do Mojżesza że on był Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba, ale to był ten który ukazał się Abrahamowi, posłaniec woli Stwórcy wszystkich rzeczy, i podobnie rzecz się na co do krzyku w wyroku na Sodomę, więc to, nawet przez to jak ty powiedziałeś, że tam było dwóch aniołów i Bóg – nawet ten z najmniejszą inteligencja nie będzie wątpił w Stwórcę i Ojca wszystkich rzeczy, pozostawiając wszystkie sprawy wszechświata był w wizji w małej cząstce na ziemi”


A Tryfon powiedział, "Odkąd to poprzednio zostało udowodnione, że On, który jest nazwany Bogiem i Panem i ukazał się do Abrahamowi, otrzymał od Pana, który jest w niebie, i który to wymierzył na ziemi Sodomskiej, chociaż anioł towarzyszył Bogu, który ukazał się Mojżeszowi, zauważmy, że Bóg, który obcował z Mojżeszem w krzaku nie był Stwórcą wszystkich rzeczy, ale Sam On, który został ukazany, by zamanifestować się Abrahamowi i Izaakowi i Jakubowi, który również jest nazwany poprzednio aniołem Boga Stwórcy wszystkich rzeczy, ponieważ on ogłosił do wszystkich ludzi przykazania Ojca i Stwórcy wszystkich rzeczy”I odpowiedziałem, "Teraz z pewnością, Tryfonie, pokaże ci, że, w wizji Mojżesza, ten sam , który jest nazwany Aniołem i, który jest Bogiem, ukazał się i obcował z Mojżeszem. Ponieważ Pismo mówi w ten sposób:' Anioł Pana ukazał się jemu w płomieniu ognia z krzaka; i on widzi, że krzak płonie się ogniem, ale krzak nie został spalony. I Mojżesz powiedział, odwracam się i widzę ten wielką rzecz , ponieważ krzak nie jest spalony. I kiedy Pan widział, że on odwraca się, by spostrzec, Pan zawołał do niego z krzaka.' W ten sam sposób, dlatego, w który Pismo nazywa Tego, który ukazał się Jakubowi we śnie, Aniołem, wtedy[mówi] że ten sam Anioł, który ukazał się w śnie rozmawiał z nim, mówiąc,' jestem Bogiem, który ukazał ci się kiedy ty uciekałeś z przed oblicza twojego brata Ezawa

I znowu mówi że sąd spadł na Sodomę w dniach Abrahama, Pan obarczył karą w imię Pana który zamieszkuje niebo, -- nawet to co Pismo mówi, ze Anioł Pana ukazał się Mojżeszowi i zadeklarował ze jest Panem Bogiem, to mówi ten sam co zadeklarował wielkie świadectwa już cytowane przez posłańca Bożego, który jest ponad światem, tam nie ma innego Boga.

ROZDZIAŁ 61 – MĄDROŚĆ POCZĘTA Z OJCA, JAK OGIEŃ Z OGNIA.


" Dam wam inne świadectwo, moi przyjaciele," powiedziałem, "z Pism, że Bóg powstał przed wszystkimi stworzeniami jako Początek,[który był] rozumną istotą władzy [pochodziła] od Siebie, który jest nazwany przez Ducha Świętego, jako Sława Pana, jako Syn, jako Mądrość, jako Anioł, jako Bóg i jako Pan i Logos; i przy innej okazji On nazywa Siebie Wodzem, kiedy On ukazał się w ludzkiej formie Jozuemu, synowi Nawy (Nuna) Ponieważ On był nazwany tymi imionami, od kiedy zaczął służyć woli Ojca i od kiedy począł się z Ojca przez akt woli, jak to widzimy wydarzyło się wśród nas, bo kiedy my wydajemy słowo, my poczynamy słowo jeszcze nie przez ograniczenie, zmniejszone słowo[które pozostaje] w nas, kiedy je wymawiamy i jak to widzimy w przypadku ognia, który nie jest zmniejszony kiedy się rozpalił [z innego], ale pozostaje tym samym; i który został rozpalony podobnie ukazał się, by zaistnieć sam, nie mniejszy od którego został rozpalony Słowo Mądrości, które jest tym Bogiem, początkiem Ojca wszystkich rzeczy i Słowo i Mądrości i Władza i Sława i Chwała, To daje mi dowód, kiedy On mówi przez Salomona co następuje: ' Oświadczam ci co wydarza się codziennie, ‘Ja ogłaszam to co się wydarzy za dnia I ja nazywam to umysłem wydarzeń od wieczności i przeglądania tego. Pan uczynił mnie na początku jego drogi dla jego dzieła. Od wieczności on ukształtował mnie na początku, zanim uczynił ziemię,

i przed głębokościami, przed wszystkimi źródłami wód, powstałem, nim góry były ukształtowane. Miał mnie nim powstały wszystkie wzgórza. Bóg uczynił obszar i pustynię, i najdalsze zamieszkałe miejsca pod niebem, kiedy uczynił nieba gotowe byłem z nim, i kiedy usiadł na swoim tronie na wiatrach, kiedy uczynił najwyższe chmury silnymi, a źródła głębokie bezpieczne.


Kiedy On uczynił fundamenty ziemi, byłem razem z Nim, w dniach kiedy się cieszył, w dni i w każdym czasie byłem radością jego oblicza ponieważ On cieszył się po skończeniu zamieszkałego świata i rozkoszował się w synach ludzkich. Teraz, dlatego, synu, słuchaj mnie. Błogosławiony człowiek, który będzie słuchał mnie i śmiertelnik, który będzie się trzymał moich dróg, spoglądał codziennie na moje drzwi, trzymając się podpory moich wejść. Ponieważ moje wyjścia są wyjściami życia i są przygotowane przez Pana. Ale ci, którzy grzeszą przeciw mnie, wykraczają przeciwko swojej własnej duszy; i ci, którzy nienawidzą mnie kochają śmierć.'

ROZDZIAŁ 62 – SŁOWA „UCZYŃMY CZŁOWIEKA” ZGADZAJĄ SIĘ ZE ŚWIADECTWEM PRZYPOWIEŚCI.


"I ten sam sentyment został wyrażony, moi przyjaciele, przez słowo Boga[napisane] przez Mojżesza, kiedy to wskazywało dal nas, w odniesieniu do Tego, którego to wskazało, że Bóg mówi w stworzeniu człowieka w tym samym zamyśle, idąc za słowami:' Uczyńmy człowieka nasz obraz i podobieństwo. I niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem nieba i nad bydłem i nad wszystką ziemią i nad wszystkimi pełzającymi zwierzętami które pełzają na ziemi. I Bóg stworzył człowieka: na obraz Boga stworzył go mężczyznę i kobietę. I Bóg pobłogosławił ich i powiedział, Rozrastajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i miejcie władzę nad wszystkim. I, że nie możesz zmienić[siłą] słów właśnie zacytowanych i powtarzacie to co wasi nauczyciele zapewniają,--też, że Bóg powiedział do siebie,' Stwórzmy, właśnie jako my, kiedy zamierza zrobić coś, w tym czasie mówi do siebie ‘Uczyńmy’ albo to Bóg powiedział części umysłu, ziemi czy podobnych substancji w których my wierzymy że człowiek był ukształtowany, ‘Uczyńmy’—Będę cytował znowu słowa podane przez Mojżesza, z których możemy wiele się nauczyć że [Bóg] rozmawiał z kimś kto był w rankingu ważny od niego, i również istota powiązana. Oto są słowa; I Bóg powiedział; ‘Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło’ W słowach takich, ‘jak jeden z nas,’ [Mojżesz] deklarował że [tam jest pewna] liczba osób powiązanych ze sobą wzajemnie, i że ich jest najmniej dwóch. Ponieważ nie mógłbym powiedzieć takiego dogmatu tego podziału, który podobno jest między wami prawdziwy, albo, że nauczyciele tego mogą udowodnić to, że[Bóg] rozmawiał z aniołami, albo, że ludzki kształt był dziełem aniołów. Ale ten Potomek, który naprawdę został przyniesiony naprzód od Ojca, był z Ojcem przed wszystkimi stworzeniami i Ojciec obcował z Nim; ponieważ Pismo przez Salomona wyjaśnia, że On, Ten którego Salomon nazywa Mądrością, poczęty na początku przed wszystkimi Jego stworzeniami i jako Potomek Boga, który też zadeklarował, tą samą rzecz w objawieniu zrobionym przez Jozuego syna Nawa. Dlatego słuchajcie, co następuje księdze Jozuego, że to co mówię może stać się oczywiste do ciebie; to jest to: ' I to zdarzyło się, kiedy Jozue był blisko Jerycha, on podniósł swoje oczy i widział człowieka stojącego na przeciw niego. I Jozue zbliżył się do niego i powiedział, Należysz do nas czy do naszych przeciwników? I On powiedział do niego, jestem wodzem wojska Pana: i oto przyszedłem. I Jozue upadł się na jego twarz na ziemię i powiedział do Niego, co Pan rozkaże swojemu słudze? A wódź wojska Pana powiedział do Jozuego, zdejm buty ze swoich nóg bo miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą A Jerycho zostało zamknięte i ufortyfikowane i nikt nie mógł wyjść z niego. I Pan powiedział do Jozuego, oto daję w twoje ręce Jerycho, i jego króla,[i] jego potężnych ludzi.'


ROZDZIAŁ 63 – TO UDAWADNIA ŻE BÓG BYŁ WCIELONY.


I Tryfon powiedział, "Ten punkt udowadnia mi dobitnie i przez wiele argumentów, mój przyjacielu. To pozostaje, zatem, udowodnić, że On podporządkował się, by stać się człowiekiem przez Dziewicę, według woli Jego Ojca; i został ukrzyżowany i umarł. Udowodnij też wyraźnie, że po tym On zmartwychwstał i odszedł do nieba." Odpowiedziałem, "To także, było już przedstawione przez mnie w poprzednich zacytowanych słowach proroctw, moi przyjaciele; które, przez przypominanie sobie i objaśnianie dla waszego zbawienia, będę prowadzić was, byście zgodzili się z mną też o tej sprawie. Przejdę zatem, do cytatów z Izajasza,' kto ogłosi Jego pokolenie? ponieważ Jego życie jest zabrane z ziemi,-- czy to nie ukazuje wam, tego który nie pochodzi od ludzi, i on został wydany za ludzkie grzechy?-- czyjej krwi, Mojżesz(ponieważ wspomniałem wcześniej, kiedy mówiąc w przypowieści, powiedziano, że On umyłby Jego części garderoby w krwi winogrona; jego krew nie wytrysła z nasienia człowieka lecz z woli Boga. A co jest powiedziane u Dawida, ‘W chwale świętości począłem cię w łonie, przed poranną gwiazdą. Pan przyrzekł i nie pożałuje, Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka,’ – to nie mówi że było to w dawnych czasach i że Bóg i Ojciec wszystkich rzeczy zamierzał Go począć w łonie kobiety, i mówi w innych słowach, które już cytowałem, [on mówi]: ‘Twój tron jest o Boże na wieki wieków, a berło prawości jest berłem Twego królestwa. Ty umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: dlatego Bóg, nawet twój Bóg, namaścił cię olejem radości ponad twoich towarzyszy. [On namaścił cię] mirrą i olejem, i aloesem twoje ubranie, z pałacu z kości słoniowej, tam będzie twoja radość. Córki królewskie są u ciebie we czci.Królowa stoi po prawicy twojej, ubrana w szaty tkane ze złota. Baczcie, O córki, i uważajcie, i nakłońcie wasze ucho, i zapomnijcie swoich ludzi i dom waszego ojca; a król będzie pragnął twojego piękna: ponieważ on jest Panem, i ty będziesz czcił jego.’ Dlatego te słowa dowodzą szczególnie że On jest świadkiem Jego który ustanowił te rzeczy i pragnie być czczony jako Bóg i jako Chrystus. Co więcej Słowo Boga mówi do tych którzy wierzą w niego jako w istotę jedną duszą, i jedną synagogą, i jednym kościołem, jako córka, którą jest kościół, który począł się z jego imienia i jest częścią jego imienia (ponieważ my wszyscy zostaliśmy nazwani chrześcijanami), jest to uroczyście ogłoszone idąc za słowami, które uczą nas również zapomnienia starych zwyczajów, kiedy one mówiły do nas: ‘Uważaj, O córko, i zważ, i nakłoń twoje ucho, zapomnij twój lud i dom twojego ojca, a król będzie pragnął twojego piękna: ponieważ On jest Panem, i ty będziesz czcić Jego’


ROZDZIAŁ 64 – JUSTYN PODAJE INNE DOWODY ŻYDOM, KTÓRZY ZAPRZECZYLI ŻE ON POTRZEBOWAŁ TEGO CHRYSTUSA.

Teraz Tryfon powiedział, Rozpoznajmy Go jako Pana i Chrystusa i Boga, jak Pismo mówi, przez was Pogan, którzy nosicie od Jego imienia zostaliście nazwani chrześcijanami; ale my którzy służymy Bogu, który uczynił tego samego [Chrystusa] nie wymagamy czczenia Go”


Wtedy odpowiedziałem, „Jeżeli byłbym kłótliwy i lekkoduchem jak ty, Tryfonie, dłużej nie kontynuowałbym rozmowy z tobą, od kiedy ty jesteś przygotowany na niezrozumienie tego co powiedziałem, ale tylko wrócę do podstępnej odpowiedzi; ale teraz, odkąd boję się sądu Bożego, nie wyrażam przedwczesnej opinii dotyczącej twojego narodu, mniej więcej może zostać uratowany przez zbawienie z łaski Pana Zastępów. Dlatego, chociaż działasz w złej wierze, Ja będę kontynuował odpowiedź i zaproponuje ci więcej, mimo przeciwstawienia jakie robisz, faktem jest że tak robią ludzie we wszystkich narodach, którzy życzą sobie przebadania mnie czy zrobienia dochodzenia we mnie, odnośnie tego tematu. Odpowiednio, jeżeli zwróciłeś uwagę na Pisma poprzednio zacytowane przez mnie, już zrozumiałbyś, że te, które są zachowane dla twojego własnego narodu mówią o zbawieniu przez tego[człowieka] i mają w nim udział; i na pewno nie prosiłbyś mnie w tej sprawie. Znów powtórzę słowa Dawida poprzednio cytowane przeze mnie, i poproszę cię o porównanie ich, by nie działać w złej wierze, ani wzajemnie się nie spierać Słowa, które Dawid mówi, wtedy, są te:' Pan panował; pozwolił narodom rozgniewać się:[to jest] On, który usiądzie na cherubach; Niech ziemia się zatrzęsie. Pan jest wielki na Syjonie; i On jest wysoki przede wszystkimi narodami. Niech wyznają Twoje wielkie imię, ponieważ jest straszliwe i święte; i honor króla kocha sąd. przygotowałeś sprawiedliwość; którą poświadczyłeś w Jakubie. Wywyższajcie Pana naszego Boga i uczcij podnóżek Jego stóp; ponieważ On jest święty. Mojżesz i Aaron między Jego kapłanami Samuel między nimi nazwany Jego imieniem; oni wezwali Pana i On usłyszał ich. W filarze chmury On przemówił do nich; ponieważ oni trzymali Jego świadectwa i Jego przykazania które on dał im’ A oto następne słowa Dawida już poprzednio zacytowane, które wy nie mądrzy odnosicie do Salomona, to może być dowodem że one nie odnoszą się do Salomona, i to że [Chrystus] istniał przed słońcem, i to ci z twojego narodu którzy są zbawieni, będą zbawieni przez Niego.[Te słowa] są takie: ‘O Boże daj swój sąd do króla, a twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. On będzie sadził twój lud sprawiedliwie a twoich biednych z sądem, góry przyniosą pokój twojemu ludowi, a wzgórza sprawiedliwość. On będzie sądził biednych ludzi, i zachowa dzieci potrzeby i poniży oszczercę: i On będzie trwać ze słońcem i księżycem przez wszystkie pokolenia;' I tak więc,' Jego imię było przed słońcem i wszystkie plemiona ziemi będą błogosławione w Nim.

Wszystkie narody będą Go nazywać Go błogosławionym. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, który odrzucił złe rzeczy : i pobłogosławiona będzie chwała Jego imienia na wieki wieków i cała ziemia będzie napełniona z Jego sławą. Amen, Amen.' I pamiętasz inne słowa też powiedziane przez Dawida o którym wcześniej wspomniałem, jak to jest zdeklarowane, że On przychodzi naprzód z najwyższych nieb i znów wraca do tych samych miejsc, żebyście mogli rozpoznać Jego jako Boga przychodzącego naprzód z góry i człowieka żyjącego między ludźmi; i[jak to jest zdeklarowane] że On znów ukaże się i ci, którzy przebili go zobaczą go i będą go opłakiwać.[ Słowa] są te: ' Nieba ogłasza sławę Boga i a firmament dzieło Jego rąk. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy Jego wiedzę: Nie jest to mowa, nie są to słowa, których głosy są usłyszane. Ich dźwięk wyszedł przez całą ziemię i ich słowa do krańców świata, na słońcu ustanowił swoje mieszkanie, i On jak pan młody idzie poprzez swoje komnaty, radujemy się jego biegiem, idzie z najwyższego nieba i wraca do najwyższego nieba, nie niema nikogo kto ukrył by się przed jego żarem.’
ROZDZIAŁ 65 – ŻYDZI PRZEDSTAWIAJĄ ŻE BÓG NIE DAJE SWOJEJ CHWAŁY INNYM. JUSTYN WYJAŚNIA FRAGMENT.


I Tryfon powiedział, "Będąc wstrząśniętym przez tak wiele Pism, wiem nie co powiedzieć o Piśmie, w którym Izajasz pisze, w których Bóg mówi, że On nie odda Jego sławy innemu, mówiąc w ten sposób' jestem Pan Bóg; to jest moje imię; mojej chwały nie oddam innemu, ani mojej prawości.'"


I odpowiedziałem, "Jeżeli mówiłeś te słowa, Tryfonie i wtedy zachowałeś ciszę w prostocie i z żadnym chorym zamiarem, ani powtarzając co idzie przed ani dodając co podąża za, musowo ci wybaczyć, ale jeżeli[ zrobiłeś tak] ponieważ wyobraziłeś sobie, że mógłbyś rzucić wątpliwość na te fragmenty, abym to mógł powiedzieć, że Pisma zaprzeczają sobie, to się pomyliłeś. Ale nie zaryzykuję sądzić że uczyniłeś taką rzecz; i, jeżeli Pismo, które ukazuje się, być takiego rodzaju przenośnią i, jeżeli jest pretekst[dla mówienia] że to jest sprzeczne[do jakiegoś innego], całkowicie jestem przekonany, że żadne Pismo nie zaprzecza innemu, powiem to raczej, że nie rozumiem co jest napisane i staram się, by przekonać tych, którzy wyobrażają sobie, że Pisma są sprzeczne, by mieli ta sama opinie do siebie. Z jakim zamiarem, wtedy, podchodzisz do trudności, Bóg wie. Ale przypomnę tobie co fragment mówi, żebyś rozpoznał to że Bóg daje chwałę [miejsce] Jego Chrystusowi jedynie.

I wezmę jakieś krótkie fragmenty, panowie, ci którzy są w związku z tym co zostało powiedziane przez Tryfona i tych, którzy też przyłączyli się do niego. Ponieważ nie powtórzę tych i innych fragmentów, ale te, które są połączone razem w jedno. Zwróćcie waszą uwagę.[ Słowa] są te:' W ten sposób powiedział Pan, Bóg, który utworzył niebo i umocował je, który założył ziemię i, który jest na niej; i dał oddech ludziom na niej i ducha dał im do ich wnętrza. Ja Bóg Pan nazwałem Ciebie w prawości i trzymałem rękę Twoją i wzmocnię Cię; i dałem Ciebie dla przymierza ludzi, jako światło dla Pogan, byś otworzył oczy niewidomych, wyciągnąć tych związanych łańcuchami i tych, którzy siedzą w ciemności w więzieniach. Jestem Pan Bóg; to jest moje imię:Mojej chwały nie dam innemu, ani mojej prawości nie oddam bałwanom. Uważajcie na poprzednie rzeczy które były, nowe które ja ogłaszam, i zanim są ogłoszone, one są przekazane wam. Śpiewajcie Panu nowa pieśń Jego suwerenność od końca ziemi.[Zaśpiewajcie], wy, którzy schodzicie do morza i nieustannie żeglujecie[na nim]; wyspy i ich mieszkańcy. Uradujcie się dzikie obszary i wioski jego i domy; i mieszkańcy Cedaru niech radują się i mieszkańcy skał będą krzyczeć głośno ze szczytów gór.Oni dadzą chwałę Bogu i pokażą jego prawość pośród wysp. Pan Bóg zastępów pójdzie, On zniszczy zapowiedzi wojenne,

Podniesie gorliwość, i będzie z siłą głośno krzyczał na swoich wrogów.’ I kiedy powtórzyłem to powiedziałem do nich "Czy spostrzegliście, moi przyjaciele, że Bóg mówi, że On da Temu, który ustanowił światło dla Pogan, sławę i do żadnego innego; i nie powiedział, jak Tryfon rzekł, że Bóg zachowywał sławę do siebie?"

Wtedy Tryfon odpowiedział, "Spostrzegliśmy to też; przejdźmy do następnej rozmowy."
ROZDZIAŁ 66 – ON UDAWADNIA Z IZAJASZA ŻE BÓG NARODZIŁ SIĘ Z DZIEWICY.


I ja, wznawiając rozmowę, gdzie odszedłem w poprzedniej scenie, kiedy udowadniając, że On urodził się dziewicy i, że Jego narodziny z dziewicy zostały przewidziane przez Izajasza, zacytowałem znów to sam proroctwo. To jest jak następuje' i Pan mówił znów do Ahaza, mówiąc, proś dla siebie o znak od Pana twojego Boga, w głębokości albo we wzroście. I Ahaz powiedział, nie będę prosił, ani nie będę kusił Pana. I Izajasz powiedział, Słuchaj zatem, domu Dawida; Czy to nie jest żadna mała rzecz dla ciebie, by walczyć z ludźmi? I jak walczysz z Panem? Dlatego Sam Pan da tobie znak; Oto, dziewica zachodzi w ciążę i nosi syna i oni nazwą jego imię Immanuel. Masło i miód będzie jadł; zanim on będzie rozeznawał między dobrem a złem. Zanim dziecko nauczy się wybierać między dobrem a złem. I odrzuci zło poprzez wybór dobra. Zanim dziecko zacznie wołać ojca i matkę, on otrzyma władzę Damaszku i łupy Samarii, w obecności króla Asyrii. I ziemia będzie porzucona, która będziesz z trudnością znosić obecności jego dwóch królów. Ale Bóg sprowadzi na ciebie i na twój lud i na dom twojego ojca, dni, które nie mają


Jeszcze nadejść na ciebie od dni w których Efraim został zabrany z Judy przez króla asyryjskiego.’ I ja kontynuowałem: „Teraz to jest dowód na wszystko, że rasa Abrahama według ciała, żaden nie urodził się z dziewicy, ani nie jest powiedziane że się urodził [z dziewicy] jedynie zbawca nasz Chrystus”

ROZDZIAŁ 67 – TRYFON PRÓWNUJE JEZUSA Z PERSEUSZEM, I WOLAŁBY [POWIEDZIEĆ] ŻE ON BYŁ WYBRANYM [DO BYCIA CHRYSTUSEM] ZGODNIE Z ZASADAMI PRAWA. JUSTYN MÓWI O PRAWIE JAKO FORMALNOŚCI.


I Tryfon odpowiedział, " W Pismach nie ma,' Oto, dziewica zajdzie w ciążę i będzie nosiła syna,' ale,' spostrzeż, młoda kobieta zajdzie w ciążę i będzie nosiła syna,' i tak dalej, jak zacytowałeś. Ale całe proroctwo odnosi się do Hiskiasza i to jest udowodnione, że to zostało spełniane na nim, zgodnie z czasem tego proroctwa. Ponadto, w bajeczkach tych, które są nazwane Greckimi jest napisane że Perseusz został poczęty z Dane, która była dziewicą; On który wśród nich był nazwany Zeusem miał zstąpić na nią w postaci złotego prysznica. I ty powinieneś czuć wstyd kiedy stosujesz podobne porównanie, a raczej [powinieneś] powiedzieć że to Jezus narodził się człowiek z człowieka. A jeżeli ty dostarczasz z Pism że On jest Chrystusem, i że prowadził życie doskonałe według prawa, On był zasłużoną istotą wybraną by być Chrystusem [to jest wola] ale nie przekonanie, ale nie ryzykuj opowiadać monstrualnych zjawisk, żeby nie być obciążonym mówienia głupio jak Grecy."


Wtedy powiedziałem, „Tryfonie, życzyłbym sobie przekonać ciebie, i bliskich tobie że, chociaż omawiasz gorsze rzeczy w śmiechu i żartem, nie ruszysz mnie od mojego ustalonego poglądu; ale zawsze przytaczam słowa, które jak sądzisz mogą być zacytowane[przez ciebie] jako dowód[ twoich własnych wniosków, ukazując co stwierdziłem wraz ze świadectwem Pism, Jednakże, nie działasz prawdziwie

usiłując niweczyć te rzeczy, w których było stałe porozumienie między nami; mianowicie, że pewne rozkazy zostały ustanowione przez Mojżesza z powodu twardości serc twoich ludzi. Ponieważ powiedziałeś, że, z powodu Jego dostosowania się do prawa, On został wybrany i stał się Chrystusem, jeżeli naprawdę On został wybrany, by nim być."

I Tryfon powiedział, "Przyznałeś się do nas, że On był zarówno obrzezany i przestrzegał prawne uroczystości nakazane przez Mojżesza."


I odpowiedziałem, „Przyznaje to, i zgadzam się z tym, i zgadzam się że On wykonał wszystkie rzeczy sprawiedliwe przez nie, ale wypełnił wszystko co jego Ojciec Stwórca wszystkich rzeczy, i Pan Bóg, życzył sobie by On [wypełnił] Ponieważ zgadzam się, że on był ukrzyżowany cierpiał i umarł, i jak wiele win na niego złożono za twój naród Ale ty znowu oponujesz od tego, na co ty ostatnio wyraziłeś zgodę, Tryfonie, odpowiedz mi: Są prawymi patriarchami, którzy żyli przed Mojżeszem, i nie przestrzegali tych[nakazów] które, Pismo nakazuje, otrzymały początek[ich] instytucje od Mojżesza, uratowanego,[i oni osiągnęli] dziedzictwo błogosławionego?"I Tryfon powiedział, "Pisma zmuszają mnie, by przyznać się temu."


"Podobnie znów pytam ciebie," powiedziałem, "Bóg nakazał twoim ojcom, by składać dary i ofiary, ponieważ On miał potrzebę ich, albo z powodu twardości ich serc i tendencji do bałwochwalstwa?"


Później, powiedział on, „Pisma przekonują nas do tego by się zgodzić”


Podobnie," powiedziałem, " Pisma nie przewidziały, że Bóg obiecał udzielić nowe przymierze oprócz tego, które[ zostało nadane] w Górze Horeb?"To, również, odpowiedział, było przewidziane.

Wtedy ja powiedziałem znowu, to nie stare przymierze kładło na waszych ojców strach i przerażenie, tak że nie mogli słuchać Boga?


On zgodził się z tym.


"Co wtedy?" powiedziałem: "Bóg obiecał, że tam będzie inne przymierze, nie jak to stare i mówi, że to byłoby położone na nich bez lęku i strachu i błyskawic i, że to będzie takie jak pokazał w stylu przykazań i uczynków. Bóg zna wieczność i jest odpowiednio dobrał do każdego narodu i jakie przykazania, On daje, odpowiednio dobrane ich do twardości serc twoich ludzi, ponieważ On woła też przez proroków.""Do tego też," powiedział on, "ci, którzy kochają prawdę i nie kochają konfliktów muszą z pewnością wyrazić zgodę."

Wtedy odpowiedziałem, " Nie wiem jak wyrażasz się o osobach bardzo czułych na konflikt,[odkąd] ty sam często działałeś w bardzo podobny sposób, zaprzeczając na co zgodziłeś się."ROZDZIAŁ 68 – ON ZGADZA SIĘ NA ZARZUTY TRYFONA, ODPOWIADA NA JEGO SPRZECIW, PRZEKONUJE ŻYDÓW ZŁEJ WIARY.


A Tryfon powiedział, "Usiłujesz udowodnić niewiarygodną i prawie niemożliwą rzecz;[mianowicie], że Bóg wycierpiał, by narodzić się i stać się człowiekiem."


„Jeżeli przedstawiam, powiedziałem te dowody przez doktryny czy argumenty ludzi, to nie powinieneś mnie słuchać. Ale, jeżeli cytuję fragmenty z Pism i tak dużo z nich, odnoszące się do tego punktu i proszę ciebie byś porównał je, jesteś twardego serca w rozpoznaniu decyzji woli Boga. Ale, jeśli chcesz pozostać na zawsze tak, nie byłbym zraniony zupełnie; i na zawsze zachowując te same[opinie] które wcześniej spotkałem u ciebie, ja pozostawię cię


I Tryfon powiedział," Spójrz, mój przyjacielu, zrobiłeś, z siebie mistrza tych[prawd] z dużo pracą i trudem. I odpowiednio musimy pilnie analizować wszystko to, z czym spotykamy się, żeby dać naszą zgodę tym rzeczom, do których Pisma zmuszają nas[ sądzić]."


Wtedy powiedziałem to, "Nie proszę cię byś stał się gorliwym we wszystkim, w przebadaniu spraw o których pytam; ale[ proszę ciebie], kiedy nie masz nic do powiedzenia, byś nie zaprzeczał tym rzeczom, które powiedziałeś, do których przyznałeś się

A Tryfon powiedział, „Więc my będziemy usiłować tak robić”


Kontynuowałem znów: "W dodam do pytań, które dopiero co postawiłem ci, życzyłbym sobie je uzupełnić: dla przy pomocy tych pytań postaram się przynieść rozmowę do szybkiego końca."


A Tryfon powiedział „zadaj pytanie”


Wtedy powiedziałem, "Czy myślisz, że jest ktoś inny warty i godny uwielbienia i nazwany Panem i Bogiem w Pismach, oprócz Twórcy wszystkiego i Chrystusa, który przez tak dużo Pism został udowodniony tobie, że stał się człowiekiem?"

I Tryfon odpowiedział, "Jak możemy przyznać się do tego, kiedy ustanowiliśmy tak wielkie dochodzenie, że jest jakiś inny niż Ojciec samotnie?"


Wtedy znów powiedziałem, "Muszę zapytać cię również bym mógł wiedzieć, czy jesteś za czy przeciw i czy nie jesteś różnej opinii od tej, w której zgodziłeś się jakiś czas temu."


O odpowiedział, „nie jestem”


Wtedy znów ja, "od kiedy przyznajesz się do tych rzeczy, i od kiedy Pismo mówi,' kto ogłosi Jego pokolenie?' nie powinien

Teraz przypuszczać że On nie jest nasieniem ludzkiej rasy?


I Tryfon powiedział, "Jak wtedy Słowo mówi do Dawida, że z jego lędźwi Bóg weźmie swego Syna i założy swoje królestwo i ustawi Go na tronie swej chwały?"I powiedziałem, "Tryfonie, jeżeli proroctwo, które Izajasz powiedział, "Oto, dziewica zajdzie w ciążę,' jest powiedziany nie do domu Dawida, ale do innego domu z dwunastu plemion, być może sprawa miałaby jakąś trudność; ale odkąd to proroctwo odnosi się do domu Dawida, Izajasz wyjaśnił, że, to co zostało powiedziane przez Boga do Dawida miało miejsce w tajemnicy. Ale być może nie jesteście świadomi tego, moi przyjaciele, że było wiele powiedzeń napisanych niejasno, albo symbolicznie, albo tajemniczo i które prorocy, którzy żyli po nich, podawali albo zrobili ich objaśnienia." "Z pewnością", powiedział Tryfon.

"I dlatego, podałem, że to proroctwo Izajasza odnosi się do naszego Chrystusa a nie do Hiskiasza, jak mówisz, czy nie rozważę tej sprawy również zmuszają was do nie wiary wasi nauczyciele, którzy odważyli się dowieść, że tłumaczenie zrobione przez waszych siedemdziesięciu starszych, którzy byli z Ptolemeuszem królem Egiptu, jest nieprawdziwe w pewnych szacunkach? Dla niektórych stwierdzeń w Pismach, które ukazują się jawnie, by przekonać ich o głupiej i próżnej opinii, te, zaryzykują zapewniać że tak nie zostały napisane. Ale inne stwierdzenia, które sie im podobają, mogą przekręcić i zharmonizować z ludzkimi działaniami, te, oni mówią, odnoszą się nie do naszego Jezusa Chrystus, ale do tego, kto im się podoba się, w wyjaśnieniu. W ten sposób, na przykład, oni nauczyli was, że to Pismo, które teraz dyskutujemy odnosi się do Hiskiasza, o którym powiedziałem i obiecałem, że pokażę, że one są niewłaściwe. I naciąga się je, by one zgadzały się, że jakieś Pisma, o których wspomnielismy im a, które wyraźnie udowadniają, że Chrystus miał wycierpieć, by być wywyższonym,

i [być nazwanym] Bogiem, a które już wam cytowałem, odnoszą się rzeczywiście do Chrystusa. ale oni zaryzykują zapewnić, że ten człowiek nie jest Chrystusem. Ale oni przyznają się, że On przyjdzie wycierpieć i panować będzie czczony i będzie Bogiem; i ta opinia, którą podobnie pokazuje, że jest śmieszna i głupia. Ale odkąd jestem naciskany, by odpowiedzieć najpierw co było powiedziane przez was jako obiekt żartów, robię odpowiedź do tego i następnie daję odpowiedź, która idzie za nią.

ROZDZIAŁ 69 – DIABEŁ, ZNIEKSZTAŁCA PRAWDĘ, MA PRZYGOTOWANE BAJKI O BACHUSIE, HERKULESIE I ESKULAPIE.


Zapewniam cię zatem, Tryfonie, ," Kontynuowałem, "że jestem ustabilizowany w wiedzy z i wierze w Pisma przez takie fałszowania, przez tego który jest nazwany diabłem i wykonuje sztuczki między Grekami; właśnie jak to niektórzy byli zwiedzenia przez magów w Egipcie i innych fałszywych proroków w dniach Eliasza. Ponieważ kiedy oni mówią, że Bachus, syn Jowisza, został poczęty przez[Jowisza] z Semele i, że on był odkrywcą winorośli; i kiedy oni opowiadają, że został rozszarpany na kawałki i umarł, on podniósł się znów i wrócił do nieba; i kiedy oni wprowadzają wino do jego obrządku, nie spostrzegam by[ diabeł] imitował proroctwo ogłoszone przez patriarchę Jakuba i zapisane przez Mojżesza?

I kiedy oni mówią, że Hercules był silny i podróżował przez cały świat i został zrodzony przez Jove Alcmene i wstąpił do nieba kiedy on umarł, nie spostrzegam, żeby Pismo mówiło o Chrystusie,' silnym jako olbrzymie, by dokonał swego dzieła, podobnie zostało imitowane? I kiedy on[ diabeł] mówi o Eskulapie jako powstały z umarłych i uzdrowiciela wszystkich chorób, nie mogę powiedzieć, że w tej sprawie podobnie on naśladuje proroctwa o Chrystusie? Ja nie cytuję ci takich Pism że mówią one o Chrystusie w tych sprawach, muszę niezwłocznie przypomnieć ci o tym, co zrozumiałeś co do wiedzy o Bogu, mam na myśli pogan, którzy mają oczy a nie widzą i mają serce a nie rozumieją, czcząc wyobrażenia z drewna [nawet dla nich Pisma prorocze zostały ogłoszone tym [daremnym] w nadziei w Chrystusie.

To w ten sposób jest napisane: ' Uraduj się , spragnione pustkowie: pozwolić pustkowiu cieszyć się i zakwitnąć jako lilia: pustynie Jordanu będą kwitły i będa sie radować: i sława Libanu została do tego i honoru Carmelu. A mój lud będzie widział wywyższenie Pana i chwałę Boga. Bądź silny, umocnijcie wasze bezsilne ręce i osłabione kolana. Zostańcie pocieszeni ci co mdlejecie w duszy: bądź silny, nie bój się. Spostrzeż, nasz Bóg daje i będzie dawał, zapłatę na sądzie. On przyjdzie i uratuje nas. Wtedy oczy niewidomego otworzą się i uszy głuchego usłyszą. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i język jąkał będzie odmienny: woda wytrysła na pustkowiu i w dolinie suchej ziemi; i spieczona ziemia stanie się basenem i wiosną wytrysną wody[podniosą się] w spragnionej ziemi.' Wytryśnie woda życia, wypłynie od Boga w ziemi pozbawionej znajomość Boga, nazwanej ziemią Pogan, był to Chrystus, który też ukazał się w twoim narodzie i uzdrowił tych, którzy zostali okaleczeni i głuchych i kulawych na ciele od ich narodzin, spowodował że skakali, słyszeli i widzieli, przez Jego słowo. I wzbudzał z martwych i przywracał ich do życia, przez jego uczynki ukazał ludziom którzy żyli w jego czasach by rozpoznali go, ale mimo że widzieli tak wielkie rzeczy uznawali to za sztuczki magiczne, i zwiedzenie ludzi.

On wykonał takie prace i przekonał tych, którzy byli [przeznaczeni, by] by wierzyć w Niego; nawet, jeśli ktoś będzie ciężko pracował mimo ułomności ciała, i będzie przestrzegać doktryn dostarczonych przez Niego, On wzbudzi go w Jego drugim nadejściu z doskonałą harmonią, potem on uczyni go nieśmiertelnym i wolnym od smutku.
ROZDZIAŁ 70 – RÓWNIEŻ TAJEMNICE MITRY SĄ WYKRZYWIONE Z PROROCTW DANIELA I IZAJASZA."I kiedy ci którzy zapisali tajemnice Mitry mówią, że on został zrodzony ze skały i nazywają to miejsce, gdzie ci, którzy wierzą w niego wprowadzeni do jaskini, nie dostrzegam tutaj, wypowiedzi Daniela, że kamień bez udziału rąk został zrzucony i stał się wielką górą, została imitowana przez nich i, że oni usiłowali podobnie imitować całość słów Izajasza? Ponieważ oni wymyślili sobie, że słowa prawości będą zacytowane też przez nich. Ale muszę powtórzyć wam słowa Izajasza zacytowane, abyście dzięki nim mogli wiedzieć że tak rzeczy się mają. One takie: ‘Słuchajcie wy którzy jesteście daleko, co ja czynię; ci co są blisko znają moja moc. Grzesznicy na Syjonie są usunięci; przerażenie ogarnia bezbożnych. Kto ogłosi wam wieczne miejsce? Człowiek który spaceruje w sprawiedliwości, mówi prawe rzeczy, nienawidzi grzechu i niesprawiedliwości, i trzyma jego rękę czysta od łapówki, zamyka uszy by nie słyszeć niesprawiedliwego sądu krwi, zamyka oczy by nie widzieć niesprawiedliwości, ten będzie mieszkał we wspaniałej grocie z silnej skały. Chleb będzie otrzymywał, a jego woda [będzie] pewna. Oto zobaczysz króla w chwale, a twoje oczy będą widziały daleko, twoja dusza będzie pilnie szukać bojaźni Bożej. Gdzie jest pisarz? Gdzie jest doradca? Jaka jest liczba tych którzy są karmieni, -- małych i wielkich ludzi? Z którymi oni nie radzą się, ani nie znają głębokości głosów, więc oni nie słyszeli. Ludzie którzy są wynaturzeni, i nie mają zrozumienia dla tego który słyszy’ Teraz to jest dowód, że w tym proroctwie [jest zrobiona aluzja] do chleba który nasz Chrystus dał nam do jedzenia, aby upamiętnić jego ciało dla zachowania jego wierzących, za których on również cierpiał; i puchar który on dał nam do picia, by upamiętnić jego własną krew, z dziękczynieniem.

I to proroctwo mówi nam że będziemy trzymać się tego Króla chwały; i okresów proroczych które głośno przemówiły, że ludzie nieznani uwierzą w niego, byli nieznani by obstawać pilnie przy bojaźni Pana. Jakkolwiek, te Pisma są jednakowo wyraźne w mówieniu, że ci którzy są uważani, by poznać co jest napisane w Pismach i, którzy słyszą proroctwa, nie mieć żadnego rozumienia. I kiedy słyszę, Tryfonie," powiedziałem, "że Perseusz został zrodzony z dziewicy, rozumiem, że oszukujący wąż sfałszował również i to.ROZDZIAŁ 71 – ŻYDZI ODRZUCAJĄ TŁUMACZENIE SIEDEMDZIESIĘCIU, Z KTÓRYCH, CO WIĘCEJ, USUWAJĄ FRAGMENTY.


"Ale jestem daleko od położenia zaufania w twoich nauczycielach, którzy odmawiają przyznać się, że tłumaczenie którego dokonało siedemdziesięciu starszych ludzi, którzy byli z Ptolemeuszem [królem] Egipcjan jest poprawne; i oni usiłują oprawić w ramy inne. I życzę ci, byś dostrzegł, że oni zupełnie zabrali razem wiele Pism od tłumaczeń wykonanych przez tych siedemdziesięciu starszych, którzy byli z Ptolemeuszem i, przez które to jest dowód że człowiek, i ten był ukrzyżowany, został ustawiony najprzód w wyrażeniu jako Bóg i człowiek i i był ukrzyżowany i umarł; ale odkąd jestem świadomy, że to jest zaprzeczone przez cały twój naród, nie przykładam siebie do tych punktów, ale przechodzę by kontynuować moją dyskusję przez znaczenie tych akapitów, które nadal są uznawane przez ciebie. Ponieważ wyrażasz zgodę dla nich, chcę zwrócić ci na nie uwagę, chyba, że zaprzeczasz stwierdzeniu,' spostrzeż, dziewica zajdzie w ciążę,' i mówisz, że to powinno być przeczytane,' spostrzeż, młoda kobieta zajdzie w ciążę.' I obiecałem udowodnić, że proroctwo nie odniosło się jak zostałeś nauczony, do Hiskiasza, ale do tego Chrystusa i teraz pójdę do dowodu." Teraz Tryfon wtrącił, „Prosimy byś najpierw powiedział nam nieco z Pism, o których przypuszczasz że były skasowane”ROZDZIAŁ 72 – FRAGMENTY USUNIĘTE PRZEZ ŻYDÓW Z EZDRASZA I JEREMIASZA.


I powiedziałem, „Zrobię jak sobie życzysz. Od stwierdzenia, zatem, które Ezdrasz zrobił mówiąc o prawie paschy oni podjęli co następuje: ' I Ezdrasz powiedział do ludzi, Ta pascha jest naszym Zbawicielem i naszym schronieniem. I, jeżeli zrozumieliście i wasze serce przyjmuje to, w pokorze dla Niego od tego czasu będziecie pokładać nadzieję w Nim, wtedy to miejsce nie będzie porzucone na zawsze, mówi Bóg Zastępów. Ale, jeżeli nie uwierzycie Jemu. I nie będziecie słuchać Jego nakazów, staniecie się pośmiewiskiem dla narodów’ I jak to Jeremiasz powiedział następująco ‘Byłem jak baranek przyprowadzony na zabicie: wystąpili przeciwko mnie mówiąc, chodźmy, połóżmy drzewie jego chleb, i wytrzyjmy go z ziemi wierzących, niech jego imię nie będzie więcej wspomniane’ I od tego fragmentu mówi Jeremiasz w tych samych powtórzeniach [Pismach] w synagogach żydowskich (ponieważ to jest tylko krótki czas od kiedy zostali odrzuceni) i od tych słów przedstawia ze żydzi umyślnie Chrystusa samego ukrzyżowali i uśmiercili, on jest zarówno jak owca na rzeź, jak to przepowiedział Izajasz, i reprezentuje zranionego baranka, ale kłopot z nimi w tym że sami bluźnią, i znowu tak samo Jeremiasz wypowiedział: ‘Pan Bóg pamięta śmierć Jego ludu Izraelskiego, który jest położony w grobie, i on zszedł by głosić im Jego własne zbawienie’


ROZDZIAŁ 73 – [TE SŁOWA] „Z DRZEWA” ZOSTAŁY WZIĘTE Z PSALMU 96


„A z dziewięćdziesiątego piątego ( 96) Psalmu weźmy krótką wypowiedź słów Dawida „Z drzewa” Ponieważ w tym fragmencie powiedziano, „Opowiadaj wśród narodów, Pan panuje,’ Żaden z twojego ludu nigdy nie powiedział, że panował jako Bóg i Pan wśród narodów, za wyjątkiem tego który był ukrzyżowany, którego również Duch Święty potwierdza w tym samym Psalmie że on powstał znowu uwolniony z [grobu] deklarując że tam nie ma żadnego jak On pośród bogów narodów: Ponieważ oni są bohaterami demonów. Ale ja powtórzyłem cały Psalm tobie, abyś spostrzegł co było powiedziane, to jest zatem; ‘Śpiewajcie Panu nową pieśń; śpiewaj Panu cała ziemio. Śpiewajcie Panu, i błogosławcie Jego imię, pokażcie moc Jego zbawienia z dnia na dzień.


Ogłoście Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda wśród narodów. Ponieważ Pan jest wielki, i wielce wysławiony: On jest ponad wszystkich bogów. Ponieważ wszyscy bogowie narodów są demonami ale Pan zrobił niebiosa. Wyznanie i piękno są w Jego obecności; świętość i splendor są w Jego świątyni. Przynieście Panu, O kraje narodów, przynieście Panu chwałę i cześć.


Przynieście chwałę Jego imieniu, weźcie ofiary i idźcie na jego dziedziniec, czcijcie Pana w Jego świętym przybytku, niech cała ziemia poruszy się przed Nim. Powiedzcie wśród narodów Pan panuje.

Ponieważ on ustanowił świat który nie będzie poruszony: On będzie sądził narody z prawością, Niech niebo raduje się i ziemia będzie zadowolona, niech morze i jego fale zahuczą, niech pola i wszystko co na nich uraduje się, niech wszystkie drzewa lasów będą zadowolone przed Panem; Ponieważ On przychodzi by sądzić ziemie. On będzie sądził świat w sprawiedliwości, a ludzi z Jego prawdą.”


Tutaj Tryfon zaznaczył, „Czy [czy nie] rządzący ludźmi wymazali część Pism, jak to sugerujesz, Bóg wie, ale to wydaje się nie wiarygodne."Z pewnością", powiedziałem, "to wydaje się niewiarygodne. Ponieważ to jest okropniejsze niż cielec, którego oni zrobili, kiedy spadała manna na ziemi; albo niż ofiara z dzieci dla demonów; albo zabijanie proroków. Ale," powiedziałem, " wydajesz mi się ze nie słyszysz Pism , o których powiedziałem, ze oni je odrzucili. Ponieważ takie cytowane są, aż nadto dowodem w punkcie spornym, oprócz tych, który jest zachowane przez nas i jeszcze będą przeniesione."

ROZDZIAŁ 74 – POCZĄTEK PSALMU 46 ODNOSI SIĘ DO OJCA [DLA TRYFONA] ALE [ TO NALEŻY] DO CHRYSTUSA PRZEZ TE SŁOWA ‘POWIEDZCIE WŚRÓD NARODÓW ŻE PAN’ ITP.Wtedy Tryfon powiedział, "Wiemy, że zacytowałeś to, ponieważ spytaliśmy ciebie. Ale to nie wydaje się mi, że ten Psalm, który zacytowałeś ostatnio ze słów Dawida odnosi się do kogoś innego niż Ojciec i Twórca nieba i ziemi. , Jednakże, stwierdziłeś, że to odnosiło się do Tego, który wycierpiał, którego ty też gorliwie usiłujesz udowodnić, że jest Chrystusem."


I odpowiedziałem, "Bądź obecny ze mną, proszę, kiedy mówię o stwierdzeniu, któremu Duch Święty dał wypowiedź w tym Psalmie; i będziesz wiedział, że mówię nie grzeszne rzeczy i, że naprawdę nie jesteśmy zaczarowani; bo będziesz w stanie sam zrozumieć wiele innych, których stwierdzenia zrobione są przez Ducha Świętego. ' Śpiewajcie Panu nową pieśń; śpiewaj Panu, cała ziemio: zaśpiewajcie Panu i pobłogosławcie Jego imię; Pokażcie Jego zbawienie z dnia na dzień, Jego cudowną prace między wszystkimi ludźmi.' On próbuje mieszkańców całej ziemi, którzy znają tajemnicę zbawienia, itp., cierpienie Chrystusa, przez którego On uratował ich, zaśpiewajcie i dajcie chwałę Bógu Ojciecu wszystkich rzeczy i poznajcie, że On ma zostać wywyższony, że On jest Twórcą nieba i ziemi, który wykonał to zbawienie na ludzkiej rasie, który był ukrzyżowany i umarł

i, kto został uważany godnym przez Niego (Boga) by panować przez całą ziemią. Jak[ wyraźnie to wyraźnie widzimy] też przez ziemię, do której[On powiedział] On przyprowadził [twoich ojców];[ponieważ On w ten sposób mówi]: ' Ten lud [ pójdzie za innymi bogami] i porzucają Mnie i rozbijają moje przymierze, które zrobiłem z nimi w tym dniu; i porzucę ich i odwrócę Moją twarz od nich; i oni będą pożarci i wiele zła i nieszczęścia dotknie ich; i oni powiedzą w tym dniu, Bo Pan, nasz Bóg nie jest pomiędzy nami, dlatego te nieszczęścia dotykają nas. I na pewno odwrócę Moją twarz od nich w tym dniu, z powodu całego zła, które oni uczynili, i że oni zwrócili się do innych bogów.'


ROZDZIAŁ 75 – TO JEST DOWÓD ŻE JESZUS BYŁ NAZWANY BOGIEM W KSIĘDZE WYJSCIA.


„Ponadto, w księdze Wyjścia też spostrzegliśmy, że imię Boga samego który, On mówi, nie zostało ujawnione do Abrahama albo do Jakuba, był Jezusem i został zapowiedziany tajemniczo przez Mojżesza. W ten sposób jest napisane: ' I przemówił Pan do Mojżesza, Powiedz do tego ludu, Baczcie, wysyłam Mojego anioła przed wami, by prowadził was w tej drodze, by przywiódł was do ziemi, którą przygotowałem dla was. Zważajcie na Niego i słuchajcie Go; Ponieważ On nie cofnie się od ciebie; ponieważ Moje imię jest w Nim’

Teraz zrozumcie, że On, który prowadził waszych ojców do ziemi jest nazwany imieniem Jezus i najpierw jest nazwany Auses(Ozeasz). Ponieważ, jeżeli zrozumiesz to, podobnie spostrzeżesz, że imię Jego, o którym powiedziano Mojżeszowi,' ponieważ Moje imię jest w Nim,' był Jezusem. Rzeczywiście, On też został nazwany Izraelem i imię Jakuba zostało zmienione na nie też. Teraz Izajasz pokazuje, że ci prorocy, którzy są wysłani, by przekazać wolę od Boga są nazwani i Jego aniołami i apostołami. Ponieważ Izajasz mówi w pewnym miejscu,' wyślij mnie.' I, że prorok, którego imię zostało zmienione, Jezus[Joshua], był silny i wielki, jest oczywiste dla wszystkich. Jeżeli, wtedy, wiemy, że Bóg objawił Siebie w tak wielu postaciach do Abrahama i do Jakuba i do Mojżesza, to jak bardzo jesteśmy zgubieni, nie wierząc w to że, zgadzając z wolą Ojca wszystkich rzeczy, to było możliwe, i urodzić się człowiekiem z dziewicy, szczególnie gdy mamy takie Pisma, w których to może wyraźnie zostać zauważone, że On stał się zgodnym z wolą Ojca.


ROZDZIAŁ 76 – Z INNYCH FRAGMENTÓW TA SAMA WŁADZA I RZĄDY CHRYSTUSA JEST UDOWODNIONA.


"Ponieważ kiedy Daniel mówi 'Ktoś podobny do Syna Człowieczego' kto otrzymał wieczne królestwo, czy on nie sugeruje tych rzeczy? Ponieważ on deklaruje, mówiąc' podobny do Syna Człowieczego,' On ukazał się i był człowiekiem, ale nie ludzkiego nasienia. I tą samą rzecz on ogłosił w tajemnicy kiedy on mówił o tym kamieniu, który został zrzucony bez udziału rąk. ponieważ wyrażenie to 'bez udziału rąk, oznacza że nie jest to dzieło człowieka, ale [praca] woli Ojca i Boga wszystkich rzeczy, który Go ustanowił. I kiedy Izajasz mówi, ‘Kto ogłosił jego pokolenie?’ Ma na myśli że jego potomstwo nie będzie ustanowione. Żaden z ludzkiej rasy nie zstąpił i nie mógł być ogłoszony.

A kiedy Mojżesz powiedział że on umyje szaty we krwi winogron, czy nie oznacza o czym często mówiłem ci, że jest to wyraźna przepowiednia, nazwana, że on miał krew ale nie ludzką, ale boską, poczęty z krwi wina? A kiedy Izajasz nazywa go aniołem mocnym i doradcą, czy nie przepowiedział Go jako nauczyciela prawdy której uczył kiedy przyszedł [na ziemię] ponieważ on sam nauczał otwarcie tych mocnych rad, które Ojciec wyznaczył zarówno dla tych którzy byli jemu przyjemni, i również dla tych którzy buntowali się przeciw Jego woli, czy to ludzie czy aniołowie, kiedy On powiedział;

‘Oni przyjdą ze wschodu [i z zachodu] i zasiądą z Abrahamem, i Izaakiem, i Jakubem, w królestwie niebieskim: ale dzieci królestwa będą wyrzucone do ciemności’ I „wielu powie do mnie w tym dniu, Panie, Panie, czy nie jedliśmy, i nie piliśmy, i prorokowaliśmy, i wyganialiśmy demony w imię twoje? A ja powiem do nich, Idźcie precz ode mnie’ Znowu w innych słowach, przez które on potępił tych którzy nie byli warci zbawienia, On powiedział „Idźcie do ciemności, które Ojciec przygotował dla szatana i jego aniołów” I znowu w innych słowach mówi,

‘Dam wam moc stąpania po wężach i skorpionach i na wszelką mocą wroga.' I teraz my, którzy wierzymy w naszego Jezusa, który był ukrzyżowany pod władzą Poncjusza Piłata, kiedy my wypędzamy wszystkie demony i złe duchy są one nam poddane, Ponieważ proroctwo deklaruje wyraźnie, że Chrystus będzie cierpiał i po tym będzie Panem wszystkiego, jeszcze to[deklaracja] nie mogłaby zostać zrozumiana przez jakiegoś człowieka, aż Sam On przekonał apostołów, że takie stwierdzenia wyraźnie zostały przedstawione w Pismach. Ponieważ On wyjaśnił to przed swoim ukrzyżowaniem: ' Syn Człowieczy musi wycierpieć wiele rzeczy i zostać odrzucony przez Uczonych i Faryzeuszów, i będzie ukrzyżowany a dnia trzeciego powstanie znowu’ A Dawid przepowiedział ze on będzie narodzony z kobiety przed słońcem i księżycem, zgodnie z wolą Ojca, i uczynił go sławnym, jako Chrystusa, jako Boga silnego do uwielbienia”


ROZDZIAŁ 77 – ON WRACA DO WYJAŚNIENIA PROROCTWA IZAJASZA


Wtedy Tryfon powiedział, "Przyznaję, że takie i inne wielkie argumenty są dostateczne, by przekonać; ale życzę sobie, byś[ty] wiedział, że proszę ciebie o dowód, którego często proponowałeś dać mi. Przejdź wtedy do tego byśmy zrozumieli, żebyśmy mogli widzieć jak udowadniasz, że ten, [fragment] odnosi się do twojego Chrystusa. Ponieważ potwierdzamy że proroctwo odnosi się do Hiskiasza. „I odpowiedziałem” Zrobię jak sobie życzysz. Ale pokaż mi sam najpierw to wszystko co jest powiedziane o Hiskiaszu, że zanim zaczął znać i wołać ojca i matkę, otrzymał moc Damaszku i siłę Samarii w obecności Króla Asyryjskiego. Ponieważ to nie będzie przyznane tobie, jak sobie życzysz wyjaśnić to, że Hiskiasz potoczył wojnę z mieszkańcami Damaszku i Samarii w obecności króla Asyrii. ' zanim dziecko będzie wiedziało jak nazwać ojca albo matkę,' prorocze słowo powiedziało,' on weźmie władzę Damaszku i łupy Samarii w obecności króla Asyrii.' Ponieważ jeżeli Duch proroctwa nie zrobił stwierdzenia z dodatkiem,' zanim dziecko będzie wiedziało jak nazwać ojca albo matkę, on weźmie władzę Damaszku i łupy Samarii,' ale tylko powiedział, ' I będą nosili syna i on weźmie władzę Damaszku i łupy Samarii,' wtedy mógłbyś powiedzieć, że Bóg przepowiedział, że on weźmie te rzeczy, On przewidział to. Ale teraz proroctwo stwierdziło to z tym dodatkiem: ' Zanim dziecko będzie wiedziało jak nazwać ojca albo matkę, on weźmie władzę Damaszku i łupy Samarii.' I nie możesz udowodnić, że taka rzecz kiedykolwiek stała się między Żydami. Ale jesteśmy w stanie, by udowadniać, że to zdarzyło się w przypadku naszego Chrystusa

Ponieważ w czasie jego narodzin, Magowie którzy przyszli z Arabii oddali mu cześć, przyszli najpierw do Heroda, który był władca w waszej ziemi, a którego Pismo nazywa królem Asyrii według jego bezbożności i grzesznego charakteru. Ponieważ wiesz, kontynuowałem „że Duch Święty często ogłasza wydarzenia w przenośni i w przybliżeniu, właśnie jak zrobił to w przypadku wszystkich ludzi w Jeruzalem, często mówiąc do nich, ‘Twój ojciec jest Amorytą a twoja matka Hetytką.ROZDZIAŁ 78 – UDAWADNIA ZE PROROCTWA ZGADZAJĄ SIĘ Z CHRYSTUSEM JEDYNIE, CO PO TYM JEST NAPISANE.

"Teraz ten król Herod, wtedy kiedy magowie przyszli do niego z Arabii i powiedzieli, że oni widzieli gwiazdę, która ukazała się w niebie, że Król urodził się w twoim kraju i, że oni przyszli uczcić Jego, dowiedzieli się od starszych twojego lud, że to w ten sposób zostało napisane odnośnie Betlejem u proroka: ' I ty, Betlejem, w ziemi Judzkiej, nie jesteś najmniejszy między książętami Judy; bo wyjdzie z was przywódca który będzie karmił mój lud’ Zgodnie Magowie z Arabii przyszli do Betlejem aby oddać cześć dziecięciu, i stawić się przed nim z darami, złotem, kadzidłem i mirrą, ale wrócili nie do Heroda, będąc ostrzeżeni w objawieniu po oddaniu czci dziecku w Betlejem. A Józef mąż Marii który to pierwszy życzył sobie opuścić poślubioną Marię małżonkę swoją bo zaszła w ciążę bezprawnie z mężczyzną, itd., ale wcześniej, zostało mu nakazane w wizji by nie porzucał swojej żony; i anioł, który ukazał się jemu powiedział do niego, że co jest w jej łonie jest Ducha Świętego. Wtedy on bał się i nie porzucił jej; ale z okazji pierwszego spisu, który miał miejsce w Judzie, za Kwiryniusza, on wszedł z Nazaretu, gdzie on żył, do Betlejem, do którego on należał, by zostać spisany; ponieważ jego rodzina była plemienia Judy, do regionu którego należał. Wtedy wraz z Marią nakazano mu, by uciekał do Egiptu i pozostań tam z Dzieckiem aż do następnego objawienia jemu, by wrócił do Judy.


Ale kiedy dziecko urodziło się w Betlejem, Józef nie mógł znaleźć mieszkania w wiosce, więc wziął kwaterę w pewnej grocie blisko wioski, i podczas kiedy oni tam byli Mary wydała na świat Chrystusa i umieściła Jego w żłobie i tutaj magowie, którzy pochodzili z Arabii znaleźli go. Powtarzam ci," kontynuowałem, "Co Izajasz przepowiedział o znaku, który zapowiedział jaskinię; ale dla zachowania tych którzy przyszli z nami dzisiaj, znów przypomnę tobie ten fragment." Wtedy powtórzyłem fragment z Izajasza który już napisał, dodając że, przez znaczenie tych słów

ci, którzy przeprowadzają przez tajemnice Mitry byli pobudzeni przez diabła, by powiedzieć, że w miejscu, nazwanym pośród nich jaskinią, oni zostali wtajemniczeni przez niego. "Jak Herod, kiedy magowie z Arabii nie wrócili do niego, jak to on poprosił ich by to zrobili, ale odeszli inną drogą do ich własnego kraju, według rozkazów danych im; i kiedy Józef z Marią i Dzieckiem, poszedł do Egiptu, ponieważ to zostało im tak objawione, by zrobili; ponieważ on nie znał Dziecka, którego magowie poszli uczcić, rozkazał wszystkie dzieci wtedy w Betlejem pozabijać. I Jeremiasz wyprorokował, że to zdarzy się, mówiąc przez Ducha Świętego w ten sposób: ' Głos został usłyszany w Rama, lament i dużo płaczu, Rachel płacze po swoich dzieciach; i nie da się pocieszyć, ponieważ ich nie ma.' Dlatego, z powodu głosu, który byłby usłyszany od Rama, itd., od Arabii(ponieważ jest w Arabii w tym czasie miejsce nazwane Rama), płakanie przyszłyby na miejsce, gdzie Rachel, którą była żoną Jakuba nazwała Izraela świętym patriarchą, została pogrzebana, itd., w Betlejem; kiedy kobiety płaczą dla ich własnymi zabitymi dziecmi i nie mają żadnego pocieszenia z za to co im sie stało. Dla tego wyrażenie Izajasza mówi ' on weźmie władzę Damaszku i łupy Samarii,' przepowiedziano, że władza złego demona, który mieszkał w Damaszku powinna zostać pokonana przez Chrystusa jak tylko On urodził się; i to jest udowodnione, tak się wydarzyło. Ponieważ magowie, ktrozy byli trzymani w niewoli wszystkich złych czynów przez władzę tego demona, przez przyjście, by uczcić Chrystusa, pokazali, że oni zbuntowali się od jego zwierzchnictwa, które trzymało ich w niewoli; i to[zwierzchnictwo] które Pismo pokazało nam, mieszkało w Damaszku. Ponadto, grzeszna i niesprawiedliwa władza jest określona dobrze w przypowieści, Samaria. I żaden z was nie może zaprzeczyć, że Damaszek był i to jest region w Arabii, chociaż teraz to zostało nazwane Syrofenicją. Stąd to mogło stać się dla was panowie, nauka czego nie dostrzegliście, od tych, od których otrzymaliście łaskę od Boga, imiennie, od nas Chrześcijan:.

i nie starajcie się w na wszelki sposób utrzymać swoje własne doktryny, hańbiąc tym Boga. Dlatego też ta łaska została przeniesiona do nas, jak Izajasz mówi, idąc za myślami: ' To ludzie ciągną do Mnie, oni czczą Mnie swoimi wargami, ale ich serce jest daleko od Mnie; ale na próżno oni czczą Mnie, ucząc rozkazy i doktryny ludzi. Dlatego, spostrzeż, przejdę usunąć tych ludzi i usunę ich; i zabiorę mądrość ich mędrców i nie dam zrozumienia rozważnym ludziom.' "

ROZDZIAŁ 79 – ON UDAWADNIA TRYFONOWI ŻE NIKCZEMNI ANIOŁOWIE ZBUNTOWALI SIĘ PRZECIW BOGU.

Na to, Tryfon, który był nieco rozgniewany, ale szanował Pisma, jak to było widać po jego obliczu, powiedział do mnie, "Wypowiedzi Boga są święte, ale twoje wyjaśnienia są zwykłymi wynalazkami, jak jest proste co zostało wyjaśnione przez ciebie; cóż, nawet bluźnierstwa, ponieważ zapewniasz, że anieli zgrzeszyli i zbuntowali się od Boga."

Życzył bym sobie, abyś mnie posłuchał, odpowiedziałem w łagodniejszych tonach, w ten sposób: "Podziwiam, , twoją pobożność; i modlę się, mógł przyjąć sam usposobienie od Niego, od tego którego aniołowie rozpoznali jako posłańca, by służyć, ponieważ Daniel mówi; jak Syn Człowieczy jest przyprowadzony do Starożytnego Dni i każde królestwo jest dane Jemu na wieki wieków. Ale, żebyście mogli wiedzieć, że tak jest," kontynuowałem, "że to nie jest nasza śmiałość, która wywołała nas, by zaadoptować tę postawę, którą ty skarciłeś, dam ci dowód z Izajasza, że źli aniołowie zamieszkują w Tanis, w Egipcie. Oto są słowa: Biada wam zbuntowane dzieci! Mówi Pan, podejmujecie rady, ale nie przeze mnie. I robicie ugody, ale nie przez mojego Ducha; i dodajecie grzech do grzechu; którzy grzeszycie schodząc do Egiptu (ale oni nie słuchali mnie) że oni mogą być asystentami faraona, a byś przykryci w cieniu Egipcjan. Ponieważ cień faraona będzie nie łaska dla was, i wyrzutem dla tych co ufają Egipcjanom, Ponieważ książętami Tamis są źli aniołowie. Na próżno pracują dla ludzi którzy nie przyniosą im zysku przez asystowanie, ale [będzie] z powodu niełaski i wyrzutu [dla nich]’ I dalej, Zachariasz powiedział, ponieważ sam ty opowiedziałeś, że diabeł stał po prawej stronie Jozuego kapłana, by oprzeć się jemu; i[ Pan] powiedział,' Pan, który wziął Jerozolimę, niech cię zgani.' I znów, to jest napisane w Hioba, jak powiedziałeś sobie, że aniołowie przyszli by stawić się przed Panem i diabeł przyszedł z nimi. I mamy to zarejestrowane przez Mojżesza w początku Księgi Rodzaju, że wąż zwiódł Ewę i został przeklęty. I wiemy, że w Egipcie tam byli magikami, którzy naśladowali potężną władzę pokazaną przez Boga, przez wiernego sługę Mojżesza. I jesteś świadomym, że Dawid powiedział' bogowie narodów są demonami”.


ROZDZIAŁ 80 – OPINIA JUSTYNA JEST ZGODNA CO DO PANOWANIA TYSIĄCA LAT. NIEKTÓRZ POWSZECHNI ODRZUCAJĄ TO.


I Tryfon na to odpowiedział, "Zauważyłem w tobie, drogi panie, że jesteś bardzo chętny, by być bezpieczny w wszystkich możliwościach odkąd trzymasz się do Pism. Ale powiedz mi, naprawdę przyznajesz, że to miejsce, Jerozolima, będzie ponownie odbudowane; i oczekujesz, by twoi ludzie zostali zebrani razem i mieli radość z Chrystusem i patriarchami i prorokami, zarówno ludzie naszego narodu i inni prozelici, którzy dołączyli się do ich zanim twój Chrystus przyszedł? albo w ten sposób i przyznałeś się temu żeby, by mieć pretekst do zastosowania w przeciwieństwa do nas

Wtedy odpowiedziałem, "Nie jestem facetem tak marnym, Tryfonie, by powiedzieć jedną rzecz a myśleć co innego. przyznałem ci poprzednio, że ja i dużo inni jest tej opinii i[wierzę] że taki będzie miał miejsce, jak ty z pewnością jesteś świadomy ale, z drugiej strony, zaznaczyłem ci, że wielu, którzy należą do czystej i gorliwej wiary, i są prawdziwymi chrześcijanami, myślę. Jakkolwiek, wyznaczyłem ci, że niektórzy są nazwani Chrześcijanami, ale są bezbożni, bezbożnymi odstępcami, nauczający zasad które są raczej drogą bluźnierstwa, niewierzący, i głupi. Ale, żebyś mógł wiedzieć, że nie mówię tego przed tobą samotnie, podsunę stwierdzenie tak daleko jak mogę, wszystkich argumentów, które przeszły między nami; w których zapiszę siebie jako przyznający się do tych samych rzeczy, które przyznaję tobie. Ponieważ wybieram pójście nie za doktrynami ludzi, ale za Bogiem i jego doktrynami[dostarczonymi] przez Niego. Ponieważ jeżeli zgodziłeś się z niektórymi, co nazwani są chrześcijanami, ale, ten kto nie przyznaje się temu[prawdzie] i ryzykuje bluźnić Bogu Abrahama i Bogu Izaaka i Bogu Jakuba; którzy mówią że nie ma żadnego zmartwychwstania ze śmierci, i że ich dusze, kiedy oni umierają są wzięte do nieba, nie wyobrażaj sobie że są chrześcijanami, nawet jeden, jeżeli mógłby prawidłowo rozważyć to, nie mógłby przyznać że Sadyceusze, czy podobne sekty Genistów, Meristów, Gelianów, Helenistów, Faryzeuszów, Babtystów, są żydami i dziećmi Abrahama, czczący Boga wargami, jak Bóg zapowiedział, ale sercem daleko od niego. Ale ja i inni, którzy są prawie myślącymi chrześcijanami we wszystkich punktach, są pewni że tam będzie zmartwychwstanie ze śmierci, i tysiąclecie w Jeruzalem, które będzie odbudowane, uczczone, i poszerzone, jak prorocy Ezechiel i Izajasz i inni zapowiedzieli.

ROZDZIAŁ 81 – ON PRZEDSTAWIA DOWODY TYCH OPINI Z IZAJASZA I APOKALIPSY.


"Ponieważ Izajasz powiedział co do okresu tysiąclecia: ' Ponieważ będzie nowe niebo i nowa ziemia i poprzednie nie będzie pamiętane, ani nie przyjdą nikomu na myśl; ale oni znajdą radość i zadowolenie na niej. Ponieważ Ja uczynię z Jeruzalem radość i


weselę dla mojego ludu, i będą cieszyć się z Jeruzalemu, i będzie zadowolenie mojego ludu. A głos płaczu nie będzie więcej słyszany w niej, ani głos krzyku I nie będzie więcej tam osób niedojrzałych wiekiem, ani starca który by nie dożył swoich dni. Ponieważ za młodego będzie uważany stuletni; a kto zgrzeszy mając sto lat, będzie przeklęty, I oni zbudują domy dla siebie i będą mieszkali w nich; i oni posadzą winorośle i sami będą jedli produkt ich i będą pili wino. Nie będą budować by inni mieszkali; oni nie będą sadzić aby inni jedli. Ponieważ według dni życia drzewa takie będą dni moich ludzi; prace ich trudu będą obfitowały. Mój wybór nie będzie trudem bezowocnym, ani nie poczną dzieci na przekleństwo ponieważ oni są nasieniem prawym i błogosławionym przez Pana a ich potomstwo z nimi. I to zdarzy się, to zanim oni zawołają Ja usłyszę; kiedy oni będą wciąż mówić, odpowiem, O co chodzi? Wtedy będą wilki i jagnięta pasły się razem i lew zje słomę jak wół; ale wąż[ zje] ziemię jako chleb. Nie będą ranić siebie na mojej na świętej górze, mówi Pan.' Teraz zrozumieliśmy, że wyrażenie użyło między tymi słowami,' według dni drzewa[ życia] będzie wiek mojego ludu; Ich prace ich trudy będą obfitowały'


Jasne przedstawienie okresu tysiąca lat. Bo Adamowi powiedziano, że jeżeli zje z drzewa umrze, my wiemy że on nie umarł w przeciągu tysiąca lat. Spostrzegliśmy, ponadto, że wyrażenie,' dzień Pana jest jako tysiąc lat,' jest związany z tym tematem. I dalej, był pewny człowiek z nami, którego imię było Jan, jeden z apostołów Chrystusa, który wyprorokował, przez objawienie, które zostało mu dane, że ci, którzy uwierzyli w naszego Chrystusa będą mieszkać tysiąc lat w Jerozolimie; i, że od tego czasu ogólnie i, krótko mówiąc, wieczne zmartwychwstanie i sąd nad wszystkimi ludźmi będzie miał miejsce. Jak to nasz Pan też powiedział,' nie będą się żenić ani za mąż wydawać, lecz będą jak aniołowie, dzieci Boga zmartwychwstaną.RZDZIAŁ 82 –PROROCZE DARY ZYDÓW ZOSTAŁY PRZENIESIONE DO CHRZEŚCIJAŃSTWA.


"Ponieważ prorocze dary pozostają z nami, nawet do obecnego czasu. I odtąd powinniście zrozumieć że[ dary] dawniej między twoim narodem zostały przeniesione do nas. I tylko jako tam byli fałszywi prorocy razem z twoimi świętymi prorokami, tak są otóż to wielu fałszywych nauczycieli jest pomiędzy nami, przed którymi nasz Pan przestrzegł nas, by strzec się; żebyśmy w żadnym wypadku nie zostali zwiedzeni, odkąd wiemy, że On przepowiedział wszystko, to stało się po Jego zmartwychwstaniu z martwych i wstąpieniu do nieba. Powiedział że będziemy zabijani dla jego imienia i ze wielu fałszywych proroków i Chrystusów pojawi się w jego imieniu i zwiodą wielu. I tak właśnie się stało. Wielu nauczających bezbożnie, bluźnierczo, i fałszywych doktryn, powołując się na jego imię, nauczają i nawet są nauczycielami tych rzeczy które pochodzą od ducha nieczystego, i są kładzione w ich serca

Dlatego jesteśmy najbardziej zaniepokojeni, żeby nie zostać wprowadzony w błąd przez takie osoby, odkąd wiemy, że każdy, który może mówić prawdę, a jednak nie mówi tego, będzie osądzony przez Boga, jako Bóg poświadczył przez Ezechiela, kiedy On powiedział,' zrobiłem z ciebie stróża do domu Judy. Jeżeli grzesznik grzeszy i nie ostrzegasz jego, sam on umrze w jego grzechu; ale jego krwi, zażądam z twoich rąk, ale jeżeli ostrzeżesz go będziesz niewinny’ i w związku z tym, chociaż obawiamy się, gorliwie dyskutujemy [z ludźmi] zgodnie z Pismami, ale nie z miłością pieniędzy, czy chwały, czy przyjemności. Ponieważ żaden człowiek nie może przekonać nas do tych [wartości] Ani nie życzymy sobie żyć według zasad twojego ludu, którym Bóg zarzucił kiedy powiedział, ‘Twoi rządzący są towarzyszami złodziei, kochają łapówki, idą za nagrodami’ Teraz, jeżeli wiesz, że pewni wśród nas są wybrani, nie dla zachowanie bluźnieniu Pismom i Chrystusowi, i na siłę nie staramy się dawać fałszywą interpretację.


ROZDZIAŁ 83 – TO JEST DOWÓD ŻE PSALM ‘PAN POWIEDZIAŁ DO MOJEGO PANA’ ITP., NIE DOTYCZY HISKIASZA.


"Ponieważ twoi nauczyciele zaryzykowali odnieść fragment,' Pan mówi do mojego Pana, Usiąść po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje’ do Hiskiasza; jak gdyby on został poproszony, by usiąść po prawej stronie świątyni, kiedy król Asyrii wysłał do niego i groził mu; i jemu powiedziano przez Izajasza by się nie bał. Teraz wiemy i przyznajemy się, że co Izajasz powiedział miało miejsce; że król Asyrii odstąpił od prowadzenia wojny przeciwko Jerozolimie w dniach Hiskiasza i anioł Pana zabił około 185,000 z zastępu Asyryjskiego.

Ale to ukazuje że Psalm nie odnosi się do niego. Ponieważ jest napisane, ‘Pan powiedział do mojego Pana, siądź po prawicy mojej, aż ja położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek. On ześlę laskę mocy nad Jeruzalem. I to będzie rządzić pośrodku twoich wrogów. W chwalę świętych przed poranną gwiazdą Ja począłem cię. Pan przysiągł i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka’ I to nie zgadza się, bo Hiskiasz nie był kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. I nie wiedział że on jest odkupicielem Jeruzalem. On nie wiedział ani nie wysłał laski mocy do Jeruzalem, ani nie rządził pośrodku swoich wrogów, po narzekaniu i po obarczeniu. Ale nasz Jezus który jeszcze nie przyszedł w chwalę, wysłał do Jeruzalemu laskę mocy, nazwaną, słowem wzywającym do upamiętania [w znaczeniu] dla wszystkich narodów, od których demony trzymały się z dala, jak Dawid powiedział, „Bogowie narodów są demonami” A jego siła słowa przeważyła wiele przepowiedni demonów które one używały do służby, i w znaczeniu tego dla wierzących we Wszechmocnego Boga, ponieważ bogowie narodów są demonami. I mu wspomnieliśmy poprzednio to stwierdzenie, ‘W chwalę świętych przed poranna gwiazdą, począłem cię w łonie’ odnosi się do Chrystusa.
ROZDZIAŁ 84 – TO PROROCTWO, „DOTYCZY DZIEWICY” ITP., PASUJE JEDYNIE DO CHRYSTUSA.


"Ponadto, proroctwo,' Oto, dziewica zajdzie w ciążę i będzie nosiła syna,' zostało wypowiedziane odnośnie Jego. Ponieważ jezeli On, do którego to Izajasz odniósł nie był poczęty z dziewicy, jak to Duch Święty deklaruje,' Oto, Sam Pan da nam znak: Oto, dziewica zajdzie w ciążę i będzie nosiła syna?' Ponieważ jeżeli On też zostałby poczęty na podstawie cielesnych kontaktów, jak wszyscy inni pierworodni synowie, dlaczego Bóg powiedział, że On da znak, który nie jest wspólny do wszystkich pierworodnych synów? Ale, że, który jest naprawdę znakiem i, który miał zostać zrobiony godny zaufania do ludzkości,--mianowicie, że pierwszy - nazwany, jako pierworodny wszelkiego stworzenia powinien stać się wcielonym przez łono Dziewicy i być dzieckiem – to on przewidziany przez Ducha proroctwa, i przepowiedziany, jak to powtarzałem ci różnymi drogami, aby kiedy to ma miejsce, mogła być znana moc i wola Stwórcy wszystkiego. Jak Ewa powstała z żebra Adama, a wszystkie istoty stworzone przez słowo Boga. Ale wy te sprawy przedstawiacie według waszych starszych, którzy z Królem Egiptu Ptolemeuszem wypaczyliście, odkąd zapewniasz, że Pismo nie jest, tak jak oni objaśnili to, ale powiedział,' spostrzeż, młoda kobieta zajdzie w ciążę,' jak gdyby wielkie wydarzenia miały zostać wnioskowane, jeżeli kobieta powinna począć cieleśnie: jak to naprawdę wszystkie młode kobiety robią, za wyjątkiem bezpłodnych,; ale nawet te, jeśli Bóg chce, są w stanie[ urodzić]. Jak matka Samuela, która była bezpłodna i poczęła przez wolę Boga; i tak też żona świętego patriarchy Abrahama; i Elżbieta, która nosiła Jana Chrzciciela i inne. Więc byś nie przypuszczał, że to jest niemożliwe dla Boga, by zrobił cokolwiek. On chcę. I specjalnie gdy przepowiada że ma mieć to miejsce, i nie zaprzeczy temu żadna błędna interpretacja prorocza, odtąd wasza wola rani was jedynie a nie rani Boga.

ROZDZIAŁ 85 – ON UDAWADNIA ŻE CHRYSTUS JEST PANEM ZASTEPÓW Z PSALMU 24. I Z JEGO WŁADZY NAD DEMONAMI.


"Ponadto, niektórzy z was zaryzykują objaśnić proroctwa, następujące;' podnieście w górę swoje bramy, wy rządzący; a będziecie podniesione, wy wieczne okowy, że Król chwały może wejść,' jak gdyby to odnosiło się do Hiskiasza a inni z was[odnoszą to] do Salomona; ale ani do jednego ani do, krótko mówiąc, do któregoś z twoich królów, nie może to być dowodem odniesienia, ale do naszego Chrystusa jedynie, który ukazał się bez majestatu i bez chwały, jak Izajasz i Dawid i całe Pismo mówiło; który jest Panem Zastępów, przez wolę Ojca ustanowił go [Bogiem], który również wzbudził go z martwych, i wstąpił do nieba, jak Psalmy i inne Pisma przedstawiają go jako Pana Zastępów; i dlatego możesz, jeżeli chcesz, łatwo zostać przekonany przez zdarzenia, które mają miejsce przed twoimi oczyma. Ponieważ każdy demon, jest wyganiany w imię tego Syna Boga Bóg - , który jest pierworodnym każdego stworzenia, który stał się człowiekiem przez Dziewicę, który wycierpiał i został skrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, przez twój naród, który umarł, który podniósł się z martwych i wrócił do nieba - jest pokonany i ujarzmiony. Ale, chociaż wyganiasz jakiegoś demona w imię któregoś z tych co był wśród was – innych królów, czy sprawiedliwych ludzi, czy proroków, czy patriarchów – nie będą one posłuszne tobie. Ale jeżeli ty wygonisz w [imię] Boga Abrahama, i Boga Izaaka, i Boga Jakuba, to może będą poddani tobie

nawet jako Poganie robią i zatrudniają czarowników i zaklęcia. Ale, one są aniołami i moc, słowa proroctwa powiedziane przez Dawida [przykazania]

aby podnosić bramy, że On, który podniósł się od umarłych, Jezus Chrystus, Pan Zastępów, według woli Ojca, mógłby wejść, słowo Dawida podobnie było widoczne; którego znów będę wzywał byś zwrócił uwagę dla zachowania tych którzy nie byli z nami wczoraj, dla naszej korzyści, ponadto, podsumowuję wiele rzeczy, które powiedziałem wczoraj. I teraz, jeżeli mówię to do ciebie, chociaż powtórzyłem to wiele razy, wiem, że to nie jest absurdalne tak, by to zrobić. Ponieważ to jest śmieszna rzecz, by zobaczyć słońce i księżyc i inne gwiazdy, i zmieniające się różne sezony, i widzieć obliczeniowca który może zapytać ile to jest podwójna dwójka, ponieważ on często mówił że oni są czwórką, nie ustaje mówić znowu że oni opóźnili cztery, a równe są następne rzeczy, które są potwierdzone, by były kontynuowane wspomniane i zgodne. Ten który znalazł przekleństwo w Pismach proroczych powinien pozostawić je i unikać tłumaczenia tych samych Pism,


ponieważ to jest pomyślane on może wydać na świat coś lepszego niż Pisma. Fragment zatem, przez który udowodniłem, że Bóg ujawnia, że są zarówno aniołowie i zastępy w niebie jest ten: ' Chwalcie Pana z niebios, chwalcie go w najwyższym. chwalcie go, wszyscy Jego aniołowie: chwalcie go, wszystkie Jego zastępy.' "


Wtedy jeden z tych, który przyszedł z nimi w drugim dniu, którego imię było Mnaseas, powiedział, " znacznie jesteśmy zadowoleni, że zechciałeś powtórzyć te sam rzeczy na naszej obecności

I powiedziałem, "Posłuchajcie, moi przyjaciele, co do Pisma, które wywołuje mnie, by zadziałać w ten sposób. Jezus rozkazał, by kochać nawet[naszych] wrogów, jak to zostało przewidziane przez Izajasza w wielu fragmentach, w których też jest zawarta tajemnica naszej własnej odnowy, również, faktycznie, jako regeneracja wszystkich, którzy oczekują, że Chrystus ukaże się w Jerozolimie i przez ich prace usiłują gorliwie spodobać się Jemu. Te są słowa powiedziane przez Izajasza: ' Słuchajcie słów Pana, was, którzy drżycie na Jego słowa. Powiedzcie naszym braciom, że nienawidzę was i gardzę wami, że imię Pana było wywyższone. On ukazał twoją radość, a oni zawstydzą się. Dźwięk głosu z miasta. Głos ze świątyni głos Pana, który poniży dumnego. Przed ona, porodziła zanim bóle jej przyszły, ona wydała na świat męskie dziecko. Kto słyszał taką rzecz? i, kto zobaczył taką rzecz? czy ziemia powstała jednego dnia? i ona wyprodukowała naród natychmiast? ponieważ Syjon począł i urodził jej dzieci. Ale ja daje jej poczęcie i to że jest bezpłodna, mówi Pan. . Uraduj się, Och Jerozolimo i trzymaj radosne zgromadzenie, wszystkie was, którzy kochacie ją. Radujcie się, wszyscy wy, którzy lamentujecie dla niej, że możecie ssać i zostać napełnionymi z jej piersi pocieszenia, ssący może zostać zachwycony z wejściem Jego chwały.' "
ROZDZIAŁ 86 – SĄ RÓŻNE SYMBOLE STAREGO TESTAMENTU, DREWNA KRZYŻA PRZEZ KTÓRY CHRYSTUS ZAPANOWAŁ.


I kiedy zacytowałem to, dodałem, "Słuchaj, zatem, jak ten Człowiek, którego Pisma deklarują, że On przyjdzie znów w chwale po Jego ukrzyżowaniu, był symbolizowany zarówno przez drzewo życia, o którym powiedziano że było posadzone w raju i przez te wydarzenia, które powinny wydarzyć się wszystkim. Mojżesz został wysłany z laską, by wykonał odkupienie ludzi; i z tym w jego rękach na przedzie ludzi, on rozdzielił morze. Przez to on widział wodę bijącą ze skały; i kiedy on rzucił drzewo do wód Mara, które były gorzkie, on zrobił, że oni są słodkie. Jakub, przez wkładane pręty do wodnych koryt, spowodował że owce jego wujka, mogły zajść w ciążę, żeby on mógł otrzymać ich młode. Z jego prętem ten sam Jakub chwali się, że on przeszedł przez rzekę. On powiedział, że on zobaczył drabinę i Pismo zapowiedziało, że Bóg stał ponad tym. Ale, że to nie był Ojciec, udowodniliśmy z Pism. I Jakub wylał olej w tym samym miejscu, by zaświadczyć że Bóg ukazał się jemu, więc namaścił pomnik dla Boga który ukazał się mu. I że kamień symbolizuje ogłoszenie Chrystusa, my mamy również dostarczone przez wiele Pism i, że spór, czy to był olej, albo z jakichś innych złożonych słodkich balsamów, miało odniesienie do Niego, też udowodniliśmy, o tyle jako słowo mówi: ' Dlatego Bóg, nawet Twój Bóg, namaścił cię olejkami radości ponad Twoimi towarzyszami.' Ponieważ wszyscy królowie i namaszczani byli olejkami i namaszczenie otrzymywały jako ich dział w imieniu królów: On sam otrzymał od Ojca tytuły Króla i Chrystusa i kapłana i Anioła, i tym podobne inne tytuły, które On nosił. Laska Aarona, która zakwitła, zadeklarowała jego, by stał się najwyższym kapłanem. Izajasz wyprorokował, że laska przyjdzie naprzód z korzenia Isajego,[i to był] Chrystus. A Dawid mówi, że prawy człowiek jest' jak drzewo, które jest posadzone przy kanałach wód, które powinno wydać jego owoce w jego sezonie i jego liść nie powinien zaniknąć.' Znów, sprawiedliwy powiedziano, zakwitnie jak drzewo palmy. Bóg ukazał się z drzewa do Abrahama, jak to jest napisane, blisko dębu w Mamre. Ludzie znaleźli siedemdziesiąt studni i dwanaście źródeł, po przekroczeniu Jordanu. Dawid potwierdza że Bóg pociesza go laską i kijem. Eliasz poprzez wrzucenie patyka do rzeki Jordan, wydobył żelazną część siekiery, którą synowie proroccy ścinali drzewa, by zbudować dom w którym mieli czytać i studiować prawo i przykazania Boże. Nawet jak nasz Chrystus był ukrzyżowany na drzewie, i przez oczyszczenie z wodą chociaż przyjął najstraszniejsze przestępstwo, które my popełniliśmy i zrobił dom modlitwy i uwielbienia. Ponadto, to była laska, która wskazywała Judę, by być ojcem synów Tamar przez wielką tajemnicę."

ROZDZIAŁ 87 – TRYFON MA WĄTPLIWOŚCI CO DO TYCH SŁÓW ‘I SPOCZNIE NA NIM’ ITP., ONE SĄ WYJAŚNIANE PRZEZ JUSTYNA.Hereupon Tryfon, po tym jak ja powiedziałem te słowa, rzekł, "Teraz nie przypuszczaj, że usiłuję, przez pytanie, przewrócić stwierdzenia, które zrobiłeś; ale życzę sobie otrzymać te informację szczególnie wypunktowane, o których teraz pytam. Powiedz mi, zatem, jak, kiedy Pismo potwierdza przez Izajasza,' przyjdzie naprzód laska z korzenia Isajego; i kwiat urośnie z korzenia Isajego; i Duch Boga spocznie na Nim, Duch mądrości i zrozumienia, Duch porady i mocy, Duch wiedzy i pobożności: i Duch bojaźni Pana napełni go:' { teraz uznasz to mi," on kontynuował „ ze to odnosi się do Chrystusa, i ty ustawiasz go w preegzystencji Boga, i stania się wcielonym przez Bożą wolę, urodzony jako człowiek przez dziewicę) Jak on może być przedstawiony w preegzystencji który wypełniony jest z mocą Ducha Bożego, którego Pismo przez Izajasza zalicza, jako on był niebyły wśród nich?


Wtedy odpowiedziałem, "Spytałeś najdyskretniej i najostrożniej, ta prawda wydaje się być trudna; ale posłuchaj czego mówię, że możesz spostrzec powód tego Pismo mówi, że te wyliczone władze Ducha spoczęły na Nim, nie, ponieważ nie dlatego że ich potrzebował, ale, ponieważ one spoczęły na Nim, itd., znalazły swoje osiągnięcie w Nim, więc, nie pojawili się i więcej prorocy w twoim narodzie po starożytnym okresie: i ten fakt, który wyraźnie dostrzegasz. Ponieważ po Nim żaden prorok nie powstał wśród was. Teraz, że [możesz wiedzieć że] twoi prorocy, każdy który otrzymał dar lub dwa od Boga, nie mówił takich rzeczy których my dowiedzieliśmy się z Pism, idąc za poszczególnymi znakami. Salomon posiadł Ducha mądrości, Daniel który rozumiał radę, Mojżesz miał moc i gorliwość, Eliasz bojaźń, Izajasz wiedzę, a inni, każdy posiadał po jednym darze albo połączył kolejno z innym; też Jeremiasz i dwunastu [proroków] i Dawid i, krótko mówiąc, reszta, która zaistniała pomiędzy wami. Odpowiednio do jego woli, itp., przerwano, kiedy On przyszedł, po którym, w czasach tego odpuszczenia przez Niego pomiędzy ludźmi, to było wymagane, że takie dary powinny ustać u was otrzymawszy ich resztę w Nim, powinien znów, jak zostało przewidziane stać się darem który jest z łaski mocy Jego Ducha


On udzielił tym którzy wierzą w niego w zależności od Niego każdy człowiek według godności. Już powiedziałem i znów mówię, że to zostało wyprorokowane, że to będzie zrobione przez Niego po Jego wstąpieniu do nieba. To odpowiednio jest powiedziane,' on wstąpił na wysokości, On prowadził jeńców i, On dał dary synom ludzkim.' I znów, w innym proroctwie to jest powiedziane: ' I to zdarzy się po tym, wyleję Mojego Ducha na wszystkie ciało i na Moich służących i na Moich sług i oni będą prorokować.


ROZFZIAŁ 88 –CHRYSTUS NIE OTRZYMAŁ DŚ ZGODNIE Z UBUSTWEM.


Ducha Bożego; to zostało przepowiedziane, że moc podana przez Izajasza mogła spocząć na Nim, nie aby On potrzebował mocy, ale, aby mogłabyć kontynuowana po Nim. I niech to będzie dowodem do ciebie, mianowicie, co powiedziałem tobie że zostało zrobione przez magów z Arabii, którzy jak tylko Dziecko urodziło się przyszli oddać mu pokłon, Ponieważ nawet podczas Jego narodzin On był w posiadaniu mocy; i, ponieważ On urósł jak wszyscy inni mężczyźni, przez używanie codziennych zasobów, On wymagał własnego jak każdy [wymaga] rozwoju i został podtrzymany przez wszelki rodzaj pożywienia i czekał przez trzydzieści lat, mniej więcej, aż Jan ukazał się przed Nim jako posłaniec Jego nadejścia i poprzedził go na drodze chrztu, Jak to już pokazałem. I wtedy kiedy Jezus poszedł do rzeki Jordan, gdzie Jan chrzcił, i kiedy on zatrzymał się w wodzie , ogień został rozpalony w Jordanie; i kiedy On wyszedł poza wodę, Duch Święty zapłonął na Nim jako gołębica, apostołowie o tym Chrystusie naszym wszystko napisali. Teraz, wiemy, że on nie poszedł do rzeki, aby potrzebował chrztu, albo zejścia Ducha jak gołębica; ponieważ On zgodził się rodzić i zostać skrzyżowany, On nie potrzebował takich rzeczy, ale z powodu rodzaju ludzkiego, który od Adama legł pod władzą śmierci i podstępu węża i każdy jeden, który osobiście popełnił grzech. Ponieważ Bóg zapragnął, by zarówno aniołowie i ludzie , którzy zostali obdarzeni wolną wolą i w ich własnym zarządzeniu, zrobili cokolwiek On wymagał od każdego, by zrobił, uczynił tak, żeby oni, woleli rzeczy zadowalające siebie, On mógł przecież utrzymać ich wolnymi od śmierci i kary; ale, że, oni popełnili zło, On ukarał każdego według jego winy. Ponieważ to nie Jego wjazd do Jerozolimy gdy siedział na ośle, które pokazaliśmy zostało wyprorokowane, to upoważniło go, by być Chrystusem, ale to było dla ludzi z dowodem, że On jest Chrystusem; tylko jak to było konieczne w czasie Jana, żeby ludzie mieli dowód, i żeby oni mogli wiedzieć, kto jest Chrystusem. Ponieważ kiedy Jan pozostał nad Jordanem i głosił chrzest upamiętania, nosząc tylko skórzany pas i szatę z wielbłądziej skóry, jedząc tylko szarańcze i dziki miód, ludzie przypuszczali że on może być Chrystusem; ale on wołał do nich,' nie jestem Chrystusem, ale głosem wołającym dla tego który jest silniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów’ I kiedy Jezus przyszedł nad Jordan, On był znany jako syn cieśli, i on ukazał się bez splendoru, jak Pisma zapowiedziały i On został uważany za cieślę (ponieważ On miał zwyczaj pracować jako stolarz kiedy między ludźmi, robił pługi i jarzma; przez co On nauczył się prawości i aktywnego życia); ale wtedy Duch Święty i dla zachowania człowieka, jak poprzednio stwierdziłem, rozjaśniłem się na Nim w formie gołębia. I tam przyszedł w tej samej chwili głos z nieba, który był wypowiedziany również przez Dawida kiedy on mówił, przedstawiając Chrystusa, co Ojciec mógł powiedzieć do niego „Ty jesteś Synem Moim, tego dnia ja zrodziłem ciebie” [Ojciec] powiedział że jego pokolenie, wypełniło to miejsce w czasie kiedy stał się zaznajomiony z Nim „Tyś mój Syn, tego dnia zrodziłem cię”ROZDZIAŁ 89 – KRZYŻ JEDYNIE ATAKOWANY PRZEZ TRYFONA ZALICZONY DO PRZEKLEŃSTWA, OTO DOSTARCZA ŻE JEZUS JEST CHRYSTUSEM.

Wtedy Tryfon zauważył, "Bądź pewny, że cały nasz naród czeka na Chrystusa; i przyznajemy się, że wszystkie Pisma, które zacytowałeś odnoszą się do Niego. Ponadto, też przyznaję się, że imię Jezusa, syn Nawe (Nuna) został tak nazwany, skłoniło mnie bardzo mocno zgodzić się z tym spojrzeniem. Ale, czy Chrystus powinien tak haniebnie zostać ukrzyżowany, to, co mamy wątpliwości. Ponieważ ktokolwiek jest ukrzyżowany według prawa jest przeklęty, więc jestem nadzwyczaj niedowierzający na tym punkcie. To jest całkiem jasne, naprawdę, że Pisma ogłaszają, że Chrystus musiał wycierpieć; ale życzymy sobie dowiedzieć się, czy możesz udowodnić to nam, czy to cierpienie zostało przeklęte w prawie."

Odpowiedziałem jemu, "Jeżeli Chrystus nie wycierpieć i prorocy nie przepowiedzieli, że On był prowadzony do śmierci z powodu grzechów ludzi i został zhańbiony i został ubiczowany i został policzony między przestępcami i jako owca był prowadzony na rzeź, to pokolenie, proroków mówi, żaden człowiek nie może zadeklarować, wtedy miałbyś dobrą przyczynę, by zastanowić się. Ale, jeżeli są to cechy charakterystyczne Jego i oznaczają Jego przede wszystkim, jak to jest możliwe dla nas, by zrobić cokolwiek jeszcze niż uwierzyć w Niego najpewniej? I tu nie ma wiele do zrozumienia niż to co napisali prorocy, kiedykolwiek oni słyszą, że On został ukrzyżowany, mówią że to jest On i żaden inny.

ROZDZIAŁ 90 – WYCIAGNIĘTA RĘKA MOJŻESZA OZNACZA ROZCIĄGNIĘCIE NA KRZYŻU.


"Przeprowadź nas, zatem," powiedział [Tryfon], "przez Pisma, żebyśmy mogli zostać przekonani przez ciebie; ponieważ wiemy, że On powinien wycierpieć i zostać prowadzony jako owca. Ale udowodnij nam, Że On musiał zostać ukrzyżowany i umrzeć tak haniebnie i bez czci przez śmierć przeklęto w prawie. Ponieważ nie możemy zmusić się nawet myśleć o tym."

" Wiesz," powiedziałem, "to co prorocy powiedzieli i zrobili oni ukryli przez przypowieści i symbole, jak przyznałeś nam; żeby to nie było łatwe dla wszystkich, by zrozumieć więcej [ co oni powiedzieli], odkąd oni ukryli prawdę w ten sposób, że ci, którzy są gorliwi, by dowiedzieć się i nauczyć się, muszą włożyć dużo wysiłku."

Oni odpowiedzieli, "Przyznaliśmy się temu."

"Posłuchajcie, dlatego," powiedziałem, "oto co następuje; ponieważ Mojżesz najpierw wystawił to pozorne przekleństwo Chrystusa przez znaki, które on zrobił."

"O jakich[znakach] mówisz?" powiedział on.

"Kiedy lud," odpowiedziałem, "toczył wojnę z Amalekiem i syn Nawa (Nuna) przez imię Jesus (Joshua), prowadził walkę, sam Mojżesz modlił się do Boga, wyciągnął ręce i Hur z Aaronem podpierali je podczas całego dnia, żeby one nie opadały na dół kiedy on był zmęczonyPonieważ, jeżeli on zrezygnował z jakiejś części tego znaku, który był imitacją krzyża, lud przegrywał jak to jest zapisane w Pismach Mojżesza; ale, jeżeli on pozostał w tej formie, Amalek został pokonany i on, który zwyciężył, zwyciężył przez krzyż. Ponieważ to nie dlatego Mojżesz modlił się by lud był silniejszy, ale, ponieważ, kiedy, kto nosił imię Jezusa, (Joshua) miał przewagę w bitwie, sam on zrobił znak krzyża. Ponieważ, kto z was nie wie, że modlitwa tego kto towarzyszy z lamentacją i łzami, z ciałem przygnębionym, albo ze zgiętymi kolanami, przebłaga Boga najbardziej ze wszystkiego? Ale w takim sposobie ani on ani jakiś inny, kiedy siedzi na kamieniu, modlił się. To żaden kamień nie symbolizował Chrystusa, ponieważ byłem widoczny.


ROZDZIAŁ 91 – KRZYŻ BYŁ PRZEPOWIEDZIANY W BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE JÓZEFA I W WĘŻU KTÓRY BYŁ WYWYŻSZONY.


"I Bóg przez Mojżesza pokazał inny sposób mocy tajemnicy krzyża, kiedy On powiedział w błogosławieństwie z gdy Józef był pobłogosławiony,' od błogosławieństwa Pana jest jego ziemia; dla sezonów nieba i dla głębokich źródeł poniżej i dla okresu owocowania w słońcu i dla nastania razem miesięcy i dla wzrostów wiecznych gór i dla wzrostów wzgórz i dla zawsze płynących rzek i dla owoców otyłości ziemi; i dla rzeczy przyjętych przez Niego który ukazał się w krzaku, przejdzie na głowę i koronę Józefa. Niech mu będzie chwała wśród jego braci ; jego piękno jest [jak] pierworodne wołu; jego rogi jak rogi jednorożca: nimi będzie on bódł narody od jednego końca ziemi do drugiego.' Teraz, mógłby powiedzieć albo udowodnić, że rogi jednorożca reprezentują jakiś inny fakt albo zgodziłby się niż typ, który przedstawia krzyż. Ponieważ ta belka jest umieszczona pionowo, od którego najwyższa kraniec jest podnoszony w górę do rogu, kiedy inna belka jest przymocowana do tego i końce ukazują się na obu stronach jako rogi złączone w jeden róg. I część, która jest umocowana w centrum, na której są zawieszani ci, którzy są ukrzyżowani, również wystaje jako róg;

i to też wygląda jak róg połączony i umocowany z innymi rogami. I wyrażenie,' z nimi będzie on bódł inne narody od jednego końca ziemi do drugiego,' jest przejaw czego jest teraz faktem między wszystkimi narodami. Ponieważ dla wszystkich narodów, przez władzę tej tajemnicy, tak został pchniętym, to jest, ukłuty w ich sercach, odwrócili się od próżnych idoli i demonów, by służyć Bogu. Ale ta sama liczba jest objawiona dla zniszczenia i potępienia niewierzących; nawet jak Amalek był pokonany i Izrael zwyciężył kiedy lud wyszedł z Egiptu, przez znaczenie symbolu, wyciągniętych rąk Mojżesza, i imię Jezus (Jeszua) przez które syn Nawe (Nuna) był nazwany. I to wydaje się że typ i znak


który został wzniesiony, by przeciwdziałać gryzącym wężom Izraela, było przeznaczone dla zbawienia tych, który wierzą, że ta śmierć została zapowiedziana, by następnie wąż przez Niego był ukrzyżowany, ale zbawienie dla tych, którzy zostali ugryzieni przez niego i zostali wysłani do Jego Syna do świata, by został ukrzyżowany. Ponieważ Duch proroctwa przez Mojżesza nie nauczył nas, by uwierzyć w węża, zatem to pokazuje nam, że on został przeklęty przez Boga na początku; i w Izajaszu mówi nam, że on będzie zgładzony jako wróg przez potężny miecz, którym jest Chrystus.ROZDZIAŁ 92 – NIEMNIEJ PISMA BĘDĄ ZROZUMIANE PRZEZ BOŻA ŁASKĘ, BÓG NIE UKAŻE SIĘ BY NANUCZAĆ JUŻ TYCH SAMYCH SPRAWIEDLIWOŚCI."Chyba, dlatego, że człowiek przez wielką Bożą łasę otrzymuje moc, by zrozumieć co zostało powiedziane i zostało zrobione przez proroków, okazuje się być w stanie, powtórzyć słowa albo czyny które nie będą korzystne dla niego, jeżeli on nie może wyjaśnić argumentu ich. I one z pewnością przyniosą mu za wiele ujmy, one są zgodne z tymi, którzy nie zrozumieli ich? Ponieważ jeżeli ktoś zażyczy sobie zapytać ciebie, dlaczego, od Henocha, Noe z jego synami, i wszyscy inni w podobnych okolicznościach, którzy nigdy nie byli obrzezani, ani nie zachowywali sabatów, miłych Bogu, Bóg wymagał przez innych liderów i przez dawanie prawa po przejściu tak dużo pokoleń, że ci, którzy żyli między czasami Abrahama i Mojżeszem byli usprawiedliwieni przez obrzezanie i, że ci, którzy żyli po Mojżeszu byli usprawiedliwieni przez obrzezanie i inne nakazy -- aby widzieli, sabaty, i ofiary i dary, i ofiarowania [Bóg będzie zabity] aż pokażesz, jak już powiedziałem, że Bóg który wiedział ostrzegał że twój naród zasłużyłby na wygnanie z Jerozolimy i, że żadnemu nie pozwolono, by wszedł do niego.{ Ponieważ nie odróżniasz innej drogi niż przez zmysłowe obrzezanie, jak zauważyłem poprzednio. Ponieważ Abraham został ogłoszony przez Boga, by być prawy, nie policzono mu obrzezania, ale policzono wiarę. Ponieważ zanim on został obrzezany poszedł za stwierdzeniem które zostało zrobione odnośnie do niego: ' Abraham uwierzył Bogu i to zostało policzone mu za sprawiedliwość' I my, dlatego, w nie obrzezaniu naszego ciała, wierzymy Bogu przez Chrystusa i mamy to obrzezanie które jest korzystne dla nas i wymagane – nazwane, że sercem -- mamy nadzieję stanąć sprawiedliwymi i przyjemnymi przed Bogiem: odkąd już otrzymaliśmy Jego świadectwo przez słowa proroków.) [I, dalej, Bóg będzie zniesławiony aż ty pokażesz] że przykazano ci zachowywać sabat i do obecnych propozycji i, że Pan podporządkował, by mieć miejsce nazwane przez imię Boga, żeby, że, jak zostało powiedziane, żebyś nie stał się bezbożny i nie wierzący przez czczenie idoli i nie zapomniał Boga, jak to już robiliście (. (Teraz, że Bóg nakazał przepisy o sabatach i ofiarach dla tych przyczyn, udowodniłem w co poprzednio zaznaczyłem; ale dla tych, którzy przyszli dzisiaj, zechcę powtórzyć prawie całość.) Ponieważ, jeżeli to nie jest przypadek, Bóg będzie zniesławiony, j dla tych co nie maja żadnej wcześniejszej wiedzy i nie nauczyli się wszystkiego co ludzie powinni wiedzieć i działać sprawiedliwie (dla wielu pokoleń istniejących przed Mojżeszem) i w Piśmie nie potwierdzają że ‘Bóg jest prawdą i sprawiedliwością, a wszystkie jego drogi są rozpatrywane i tam nie ma żadnej niesprawiedliwości w Nim’ Ale Pismo jest prawdą, i Bóg zawsze życzył sobie żebyś nie był ani głupi ani kochający siebie, i żebyś mógł otrzymać zbawienie Chrystusa, który jest miły Bogu, i otrzymał świadectwo od niego, jak już powiedziałem, przez rozpatrzenie dowodów ze świętych słów proroctwa.

ROZDZIAŁ 93 – TEN SAM RODZAJ SPRAWIEDLIWOŚCI JEST PRZEKAZANY WSZYSTKIM, CHRYSTUS OBEJMUJE TO W DWÓCH ZASADACH.

"Ponieważ [Bóg] ustanowił wcześniej że rasa ludzka ta która już jest zawsze i powszechnie, jak cała prawość; i każda rasa zna że cudzołóstwo i zabójstwo i to podobne, są grzechami; i, chociaż oni wszyscy popełniają takie praktyki, jednak oni nie uciekają od wiedzy, że oni czynią nieprawość, jakkolwiek oni tak robią, z wyjątkiem tych, którzy zostali opętani nieczystym duchem i, czy ktoś został poniżony przez edukację,? przez niegodziwe zwyczaje i przez grzeszne instytucje i, kto poniósł klęskę,? czy raczej zgasił i ochłodził, ich naturalne pomysły. Ponieważ możemy widzieć, że takie osoby są niechętne, by poddać się tym samym rzeczom, które oni wymierzają na innych i wymawiają się złymi sumieniami za takie czyny które oni płodzą. I o tym sądzę, że nasz Pan i Jezus Chrystus Zbawiciel mówił a kiedy On podsumował wszystką prawość i pobożność w dwóch przykazaniach. One są te; „Będziesz kochał Pana Boga twojego z całego serca, i z wszystkich sił, będziesz wypełniał Bożym strachem umysł, nie będziesz czcił innego boga, ale Bóg pragnie tego, żeby był czczony ten którego aniołowie ukochali przez imię Pana i Boga.


I człowiek, który kocha jego sąsiada jako siebie będzie zażyczył dla niego same dobre rzeczy, które on życzy dla siebie i żaden człowiek nie zażyczy złych rzeczy dla siebie. Odpowiednio, on, który kocha jego sąsiada modli się i pracuje by jego sąsiad mógł posiadać te same korzyści co i on. Teraz nie jest sąsiadem dla człowieka niż taki o podobnym działaniu sensownym -- człowiek. Dlatego, odkąd wszystka prawość jest podzielona na dwie gałęzie, mianowicie, tak dalece jak to jest korzystne dla Boga i człowieka, jakkolwiek mówi Pismo, ‘Kochaj Pana Boga z całego serca i z całej siły, a swego bliźniego jak siebie samego, taki może być sprawiedliwy człowiek. Ale jeżeli nigdy nie pokazałeś, przyjaźni albo miłość w kierunku Boga, albo proroków, albo do siebie, ale, ty oczywiście, zawsze znajdywałeś, by być bałwochwalcą i mordercą prawych ludzi, i położyłbyś ręce nawet na Samym Chrystusie; i do tego każdego dnia utrzymujesz swoją nikczemność, napastując tych, którzy udowadniają, że ten człowiek, który został ukrzyżowany przez was jest Chrystusem. Cóż, więcej niż to, przypuszczasz, że On został ukrzyżowany jako wróg i przeklęty przez Boga, takie przypuszczenie jest produktem twojego najbardziej irracjonalnego umysłu. Ponieważ, chociaż masz sposób zrozumienia, że ten człowiek jest Chrystusem ze znaków danych przez Mojżesza, jednak nie zgadzasz się; i w dodatku, wyobrażasz sobie, że możemy nie mieć żadnych argumentów, kładziesz pytania które przychodzą ci na myśl podczas gdy ty sam tracisz argumenty, kiedy spotykasz kilku utwierdzonych chrześcijan.


ROZDZIAŁ 94 – W JAKIM SENSIE ON KTÓRY ZAWISŁ NA DRZEWIE JEST PRZEKLĘTY.

Teraz powiedz mi, czy to nie Bóg nakazał przez Mojżesza że żadne obrazy i podobieństwa czegokolwiek co jest na niebie powyżej, ani tego co jest na ziemi zrobione, i oto który był przyczyną miedzianego węża zrobionego przez Mojżesza na pustyni, i ustanowił znak przez który ci co byli ugryzieni przez węża zostali zachowani? Tak, jest On wolny od niesprawiedliwości. Ponieważ przez to, jak ja poprzednio zaznaczyłem, On ogłosił tajemnicę, przez którą On zadeklarował że On złamie moc węża który był przyczyną przestępstwa Adama, i [mógł przynieś] temu który wierzy w Niego [który był przepowiedziany] przez te znaki, itd., Jemu który był ukrzyżowany, zbawiony został od kłów węża, które są nikczemnymi uczynkami, bałwochwalstwa i innych niesprawiedliwych czynów. Aż sprawa będzie zrozumiana, to jest przyczyna dla której Mojżesz ustanowił miedzianego węża dla znaku, a ten co był ugryziony wpatrzył się w niego, to mógł być uzdrowiony, i to również, kiedy on sam nakazał żadnych podobieństw czegokolwiek co kiedykolwiek było zrobione.

Na to jeden z nich którzy przyszli na drugi dzień powiedział, „Ty mówisz prawdę, my nie możemy odeprzeć tego argumentu. Ponieważ ja często pytałem nauczycieli w tej sprawie, i żaden nie dał mi odpowiedzi, bo my zwracamy uwagę podczas gdy tu odkrywasz tajemnicę, zgodny z doktrynami proroków które są szkalowane.”Wtedy odpowiedziałem, Właśnie jak Bóg przykazał znak zrobiony przez miedzianego węża, i oto On jest niewinny, chociaż przekleństwo leży w prawie przeciwko osobom które są ukrzyżowane, oto żadne przekleństwo nie leży na Chrystusie Bożym, przez którego wszystkie te przykazane rzeczy wartościowe dają zbawienie.

ROZDZIAŁ 95 – CHRYSTUS WZIĄŁ NA SIEBIE PRZEKLEŃSTWO ZA NAS.


"Ponieważ cały rodzaj ludzki będzie znaleziony, pod przekleństwem. Ponieważ to jest napisane w prawie Mojżesza,' przeklęty jest każdy, kto nie wypełni wszystkich przepisów, które są napisane w księdze prawa, ' I nikt dokładnie nie wypełnił wszystkiego, nie zaryzykujesz zaprzeczyć; ale trochę więcej i trochę mniej niż inni przestrzegamy, to co przepisy nakazały. Ale, jeżeli ci, którzy są pod tym prawem stają się, pod przekleństwem za nie przestrzegania wszystkich wymagań, co więcej wszystkie narody okazały się, być pod przekleństwem, które praktykuje bałwochwalstwo, które uwodzi młodych i popełniają inne zbrodnie? Jeżeli, wtedy, Ojciec wszystkiego zażyczył sobie by Jego Chrystus dla całej ludzkiej rodziny, wziąć na siebie przekleństwa wszystkich, wiedząc, że, gdy On został ukrzyżowany i nie żył, On z martwych wzbudził Jego, dlaczego sprzeczasz się o Niego, który podporządkował się by wycierpieć te rzeczy według Ojca woli, jest, jak gdyby On był przeklęty i nie by opłakiwać siebie? Ponieważ chociaż Jego Ojciec przeznaczył Go do cierpienia tych rzeczy w ludzkiej rodzinie, jeszcze nie popełniłeś czynu zgodnie z wolą Boga. Ponieważ nie praktykowałeś pobożności kiedy zabiłeś proroków. I żaden z was nie powie: Jeżeli Jego Ojciec zażyczył sobie, by cierpieć to, żeby, że przez Jego rodzaj ludzki mógłby zostać uzdrowiony, nie zrobiliśmy nic niewłaściwego. Jeżeli, naprawdę, żałujesz twoich grzechów, to rozpoznasz Go, że jest Chrystusem i przestrzegać Jego przykazania, wtedy możesz zapewnić to; jak to powiedziałem wcześniej, odpuszczenie grzechów będzie twoje. Ale, jeżeli przeklinasz Jego i ich tych którzy wierzą w Niego i, kiedy masz władzę, położyć ich do śmierci, jak to jest możliwe, że żądanie nie będzie wymagane od ciebie, począwszy od niesprawiedliwych i grzesznych ludzi, chociaż zatwardziałego serca i bez zrozumienia, ponieważ położyłeś twoje ręce na Nim?

ROZDZIAŁ 96 – ŻADNE PRZEKLEŃSTWO NIE PRZEPOWIADAŁO RZECZY KTÓRE ŻYDZI MOGLI ZROBIĆ.

"Ponieważ stwierdzenie w prawie,' przeklęty jest każdy, kto zawiśnie na drzewie,' potwierdza naszą nadzieję, która zależy od ukrzyżowanego Chrystusa, nie, ponieważ On, który został ukrzyżowany jest przeklęty przez Boga, ale, ponieważ Bóg przepowiedział to, co mogło być zrobione przez was wszystkich, i takich jak wy którzy nie wiecie, że to jest On, który zaistniał przed wszystkim, który jest wiecznym Kapłanem Boga i Króla i Chrystusa. I wyraźnie widzisz, że to zdarzyło się. Ponieważ wy przeklinacie w waszych synagogach wszystkich którzy nazywają się od Niego chrześcijanami, a inne narody efektywnie przeniosły to przekleństwo, kładąc do śmierci tych co wyznali ze są chrześcijanami, do wszystkich którzy mówią, jesteście naszymi braćmi; raczej rozpoznajcie prawdę Boga I podczas gdy ani oni ani wy nie przekonujecie nas, ale staracie się gorliwie, byśmy byli przyczyną zaprzeczenia imienia Chrystusa, wolimy raczej i poddać się śmierci, w pełnym zapewnieniu, że wszystko dobro, które Bóg obiecał przez Chrystusa, że On nagrodzi nas. I w dodatku do tego wszystkiego modlimy się za was, by Chrystus mógł okazać wam litość. Ponieważ On nauczył nas, by też modlić się dla naszych wrogów, mówiąc,' kochajcie waszych wrogów; bądź uprzejmy i miłosierny, jak twój niebieski Ojciec jest.' Ponieważ widzimy, że Bóg Wszechmogący jest uprzejmy i miłosierny, powodując że Jego słońce, wschodzi dla niewdzięcznych i dla sprawiedliwych, i zsyła deszcz na świętych i na nikczemnych. Wszystkich których nauczył będzie sądził.


ROZDZIAŁ 97 – INNE PRZEPOWIEDNIE KRZYŻA CHRYSTUSA."Ponieważ to nie było bez znaczenia, że prorok Mojżesz, kiedy Hur i Aaron podtrzymywali jego ręce, pozostał w tej formie do wieczora. Ponieważ naprawdę Pan pozostał na drzewie prawie do wieczora i oni pochowali go wieczorem; wtedy na trzecim dniu On podniósł się znów. To zostało przekazane przez Dawida w ten sposób: ' Moim głosem płakałem do Pana i On usłyszał, z Jego świętego wzgórza. Położyłem się i spałem; Ja zbudziłem się, ponieważ Pan podtrzymał mnie.' A Izajasz podobnie wspomina co do Jego sposobu, w którym On umarł, zatem: ‘Wyciągałem moje ręce do ludzi nieposłusznych, i szukających zysku, spacerujących drogami które nie są dobre’ A że on mógł powstać znowu Izajasz mówi: ‘Jego grób był wzięty z środka, i dam mu bogactwo za jego śmierć’ I znów, inaczej mówiąc, Dawid w dwudziestym pierwszym Psalmie w ten sposób odnosi się do cierpienia i do krzyża w przypowieści tajemnicy: ' Oni przebili moje ręce i moje stopy; oni policzyli wszystkie moje kości. Oni rozważyli i przyglądali się mi; oni dzielili moje części garderoby między sobą i rzucili losy o moją szatę.' Ponieważ kiedy oni ukrzyżowali Jego, i wbili mu gwoździe, oni przebili Jego ręce i stopy; i ci, którzy ukrzyżowali Go dzieliły Jego części garderoby między sobą, rzucali losy komu to w udziale przypadnie. I ten Psalm który nie odnosicie do Chrystusa, ponieważ wszyscy wolicie krótkowzroczność i nie rozumiecie że nikt w narodzie nie był nazwany Królem i Chrystusem, ani nie miał przebitych jego rąk i stóp za życia, ani nie umarł w tej tajemnicy -- zrozumienie przez krzyż – zbawienie tego Jezusa jedynie.


ROZDZIAŁ 98 – PRZEPOWIEDNIA CHRYSTUSA W PSALMIE 22.


"Powtórzę cały Psalm, żeby, możesz usłyszeć Jego szacunek do Ojca i jak On odnosi wszystkie rzeczy do Niego i modli się, by zostać uwolniony przez Niego od tej śmierci; równocześnie deklarując w Psalmie, w którym jest, że podniesie Go i pokazuje, że On naprawdę stał się człowiekiem zdolnym cierpienia. To jest jak następuje: ' Och Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Słowa moich grzechów są daleko od mojego zbawienia. Och mój Boże, płaczę do Ciebie cały dzień i w nocnej porze a Ty nie słyszysz; zechciej rozumieć mnie.

Ale wy, Wysławiajcie Izraela, zamieszkujcie święte miejsce. Nasi ojcowie pokładali ufność w Tobie; oni pokładali ufność i Ty wyzwalałeś ich. Oni płakali do Ciebie i zostali uwolnieni: oni pokładali ufność w Tobie i nie zostali zawiedzeni. Ale jestem robakiem a nie człowiekiem; wyrzut ludzi i wzgarda ludzi. Wszyscy którzy widzą mnie śmieją się ze mnie, by wzgardzić; oni mówią wargami, oni potrząsają głowę: On pokładał ufność na Panu: Niech Go uwolni, Niech Go uratuje, jeżeli ma w nim upodobanie. Ponieważ Ty wziąłeś mnie z łona; moja nadzieja od piersi mojej matki zostałem zdany na Ciebie od łona. Ty ukształtowałeś mnie mój Boże od brzucha mojej matki: nie byłeś daleko od mnie, ponieważ kłopot jest blisko; ponieważ nie ma żadnego, by pomógł. Wiele cieląt okrążyło mnie; tłuste byki dręczyły mnie otoczyły mnie. Oni otworzyli ich usta na mnie, jak szukanie zdobyczy i ryczenie lwa. Wszystkie moje kości są rozproszone i wylane jak woda. Moje serce stało się jak wosk topiący wśród mojego brzucha. Moja siła wyschła jak pastwisko; i mój język przylgnął do mojego gardła; i Ty wprowadziłeś mnie w dolinę śmierci. Ponieważ wiele psów otoczyło mnie; zgromadzenie niegodziwych dręczy mnie otaczają mnie. Oni przebili moje ręce i moje stopy, oni policzyli wszystkie moje kości. Oni spojrzeli i wpatrzyli się we mnie; oni dzielili moje części garderoby między nimi i rzucili o moją szatę. Ale nie usuwasz ich od mnie, Panie: daj wzgląd, by mi pomóc; wyrwij moją duszę od miecza i mój los tylko w rękach psów. Uratuj mnie od ust lwa i moje poniżenie od rogów jednorożców. Zadeklaruję Twoje imię pośród moich braci; wśród Kościoła będę chwalił Ciebie. Wy którzy boicie się Pana, pochwal Go: wszyscy wy z nasienia Jakuba, pochwalcie Go. Niech całe nasienie Izraela boi się Jego.' "


ROZDZIAŁ 99 – W POLECENIACH PSALMU SĄ SŁOWA CHRYSTUSA UMIERAJĄCEGO.I kiedy powiedziałem te słowa, kontynuowałem: "Teraz wykażę ci, że cały Psalm odnosi się w ten sposób do Chrystusa, przez słowa, które znów wyjaśnię. Co jest powiedziane najpierw -' och Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? powiedzieliśmy z początku, że, zostało powiedziane to w tym czasie do Chrystusa. Ponieważ kiedy został ukrzyżowany, On powiedział: ' Och Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś?' I co idzie za tym: ' Słowa moich grzechów są dalekie od mojego zbawienia. Och mój Bóg, będę płakał do Ciebie w ciągu dnia i w czasie nocnej pory. i to nie jest pragnienie zrozumienia we mnie' Te, są również rzeczy, które On był zrobił, zostało powiedziane. Ponieważ w dniu, w którym On zostać ukrzyżowany, wziął trzech z Jego uczniów na wzgórze zwane Oliwnym, położone na przeciw świątyni w Jerozolimie, On modlił się w tych słowach: ' Ojcze , jeżeli to być może, niech mnie opuści ten kielich' I znów On modlił się: "Nie jako ja chcę, ale jako ty chcesz;' pokazując przez to, że On stał się naprawdę człowiekiem cierpienia. Ale ktoś może powiedzieć że on nie wiedział że miał cierpieć, On dodał natychmiast w Psalmie ‘ i to nie jest dalekie od zrozumienia we mnie’

Nawet jako nie było żadnej nieznajomości w planach Boga, kiedy On spytał Adama, gdzie jesteś?, albo spytał Kaina, gdzie jest Abel?; ale [to zostało zrobione] by przekonać każdy rodzaj człowieka, że on był i żeby, że przez zapis [ Pisma Świętego] moglibyśmy mieć znajomość wszystkiego: tak podobnie Chrystus zadeklarował, że ta nieznajomość nie była na Jego stronie, ale na ich, który myślał, że On nie był Chrystusem, ale wyobraził sobie, że oni położą Jego do śmierci i, że On, jak wszyscy śmiertelnicy, mógłby pozostać w Hadesie.

ROZDZIAŁ 100 – W JAKIM SĘSIE CHRYSTUS JEST NAZWANY JAKUBEM, I IZRAELEM, I SYNEM CZŁOWIECZYM.


"Co zatem jest dalej -' Ale wy, wysławiajcie Izraela, mieszkańcy świętego miejsca' - zapowiedział że On ma coś godnego i cudownego do wysławiania, by podnieść się znów ze śmieci w trzecim dniu po ukrzyżowaniu; i to, On otrzymał od Ojca. Ponieważ pokazałem już, że Chrystus jest nazwany zarówno Jakubem i Izraelem; i udowodniłem, że to nie jest w błogosławieństwie Józefa i Judy jedynie, że co wiąże się z Nim zostało ogłoszone tajemniczo, ale też w Ewangelii to jest napisane, że On powiedział: ' Wszystko zostało mi dane przez Mojego Ojca i,' żaden człowiek nie zna Ojca ale Syn; ani Syna ale Ojciec, i komu Syn Go objawi.' Odpowiednio On ujawnił nam wszystkim, że my otrzymaliśmy przez Niego łaskę według Pism, żebyśmy wiedzieli, że On jest pierworodnym Boga i był przed wszystkimi stworzeniami; podobnie jak byli synowie patriarchów, odkąd On przybrał ciało przez Dziewicę jego rodziny i podporządkował się, by stać się człowiekiem bez chwalebnego przyjścia, zhańbiony i zależny od cierpienia. Wśród jego słów które On powiedział, kiedy On rozmawiał o Jego przyszłych cierpieniach: " Syn człowieczy musi wycierpieć wiele rzeczy i zostać odrzucony przez faryzeuszy i uczonych i zostać ukrzyżowany, a trzeciego dnia powstać znowu’ On powiedział że był synem człowieczym, ponieważ narodził się z dziewicy, który był jak powiedziałem, z rodu Dawida i Jakuba, i Izaaka, i Abrahama, Adam był ojcem zarówno jego i tych którzy byli najpierw liczeni od Marii przodków. Ponieważ wiemy że ojcowie kobiet są ojcami podobnymi do tych dzieci, których córki nosiły. Ponieważ [Chrystus] nazwany jest przez jednego z jego uczniów – poprzednio znany pod imieniem Szymon – Piotr, odkąd rozpoznał jego jako Chrystusa, Syna Bożego, przez objawienie Jego Ojca i odkąd znajdujemy, że to zarejestrowano we wspomnieniach Jego apostołów, że On jest Synem Boga i odkąd nazywamy Jego Synem, zrozumieliśmy, że On istniał przed wszystkimi stworzeniami od Ojca przez Jego władzę i wolę (ponieważ On jest podany w pismach proroków w tak czy inaczej jako Mądrość i Dzień i Wschód i Miecz i Kamień i Pręt i Jakub i Izrael); i, że On stał się człowiekiem przez Dziewicę, żeby, nieposłuszeństwo, które pochodziło z węża mogłoby być zniszczenie tym samym sposobem, jak zapoczątkował. Ponieważ Ewa która była dziewicą i nie upadła, pojąwszy słowa węża, wydała na świat nieposłuszeństwo i śmierć. Ale Dziewica Maria otrzymała wiarę i radość, kiedy anioł Gabriel ogłosił dobrą wieść dla niej, że Duch Pana spocznie na niej i moc Najwyższego zacieni ją: dlaczego też to co się z niej narodzi zwane będzie Synem Boga; i ona odpowiedziała,' niech mi się stanie według twego słowa.' I przez nią On urodził się, jak to udowodniliśmy z tak wielu Pism i przez które Bóg zniszczy zarówno węza i tych aniołów i ludzi jemu podobnych, ale wzbudzi ze śmierci tych którzy pokutowali z ich nikczemności i wierzą w Niego.ROZDZIAŁ 101 – CHRYSTUS ODNOSI WSZYSTKIE RZECZY DO OJCA.


Co zatem w Psalmie jest napisane, w którym on powiedział ‘Nasi Ojcowi ufali Tobie;

Oni ufali i ty wyzwoliłeś ich. Oni wołali do ciebie, i nie byli rozczarowani. Ale ja jestem robak a nie człowiek, wyrzutek ludzi, i wzgarda pospólstwa’ który pokazuje, że On przyznaje się im, by być ich ojcami, którzy pokładali ufność w Bogu i zostali uratowani przez Niego, który też był ojcami Dziewicy, przez którą On urodził się i stał się człowiekiem; i On przepowiada, że On jest uratowany przez tego samego Boga, ale chwali się nie w dokonywaniu czegokolwiek przez jego samego, Jego własną wolę i moc. Ponieważ kiedy na ziemi On działał w ten sam sposób i odpowiedział, jednemu który zwracał się do Niego Dobry Mistrzu:' Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jedyny dobry jest mój Ojciec, który jest w niebie.' Ale kiedy On mówi, jestem robakiem i żadnym człowiekiem; wyrzut ludzi i wzgarda ludzi, ' On wyprorokował rzeczy, które istnieją i, które stały się Jemu. Ponieważ my, którzy wierzymy w Niego jesteśmy wszędzie wyrzutem,' wzgardą u ludzi;', odrzuceni i zhańbieni przez twój naród, On wycierpiał te zniewagi, które zaplanowałeś przeciw Niemu. I co następnie: ' Ci którzy widzą mnie, szydzą ze mnie, i potrząsają głowami: On pokładał ufność w Panu; niech Go Pan zatem wyratuje, skoro Jemu zaufał;' to podobnie On przepowiedział powinno stać się Jemu. Ponieważ oni, którzy widzieli Jego ukrzyżowanego potrząsali ich głowami, każdy jeden z nich i przekręcali ich wargi i skręcając ich nosy jeden do drugiego, oni wyśmiewali się słowami które są zarejestrowane w wspomnieniach Jego apostołów: ' On powiedział, że on był Synem Boga: niech zejdzie, niech Bóg zbawi Go'


ROZDZIAŁ 102 – PRZEPOWIEDNIA WYDARZEŃ KTÓRA WYDARZYŁA SIĘ CHRYSTUSOWI,KIEDY ON SIĘ URODZIŁ. DLACZEGO BÓG PRZEWIDZIAŁ TO.

"I co idzie za tym -' moja nadzieja od piersi mojej matki. W Tobie jest moje poleganie od łona mojej matki, Ukształtowałeś mnie wewnątrz niej mój Boże: ponieważ nie ma żadnego pomocnika. Wiele cieląt okrążyło mnie; tłuste byki otaczają i dręczą mnie. Oni otworzyli ich usta na mnie, , jako szukanie zdobyczy i ryczący lew. Wszystkie moje kości są rozproszone jak woda rozlane. Moje serce stało się jak wosk utopiony wśród mojego brzucha. Moja siła jest sucha jak pastwisko; i mój język przysechł do mojego gardła' - przepowiedziałeś co zdarzy się; dla świadectwa,' moja nadzieja od piersi mojej matki,' [ w ten sposób jest wyjaśniona]. Jak tylko On urodził się w Betlejem. ponieważ poprzednio zauważyłem, król Herod, dowiedziawszy się od arabskich magów o Nim, zrobił plan, by położyć Jego do śmierci i na ale za Boga rozkazem, Józef wziął Jego i Marię i odszedł do Egiptu. Ponieważ Ojciec zadecydował, że On powinien zostać zgładzony, ale nie wcześniej On urósł do męskości i proklamował słowo, które pochodziło od Niego. Ale, jeżeli ktoś z was powie, nie Mógłby Bóg raczej położyć Heroda do śmierci? Zwracam odpowiedź przez wyprzedzenie : Czy Bóg nie mógłby usunąć na początku węża, żeby on nie istniał, niż powiedział,' i położę wrogość między nim i kobietą i między jego nasieniem i jej nasieniem?' On nie mógłby natychmiast stworzyć mnóstwa ludzi? Jednakże , odkąd On wiedział, że to będzie dobre, On utworzył zarówno aniołów i ludzi wolnych, by zrobili, to co jest prawe i On wyznaczył okresy czasu, podczas którego On wiedział co będzie dobre, dla nich, by mieli ćwiczenia z wolną wolą; i, ponieważ On podobnie wiedział że to byłoby dobre, On zrobił ogólne i szczególne orzeczenia; każdy ma wolność woli, jakkolwiek, jest strzeżona Odtąd Pismo Święte mówi co następuje, o zniszczeniu wieży i pomieszaniu języków: ' I Pan powiedział, Zauważmy, ludzie ci są jednym ludem i oni mają wszystek jeden język; i to, co oni zaczęli zrobić: i teraz nic nie będzie niemożliwe dal nich wszystkich cokolwiek by usiłowali zrobić.' I stwierdzenie,' moja siła stała się sucha jak pastwisko i mój język przylgnął do mojego gardła,' było to też proroctwem które wskazywały na Niego, w którym jest według Ojca woli. Ponieważ moc Jego silnego słowa, przez które On zawsze zawstydzał faryzeuszy i Uczonych, krótko mówiąc, nauczycieli całego twojego narodu, którzy przesłuchali Go. miał zatrzymanie jak obfita i silna wiosna, wody, które zostały zawrócone, kiedy On zachował ciszę i wybrał że nie odpowie na żadne pytanie w obecności Piłata; jak to zostało przekazane we wspomnieniach Jego apostołów, aby, to co jest zapisane przez Izajasza mogło mieć skuteczny owoc, gdzie to jest napisane,' Pan daje mi język, że mogę wiedzieć kiedy powinienem mówić.' Znów, kiedy On powiedział,' jestem dziełem twoim Boże; nie bądź daleko od mnie,' On nauczył, że wszyscy ludzie powinni mieć nadzieję w Bogu, który utworzył wszystkie rzeczy,

i szukaj zbawienia i pomocy od Niego jedynie; i nie sądź, jak to reszta ludzi robi, że zbawienie może zostać otrzymane z urodzenia, albo z bogactwa, albo siły, albo mądrości. I jeżeli takie były kiedykolwiek twoje praktyki: o jednym czasie zrobiłeś cielca i zawsze pokazałeś swoją niewdzięczność, mordercy prawych i dumni ze swego zejścia. Ponieważ jeżeli Syn Boga rzeczywiście wyraża, że taki rzeczywiście może być zachowany, [ani] ponieważ On jest synem, a nie, ponieważ On jest silny albo mądry, ale, że bez Boga On nie może zostać uratowany, chociaż On byłby bezgrzeszny, ponieważ Izajasz deklaruje w słowach w tym sensie, że nawet pod względem Jego języka On nie popełnił żadnego grzechu (ponieważ On nie popełnił żadnej niesprawiedliwości Jego ustami), jak ty albo inni, którzy oczekują zostać uratowani robicie bez tej nadziei, przypuszczasz że nie oszukujesz siebie?


ROZDZIAŁ 103 – FARYZEUSZE SĄ BYKAMI: RYCZĄCYM LWEM JEST HEROD CZY DIABEŁ.


"Zatem co potem jest powiedziane w Psalmie -' ponieważ kłopot jest bliski, ponieważ nie ma żadnego, by pomóc mi. Wiele cieląt okrążyło mnie; tłuste byki otaczają mnie i dręczyły mnie. Oni otworzyli ich usta na mnie jakby szukali zdobyczy i jak ryczenie lwa. Wszystkie moje kości są rozproszone i są rozlane jak woda,- były podobne do przepowiedni wydarzeń, które zdarzyły się Jemu. Ponieważ tej nocy kiedy niektórzy z twojego narodu, którzy byli wysłani przez faryzeuszy, i uczonych i nauczycieli, przyszli po niego na Górę Oliwną, ci, których Pismo nazwało, że są bodącymi i przedwcześnie niszczącymi cielętami otoczyły Jego. I wyrażenie,' tłuste byki otaczają i dręczą mnie ' On mówił przedtem o tych, którzy zadziałali podobnie do cieląt, kiedy On został prowadzony przed twoich nauczycieli. I Pismo Święte opisało ich jako byki, zatem wiemy, że byki są przyczyną istnienia cieląt. Dlatego byki są powiązane z cielętami, więc twoi nauczyciele byli przyczyną, dlaczego ich dzieci wyszły na Górę Oliwną, by Go wziąć i przyprowadzić do nich.


I wyrażenie,' ponieważ nie ma żadnego, by pomóc,' jest też wskazujący co miało miejsce. Ponieważ nie było nawet jednego człowieka, by mu pomóc jako niewinnej osobie. I wyrażenie,' oni otworzyli ich usta na mnie jak ryczący lew,' wyznacza tego, który był wtedy królem Żydów i jest nazwany Herodem, następcą Heroda, kiedy Chrystus urodził się, który zabił wszystkie niemowlęta w Betlejem urodzonych o tym samym czasie, ponieważ on wyobraził sobie że to pomiędzy nimi On z pewnością byłby, którego magowie z Arabii zapowiedzieli

Ponieważ nie znał woli Tego który jest silniejszy ponad wszystkich, jak On przekazał Józefowi i Marii aby zabrali dziecko i odeszli do Egiptu, i tam pozostali aż ponownie otrzymają objawienie by wrócili do swego kraju. . I tam oni pozostali aż Herod, który zabił niemowlęta w Betlejem, umarł i Archelaus nastąpił po nim. I on umarł zanim Chrystus przyszedł do wyroku na krzyżu, który został mu dany przez Jego Ojca. I kiedy Herod nastąpił po Archelausie, otrzymawszy władzę, która była przeznaczona dla niego, Piłat wysłał Jezusa związanego do niego z pozdrowieniami; i taka jest przepowiednia Boga, że to wydarzy się, w ten sposób powiedział: ' I oni przyprowadzili go do asyrian, przed oblicze króla.' On znaczył diabła w symbolu lwa

Ryczącego przeciwko Niemu: którego Mojżesz nazwał wężem, a u Hioba i Zachariasza jest nazwany diabłem, a przez Jezusa jest określony jako szatan, pokazując że porównane imię zostało wypełnione przez Niego uczynkami które przedstawił. Ponieważ ‘Sata’ w hebrajskim i Syryjskim języku znaczy odstępstwo, a ‘Nas’ jest słowem którym on został nazwany przez tłumaczenie węża, itp., według interpretacji hebrajskiego okresu, od obu z których powstało pojedyncze słowo Satanas. Ponieważ to diabeł, kiedy [Jezus] wszedł do rzeki Jordan, w czasie kiedy powiedział głos do Niego,' ty jesteś moimi Synem: tego dnia począłem Ciebie,' jest zapisane we wspomnieniach apostołów, i szatan przyszedł do Niego i kusił Go. nie jest to dalekie od słów do Niego,' uczcij mnie;' i Chrystus odpowiedział Jemu,' staniesz przede mną, szatanie: będziesz czcić Pana twojego Boga i Jego tylko będzie służył.' Ponieważ jak on szukał Adama, więc on spodziewał się, że on mógłby wymyślić jakąś psotę przeciw Chrystusowi również. Jakkolwiek stwierdza ‘Wszystkie moje kości można policzyć i są wylane jak woda, moje serce stało się jak wosk, roztapia się w środku mego brzucha’ było podane co wydarzyło się jemu kiedy ludzie wyszli przeciwko niemu na Górę Oliwną, by Go pochwycić. Ponieważ w pamięci w którą się zatopiłem przez Jego apostołów i tych co idą za nimi [to jest zapisane] że Jego pot upadł jak krople krwi kiedy On modlił się i mówił,' jeżeli to możliwe, niech mnie ten kielich ominie:' Jego jak również serca Jego kości drżące; Jego serce jak wosk topiące w Jego brzuchu: że możemy spostrzec, że Ojciec zażyczył Jego Syna naprawdę, by ulec takim cierpieniom dla naszego zbawienia i nie możemy powiedzieć, że On, będąc Synem Boga, nie czuł co stawało się Jemu i wymierzano na Nim. Dalej, wyrażenie,' moja siła jest wyschła jak pastwisko a mój język przysechł do mojego gardła,' było przepowiednią ponieważ poprzednio zauważyłem, tej ciszy, kiedy On, przekonał o błędzie wszystkich twoich nauczycieli którzy nie mieli żadnej odpowiedzi na to wszystko.ROZDZIAŁ 104 – OKOLICZNOŚCI ŚMIERCI CHRYSTUSA SĄ PRZEPOWIEDZIANE W TYM PSALMIE.


"I stwierdzenie,' Choćbyś prowadził mnie doliną śmierci; ponieważ wiele psów otoczyło mnie: zgromadzenie niegodziwych otoczyło mnie. Oni przebili moje ręce i moje stopy. Oni policzyli wszystkie moje kości. Oni spojrzeli i wpatrzyli się we mnie. Oni dzielili moje części garderoby między nimi i rzucili losy o moja szatę,-- było przepowiedziane, ponieważ powiedziałem przed śmiercią, w której synagodze nikczemny potępiłaby Jego, których On nazywa zarówno psami i myśliwymi, deklarując, że ci, którzy polowali na Niego byli zarówno zebrani razem i pracowicie starali się potępić go. I to jest zapisane, we wspomnieniach jego apostołów. I pokazałem to, że, po Jego ukrzyżowaniu, oni, którzy ukrzyżowali go dzielili Jego części garderoby między nimi.


ROZDZIAŁ 105 – PSALM RÓWNIEŻ PRZEDSTAWIA UKRZYŻOWANIE I TEMAT OSTATNICH MODLITW CHRYSTUSA NA ZIEMI.


"I co idzie za Psalmem,--' tylko Ty, Panie, nie usuwasz pomocy swojej od mnie; zważ, by pomóc mi. Wyzwól moją duszę od miecza i wyzwól mnie z ręki psa; uratuj mnie od ust lwa i a moje uniżenie od rogów jednorożców,- byłem też poinformowany przepowiadaniem wydarzeń, które powinny zdarzyć się Jemu. Ponieważ już udowodniłem, że On był tylko powodem woli Ojca wszystkich rzeczy, będąc powodem w szczególnym sposobie Słowo i Moc przez Niego i następnie stając się człowiekiem przez Dziewicę, ponieważ nauczyliśmy się od wspomnień. Ponadto, to podobnie jest przepowiedziane, że On umarł przez ukrzyżowanie. Ponieważ fragment, ‘Uwolnij moją duszę od miecza, i wyzwól mnie z ręki psa, zachowaj mnie od paszczy lwa, a moje poniżenie od rogów jednorożca, jest przejaw cierpienia, przez które On umarł, itp., przez ukrzyżowanie. Ponieważ ' róg z jednorożca,' już wyjaśniłem wam, jest to symbol krzyża tylko. I modlitwa, którą Jego dusza powinna zostać uratowana od miecza i usta lwa i ręki psa, była modlitwą, którą powinien objąć Jego duszę: więc, że, kiedy przybywamy na koniec życia, możemy modlić się tą samą prośbą do Boga, który jest w stanie, by zawrócić każdego bezwstydnego złego anioła od brania naszych dusz. I, że dusze przeżywają, pokazałem wam z faktów, że dusza Samuela została wezwana przez wiedźmę, jak Saul zażądał. I to ukazuje się też, że wszystkie dusze podobnie prawych ludzi i proroków upadli pod zwierzchnictwem takich władz, jak jest naprawdę, by wyciągnąć wnioski z faktów w przypadku tej wiedźmy. Odtąd też Bóg przez Jego Syna uczy nas dla waszego zachowania tych rzeczy które wydają się zostać zrobione, zawsze postaraj się być gorliwy aż do śmierci, by modlić się, aby nasze dusze nie wpadły do rąk takiej władzy. Ponieważ kiedy Chrystus oddawał swojego ducha na krzyżu, On powiedział,' Ojcze, w Twoje ręce polecam mojego ducha,' ponieważ nauczyłem się też od wspomnień. Ponieważ On napomniał Jego uczniów, by przewyższyć sposób życia faryzeuszy, z ostrzeżeniem, że, jeżeli oni nie zrobią tak, oni mogą być pewni oni nie zostaną uratowani; i te słowa są zarejestrowane we wspomnieniach: ' Jeżeli wasza sprawiedliwość nie przewyższa, Uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa nieba.'


ROZDZIAŁ 106 – CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTANIE JEST PRZEPOWIEDZIANE W ZAWARTOŚCI TEGO PSALMU.

Pozostała część Psalmu ogłasza nam, że On wiedział, że Jego Ojciec przyznaje Jemu wszystkie rzeczy, o które On prosił i mógł powstać z martwych; i, że On przynaglił wszystkich, którzy boja się Boga, by chwalili Jego, ponieważ On miał współczucie dla wszystkich ludzi wierzących, przez tajemnicę tego, który został ukrzyżowany; i, że On stał między jego braćmi apostołami (kto pokutował za swoje upadki przez niego kiedy On został ukrzyżowany, gdy On podniósł się z umarłych i, gdy oni zostali przekonani przez Jego męką. On wspomniał im, że On musi wycierpieć te rzeczy i, że to zostało ogłoszone przedtem przez proroków) i kiedy żyjący z nimi zaśpiewali pieśń wysławiania Boga, jak to jest zrobione oczywiście w wspomnieniach apostołów. Te słowa są następujące: 'Ogłoszę Twoje imię na moich braci; wśród Kościoła będę chwalił Ciebie. Wy zatem bójcie się Pana, chwalcie Go całe nasienie Jakuba, chwalcie Go. Niech całe nasienie Izraela boi się Go.’

I kiedy to jest powiedziane, że On zmienił imię jednego z apostołów na Piotr; i kiedy to jest napisane w wspomnieniach Jego, że to tak zdarzyło się, jak również, że On zmienił imiona innych dwóch braci, synów Zebedusza, takie które znaczy synów grzmotu; to było ogłoszenie faktu, że to On, przez którego Jakub został nazwany Izraelem i Ozeaszem zwany Jezusem (Joshua), pod tymi imionami ludzie, którzy przeżyli tych co wyszli z Egiptu byli prowadzeni do ziemi obiecanej patriarchom. I, że On powinien powstać jak gwiazda z nasienia Abrahama, Mojżesza i był widoczny przed ręką kiedy on w ten sposób powiedział,' gwiazda wyniknie z Jakuba i przywódca z Izraela;' i inne Pismo mówi,' Zauważcie człowieka; Wschód jest Jego imieniem.' Odpowiednio, kiedy gwiazda zabłysła na niebie podczas Jego narodzin, jak jest napisane we wspomnieniach Jego apostołów, magowie z Arabii, rozpoznali znak przez to, przyszli i oddali Jemu cześć.


ROZDZIAŁ 107 – TO SAMO NAUCZANIE Z KSIĘGI JONASZA."I, że On podniósłby się znów na trzecim dniu po ukrzyżowaniu, to jest napisane we wspomnieniach, które niektórzy z twojego narodu cytowali, przesłuchując Jego, powiedzieli,' pokaż nam znak;' i On odpowiedział im,' złe i cudzołożne pokolenie znaku żąda i żaden znak nie będzie dany im, jak tylko znak Jonasza.' I odkąd On mówił o tej ciemności, to było zrozumiane przez większość, że po Jego ukrzyżowaniu On mógł powstać znowu trzeciego dnia. I On pokazał że twoje pokolenie było bardziej nikczemne i bardziej cudzołożne niż mieszkańcy Niniwy. Ponieważ później, kiedy Jonasz głosił im potem on był wyrzucony z brzucha wielkiej ryby na trzeci dzień, że po trzech (w innych wersjach po czterech) dniach oni powinni być wszyscy ukarani, ogłoszono post dla wszystkich stworzeń, ludzi i zwierząt, z worami pokutnymi i z całą lamentacją z prawdziwą pokutą w sercu i odwrócenia się od niesprawiedliwości, w wierze że Bóg jest miłosierny i uprzejmy dla wszystkich, którzy odwrócą się od nikczemności, aby sam król i jego dostojnicy, założyli też wory pokutne i zaczęli pościć i modlić się, i aby zanosili prośby aby ich miasto zostało ocalone, ale kiedy Jonasz był zagniewany, na (czwarty) trzeci dzień, jak on ogłosił, że miasto będzie zniszczone przez wyrośnięcie z ziemi dla niego krzewu rycynowego, pod którym on usiadł i został zasłonięty od gorąca (teraz krzew nagle usechł i Jonasz ani go nie posadził ani podlewał, ale to przyszło wszystko natychmiast by dać jemu cień) i przez szybkie uschnięcie Jonasz był zagniewany na [Boga] który wskazał mu czy słusznie się gniewa, ponieważ miasto Niniwa nie zostało zniszczone i powiedział,' żałujesz krzaku, nad którym ty nie pracowałeś, który wyrósł jednej nocy i usechł jednej nocy. I czy Ja miałbym nie oszczędzić Niniwy, wielkiego miasta, w którym mieszka więcej niż sześćdziesiąt tysięcy osób, które nie mogą rozeznać się między ich prawą ręką i ich lewą ręką; jak również dużo ilość bydła?'ROZDZIAŁ 108 – ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA NIE NAWRÓCIŁO ŻYDÓW. ALE NA CAŁY ŚWIAT ONI WYSŁALI LUDZI DO OSKARŻENIA CHRYSTUSA.


I chociaż wszyscy ludzie twojego narodu znali wydarzenia z życia Jonasza, i chociaż Chrystus powiedział wśród was że On mógł dać znak Jonasza, napomina waszych nikczemnych uczynków a potem on wstał z martwych i on umartwiał się jak to robili Niniwejczycy, aby twój naród i miasto nie było zniszczone, jak one były zniszczone, oto wy nie tylko nie pokutujecie, po dowiedzeniu się ze On powstał z martwych, ale jak powiedziałem wcześniej, wysłaliście ludzi przez cały świat by ogłosili że bezbożność i bezprawna herezja wyrosła z Jezusa, Galilejczyk którego my ukrzyżowaliśmy, ale jego skradli go nocą z grobu, gdzie on był położony kiedy został zdjęty z krzyża i zwodzą ludzi że on zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Jakkolwiek, wy oskarżacie Jego nauczając bezbożności, bezprawia i nie świętych zasad, które wspominacie by potępić tych którzy wyznali Jego jako Chrystusa, i nauczycielem Syna Bożego. Poza tym, nawet kiedy twoje miasto jest pojmane i twoja ziemia zniszczona, nie żałujesz, ale ośmielasz się do zupełnego oskarżenia Go i wszystkich, którzy wierzą w Niego. Jeszcze nie nienawidzicie tych, którzy, przez wasze środki, pojęli takie uprzedzenia przeciw nam; ale modlimy się, że nawet teraz wy wszyscy możecie żałować i otrzymać litość od Boga, współczujący i długo cierpiący Ojciec wszystkiego.
ROZDZIAŁ 109 – NAWRÓCENIE POGAN BYŁO PRZEPOWIEDZIANE PRZEZ MICHEASZA.


"Ale, że Poganie mogą pokutować ze zła, w którym oni prowadzili błądzące życie, kiedy oni usłyszeli, te zasady głoszone przez Jego apostołów z Jerozolimy i, które nauczyli się przez nich, , pozwól mi by pokazać ci cytaty krótkiego stwierdzenia z proroctwa Micheasza, jednego z dwunastu [mniejszych proroków]. To jest jak następuje: ' I w ostatnich dniach góra Pana będzie w chwale, założona na szczycie gór; będzie wysoka ponad wzgórzami, spragniony lud przybędzie na nią I wiele narodów pójdzie tam i powiedzą, chodźmy pójdźmy na Górę Pana, do domu Boga Jakuba;

i oni oświecą nas na tej drodze i my będziemy spacerować jego ścieżkami, z Syjonu wyjdzie prawo i słowo Pana z Jeruzalem. I On będzie sądził wiele ludów i będzie karał narody i oni przekują miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy, naród nie podniesie miecza przeciwko narodowi, i nie będą się więcej uczyć sztuki wojennej, i każdy człowiek będzie siedział pod jego winnicą i pod jego figowym drzewem, i nie będzie więcej strachu, ponieważ usta Pana Zastępów tak powiedziały, ponieważ wszystkie ludy będą chodzić drogami swoich bogów, ale my będziemy spacerować na zawsze drogami naszego Boga I to zdarzy się w tym dniu, że zgromadzę ją tą która jest obarczona i zbiorę ją która jest obmyta i która była uciśniona i uczynię że jej resztę obarczenia i jej ucisk od silnych narodów. I Pan będzie panował ponad nimi na Górze Syjon silną ręką i na wieki wieków'"

ROZDZIAŁ 110 – CZĘŚĆ PROROCTWA JUŻ WYPEŁNIŁA SIĘ W CHRZEŚCIJAŃSTWIE RESZTA BĘDZIE WYPEŁNIONA W DRUGIM ADWENCIE.


I kiedy ja skończyłem te słowa, kontynuowałem; „Teraz jestem świadomy że twoi nauczyciele, panowie, zgadzają się że wszystkie te słowa tego fragmentu odnoszą się do Chrystusa i jestem też świadomy że niektóre z nich jeszcze się nie wypełniły, te w których powiedziano że On przyjdzie, oni twierdzą że nie wiedza do kogo się odnoszą.

I wtedy, oni mówią, wydarzenia wspomniane w tym fragmencie zdarzą się, tylko jak gdyby nie było żadnych owoców jak dotąd od słów proroctwa. O niewiarygodni ludzie ! nie zrozumiecie co zostało udowodnione przez wszystkie te rozdziały, że dwa nadejścia Chrystusa zostały ogłoszone: te, które On zaczął najpierw jako cierpiący, sromotnie, zhańbiony i ukrzyżowany; ale też o innym, w który On przyjdzie z nieba z chwałą, kiedy człowiek odchodzi, który mówi dziwne rzeczy przeciw Najwyższemu, zaryzykuje bezprawne czyny na ziemi przeciw nam chrześcijanom, którzy uczymy prawdziwego uwielbienia Boga od prawa i słowa, które poszło naprzód z Jerozolimy przy pomocy apostołów Jezusa, ucieczka dla bezpieczeństwa, dla Boga Jakuba i Boga Izraela. ; i my, którzy zostaliśmy napełnieni z wojną i wzajemną rzezią i każdą perfidią, każdy przez całą ziemię zmienił naszą wojenną broń,--nasze miecze na lemiesze i nasze włócznie na narzędzia uprawy ziemi,--i kultywujemy pobożność, prawość, filantropię, wiarę i mamy nadzieję, którą mamy od Samego Ojca przez Tego, który został ukrzyżowany; i usiąść pod swoją winoroślą, itd., każdy człowiek posiadający jego własną ślubną żonę. Ponieważ jesteś świadomy, że prorocze słowo mówi,' i jego żona będzie jak owocująca winorośl.' Teraz to jest oczywiste, że może przerazić albo pokonać nas, którzy uwierzyliśmy w Jezusa na całym świecie. Ponieważ to jest proste, że, chociaż ścinają nam głowy i krzyżują nas i rzucają dzikim zwierzętom i łańcuchom i ogniowi i wszystkim innym rodzajom tort, my nie rezygnujemy z naszego wyznania; ale więcej takie rzeczy zdarzają się, sprawiają że jest nas więcej liczebnie stając się wierni i czcicielami Boga przez imię Jezusa. Ponieważ to jest tak jak gdyby obciąć owocujące części winorośli, to wzrasta na nowo, a pola innych gałęzi owocują; mimo to ta sama rzecz zdarza się z nam. Ponieważ winorośl posadził Bóg i Chrystus Zbawiciel jest Jego ludem. Ale reszta proroctwa będzie spełniana w Jego drugim przyjściu. Ponieważ wyrażenia,' On, który jest dotknięty [i usunięty],' itd., ze świata, [sugeruje] że, tak daleko jak ty i wszyscy inni ludzie sa to w twojej władzy, każdy chrześcijanin został wyżucony z jego własności, ale nawet z tego świata; ponieważ nie pozwalasz żadnemu chrześcijaninowi żyć. Ale mówisz, że to samo nieszczęście zdarzyło się twojemu własnemu narodowi. Teraz, jeżeli zostałeś rzucony po klęsce w bitwie, wycierpiałeś takie traktowanie słusznie, ponieważ całe Pismo jest świadkiem; ale my, chociaż nie zrobiliśmy żaden takiego [złego czynu] jak poznaliśmy prawdę Boga, jest świadectwem dla Boga, że razem ze sprawiedliwymi, i tylko bezgrzeszny i niewinny Chrystus, my jesteśmy wyrzuceni z ziemi. Ponieważ Izajasz wołał, ‘Zważcie, jak sprawiedliwi cierpią, i nikt tego nie bierze sobie do serca, a sprawiedliwi są wyrzuceni, i nikt nie zważa na to’

ROZDZIAŁ 111 – DWA ADWENTY BYŁY ZANACZONE PRZEZ DWA KOZŁY. DRUGI OBRAZOWO ZNACZY PIERWSZE PRZYJŚCIE, W KTÓRYM POGANIE SĄ UWOLNIENI PRZEZ KREW CHRYSTUSA.


"I, że to zostało zadeklarowane przez symbol, nawet w czasie Mojżesza, że będą dwa nadejścia tego Chrystusa, jak wspomniałem poprzednio, [jest oczywiste] z symbolu kozłów przedstawionych dla ofiary podczas postu. I znów, przez tego Mojżesza i Jozuego zrobił, tą samą rzecz która była symbolicznie ogłoszona jak to powiedzianym przedtem. Ponieważ jeden z nich, wyciągając jego ręce, pozostał do wieczora na wzgórzu, z jego rękami wyciągniętymi i popartymi; i to ujawniało typ żadnej innej rzeczy niż krzyż: i, którego imię zostało zmienione na Jezus (Joshua), prowadził walkę i Izrael zwyciężył. Teraz to miało miejsce w przypadku zarówno tych świętych ludzi i proroków Boga, że możesz spostrzec jak jeden z nich nie mógłby nosić obie tajemnice: Znaczy, typ krzyża i typ imienia. Ponieważ to jest, siłą Jego jedynie imię wywołuje strach władzy, są męczeni, ponieważ oni będą zniszczeni przez Niego. Dlatego nasze cierpienie i ukrzyżowany Chrystus nie został przeklęty przez prawo, ale zostało to zrobiony aby manifestować, że On jedynie może uratować tych, którzy nie odwracają się od Jego wiary. I krew paschy, skropiona na odrzwiach i nadprożu uwolniła każdego człowieka który zostały uratowany w Egipcie, kiedy pierworodni Egipcjan zostali zniszczeni, ponieważ pascha oznacza Chrystusa, który był poświęcony, jak to Izajasz mówi ‘On był prowadzony jak owca na rzeź’ I to jest napisane, że w dzień paschy ty pochwycisz go, i że, podczas paschy wy ukrzyżujecie Go. A krew zbawiła tych którzy byli w Egipcie. Również krew Chrystusa uwolni od śmierci tych którzy wierzą.

Czy Bóg, wtedy, byłby oszustem, jeżeli ten znak nie byłby ponad drzwiami? Nie mówię tego; ale potwierdzam, że On zapowiedział przedtem przyszłe zbawienie dla rodzaju ludzkiego przez krew Chrystusa. Dla znaku szkarłatnej nitki, którą to nitkę szpiedzy, wysłani do Jerycha przez Jozuego, syna Nawa (Nuna), dał Rahab nierządnicy, mówiąc jej, by związała to do okna, przez które ona wypuściła ich, by uciekli od ich wrogów, też zapowiedziano symbol krwi Chrystusa, przez który, zarówno nierządnica jak i wszystkie inne niesprawiedliwe osoby z twojego narodu zostały zbawione, otrzymując odpuszczenie grzechów, i żadnej kontynuacji w grzechu.


ROZDZIAŁ 112 – ŻYDZI WYSZCZEGÓLNILI TE ZNAKI SŁABOŚCI I WZIELI ICH UWAGĘ NA NIEZNACZĄCE SPRAWY."Ale ty, objaśniając te rzeczy w niskim [i ziemski] sposobie, wykazujesz dużo słabości do Boga, jeżeli w ten sposób słuchasz ich zaledwie i nie badasz wypowiedzianych słów. W ten sposób nawet Mojżesz byłby znaleziony jako grzesznik: ponieważ on nakazał, że żadne podobieństwo czegokolwiek w niebie, albo na ziemi, albo w morzu, co jest zrobione; i wtedy sam on zrobił mosiężnego węża i ustawił to na widoku i ci który zostali ugryzieni mogli patrzeć na niego: Czy węża zatem, którego ( już powiedziałem) Bóg na początku przeklął i odciął przez wielki miecz, jak Izajasz mówi, zostać zrozumiane jak zachowanie w tamtym czasie ludzi? i otrzymamy te rzeczy w głupim akceptowaniu twoich nauczycieli i [szacunku] ich nie jako znaki? I raczej nie będziemy odnosili to do podobieństwa ukrzyżowanego Jezusa, od niego to Mojżesz przez jego rozpostarte ręce, razem z nim, który został nazwany Jezus (Joshua), osiągnął zwycięstwo dla twoich ludzi? Ponieważ w ten sposób przerwiemy straty w tych rzeczach które dawcy robili,

naruszenie i nieposłuszeństwo miały ich początek. I to zostało zrobione i zostało powiedziane przez błogosławionego proroka z dużo inteligencją i tajemnicą; i tam wcale nie jest powiedziane albo jest zrobione do każdego proroka, bez wyjątku, który być może sprawiedliwie przedstawiał, jeżeli on posiadał wiedzę, która jest w nich. Ale, jeżeli twoi nauczyciele tylko objaśniają wam, dlaczego kobiet się odrzuca co jest powiedziane z w tym fragmencie i nie chodzi o to; dlaczego tak dużo miar pięknej mąki i tak dużo miar oleju [ są użyte] w propozycjach; i zrób tak w niskim i paskudnym sposobie, kiedy oni nigdy nie zaryzykują mówić czy objaśniać punkty, które są wielkie i godne śledzenia, albo rozkazał wam nie dać wam żadnej audiencji z nami kiedy objaśniamy im to nie przychodzą na rozmowę z nami; oni nie zasługują usłyszeć co nasz Jezus Chrystus Pan powiedział im: ' Obielacie grobowce, aby były piękne po stronie zewnętrznej, a w środku są pełne kości martwych ludzi; płacicie dziesięcinę z mięty a połykacie wielbłąda: wy ślepi przewodnicy!' Jeżeli, wtedy, nie wzgardzisz zasadami tych, który wysławiają i zażyczysz sobie zostać nazwany Rabi, Rabi i przyjść z powagą i zrozumieniem do słów proroctwa i wycierpieć te same prześladowania od twoich własnych ludzi, którzy zrobili to samo ich prorokom, bo inaczej nie możesz otrzymać jakiejś korzyści z proroczych pism.ROZDZIAŁ 113 – JOZUE BYŁ OBRAZEM CHRYSTUSA


"Co mam na myśli. Jezus (Joshua), jak to często zauważam, który został nazwany Ozeaszem, kiedy on został wysłany, by wyszpiegować ziemię Kanaan, został nazwany przez Mojżesza imieniem Jezus (Joshua). Dlaczego on tak zrobił nikt z was nie pytał, ani nie pyta,. Dlatego Chrystus ogłosił to wam; i, chociaż przeczytacie, nie rozumiecie; i nawet teraz, chociaż słyszysz, że Jezus jest naszym Chrystusem, nie rozważasz, że imię to zostało nadane Jemu.

Nie poprzez zmianę . Ale robisz teologiczną dyskusję, do dlaczego jeden rho został dodany do imienia Abrahama; i, do dlaczego jedno 'p' zostało dodane do imienia Sary, używasz podobnego wysokiego dźwięku. Ale, dlaczego podobnie nie badasz powodu, dlaczego imię Ozeasz syn Nawa (Nuna), które jego ojciec mu dał, zostało zmienione na Jezusa (Joshua)? Ale to nie tylko było jego imieniem zmienionym, ale on też został wyznaczony następcą Mojżesza, będąc jedynym z jego współuczestników, który wyszedł z Egiptu, on prowadził do przeżycia ludzi do Świętej Ziemi; i jak on, nie Mojżesz, prowadzi ludzi do Świętej Ziemi i jak on rozdzielił to przez los tym, którzy przyszli wraz z nim, tak też Jezus Chrystus zgromadza znów rozproszonych ludzi i przydziela dobrą ziemię do każdego, chociaż nie tym samym sposobem. Ponieważ poprzednio dano im czasowe dziedzictwo, wiedząc że on nie był Chrystusem który jest Bogiem, ani Synem Boga, ale później po świętym zmartwychwstaniu, da nam wieczne dziedzictwo. Poprzednio miał na imię Jezus (Joszua) a potem on otrzymał silniejsze. Jego Duch, przyczynia się że słońce wciąż świeci. Ponieważ udowodniłem że to był Jezus który ukazał się i rozmawiał z Mojżeszem, i Abrahamem, i z wszystkimi innymi patriarchami, bez wyjątku, służąc według woli ojca, który również jak powiedziałem, przyszedł by urodzić się z dziewicy Marii i żyje na wieki. Ponieważ i później On, przez którego Ojciec wznowi zarówno niebo i ziemię; to jest On, który będzie świecił wiecznie jak światło w Jerozolimie; to jest on, który jest królem Salem według porządku Melchizedeka i wieczny Kapłan Najwyższego. Poprzednio powiedziano by obrzezać ludzi nożem kamiennym (który był znakiem tego obrzezaniem, z którego Jezus Chrystus sam obrzezał nas od idoli zrobionych w kamieniu i innych materiałów) i zebrać razem tych, którzy zostali obrzezani od nie obrzezania i od błędu świata, w każdym miejscu przez noże z kamienia, wiemy słowa naszego Pana Jezus. Ponieważ pokazałem, że Chrystus był ogłoszony przez proroków w przypowieściach kamienia i skały. Zgodnie z tym nóż kamienny znaczy jego słowa przez znaczenie dla których tak wielu, którzy byli w błędzie i zostali obrzezani od nie obrzezania serca, z którego Bóg przez Jezusa rozkazał tym od tego czasu, by zostali obrzezani, który wyprowadził ich obrzezanie od Abrahama, mówiąc, że Jezus (Joshua) obrzezałby drugi raz z nożami kamiennymi tych, którzy weszli do tej świętej ziemi.
ROZDZIAŁ 114 – NIEKTÓRZY RZĄDZĄCY ODRZUCAJĄ CO JEST POWIEDZIANE O CHRYSTUSIE. OBRZEZANIE ŻYDÓW JEST BARDZO RÓŻNE OD TEGO KTÓRE CHRZESCIJANIE OTRZYMALI.

"Ponieważ Duch Święty czasami spowodował to coś, które było typem przyszłości, powinno zostać zrobione wyraźnie; czasami On wydał słowa co miało się stać, jak gdyby to wtedy miało miejsce, aby ci co czytają to spostrzegli to wydarzenie, oni nie będą w stanie, by pójść za słowami proroków jak oni powinni. Na przykład zbawienie, powtórzę jakieś prorocze fragmenty, że możesz zrozumieć co mówię. Kiedy On powiedział przez Izajasza, ‘Był prowadzony jak owca na rzeź, i jak baranek przed tymi co go strzygą’ mówił co cierpieniu jak by to już miało miejsce. I kiedy On mówi ‘Wyciągałem moje ręce do nieposłusznego ludu’ i kiedy mówi, ‘Panie kto uwierzył naszej wieści? – słowa są wypowiedziane jakby już przeszły.

Ponieważ pokazałem, że Chrystus często jest nazwany Kamieniem w przypowieści i w symbolicznej mowie Jakubem i Izraelem. I znów, kiedy On mówi,' spoglądam na niebo dzieło palców Twoich,' chyba, że rozumiem Jego metodę używania słów, nie zrozumiem inteligentnie, ponieważ twoi nauczyciele sądzą, wyobrażając sobie, że Ojciec wszystkiego, Bóg, ma ręce i stopy i dotyka i dusze, jak złożona istota; i oni dla tego powodu uczą, że to był Sam Ojciec

Który ukazał się Abrahamowi i Jakubowi.


. błogosławieni dlatego jesteśmy, którzy zostaliśmy obrzezani drugi raz z nożami kamienia. Ponieważ twoje pierwsze obrzezanie było i zostało wykonane przez instrumenty żelaza, ponieważ pozostajesz twardego serca; ale nasze obrzezanie, które jest drugim, zostawszy ustanowionym po waszym, obrzezuje nas od bałwochwalstwa i od całkowicie każdego rodzaju perfidii przez ostre kamienie, itd., przez słowa [wygłoszone] przez apostołów o kamieniu węgielnym oderwanym bez rąk. I nasze serca są obrzezane od złego, więc my jesteśmy szczęśliwi umierając dla imienia dobrej skały, która jest przyczyną wody żywej wytryskującej dla serca tych którzy przez Jego miłość ukochali Ojca wszystkich rzeczy, i który daje tym którzy życzą sobie pić wodę życia.. Ale wy nie rozważacie tego w sercu, co ja mówię, ponieważ nie rozumiecie co było przepowiedziane że Chrystus mógł zrobić, i nie wierzycie nam którzy wyciągamy to co było napisane. Ponieważ Jeremiasz wołał, ‘Biada wam! Ponieważ wy zapomnieliście żyjącej fontanny, i znużyliście się w pękniętej cysternie która nie może utrzymać wody, będzie pustkowie gdzie Góra Syjon jest, ponieważ dałem Jeruzalem list rozwodowy w twoim wzroku?

ROZDZIAŁ 115 – PRZEPOWIEDNIA O CHRZEŚCIJANACH W ZACHARIASZA. ZŁOŚLIWY SPOSÓB W JAKI ŻYDZI DYSKUTUJĄ.


"Ale wy powinniście uwierzyć Zechariaszowi kiedy on pokazał w przypowieści tajemnice Chrystusa i ogłosił to niejasno. Co następowanie jest jego słowami: ' Uraduj się i uciesz się, córko Syjonu: Ponieważ przychodzę i będę mieszkał wśród ciebie, mówi Pan. I wiele narodów będzie dodane do Pana w tym dniu. I oni będą moimi ludźmi i będę mieszkał wśród was; i oni będą wiedzieli, że Pan Zastępów wysłał mnie na was. I Pan przyznał dziedzictwo Judzie, jego dział w świętej ziemi i On wybierze Jerozolimę znów. Pozwolił wszystkiemu ciału bać się Pana, ponieważ On jest podnoszony w górę z Jego świętymi obłokami. I On pokazał mi Jezusa (Joshua) najwyższego kapłana. A szatan stał po jego prawej stronie. I Pan powiedział do szatana. Pan który wybrał Jeruzalem niech cię zgani. Oto jest on głownia wyrwaną z ognia’”


Ponieważ Tryfon miał zamiar odpowiedzieć i zaprzeczać mi, powiedziałem, "Zaczekaj i usłysz co mówię najpierw: ponieważ nie dam wytłumaczenia, które przypuszczasz, jak gdyby nie było żadnego duchowego imienia Joshua (Jezusa) w ziemi Babilonu, gdzie twój naród był więźniem. Ale nawet, jeśli, to zrobiłem, pokazałem, że, był kapłan o imieniu Joshua (Jezusa) w twoim narodzie, prorok nie zobaczył jego w swoim objawieniu, on nie zobaczył ani diabła ani anioła Pana przez wzrok i nie obracał się w Jego obecności, ale w śnie, wtedy kiedy objawienie zostało mu dane. Ale teraz mówię, że, ponieważ [Pismo] powiedziało, że Syn Nawa (Nuna) przez imię Jezus (Joshua) opracowane potężne dzieła i czyny, które ogłaszali przedtem co będzie wykonane przez naszego Pana; więc przechodzę teraz pokazać, że objawienie dane twojemu ludowi w Babilonie za czasów Jezusa (Joshua) kapłana, wypełnienie miało zostać dokonane przez naszego kapłana, który jest Bogiem i Chrystusem Syn Boga Ojca wszystkiego.

"Naprawdę, zastanowiłem się," kontynuowałem, "dlaczego chwilę wcześniej zachowałeś ciszę kiedy mówiłem i, dlaczego nie przerwałeś mi kiedy powiedziałem, że syn Nawy (Nuna) był jedynym ze współczesnych, który wyszedł z Egiptu, który wszedł do Świętej Ziemi wśród ludzi opisany jako młodszy niż to pokolenie. Ponieważ ty roisz się i rozjaśniasz się jak dręczące muchy. Ponieważ, chociaż powiedziałbym dziesięć tysięcy słów dobrze, jeżeli zdarzy się, powiedzieć jakieś słowo nieprzyjemne tobie, ponieważ nie wystarczająco zrozumiałeś lub nie dokładnie, nie robisz żadnego opisu wielu dobrych słów, ale leżysz poprze te małe słowo i stajesz się bardzo gorliwy w ustawianiu tego jako coś bezbożnego i winnego; kiedy jesteś osądzony z tym samym sądem przez Boga, możesz mieć ciężką odpłatę, by przyznać się, ponieważ twój wielki. śmiałości, czy złe działania, albo złe interpretacje, które otrzymujesz przez fałszujące prawdy. Ponieważ jakim sądem sądzisz, taką sprawiedliwością będziesz sądzony.


ROZDZIAŁ 116 – TO JEST POKAZANE DOPASOWANIE PROROCTWA DO CHRZEŚCIJAN.


"Ale dać tobie opis odkrycia świętego Jezusa Chrystusa, zaczynam znów moją rozmowę i zapewniam, że nawet to objawienie zostało dane nam, którzy wierzymy w Chrystusa Najwyższego Kapłana nazwany ukrzyżowanym; i, chociaż żyliśmy w poprzednio wszelkim rodzaju brudnej rozmowy, mamy przez wdzięk naszego Jezusa, wolę według Jego Ojca, pozbawionego tych wszystkich brudnych perfidii, od których zostaliśmy uwolnieni. I, chociaż diabeł jest zawsze pod ręką, by oprzeć się nam i niepokoić nas, by uwieść wszystko do siebie, jeszcze Anioł Boga, itd. Moc Boga wysłała do nas Jezusa Chrystusa, upomina jego (szatana) i on odchodzi od nas. I jesteśmy tylko jak głownia wyrwana z ognia, kiedy oczyścił nas z poprzednich grzechów, i[uratował] z obarczenia i doświadczenia próby prze który diabeł i wszyscy jego pracownicy próbują nas; od których Jezus Syn Boga obiecał znowu wyrwać nas, i przygotował nam szatę, jeżeli my spełniamy Jego przykazania, i powierzy nam jego wieczne Królestwo [Dla nas]. Ponieważ tak jak to Jezus (Joszua), nazwany przez proroka kapłanem, miał widoczną brudną szatę, i powiedziano mu by wziął nierządną kobietę za żonę i jest nazwany głownią wyrwaną z ognia, ponieważ on otrzymał odpuszczenie grzechów, kiedy diabeł przeciwstawił się Jemu, został zganiony, więc my którzy przez imię Jezusa wierzymy, jako człowieka Boga Stwórcę wszystkiego, zostało ukazane przez imię Jego pierworodnego Syna, brudnej szaty, itd., naszych grzechów, i będąc porwanymi zapalonym przez słowo Jego, jesteśmy prawdziwą rasą kapłańską Boga, jak również Sam Bóg zaświadczył, mówiąc, że w każdym miejscu między Pogańskimi ofiarami są obecni Jemu przyjemni i czyści. Teraz Bóg odbiera ofiary od Niego (Jezusa) poprzez Jego kapłanów.


ROZDZIAŁ 117 – PROROCTWO MALACHIASZA DOTYCZY OFIAR CHRZEŚCIJAN. TO NIE MOŻE ODNOSIĆ SIĘ DO ŻYDÓWKICH MODLITW ROZPROSZONYCH."Odpowiednio, Bóg, uprzedzając wszystkie ofiary, które oferujemy przez to imię i, które Jezus Chrystus nakazał nam ofiarować itd., w eucharystii chleba i pucharze i, który są obecne przez nas wszystkich na całym świecie, noszą świadectwo, że oni są mili Bogu. Ale On zupełnie odrzuca te przedstawione przez ciebie i przez twoich kapłanów, mówiąc,' i nie przyjmę twoich ofiar w twoich rąk; Ponieważ od wschodu słońca do zachodu moje imię jest chwalone między Poganami (On mówi); ale profanujecie to.' Jeszcze nawet teraz, w twojej miłości zapewniasz, że Bóg nie przyjmuje ofiar tych, którzy mieszkają w Jerozolimie i zostali nazwani Izraelitami;

; ale mówi, że On jest zadowolonym z modlitw osób tego narodu wtedy rozproszonego i nazwane ich ofiarami modlitw. Teraz, że modlitwy i dające dzięki, kiedy zaoferowane przez godnych ludzi, jedyne doskonałych i dobre przyjemne ofiary są to dla Boga, też uznaje. Ponieważ jedynie chrześcijanie składają takie ofiary i upamiętniają wydarzenia przez ich sporzywanie, dzięki, któremu cierpienie Syna Boga, które On zniósł jest przyniesione do umysłu, imię Najwyższego Kapłana twojego narodu i twoi nauczyciele spowodowali, by zostało przeklęte i bluźnią przez wszystką ziemię. Ale te brudne części garderoby, które zostały położone przez ciebie na wszystkich, które stało się przez imię Jezusa, Bóg jest widoczny i odejmie od nas, kiedy On podniesie wszystkich ludzi umarłych i wyznaczy jakiegoś, nieprzekupnego, nieśmiertelnego i wolnego od smutku w wiecznym i niezniszczalnym królestwie; ale odeśle innych na wieczne ukaranie w ogniu.

Ale, jeśli chodzi o ciebie i twoich nauczycieli oszukują siebie kiedy interpretują co Pismo Święte mówi jako odnoszące się do tych z twojego narodu w rozproszeniu i utrzymać, że przez ich modlitwy i ofiary w każdym miejscu dają czyść i są przyjemni, naucz się, że mówisz fałszywie i próbując oczywiście oszukać siebie: Ponieważ, przede wszystkim, to co nawet teraz robi twój naród od wschodu do zachodu słońca, ale są narodem, między którym żaden z twojej rasy nie zamieszka. Ponieważ nie ma jednej pojedynczej rasy ludzi, czy barbarzyńcy, albo Grecy, albo jakikolwiek, który może zostać nazwany, koczownicy, albo włóczęgi, albo pasterze żyjący w namiotach, przez modlitwy i dając dzięki nie jest zaoferowane przez imię ukrzyżowanego Jezusa. I wtedy, jak pokazuje Pismo, wtedy kiedy Malachiasz napisał to, twoje rozproszenie przez wszystką ziemię, który teraz ma miejsce, nie miało miejsca.

ROZDZIAŁ 118 – ON WYWYŻSZY POKUTUJĄCEGO PRZED CHRYSTUSEM PRZYCHODZĄCYM, W KTÓRYM CHRZEŚCIJANIE, KTÓRZY WIERZĄ, SĄ BARDZIEJ RELIGIJNI NIŻ ŻYDZI.


"Więc powinniście raczej odstąpić od miłości konfliktu i pokutować przed wielkim dniem sądu który nadejdzie, w którym wszystkie z twoich plemion, które przebiły tego Chrystusa będą lamentowały, jak pokazałem co było przepowiadane przez Pisma. I wyjaśniłem, że Pan złożył przysięgę,' według porządku Melchizedeka' i co znaczy przepowiadania; i proroctwo Izajasza, które mówi,' jego pogrzeb, jest pomiędzy,' już powiedziałem, odnosi się do przyszłości pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa;

jak już zaznaczyłem że to Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. A Natan podobnie, mówi do Dawida o Nim. Zatem kontynuowałem: ‘Będę mu Ojcem a on będzie mi Synem, a moje miłosierdzie nie będzie od niego odjęte jak ja uczyniłem to przed Nim; i ustanowię Go w moim domu, a jego królestwo na wieki.’ A Ezechiel powiedział, ‘Tam nie będzie innego księcia

w domu ale On.’ Ponieważ On jest wybranym Kapłanem i wiecznym Królem, Chrystusem, on jest Synem Boga, i nie sądzę żeby Izajasz mówił czy inni proroctwo ofiarach krwawych czy ucztach przy ołtarzu na jego drugi adwent. ale prawdziwych i duchowych wysławiań i dając dziękczynienie. I my nie na próżno uwierzyliśmy w Niego byśmy nie byli zbłąkani przez tych którzy nauczają takich doktryn; ale to zdarzyło się przez cudowną zapowiedź Boga, żebyśmy, przez zachowanie nowego i wiecznego przymierza, to przymierze, jest, Chrystusa, i może zostać znalezione bardziej inteligentniejsze i banie się Boga niż siebie, którzy, jesteście rozważeni, by, być kochankami Boga i ludzkiego zrozumienia, ale nie są. Izajasz, napełniony podziwem tego, powiedział: ' I królowie zamkną ich usta: Ponieważ ci, którym zostało to ogłoszone zobaczą Go, a ci którzy widzieli; i którzy słyszeli Kto ogłosił wieści Pana i komu jego ramię się objawiło?„I po powtórzeniu tego, przez Tryfona, „kontynuowałem, "o ile jest dopuszczalny, usiłuję zrobić tak dla tych, którzy przyszli z tobą dzisiaj, jeszcze tylko krótko."

Wtedy on odpowiedział, "Dobrze robisz ; i, chociaż powtarzasz te sam rzeczy co jakiś czas, bądź pewny, że ja i moi towarzysze słuchają z przyjemnością ."ROZDZIAŁ 119 – CHRZEŚCIJANIE SA ŚWIĘTYM LUDEM OBIECANYM ABRAHAMOWI. ONI BYLI NAZWANI JAK ABRAHAM.


Wtedy powiedziałem znów, "Czy sądzicie, panowie, że moglibyśmy kiedykolwiek zrozumieć te sprawy w Pismach, jeżeli nie otrzymalibyśmy łaski, by rozeznać się przez wolę Jego, któremu to było przyjemne? żeby to co przepowiedziane u Mojżesza mogło zdarzyć się,' oni drażnili mnie z dziwnymi [bogami], oni sprowokowali mnie, do gniewu z ich obrzydliwościami.. Oni składali ofiary demonom, których oni nie znali; nowi bogowie którzy przyszli z nowościami, których ich ojcowie nie znali. porzuciliście Boga, który począł was i zapomnieliście Boga, który wychował was. I Pan widział i, był zazdrosny i został sprowokowany, by rozgniewać się z powodu wściekłości Jego synów i córek: i On powiedział, odwrócę Moją twarz od nich i pokażę co przyjdzie na nich w ostatnich dniach; ponieważ to jest pokolenie przepowiedziane, dzieci w których nie ma żadnej wiary. Oni sprowokowali Mnie do zazdrości z tym, który nie jest Bogiem, oni sprowokowali Mnie, by rozgniewać za ich bóstwa; i sprowokuję ich do zazdrości z tym, który nie jest narodem, sprowokuję ich, by rozgniewać ich głupimi ludźmi. Ponieważ ogień, jest rozpalony od gniewu Mojej złości i to będzie pali się do Hadesu. To zużyje ziemię i jej wzrost, ustanowić ogień podstaw gór; zrzucę niegodziwość na nich.' I następnie Ten Sprawiedliwy został zgładzony, zakwitliśmy jako inni ludzie i wypuściliśmy pędy jako nowe i prosperujące zboże; ponieważ prorocy powiedzieli,' i wiele narodów będzie wziętych do Pana, w tym dniu dla ludzi: i oni będą mieszkali wśród wszystkiej ziemi.' Ale, jesteśmy nie tylko ludźmi, ale też święci ludzie, ponieważ, byliśmy widoczni już. ' I oni nazwą ich świętymi ludźmi, odkupionymi przez Pana.' Dlatego nie, jesteśmy ludźmi, by zostać wzgardzonymi, ani w barbarzyńskim wyścigu, nie tak jak Karian i frygijskie narody; ale Bóg nawet wybrał nas i On stał się ogłoszony do tych, którzy nie prosili o Niego. ' Spostrzeż , jestem Bogiem,' On mówi,' do narodu, który nie jest nazwany Moim imieniem.' Ponieważ to, jest ten naród, któremu Bóg dał obietnice Abrahamowi, kiedy On zadeklarował, że On zrobi jego ojcem wielu narodów; takich jak, Arabowie, albo Egipcjanie, albo Idumajczycy, odkąd Ismael stał się ojcem potężnego narodu i tak samo Ezaw; i, jest teraz wielkie mnóstwo Amonitów. Noe, ponadto, był ojcem Abrahama i faktycznie wszystkich ludzi; i inni, byli przodkami innych. Jaka większa miara łaski, niż zrobił, Chrystus Abrahamowi? To, mianowicie, że On nazwał go Jego głosem przez podobne wezwanie, mówiąc do niego, by opuścić ziemię, w której on mieszkał. I On wezwał wszystkich nas przez ten głos, i my pozostawiliśmy już drogę życia w której spędziliśmy nasze dni, przechodząc nasz czas w złym wedle modły mieszkańców ziemi, i z Abrahamem dziedziczymy świętom ziemię. Kiedy my otrzymujemy dziedzictwo dla nie kończącej się wieczności, będąc dziećmi Abrahama przez wiarę. Ponieważ jak On uwierzył głosu Bożemu, i to zostało mu policzone za sprawiedliwość, podobnie wierzący w Boży głos mówiący przez apostołów Chrystusa. i ogłoszony do nas przez proroków, wyrzeknij się nawet do śmierci wszystkich rzeczy na świecie. Odpowiednio, On obiecuje jemu naród podobnej wiary, bojący się Boga, prawy i miły Ojcu; ale to nie jesteście wy,' w których nie ma żadnej wiary.

ROZDZIAŁ 120 – CHRZEŚCIJANIE BYLI OBIECANI IZAAKOWI, JAKUBOWI I JUDZIE.


"Zauważcie także, jak te same obietnice, są zrobione do Izaaka i do Jakuba. Ponieważ w ten sposób On rozmawia z Izaakiem: ' I w twoim nasieniu będą wszystkie narody ziemi pobłogosławione.' I do Jakuba: ' I w tobie i w twoim nasieniu będą wszystkie rodziny ziemi pobłogosławione.' On nie mówi tego, ani do Ezawa ani do Rubena, ani do jakiegoś innego; tylko do tych, z których Chrystus powinien powstać, według wypełnienia, przez Dziewicę Marię. Ale, jeżeli rozważyłbyś błogosławieństwo Judy, spostrzegłbyś co mówię. Ponieważ nasienie, jest dzielone od Jakuba, i przeszło przez Judę i Faresa, i Jessego i Dawida. I to był symbol faktu że niektórzy z twojego narodu mogli być dziećmi Abrahama, i również znajdujemy wielu w Chrystusie, ale innych którzy są rzeczywiście dziećmi Abrahama, mogło być jak piasku na brzegu morza, jałowi i bezowocni w dużej ilości i bez liczb, ale nie przynosząc owocu czy pijąc tylko wodę morską. I wielu pustych w twoim narodzie jest przekonanych do tego rodzaju, doktryn bezbożnych i gorzkich, ale roznoszenia słowa Boga. On mówi tam we fragmencie dotyczącym Judy, ‘ A Książe nie upadnie w Judzie, ani rządzący w twoich granicach, aż przyjdzie ten, i on podda narody.’ I to jest proste, że to nie zostało powiedziane do Judy, ale Chrystusa. Ponieważ my wszyscy nie oczekujemy Judy, ale Jezusa, który prowadził twoich ojców z Egiptu. Ponieważ proroctwo odniosło się nawet do nadejścia Chrystusa: ' Aż on przyjdzie i zbliży się, i podda narody' Jezus przyszedł, dlatego, jak pokazaliśmy szczegółowo i ma znów ukazać się ponad chmurami; czyje imię profanujecie i ciężko pracujecie, by to sprofanować przez całą ziemię. To było możliwe dla mnie, panowie," kontynuowałem, "aby walczyć przeciw wam co do czytania, które tak interpretujesz, mówiąc, że to, jest napisane,' dopóki rzeczy nie wydarzą się na Nim;' chociaż Siedemdziesięciu tak nie wyjaśniało tego, w ten sposób,' ale idąc za wskazaniem które odnosi się do Chrystusa.' (Ponieważ to jest,' i On będzie oczekiwaniem narodów), nie przechodzę mieć zwykłej słownej kontrowersji z wami, ponieważ nie usiłowałem założyć dowodu o Chrystusie z fragmentów Pism, które nie, są przyjmowane przez ciebie? zacytowałem od słów Jeremiasza proroka i Ezdrasza i Dawida; ale od tych, które nawet teraz są uznane przez ciebie, które miałeś od twoich nauczycieli porównanie być pewnym że oni mogli skasować je, jak oni z robili z tymi o śmierci Izajasza, którego przepiłowaliście drewnianą piłą. I to, był tajemniczy typ Chrystusa w znaczeniu przecięcia na dwa twojego narodu i podnieść tych godnego honoru do wiecznego królestwa wraz ze świętymi patriarchami i prorokami; ale On powiedział, że On wyśle innych do potępienia nieugaszonego ognia wraz z podobnymi nieposłusznymi i nie żałującymi ludźmi z wszystkich narodów. ' Ponieważ oni przyjdą,' On powiedział,' z zachodu i ze wschodu i siądą z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem w królestwie nieba; ale dzieci królestwa będą wyrzucone do zewnętrznej ciemności.' I wspomniałem te rzeczy, nie biorąc żadnego rozważania poza mową prawdziwą, i odmawiając poprawy od kogoś

i odmawiając przymusu od kogokolwiek, chociaż powinienem natychmiast zostać porwany w kawałki przez was. Ponieważ nie dałem żadnej myśli mojemu ludowi, to jest Samarytanom, kiedy miałem komunikację na piśmie z Cezarem, ale stwierdziłem, że oni, niewłaściwie pokładali ufność co do Szymona Maga z ich własnego narodu, oni mówią, Bóg jest ponad wszystkim, i władzą i mocą."ROZDZIAŁ 121 – OD FAKTÓW ŻE POGANIE WIERZYLI W JEZUSA, TO DOWÓD ŻE JEST CHRYSTUSEM.I, ponieważ oni zachowali ciszę, poszedłem dalej: "[ Pismo Święte], mówi przez Dawida o tym Chrystusie, moi przyjaciele, nie powiedziałem, że' w Jego nasieniu' narody powinny zostać pobłogosławione, ale' w Nim.' Więc to, jest tutaj: ' Jego imię będzie podniesione ponad słońce; i w Nim będą wszystkie narody błogosławione.' Ale, jeżeli wszystkie narody, są błogosławione w Chrystusie i my z tych wszystkich narodów wierzymy w Niego, wtedy On, jest naprawdę Chrystusem i, jesteśmy tymi błogosławionymi przez Niego. Bóg dawniej dał słońce jako przedmiot uwielbienia, jak to, jest napisane, ale kiedykolwiek widziano, by znieść śmierć z powodu jego wiary w słońce; ale dla imienia Jezusa możesz widzieć ludzi każdego narodu, którzy cierpią i znoszą wszystkie cierpienia, niż zaprzeczają Jemu. Z powodu słowa Jego prawdy i mądrości, są żarliwi i bardziej oświeceni niż promienie słońca i zatopieni do głębokości serca i umysłu. Zatem też Pismo Święte powiedziało,' jego imię podniesie się ponad słońcem.' I znów, Zachariasz mówi,

Jego imię, jest Wschodem.' I mówiąc to samo, on mówi, że' każde plemię będzie lamentowało.' Ale, jeżeli On tak świecił i, był tak potężny w Jego pierwszym nadejściu (który, był bez honoru i czci i bardzo godny pogardy), jak w żadnym narodzie On, jest nieznany a wszyscy ludzie pokutują ze starej niegodziwości w każdym narodzie, nawet demony są uległe na Jego imię i wszystkie władze i Królestwa boją się jego imienia, bardziej niż boja się wszystkich umarłych, przy drugim przyjściu on zniszczy wszystkich swoich wrogów, którzy go nienawidzą i, którzy niesprawiedliwie oddzielili się od Niego, ale da odpoczynek dla Jego własnych, nagradzając ich z wszystkim czego oni szukali? Do nas, dlatego, to zostało dane nam usłyszeć i zrozumieć i zostać uratowanymi przez tego Chrystusa i rozpoznać wszystko [prawdy ujawnione] przez Ojca. Dlaczego On powiedział do Niego: ' To , jest wielka rzecz dla Ciebie, by zostać nazwanym moim sługą, podnosić w górę plemiona Jakuba i obrócić znów rozproszenie Izraela. Wyznaczyłem Ciebie jako światło dla Pogan, że Ty możesz być ich zbawieniem po krańce ziemi.'ROZDZIAŁ 122 – ŻYDZI ZROZUMIELI TO, NAWRÓCENIE BEZ PRZYCZYNY."Myślisz, że te słowa odnioszą się do obcego człowieka i prozelitów, ale faktycznie oni odsyłają do nas, do tych którzy zostaliśmy oświetleni przez Jezusa. Ponieważ Chrystus mógłby być świadkiem dla nich; ale teraz, staliście się dwukrotnie więcej dziećmi piekła, ponieważ On powiedział to Sam. Dlatego co zostało napisane przez proroków zostało powiedziane nie tych osób, ale dotyczy nas, Jak Pismo mówi: ' Będę prowadził niewidomych przez drogę, którą oni nie znali; i oni będą szli ścieżkami, które oni nie znali. I Ja jestem świadkiem mówi Pan Bóg, i mój sługa którego wybrałem’ do nich zatem czy Chrystus był świadkiem?

Przedstawił się tym, którzy wierzyli. Ale prozelici nie tylko nie wierzą, ale dwukrotnie więcej sami bluźnią Jego imieniu i życzą sobie torturować i zgładzić nas, którzy wierzymy w Niego; Ponieważ we wszystkich punktach oni starają się, być jak wy. I znów innymi słowami On woła: ' Ja Pan nazwałem Ciebie w prawości i trzymałem rękę Twoją i wzmocniłem Ciebie i dałem Tobie dla przymierza ludzi, dla światła Pogan, otworzyć oczy niewidomych, wyprowadzić więźniów z ich więzów’ Te słowa, naprawdę, panowie, odnoszą się do Chrystusa i dotyczą oświecenia narodów; albo czy powiesz znów, On rozmawia z nimi przez prawa i prozelitów?"

Wtedy niektórzy z tych, którzy przyszli drugiego dnia krzyknęło jak gdyby oni, byli w teatrze, "Ale co? On nie odnosi tego do prawa i do tych oświeconych przez to? Teraz to ci są prozelici."


"Nie," powiedziałem, spoglądając w kierunku Tryfona, "zatem, jeżeli prawo, było w stanie, by oświecać narody i ci, którzy posiadają to, potrzebują nowego przymierza? Ale odkąd Bóg zawiadomił przedtem, że On wyśle nowe przymierze i wieczne prawo i przykazanie, nie zrozumiemy tego z praw poprzednio obowiązujących i jego prozelitów, ale od Chrystusa i Jego prozelitów, mianowicie z nas Pogan, których On oświetlił, ponieważ On mówi gdzieś:

' W ten sposób mówi Pan, W zadowalającym czasie usłyszałem Ciebie i w dniu zbawienia pomogłem Tobie i dałem Ciebie dla przymierza ludzi do ustabilizowania ziemi i odziedziczyć opuszczonych.' Jakim zatem jest dziedzictwo Chrystusa? Czy to nie są narody? Jakie, jest przymierze Boga? Czy to nie jest Chrystus? Jako On mówi w innym miejscu: ' Jesteś synem moim, tego dnia zrodziłem cię. Proś Mnie a dam Tobie narody dla dziedzictwa Twego i najdalsze krańce ziemi dla Twojego posiadania.'


ROZDZIAŁ 123 – ŚMIESZNE TŁUMACZENIA ŻYDÓW. CHRZESCIJANIE SĄ PRAWDZIWYM IZRAELEM.

"As, therefore, all these latter prophecies refer to Christ and the nations, you should believe that the former refer to Him and them in like manner. For the proselytes have no need of a covenant, if, since there is one and the same law imposed on all that are circumcised, the Scripture speaks about them thus: 'And the stranger shall also be joined with them, and shall be joined to the house of Jacob;' and because the proselyte, który jest obrzezany taki może przystąpić do ludu, stać się jednym z nich kiedy my, którzy zostaliśmy uważani godni, by, być nazwani ludźmi, jesteśmy jeszcze Poganami, ponieważ nie zostaliśmy obrzezani. Poza tym, to, jest śmieszne, ponieważ ty, wyobraź sobie, że oczy prozelitów mają zostać otworzone kiedy twoi własne nie są i, że, jesteś zrozumiany i ślepy i głuchy podczas gdy oni, są oświeceni. I to będzie nadal bardziej śmieszne dla ciebie, jeżeli powiesz, że prawo zostało dane do narodów, ale nie znałeś tego. Ponieważ stałeś w bojaźni gniewu Boga i nie, byłbyś bezprawny, synowie wędrowni; będąc bardzo przestraszeni słuchaniem Boga który mówi,' dzieci w których nie ma żadnej wiary. I, którzy są ślepi, ale moi słudzy? i głusi, ale oni którzy rządzą ponad nimi? I służącym Bogu uczyniono ślepymi. Widzisz często, ale nie spostrzegasz; twoje uszy zostały otworzone i nie usłyszałeś.' Jest Bożym przykazaniem twoja cześć? i czy jest odpowiednie świadectwo dla jego sług? Nie , jesteś zawstydzony, chociaż często słyszysz te słowa. Nie drżysz w groźbach Boga, ponieważ, jesteś ludźmi głupimi i twardego karku ' Dlatego , spostrzeż, przyjdę usunąć ten lud,' mówi Pan;' i usunę ich i niszczę mądrość mądrego i schowam zrozumienie rozważnego. ' Zasłużenie także: ponieważ, nie jesteś ani mądry ani rozważny, ale przebiegły i pozbawiony skrupułów; mądry tylko zrobić zło, ale zupełnie niekompetentny, by znać schowaną poradę Boga, albo wierne przymierze Pana, albo szukać wiecznych ścieżek. ' Dlatego mówi Pan, będę podnosił, Izraelowi Judzie nasienie ludzi i nasienia zwierząt.' I przez Izajasza On mówi w ten sposób odnośnie do Izraela: ' W tym dniu tam będzie trzeci Izraele między Asyryjczykami i Egipcjanami, pobłogosławionymi w ziemi, którą Pan Sabaot pobłogosławił, mówiąc, błogosławiony będzie mój lud w Egipcie i w Asyrii, a Izrael moim dziedzictwem.' Od tego czasu Bóg błogosławi ten lud i nazywa ich Izraelem i ogłosił ich, by, byli Jego dziedzictwem, jak to, jest, że nie żałujesz oszustwa które praktykujesz na sobie, jak gdybyś samotnie był Izraelem i bez ludzi, których Bóg pobłogosławi? Ponieważ kiedy On rozmawia z Jerozolimą i jego okolicą, On w ten sposób dodał: ' I pocznę ludzi w tobie, nawet mój lud Izrael; i oni odziedziczą ciebie i będziesz posiadaniem dla nich; i już nie będziesz opuszczona.'"


"Cóż, zatem?" mówi Tryfon; "czy jesteś Izraelem? i mówi On takie rzeczy o tobie?"


"Jeżeli, naprawdę," odpowiedziałem jemu, "nie weszliśmy do długiej dyskusji na tych tematach, mogłem wątpić, czy pytasz to z nieznajomości; ale odkąd postawiliśmy sprawę do wniosku przez podsumowanie z twoją zgodą, nie wierzę, że, jesteś nieświadomy tego co powiedziałem, czy pragniesz znowu potwierdzenia, ale że popędzasz mnie, by przedstawić ten sam dowód do tych ludzi " I zgodnie z widoczną zgodą wyrażoną w jego oczach, kontynuowałem: "Znów w Izajaszu, jeżeli masz uszy, by usłyszeć to, Bóg, mówi o Chrystusie w przypowieści, nazywa go Jakubem i Izraelem. On mówi w ten sposób: ' Jakub jest moim sługą, podniosę go; Izrael, jest moim wybranym, położę mojego Ducha na Nim i On wyda na świat orzeczenie dla Pogan. On nie uderza, ani nie będzie krzyczał, i nikt nie usłyszy Jego głosu na ulicy: ani nie złamie trzciny nadłamanej, ani nie dogasi płonącego lnu; ale On ogłosi sąd dla prawdy: On będzie światłem i nie będzie złamany aż On ustanowi sąd na ziemi. I w Jego imieniu będą Poganie ufali.' Jak od jednego człowieka Jakuba, był nazwany Izrael, wszystek twój naród został nazwany Jakubem i Izraelem; tak my od Chrystusa, który począł nas na Bogu, jak Jakub i Izrael i Juda i Józef i Dawid, są nazwani prawdziwymi synami Boga i trzymają przykazania Chrystusa."

ROZDZIAŁ 124 – CRZEŚCIJANIE SĄ SYNAMI BOGA.


I kiedy zauważyłem ze oni są poruszeni ponieważ powiedziałem że jesteśmy synami Boga, wyprzedziłem ich pytania, i powiedziałem „Słuchajcie panowie, jak Duch Święty mówi o tych ludziach, mówiąc że oni są synami Najwyższego; i jak to Chrystus będzie obecny w ich zgromadzeniu, ogłaszając wyrok sądu wszystkim ludziom. Słowa są powiedziane przez Dawida i są według twojej wersji, w ten sposób: ' zasiadł Bóg w zgromadzeniu bogów; On sądzi między bogami. Jak długo sądzicie niesprawiedliwie i przyjmujecie osoby niegodziwe? Dajcie sprawiedliwość dla sieroty i biednego i zrób sprawiedliwość do pokornego i potrzebującego. Dostarcz potrzebującemu i uratuj biednego z ręki niegodziwego. Oni nie wiedzą, ani nie mają zrozumienia oni idą dalej w ciemności: wszystkie fundamenty ziemi będą potrząśnięte. Powiedziałem, jesteście bogami i, jesteście wszyscy dziećmi Najwyższego. Ale umieracie jak ludzie i upadacie jak jeden z książąt. Powstań, Och Boże! sędzio ziemi, ponieważ odziedziczysz wszystkie narody.' Ale w wersji Siedemdziesięciu to, jest napisane,' spostrzeż, umieracie jak ludzie i upadacie jak jeden z książąt, żeby zamanifestować nieposłuszeństwo ludzi,-- znaczy Adama i Ewę,--i upadek jednego z książąt, itp., który został nazwany wężem, który spadł z wielkim przewrotem, ponieważ on oszukał Ewę. Ale, ponieważ moja rozmowa nie, jest zamierzona, by dotknąć tego punktu, ale udowodnić wam że Duch Święty nie odrzuca ludzi, ponieważ oni zostali zrobieni jak Bóg, , wolny od cierpienia i śmierci, pod warunkiem że oni trzymali Jego przykazania i zostali uważani za godnych imienia Jego synów, a jednak oni, stali się jak Adam i Ewa, wypracowali śmierć dla siebie; zinterpretujmy Psalm, by trzymać się tak jak sobie życzysz, jeszcze tym samym to, jest przedstawione, że wszyscy ludzie, są uważani za godnych stania się "bogami" i otrzymania władzy, by stać się synami Najwyższego; i będzie każdy sam osądzony i potępiony jak Adam i Ewa. Teraz udowodniłem szczegółowo, że Chrystus, jest nazwany Bogiem.ROZDZIAŁ 125 – ON WYJAŚNIA JAKĄ SIŁĘ SŁOWA MA IZRAEL, I JAK TO PASUJE DO CHRYSTUSA.


Życzyłbym sobie, panowie, powiedziałem, dowiedzieć się od was o sile imienia Izrael. I jak oni milczeli ja odpowiedziałem: powiem wam co wiem, ponieważ nie mam ochoty na walkę, kiedy wiem nie mówię, albo podejrzewam że wy wiecie a jednak od zawiści albo od dobrowolnej nieznajomości oszukujecie siebie, być nieustannie spragniony; ale mówię wszystkie rzeczy prosto i szczerze, ponieważ mój Pan powiedział: ' Siewca poszedł naprzód, by posiać nasienie; i jedno spadło na skraj drogi a inne między cierniami a inne na kamienistą ziemię i inne na dobrą ziemię.' Muszę powiedzieć, wtedy, w nadziei znalezienia dobrej ziemi gdzieś; oto Pan mój, Pan silny i mocny, przychodzi z powrotem do Jego własności od wszystkiego, ziemia nie potępi Jego rządów jeżeli On rozpozna to, przez wiedzę którą Pan jest w mocy Pan, jest potężny i przychodzi wymagać Jego własnego, daje każdemu wedle czynów i nie dokopuje się jakichś przyczyn w ogóle. Odpowiednio imię Izrael oznacza to, człowiek, który pokonuje moc; ponieważ Izrael, jest człowiekiem pokonującym a El jest mocą. I, że Chrystus zadziałałby tak kiedy On stał się człowiekiem został przepowiedziany przez tajemnicę mocowania się z Jakubem, któremu wydało się, że On służył woli Ojca, jeszcze niemniej jednak, jest Bogiem, że On, jest pierwszy zrodzony ze wszystkich stworzeń. Ponieważ kiedy On stał się człowiekiem, jak poprzednio zauważyłem, diabeł przyszedł do Niego, ale on zniszczył i pokonał diabła, pokazując jego nikczemność, i chciał by uczcić go jako Boga, w przeciwieństwie do Pism, w których jest przeciwnie do woli Bożej. Ponieważ On odpowiada jemu,' to, jest napisane, będziesz czcić Pana twojego Boga i Jemu tylko będziesz służył.' Zatem, pokonany i skazany, diabeł odszedł w tamtym czasie. Ale odkąd nasz Chrystus został zaliczony, itd., przez ból i doświadczenie cierpienia, On zrobił poprzednią wskazówkę tego przez dotknięcie Jakubowego biodra i spowodował jego skurczenie się. Ale Izrael, był Jego imieniem od początku, które On zmienił na imię błogosławionego Jakuba kiedy On pobłogosławił jego z Jego własnym imieniem, proklamując tym samym że wszyscy którzy przez niego mogą uciec się w schronienie Ojca, przez błogosławionego Izraela. Ale wy nie mając zrozumienia tego, bo jesteście dziećmi Jakuba według nasienia cielesnego, oczekując że będziecie z pewnością zachowani, ale wy zwodzicie siebie w taki sposób, jak to udowodniłem w wielu słowach.

ROZDZIAŁ 126 – RÓŻNE IMIONA CHRYSTUSA ZGODNIE Z OBIEMA NATURAMI. TO JEST POKAZANE ŻE ON JEST BOGIEM, I UKAZAŁ SIĘ PATRIARCHOM.


"Ale, jeżeli wiedziałeś, Tryfonie," kontynuowałem, "kto On, jest ten, który jest nazwany w jednym czasie Aniołem wielkiej rady. i jako Człowiek u Ezechiela, i jako Syn Człowieczy u Daniela, jako dziecko u Izajasza, a Chrystus i Bóg czczony przez Dawida i Chrystus i Kamień przez wielu i Mądrość przez Salomona i Józefa i Judę i Gwiazdę przez Mojżesza i Wschód przez Zachariasza i Cierpiący Ktoś i Jakuba i Izraela przez Izajasza znów i Laskę i Kwiat, i Kamień Węgielny, i Syn Boga. nie mógłbyś bluźnić Jemu, który teraz przyszedł i urodzi się i wycierpiał i wrócił do nieba; który też przyjdzie znów i wtedy twoje dwanaście plemion będzie lamentowało. Ponieważ, jeżeli zrozumiałeś co zostało napisane przez proroków, i nie zaprzeczysz, że On, był Bogiem, Synem jedynego, poczętym z niewypowiedzianego Boga. Ponieważ Mojżesz mówi gdzieś w Eksodusie co następowanie: ' Pan rozmawiał z Mojżeszem i powiedział do niego, jestem Panem który ukazał się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, będąc ich Bogiem; ale mojego imienia nie ujawniłem im i nie założyłem mojego przymierza z nimi.' I w ten sposób znów on mówi,' człowiek walczył z Jakubem,' i zapewnia, że to, był Bóg; opowiadając, że Jakub powiedział,' zobaczyłem Boga twarzą w twarz i moje życie jest zachowane I to, jest zapisane, że on nazwał miejsce, gdzie On walczył z nim, ukazał mu się i pobłogosławił jego, Oblicze Boga (Peniel). I Mojżesz mówi, że Bóg ukazał się też Abrahamowi blisko dębu Mamre, kiedy on usiadł przy wejściu do jego namiotu w środku dnia. Wtedy on idzie dalej, by powiedzieć: ' I on podnosił jego oczy i spojrzał i, spostrzegł, trzej ludzie stali przed nim; i kiedy on widział ich, on podbiegł, by spotkać ich.' po chwili, jeden z nich obiecuje syna Abrahamowi:

' Dlaczego Sara zaśmiała się, mówiąc, jak mogę nosić dziecko, skoro jestem stara? Czy cokolwiek, jest niemożliwe u Boga? Wtedy wyznaczonym czasie wrócę i Sara będzie miała syna. I oni odeszli od Abrahama.' Znów on mówi o nich w ten sposób: ' I ludzie podnieśli się stamtąd i spojrzeli na Sodomę.' Wtedy do Abrahama On, który, był znów mówi: ' Nie zakryję przed Abrahamem moim sługą, co zamierzam zrobić.'" I co idzie w pismach Mojżesza, którego zacytowałem i wyjaśniałem; "od którego zamanifestowałem," powiedziałem, "że On, który, jest opisany jako Bóg ukazał się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi i innych patriarchom, został wyznaczony pod władzą Ojca i Pana i posłańców Jego woli." Wtedy poszedłem dalej, powiedziałem czego wcześniej nie powiedziałem: "I tak, kiedy ludzie pragnęli zjeść ciało i Mojżesz stracił wiarę w Niego, też tam, jest nazwany Aniołem i, który obiecał, że Bóg ich bezpieczeństwo i jest zarówno Bogiem i Aniołem, wysłanym przez Ojca, jest opisany jako mówienie i robienie tych rzeczy. Ponieważ w ten sposób Pismo Święte mówi: ' I Pan powiedział do Mojżesza, czy ręka Pana nie jest wystarczająca? będziesz wiedział teraz, czy moje słowo ukryte przed tobą czy nie.' I znów, inaczej mówiąc, to w ten sposób mówi: ' Ale Pan mówił do mnie, nie przejdziesz przez ten Jordan: Pan twój Bóg, pójdzie przed twoją twarzą, On odetnie narody.'


ROZDZIAŁ 127 – TE FRAGMENTY PISMA NIE DOTYCZĄ OJCA, ALE SŁOWA.


"Te i inne takie powiedzenia, są zarejestrowane przez prawodawcę i przez proroków; i przypuszczam, że stwierdziłem wystarczająco, że kiedykolwiek Bóg mówi,' Bóg przyszedł do Abrahama,' albo,' powiedział Pan do Mojżesza,' i' Pan zstąpił, by obejrzeć wieżę, którą synowie ludzcy zbudowali,' albo kiedy' Bóg zamknął Noego w arce,' nie wolno wyobrażać sobie, że Nie zrodzony Bóg, sam zszedł w dół albo z jakiegoś miejsca. Ponieważ niewypowiedziany Ojciec i Pan wszystkiego ani nie przyszedł do jakiegoś miejsca, ani poszedł, ani spał, ani podniósł się, ale pozostał w Jego własnym miejscu, dokądkolwiek to, jest, szybki, by spostrzegać i szybki, by słyszeć, nie mając ani oczów ani uszów, ale istota nieopisana; i On widzi wszystkie rzeczy i zna wszystkie rzeczy i żaden z nas nie umknie Jego obserwacji; i On nie jest ruszony albo ograniczony do miejsca w całym świecie, ponieważ On zaistniał zanim świat został zrobiony. Jak, wtedy, czy On mógłby rozmawiać z każdym, albo czy byłby widziany przez kogokolwiek, albo ukazałby się na najmniejszej części ziemi, kiedy ludzie pod Synajem nie, byli zdolni, by patrzeć na chwałę, który został wysłany od Niego; i sam Mojżesz nie mógłby wejść do miejsca modlitwy, które on wzniósł

kiedy to zostało napełnione chwałą Boga; i kapłan nie mógł znieść, by stać przed świątynią kiedy Salomon przewiózł arkę do domu w Jerozolimie, którą on zbudował dla niej? Dlatego ani Abraham, ani Izaak, ani Jakub, ani jakiś inny człowiek, nie mógł zobaczyć Ojca i niewypowiedzianego Pana wszystkiego, jak również Chrystusa, ale [widział] Jego, który według swej woli był Jego Synem, będąc Bogiem, i aniołem, bo On służył Jego woli. Któremu upodobało się by urodził się jako człowiek z dziewicy. Który również był ogniem, kiedy rozmawiał z Mojżeszem z krzaka, my również porównujemy Pisma. Ojciec i Pan wszystkiego nie był w niebie, kiedy u Mojżesza jest napisane' I Pan poddał ogniu i siarce Sodomę, sam Pan z nieba;' i znów, kiedy to w ten sposób, jest powiedziane przez Dawida: ' Podnieście w górę wasze bramy, wy rządzący oto wieczne bramy i Król Chwały wchodzi' i znowu, kiedy On mówi 'Pan powiedział do mojego Pana. siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje.'


ROZDZIAŁ 128 – SŁOWA PRZESŁANE NIE JAKO BEZDUSZNA MOC, ALE JAKO OSOBA NARODZONA Z OJCA SUBSTANCJI.


"I, że Chrystus będący Panem i Bogiem Synem Boga i ukazał się dawniej w mocy jako Człowiek i Anioł i w sławie ognia jak w krzaku, tak też został objawiony na sądzie przeciw Sodomie, został ukazany w pełni jak powiedziano." Wtedy powtórzyłem jeszcze raz wszystko, co poprzednio zacytowałem z Eksodusu, o wizji w krzaku i nazywanie Joszua (Jezusa) i kontynuowałem: "I nie sądźcie panowie, że mówię zbytecznie kiedy powtarzam te słowa często: ale to, jest, ponieważ wiem, że niektórzy życzą sobie uprzedzić te uwagi i powiedzieć, że władza wysłała od Ojca wszystkiego, który ukazał się Mojżeszowi, jak i Abrahamowi, czy Jakubowi, jest nazwany Aniołem, ponieważ On przyszedł do człowieka (Ponieważ przez Niego rozkazy Ojca zostały proklamowane do człowieka); jest nazwany Sławą, ponieważ On ukazuje się w wizji czasami, czasami nazwany Narodzonym Człowiekiem i istotą ludzką, ponieważ On ukazuje się zbłądzony w takich formie jak Ojcu podoba się; i oni nazywają Jego Słowem, ponieważ On niesie wieści od Ojca do człowieka: ale utrzymaj, że ta władza, jest niepodzielna i nierozłączna od Ojca, tylko jak oni mówią, że światło słońca na ziemi, jest niepodzielne i nierozłączne od słońca w niebie; kiedy zachodzi światło ginie razem z nim, ; tak Ojciec, kiedy On woli, mówią oni, powoduje Jego władzę, by wzejść znowu kiedy On woli, . W ten sposób , oni uczą, On zrobił aniołów. Ale to, jest udowodnione, że aniołowie, którzy zawsze istnieją i nigdy nie, są ograniczeni do formą, z której oni uczynieni. I, że ta moc która proroczo nazwana słowem Boga, jak to też obszernie zostało zademonstrowane i Anioł, nie, jest wieloraki [różny] tylko z nazwy jak światło ze słońca, ale rzeczywiście coś bardziej różnego. , Dyskutowałem krótko o tym co było wcześniej; kiedy zapewniłem, że ta moc została spowodowana przez Ojca, przez Jego władzę i wolę, ale nie przez podział jak gdyby istota Ojca została dzielona; jak wszystkie inne rzeczy dzieliły i rozwidliły się i nie są już tym sam po tym podziale i, dla przykładu, ja wziąłem przypadek ogni rozpalonych od ognia, który widzimy, że jest odmienny od tego, a jednak, że, od którego dużo może zostać rozpalony absolutnie nie, jest zrobiony mniejszym, ale pozostaje tym samym.

ROZDZIAŁ 129 – TAK TO POTWIERDZA Z INNYCH FRAGMENTÓW PISMA.I teraz znowu zacytuję słowa które powiedziałem aby udowodnić ten punkt. „Kiedy Pismo mówi: «Spuścił Pan deszcz ognia z strony Pana z nieba», tedy Słowo Prorocze zaznacza, że jest ich Dwóch, co do liczby: jeden z nich przebywa na ziemi, a zstąpił, by przyjrzeć się co do narzekania na Sodomitów, drugi natomiast przebywa w niebie, a jest Panem również i tego Pana, co zstąpił na ziemię; jako Ojciec i Bóg jest źródłem Jego potęgi, i Jego Jestestwa Pan i Bóg. I znowu kiedy Pismo zaznacza, że Bóg powiedział na początku ‘Oto, Adam stał się jak jeden z Nas’ ta fraza jest również znacząca liczbowo a słowa nie pasują do figuralnego znaczenia, jak to sofistycy próbują im doczepić.Którzy nie są wstanie ani powiedzieć ani zrozumieć prawdy.

„Ponadto powiada Mądrość: «Jeśli wam zwiastuję to, co się każdego dnia dzieje, Będę i o tym pamiętał, by wyliczyć rzeczy odwieczne: Pan stworzył Mnie na początku jego dróg dla Jego dzieł. Od wieczności On ustanowił mnie na początku, zanim sformował ziemię, i zanim uczynił głębokości i zanim źródła wód wytrysły, zanim góry były ustanowione, zrodził mnie przed wszystkimi wzgórzami. Kiedy powtórzyłem te słowa ja dodałem;


Zrozumcie wy, co mnie słuchacie, i baczną zwróćcie uwagę: Otóż Słowo jasno wykazało, że Ojciec tę Latorośl zrodził przed wszystkimi zgoła stworzeniami; a że zrodzony od rodziciela różni się co do liczby, przyzna chyba każdy bez wyjątku.
ROZDZIAŁ 130 – ON WRACA DO PRZYMIERZA Z POGANAMI, I POKAZUJE ŻE TO BYŁO PRZEPOWIEDZIANE.


I kiedy wszyscy dali zgodę, powiedziałem: "Teraz przytoczyłbym jakieś fragmenty, które nie cytowałem wcześniej. One są zapisane przez wiernego sługę Mojżesza w przypowieści i są jak następuje: ' Radujcie się , Och wy nieba, z Nim i niech wszystkich aniołowie Boga uwielbiają Jego;'" i dodałem co idzie za urywkiem: "' Radujcie się, Och wy narody, z Jego ludźmi i niech wszyscy aniołowie Boga zostaną wzmocnieni w Nim

za krew Jego synów On dokona pomsty i odpłaci i wynagradza Jego wrogów zemstą i wynagradza tych którzy nienawidzą Jego; i Pan oczyści ziemię Jego ludzi.' I przez te słowa On deklaruje, że my, narody, radujemy się z Jego ludźmi,-- wiedzieć, Abrahama i Izaaka i Jakuba i proroków i, krótko mówiąc, wszystkich ludzi, którzy są mili Bogu, według tego jak już zostało to uzgodnione między nami. Ale my nie otrzymamy tego wszystkiego od twojego narodu; odkąd wiemy od Izajasza, że członkowie tych który zgrzeszyli będą zjedzeni przez robaki które nie umierają i nieugaszony ogień, i staną się widokiem dla każdego ciała. Ale życzył bym sobie w dodatku do tych z grzechami, powiedziałem „dodam niektóre fragmenty z Mojżesza, z których zrozumiecie że Bóg od dawna rozproszył wszystkich ludzi według ich pokrewieństw i języków; i ze wszystkich pokrewieństw wybrał ciebie, bezużytecznego, nieposłusznego i niewierne pokolenie; i pokazał, że te, które zostały wybrane w każdym narodzie posłuchały Jego woli przez Chrystusa,--którego On nazwał też Jakubem i nazywa Izraelem,--i te, wtedy, jak już wspomniałem poprzednio, musi, być Jakubem i Izraelem. Ponieważ kiedy On mówi,' Radujcie się, O wy narody, z jego ludem’ On przydziela to sam dziedzictwo do nich i nie nazywa ich przez to sam imię; ale kiedy On mówi, że oni jako Poganie radują się z Jego ludźmi, On nazywa ich Poganami, by zrobić ci wyrzut. Ponieważ ty sprowokowałeś Jego do gniewu przez twoje bałwochwalstwo, tak też On uważał że ci którzy, byli bałwochwalcami za godnych poznania Jego woli i dziedziczenia Jego dziedzictwa.

ROZDZIAŁ 131 – JAK O WIELE WIĘCEJ JEST WIERNYCH BOGU POGAN, KTÓRZY NAWRÓCILI SIĘ DO CHRYSTUSA NIŻ ŻYDÓW.


"Ale zacytuję fragment, przez który to, jest zrobiona wiedza, że Bóg podzielił wszystkie narody. To, jest jak następuje: ' Spytaj twojego ojca i on pokaże ciebie; i oni powiedzą o tobie; kiedy Najwyższy dzielił narody, ponieważ On rozproszył synów Adama. On ustawił granice narodów według liczby dzieci Izraela; i dział Pana stał się dla Jego ludu Jakubem i Izrael był losem Jego dziedzictwa.'" I powiedziawszy to, dodałem: " Siedemdziesięciu przetłumaczyło to, ' On ustawił granice narodów według liczby aniołów Boga.' Ale, ponieważ mój argument, jest znów żadną miarą osłabiony przez to, przyjołem twoją wersję. I ty sam, jeżeli wyznasz prawdę, musisz uznać, że my, zostaliśmy nazwani przez Boga przez wzgardzony i haniebną tajemnicę krzyża { dla przyznania się, i posłuszeństwa, i dla naszego pietyzmu, by ukarać nawet śmierć która została wymierzona na nas przez demony,

i przez gospodarza diabła, przez pomoc oferowaną im przez ciebie) i znieś wszystkie tortury niż zaprzeć się Chrystusa nawet przez słowo, przez które, jesteśmy wezwani do zbawienia przygotowanego przedtem przez Ojca, są wierniejsi dla Boga niż wy, którzy zostaliście wyprowadzeni z Egiptu z mocną ręką i nawiedzeniem wielkiej chwały, kiedy morze zostało rozdzielone dla was i przeszliście suchą nogą, w którym [Bóg] zgładził tych którzy ścigali was z wielkim uzbrojeniem i wozami, wrzucił ich do morza, które było droga dla twojego ratunku, na którymi również filary światła świeciły, abyś ty bardziej niż inne narody na świecie, mógł posiąść więcej światła niż inne narody na świecie, mógł posiąść szczególne światło nigdy nie gasnące i niekończące się, dla których On zsyłał mannę jako pokarm, od niebiańskich aniołów, i abyś nie miał żadnej potrzeby przygotowania dla siebie posiłku; i wodę w Mara uczynił słodką, a znakiem Jego było ukrzyżowanie zrobione, zarówno w sprawie węży które was gryzły, jak już wspomniałem (Bóg uprzedzający przed właściwymi czasami te tajemnice, żeby przyznać łaskę nad wami, którzy zawsze, jesteście skłonni do niewdzięczności), jak dobrze jak symbol rozciągniętych rąk Mojżesza i Ozeasza nazwanego Jezus (Joshua); kiedy walczył z Amalekiem: co do których Bóg nakazał by te wydarzenia zapisać i imię Jezusa wrosło w twoich zrozumieniach; mówiąc, że to, jest On, który wymaże imię Amaleka spod nieba. Teraz to, jest jasne, że pamięć o Amaleku pozostał po synu Nawa (Nuna): ale On robi to ukazując przez Jezusa, który został ukrzyżowany, którego też te symbole, były poprzednio przepowiedziane że wszystko to stało się Jemu, demony, są zniszczone i boją się Jego imienia i, że wszystkie księstwa i królestwa bałyby się Jego; i, że oni, którzy wierzą w Niego z wszystkimi narodami, byliby pokazani jako bojący się Boga i pokojowych ludzi; i fakty już zacytowane przeze mnie, Tryfon, wskazał to. Znów, kiedy pragnąłeś mięsa, tak ogromnej ilości przepiórek dano wam, że one nie mogliby zostać powiedziane; a kiedy też woda wytrysła ze skały; i obłok szedł przed tobą dla cienia od gorąca i osłona od zimna,, deklarując sposób i znaczenie innego i nowego nieba; sznurówki twoich butów się nie porwały i twoje buty zmurszały ze starości i twoje części garderoby nie znosiły nosiły się, ale nawet twe z dzieci urosły wraz z nimi.

ROZDZIAŁ 132 – JAK WIELKA MOC BYŁA W IMIENIU JEZUS W STARYM TESTAMENCIE.


"Jeszcze po tym zrobiłeś cielę i, byłeś bardzo gorliwy w popełnianiu przestępstwa z córkami obcych ludzi i w służeniu idolom. I znów, kiedy ziemia została zatrzymana dla ciebie z tak wielkim pokazem mocy, że słońce zatrzymało się nieruchomo na niebie przez rozkaz tego człowieka, którego imię, było Jezus (Joshua) i nie zeszło przez trzydzieści sześć godzin, jak również wszystkie inne cuda, które zostały ukazane dla ciebie jako czas zachowania; i to wydaje się dobre dla mnie teraz, by powiedzieć o innych ponieważ to sprzyja dla was niniejszym do poznania Jezusa, którego też znamy, jako Chrystusa Syna Boga, który został ukrzyżowany i wstał z martwych i poszedł do nieba i przyjdzie znów by sądzić wszystkich ludzi, nawet, aż od samego Adama. Jesteś świadomy, wtedy," kontynuowałem, "że kiedy arka przymierza została chwycona przez wrogów Ashdod i straszna i nieuleczalna choroba wybuchła między nimi, oni postanowili umieścić ją na wozie, do którego oni zaprzęgli krowy, które ostatnio ocieliły się, dla celu stwierdzania przez próbę, czy czasem nie zostali oni nękani przez Bożą moc z powodu arki i, jeżeli Bóg życzy sobie, by ona została odwieziona do miejsca, z którego to zostało niesione. I kiedy oni zrobili to, krowy nie, prowadzone przez żadnego człowieka, poszły nie do miejsca skąd arka została wzięta, ale do pola pewnego człowieka, którego imię, było Ozeasz, tak samo jak tego, którego imię zostało zmienione na Jezus (Joshua), jako poprzednio zostało wspomniane, który też prowadził ludzi do ziemi i podzielił ją między nich: i kiedy krowy doszły do tego pola, na którym oni pozostali tam, pokazując tym dla was tym samym, że one były kierowane przez moc; tak jak dawniej ludzie, którzy przeżyli tych to wyszli z Egiptu, zostali skierowani do ziemi przez tego, który otrzymał imię Jesus (Joshua), który wcześniej został nazwany Ozeasz.

ROZDZIAŁ 133 – ZATWARDZIAŁOĘĆ SERCA ŻYDÓW, Z POWODU TYCH CHRZEŚCIJAŃSKICH MODLITW.


"Teraz, chociaż te i wszystkie inne, takie niespodziewane i cudowne dzieła zostały wykonane pomiędzy wami i widziane przez was w różnym czasie, jednak, jesteście oskarzani przez proroków że idziecie ciągle tak samo, ofiarujecie swoje własne dzieci dla demonów; i oprócz wszystkiego tego, ośmielacie się robić takie rzeczy przeciw Chrystusowi; i nadal ośmielasz się robić ich: Ponieważ wszystkim wam może zostać przyznane, by otrzymać litość i zbawienie od Boga i Jego Chrystusa. Ponieważ Bóg wie zanim ty zrobisz takie rzeczy, ogłosił przekleństwo nad tobą przez Izajasza ‘Biada ci duszo! Oni rozdzielili złą radę przeciwko sobie, mówiąc; zwiążmy sprawiedliwego człowieka, ponieważ on drażni nas. Dlatego będą jeść owoce swoich uczynków. Biada nikczemnym! Złym, otrzymają zgodnie z dziełem swoich rąk. O mój ludu twoi poborcy zabiorą ciebie i tych, którzy wyzyskują ciebie będą rządzili nad tobą. Och moi ludzie, oni, którzy nazywają ciebie pobłogosławioną przyczyną, by zbłądzić i wprowadzić nieporządek pośród twoich ścieżek. Ale teraz Pan będzie sądził jego lud i On pójdzie do sądu ze starszymi ludu i książętami. Ale, dlaczego wypaliłeś moją winnicę? i, dlaczego, zniszczyłeś biednego w domach? Dlaczego zły mój ludu i położyłeś wstyd przed oblicze pokornego?' Znów, inaczej mówiąc, ten sam prorok o tym samym skutku: ' Biada tym którzy rysują ich niesprawiedliwość jak z długi sznur i ich przestępstwa jak uprzęż jarzma jałówki: kto mówi, niech szybko przychodzi tu i niech radzi się świętego Izraela i, że możemy znać to. Biada tym którzy nazywają zło dobrem, a dobro złem, zamienia światło w ciemność i ciemności w światło! z zamieniają gorzkość w słodkość i słodkość w gorycz! Biada tym którzy są mądrzy w ich własnych oczach i rozważny w ich własnym wzroku! Biada tym, co są potężni między tobą, którzy piją wino, którzy, są ludźmi siły, którzy mieszają napój alkoholowy! kto usprawiedliwia niegodziwego dla nagrody i zabiera sprawiedliwość od prawego! Dlatego, ponieważ ściernisko, jest spalone przez węgiel ognia i zupełnie jest zużyty przez płonący płomień, ich korzeń będzie jak wełna i ich kwiat wejdzie jak kurz. Ponieważ oni nie znają prawa Pana Zastępów, ale gardzą słowami Pana, Święty z Izraela. I Pan Zastępów, był bardzo rozgniewany i położył Jego ręce na nich i uderzył ich; i On został sprowokowany przeciw górom, był w środku jak łajno na drodze. I dla wszystkiego tego oni nie żałowali, ale ich ręka, jest nadal wyniosła.' Ponieważ doprawdy twoja ręka, jest wysoka, by zaangażować się w zło, ponieważ zabiliście Chrystusa i nie żałowałyście tego; ale co więcej, nienawidzicie i mordujecie nas którzy wierzymy przez niego w Boga Ojca wszystkiego, tak często jak wy możecie. ; i przeklinacie Jego bez ustanku, jak również jak tych którzy są po jego stronie, podczas kiedy wszyscy my modlimy się za was i za wszystkich ludzi, jak nasz Chrystus i Pan nauczył nas, by zrobić, kiedy On nakazał nam, by pomodlić się nawet za naszych wrogów i kochać tych co nienawidzą nas i pobłogosławić ich kiedy przeklinają nas.ROZDZIAŁ 134 – MAŁŻEŃSTWA JAKUBA SĄ FIGURĄ KOŚCIOŁA."Jeżeli, wtedy, nauczanie proroków i Siebie porusza was, to jest lepsze, ponieważ wy, idziecie za Bogiem niż twoi nieostrożni i ślepi mistrze, nawet do tego czasu pozwalają każdemu człowiekowi mieć cztery albo pięć żon; i, jeżeli któryś widzi piękną kobietę i pragnie mieć ją, oni cytują życie Jakuba [nazwanego] Izrael i innych patriarchów i utrzymują, że to nie, jest niewłaściwe, by zrobić takie rzeczy; ponieważ oni, są marnie nieświadomi w tej sprawie. , ponieważ wcześniej powiedziałem, pewne są tajemnice które zostały dokonane w każdym czynie tego rodzaju. O małżeństwach Jakuba wspomnę jak to proroctwa zostały dokonane , abyście mogli tym samym wiedzieć, że twoi nauczyciele nigdy nie patrzeli na boski motyw, który podpowiedział każdy czyn, alemieli upodobanie tylko w upodleniu się i korumpowaniu. Bądź uważny do tego co mówię. Małżeństwa Jakuba, były typami tego, których Chrystus miał dokonać. Ponieważ to nie, było legalne dla Jakuba, by poślubić dwie siostry natychmiast. I on służył u Labana dla [jednej] córki; i będąc oszukanym [ panowanie ] za młodszą, on znów odsiedział siedem lat. Teraz Lea, to twoi ludzie i synagoga; ale Rachel, jest naszym Kościołem. I dla tych i dla służących w obu, Chrystus nawet teraz odsiaduje. Ponieważ kiedy Lea dała dwom synom nasienie trzeciego jako służących, teraz z drugiej strony Chrystus przyszedł przywrócić zarówno wolnych synów i służących pomiędzy nimi, przyznając ten sam honor dla wszystkich, którzy trzymają Jego przykazań ; nawet jako dzieci wolnych kobiet i dzieci kobiet związanych Jakubem, byli wszystkimi synami i równej w godności. I to zostało przepowiedziane co każdy powinien zgadzać się, według przepowiedni. Jakub służył Labanowi dla cętkowanych i nakrapianych owiec; i Chrystus służył, nawet do zniewolenia krzyżem, dla różnych ras ludzkości, nabywając ich przez krew i tajemnicę krzyża

Lea miała słabe oczy, ponieważ oczy jej duszy były szczególnie słabe. Rachela ukradła bożki Labanowi, i ukryła ich tego dnia i my odstawiliśmy materialnych bogów naszych ojców. Jakub został znienawidzony przez wszystek czas przez jego brata; jak i my teraz i nasz Sam Pan, jest znienawidzony przez ciebie i przez wszystkich ludzi, chociaż, jesteśmy braćmi z natury. Jakub został nazwany Izraelem; i Izrael został zademonstrowany, by, być Chrystusem, który, jest nazwany Jezusem.


ROZDZIAŁ 135 – CHRYSTUS JEST KRÓLEM IZRAELA, A CHRZEŚCIJANIE SĄ IZRAELSKĄ RASĄ.


"I kiedy Pismo Święte mówi,' jestem Bogiem, Jedyny Święty Izraela, który znany jako Izrael twoim Królem,' nie zrozumiesz, że naprawdę Chrystus, jest wiecznym Królem? Ponieważ, jesteś świadomym, że Jakub syn Izaaka nie był nigdy królem. I dlatego Pismo Święte znów, wyjaśniając do nas, mówi jaki król, jest symbolem Jakuba i Izraela: ' Jakub , jest moim Sługą, strzegę Jego; i Izrael, jest moim Wybranym, i Ja podtrzymam go. Dam mu mojego Ducha. I On dokona sądu nad poganami, nie podniesie głosu i nie będzie krzyczał, złamanej trzciny nie dołamie, i gasnącego knota ni dogasi, aż doprowadzi sąd do zwycięstwa, będzie światłem, i nie załamie . się, aż on ustanowi sąd na ziemi, A w Jego imieniu będą poganie ufać’ Czy jest to zatem patriarcha Jakub w którego poganie będą składać ufność? Czy nie jest to Chrystus?

Jak, dlatego, Chrystus, jest Izraelem i Jakubem, mimo to my, którzy zostaliśmy wydobyci od wnętrza Chrystusa, jesteśmy prawdziwą rasą Izraelską. Ale, bądźmy obecni raczej w słowie: ' I przyniosę naprzód,' On mówi,' nasienie z Jakuba i Judy: i ono odziedziczy Moją świętą górę; i Moi Wybierani i Moi słudzy posiadają dziedzictwo i zamieszkają tam; i rozwiną się stada w zaroślach i dolina Achor będzie miejscem spoczynku bydła dla ludzi, którzy szukali Mnie. Ale, jeśli chodzi o ciebie, który porzucasz Mnie i zapominasz Moją świętą górę i przygotowujesz stół dla demonów i robisz napój dla demona, podam ciebie mieczowi. Całkowicie upadniesz z rzezią; ponieważ wzywałem ciebie i nie słuchałeś i zrobiłeś zło przede mną i czyniłeś czego nie nakazałem.' Takie, są słowami Pisma Świętego; zrozum, dlatego, że nasienie Jakuba teraz wspomniane, jest czymś innym i nie, jak możesz przypuszczać, że powiedziano o twoich ludziach. Ponieważ to nie jest możliwe dla nasienia Jakuba pozostawić wejście dla potomstwa Jakuba, czy dla [Boga]

aby przyjąć tą samą osobę, której On wymówił aby była dla dziedzictwa i obiecać temu znów; ale jak tam prorok mówi,' i teraz, domu Jakuba, chodźmy i pójdźmy w świetle Pana; ponieważ On odesłał Jego ludzi, dom Jakuba, ponieważ ich ziemia, była pełna, jak w pierwszym, przepowiedni i podziale;' mimo to jest konieczne dla nas tutaj, by spostrzec, że, są dwa nasiona Judy i dwie rasy, jako tam, są dwa domy Jakuba: Jeden narodzony przez krew i ciało, inny przez wiarę i Ducha.
ROZDZIAŁ 136 – ŻYDZI ODRZUCAJĄC CHRYSTUSA, ODRZUCAJĄ BOGA KTÓRY GO WYSŁAŁ.


"Ponieważ widzisz jak On teraz zwraca się do ludzi, mówiąc trochę wcześniej: ' wyciśnijcie kiść winogron, i oni mówią, nie niszcz tego, ponieważ błogosławieństwo jest w tym, tak, jest zrobię dla zachowania mojego sługi i dla jego dobra nie zniszczę ich wszystkich.' I od tego czasu On dodaje: ' I wydam na świat nasienie Jakuba i Judy.' To, jest proste zatem że, jeżeli On w ten sposób rozgniewał się na nich i groził że zostawi tylko niektórych z nich, On obiecuje przyszłość innym, którzy będą mieszkali na Jego górze. Ale te, są osoby, o których On powiedział, On sieje i zbierze. Ponieważ nie cierpiałeś, kiedy On wzywał ciebie, ani nie słuchałeś Jego kiedy mówił do ciebie, ale ty czyniłeś zło w obecności Pana. Ale najwyższe ulokowanie twojej perfidii leży w tym, że nienawidzisz Sprawiedliwego i zabiłeś Go; i tak traktujesz tych, którzy przyjęli od Niego wszystko, czym oni, są i co mają i, którzy są pobożni i litościwymi i ludźmi. Dlatego' Biada ich duszy,' mówi Pan', ponieważ oni dzielili złą radę przeciw sobie, mówiąc, zabierzmy prawego, ponieważ on, jest wstrętny dla nas.' Ponieważ naprawdę nie, masz zwyczaju składania ofiary do Baala, jak robili to twoi ojcowie, albo umieszczanie ciastek w zagajnikach i na wysokich miejscach dla zastępów nieba: ale nie przyjąłeś Chrystusa Boga. Ponieważ ten, który nie zna Jego, nie zna woli Boga. i on który znieważa i nienawidzi Jego, znieważa i nienawidzi Tego, którego który wysłał Jego. I ktokolwiek nie wierzy w Niego, nie wierzy w obietnice proroków, którzy przepowiadali i ogłaszali Jego do wszystkiego.
ROZDZIAŁ 137 – ON NAKŁANIA ŻYDÓW DO NAWRÓCENIA.


"Nie mówcie żadnych złych rzeczy, moi bracia, przeciw Niemu który był ukrzyżowany i i nie traktujcie kpiąco z przez którego wszystko może zostać uzdrowione, nawet, jak my jesteśmy uzdrowieni. Ponieważ to będzie dobre, jeżeli, przekonani przez Pisma, jesteś obrzezany z zatwardziałości serca: nie to obrzezanie, które masz od zasad, które położono na ciebie; ponieważ to zostało dane dla znaku i nie dla pracy prawości, jako Pisma zmuszają ciebie [ do przyznania]. Zgoda, dlatego i nie wylewaj żadnego ośmieszenia na Syna Boga; nie bądź posłuszny nauczycielom faryzejskim i nie drwij z Króla Izraela, jak to rządzący twoich synagogach uczą ciebie, by zrobić po twoich modlitwach: Ponieważ jeżeli oni nauczają by dotkać tych, którzy podobają się Bogu, jest to jak dotknięcie się źrenicy oka Bożego, tak bardzo jest on dotkniętych ich miłością. I, że to, jest On który wystarczająco został przedstawiony." I, ponieważ oni zachowali ciszę, kontynuowałem: "Moi przyjaciele, teraz odnoszę się do Pism Świętych jak to Siedemdziesięciu zinterpretowało; ponieważ kiedy zacytowałem ich poprzednio jak opanowaliście je, zrobiłem dowód wam [ do stwierdzenia] jak zostałeś odstępcą. Ponieważ wspominając Pismo Święte, które mówi,' nieszczęście na nich! ponieważ oni zapisali złą poradę przeciw sobie, mówiąc, że (jak to Siedemdziesięciu przetłumaczyło, kontynuowałem): ' Odsuńmy prawego, ponieważ on, jest wstrętny dla nas;' podczas gdy na początku dyskusji dodałem jak to twoja wersja ma: ' Zwiążmy prawego, ponieważ on, wstrętem napełnia nas.' Ale, byliście zajęci jakimiś innymi sprawami i wydaliście się słuchać słów bez zajmowania się nimi, ale teraz oto dzień zbliża się ku zachodowi, i ja dodam tylko i zaznaczę co powiedziałem, sumując, zrobiłem rzeczywiście wiele znaków już, ale myślę że to będzie właściwe przyznać niektóre rozważania znowu.


ROZDZIAŁ 138 – NOE JEST OBRAZEM CHRYSTUSA, KTÓRY ODNOWIŁ NAS PRZEZ WODĘ, I WIARĘ, I DREWNO: [itp., krzyż]


Wiecie zatem, panowie, powiedziałem „że Bóg powiedział w Izajaszu do Jeruzalem: ‘Zachowałem ciebie w potopie Noego’' Przez to, Bóg powiedział w znaczeniu, że tajemnica uratowanych ludzi ukazała się w potopie. Dla prawego Noego, wraz z innymi śmiertelnikami w potopie, itp., z jego własną żoną, jego trzema synami i ich żonami, liczebnie razem ośmiu, byli symbolem ósmego dnia, w którym Chrystus ukazał się kiedy On podniósł się z martwych, na zawsze pierwszy u władzy. Dla Chrystusa, będąc pierworodnego każdego stworzenia, stał się znów wodzem innej rasy odnowił sam przez wodę i wiarę i drewno, zawierając tajemnicę krzyża; nawet jak Noe został uratowany przez drewno, kiedy on pływał po wodach z jego gospodarstwem domowym. Odpowiednio, kiedy prorok mówi,' uratowałem ciebie w czasach Noego’ jak już zaznaczyłem, on adresował to do ludzi którzy byli całkowicie wierni Bogu, i posiedli te same znaki. Ponieważ kiedy Mojżesz miał laskę w swojej ręce, on prowadził naród przez morze. I wy wierzycie że to było powiedziane do waszego narodu tylko, lub do ziemi. Ale cała ziemia jak Pismo mówi, była zalana, woda podnosiła się wyżej niż piętnaście łokci ponad wszystkie góry, więc to jest dowód że to nie było powiedziane do ziemi, ale do ludzi którzy byli mu posłuszni, Dla których On wcześniej przygotował miejsce odpocznienia w Jeruzalem, jak było wcześniej powiedziane przez wszystkie symbole potopu, ja mam na myśli że przez wodę, wiarę i drewno, ci co są przygotowani i pokutują z grzechów które popełnili, będą uwolnieni od nadchodzącego sądu Boga.

ROZDZIAŁ 139 -BŁOGOSŁAWIEŃSTWA JAK I PRZEKLEŃSTWOOGŁSZONE PRZEZ NOEGO KTÓRE PROROKOWAŁ O PRZYSZŁOŚCI.


"Ponieważ inna tajemnica została dokonana i została przewidziana za czasów Noego, którego nie, jesteś świadomy. To, jest to: w błogosławieństwach z czym Noe pobłogosławił jego dwóch synów i w przekleństwo które ogłosił na synu jego syna. Ponieważ Duch proroctwa nie przekląłby syna, który na Boga został pobłogosławiony wraz z [jego braćmi]. Ale kara grzechu mogłaby zniszczyć całe potomstwo syna które żartowało sobie z ojca nagości, zrobione przekleństwo wypływało z jego syna. Teraz to co powiedział, było przepowiednią że potomkowie Sema, zatrzymaliby własności i mieszkania Kanaanu: i znów, że potomkowie Jafeta objęliby własności, z których potomkowie Sema wywłaszczyli potomków Kanaana; i złupili potomków Sema, nawet jak oni splądrowali synów Kanaana. I posłuchajcie w jaki sposób to się zdarzyło. Dla ciebie, który wyprowadziłeś twój ród od Sema, podzieliłeś teren synów Kanaana przez wola Boga; i posiadałeś to. I to jest oczywiste że synowie Jafeta, najechawszy ciebie w odwrócili sąd Boga, odjęli twoją ziemię od ciebie i posiedli to. W ten sposób to, jest napisane: ' I gdy Noe zbudził się od wina i wiedział co jego młodszy syn zrobił jemu; i on powiedział, Przeklęty będzie Kanaan, sługą będzie on u swoich braci. I on powiedział, Błogosławiony niech będzie Bóg Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Niech Pan powiększy Jafeta, i niech da mu mieszkać w domach Sema: i niech Kanaan będzie jego sługą’ Zgodnie, jak dwóch ludzi było błogosławionych, -- ci od Sema, i ci od Jafeta, -- a jak potomstwo Sema ustawą najpierw posiedli mieszkania Kanaanu i potomstwo Jafeta zostało przewidziane jako w zwrocie otrzymującym te same posiadania i oba ludy, były jednym narodem Kanaanu, wydani w ręce jako służący; więc Chrystus przyszedł według władzy danej Jemu od Ojca Wszechmogącego i wezwał ludzi do przyjaźni i pobłogosławił, i aby mieszkali razem, obiecał, jak to już zostało udowodnione, że będzie przyszłe posiadanie dla wszystkich świętych w tej tej samej ziemi. I odtąd wszyscy ludzie wszędzie, czy niewolnicy albo wolni, kto wierzy w Chrystusa i rozpoznaje prawdę w Jego własnych słowach i tych z Jego proroków, wie że oni będą z Nim w tej ziemi i dziedziczą wieczne i nieprzekupne dobro.
ROZDZIAŁ 140 – W CHRYSTUSIE WSZYSCY SĄ WOLNI, ŻYDZI PRÓZNO MAJĄ NADZIEJĘ NA ZBAWIENIE BO SĄ SYNAMI ABRAHAMA.

.

Również od Jakuba, jak zaznaczyłem wcześniej, będąc samemu typem Chrystusa, miał małżeństwo z dwiema służącymi od jego dwóch wolnych żon i z nich począł synów , dla celu wskazywania wcześniejszego, że Chrystus wziął na siebie wszystkich tych, którzy są pomiędzy rasą Jafeta a potomkami Kanaana, jednakowo z wolnymi i mają współspadkobierców dzieci. I, jesteśmy tacy; ale nie możesz zrozumieć tego, ponieważ nie możesz pić żywego źródła Boga, z rozbitych cystern, które mogą nie utrzymać żadnej wody. Jak Pismo mówi. Ale oni są pękniętymi cysternami, i nie trzymają wody, które twoi właśni nauczyciele wykopali jako Pismo też wyraźnie domaga się,' nauczają dla doktryn przykazań ludzkich.' I poza tym, oni wyłudzają siebie i ciebie, przypuszczając, że wieczne królestwo z pewnością będzie dane do tych z rozproszenia, którzy są Abrahama po ciele, chociaż oni są grzesznikami i niewiernymi i nieposłusznymi Bogu, który Pisma udowodniły, nie jest przypadkiem. Ponieważ w takim razie, Izajasz nigdy nie powiedziałby tego: ' I , chyba, że Pan Zastępów zostawił nam nasienie, bylibyśmy jak Sodom i Gomora.' A Ezechiel: ‘Nawet jeżeli Noe i Jakub i Daniel modliliby się za synów i córki, ich prośby nie byłyby spełnione’ Ale ani ojcowie nie będą ukarani za synów, ani synowie za ojców, ale każdy za jego własny grzech, i każdy będzie zachowany z powodu jego własnej sprawiedliwości. I znowu Izajasz mówi. ‘Oni spojrzą na czyny, przyczynę ich przestępstw, ich robak nie zginie ich ogień nie zgaśnie; i będą widowiskiem dla wszelkiego ciała I nasz Pan, według woli Tego który Go wysłał, jest Ojcem i Panem wszystkiego, nie powiedziałby,' oni będą przyjdą ze wschodu i z zachodu i siądą z Abrahamem i Izaakiem i Jakubem w królestwie nieba. Ale dzieci królestwa będą rzucone do zewnętrznej ciemności.' Ponadto, udowodniłem co było poprzednio," że to ci którzy byli przepowiedziani jako niesprawiedliwi, czy ludzie czy aniołowie, nie zostali stworzeni niegodziwymi przez Bożą pomyłkę, ale każdy człowiek przez jego własny błąd, jest czym on ukaże się, by być.


ROZDZIAŁ 141 – WOLNA WOLA W CZŁOWIEKU I ANIOŁACH.


"Ale, że nie możesz mieć pretekstu, ponieważ mówiąc, że Chrystus musiał zostać ukrzyżowany i, że ci którzy zgrzeszyli musieli być między twoim narodem i, że sprawa nie mogłaby, być inaczej, powiedziałem krótko przez wyprzedzenie, że Bóg życzył sobie aby ludzie i aniołowie szli za Jego wolą, postanowiono, by stworzyć ich wolnymi, dla sprawiedliwości; posiadając powód, że oni mogli wiedzieć, przez kogo oni są stworzeni i, przez kogo oni istnieją dawniej i teraz, i z prawem, że oni powinni zostać osądzeni przez Niego, jeżeli oni robią czemukolwiek w przeciwieństwie do właściwego porządku i my sami, ludzie i aniołowie, będziemy skazani za czyny grzeszne, chyba, że żałujemy przedtem. Ale, jeżeli słowo Boga przepowiada, że jacyś aniołowie i ludzie na pewno będą ukarani, to zrobiono tak, ponieważ to przewidziano, że oni, byliby niezmiennie [niegodziwi], a nie, że ponieważ Bóg utworzył ich tak. Zatem jeżeli oni żałują, wszystkiego, każdy który pragnie tego może otrzymać litość od Boga: i Pismo przepowiada, że oni będą pobłogosławieni, mówiąc,' jest błogosławiony człowiek, któremu Pan nie zaliczy grzechów;' to jest jeżeli żałują swoich grzechów, taki może otrzymać odpuszczenie ich od Boga; i nie, ponieważ oszukujesz siebie i innych, którzy są podobni w tym w tym, którzy mówicie, że, chociaż oni, być grzesznikami, ale znali Boga, Pan nie poczyta grzechu im. Mamy dowód tego na przykładzie upadku Dawida, który zdarzył się przez jego chełpliwość, który został wybaczony wtedy kiedy on tak lamentował i zapłakał, ponieważ to, jest napisane. Ale, jeżeli nawet do takiego człowieka żadne odpuszczenie nie zostało przyznane przed żalem i tylko kiedy ten wielki król i namaszczony olejkami i prorok, opłakiwał i prowadzony siebie tak, aby mógł swoją nieczystość całkowicie porzucić, jeżeli oni nie płaczą i nie lamentują i nie żałują i nie pokutują, czy mogą wejść do nadziei Pana z ich grzechami? I ten jeden upadek Dawida w sprawie Uriasza żony, udowadnia panowie, powiedziałem, że patriarchowie mieli wiele żon nie do popełniania nierządu, ale, aby pewne sprawy i wszystkie tajemnice mogłyby zostać dokonane przez nich; zatem, jeżeli to, było dopuszczalne, by wziąć jakąś żonę, albo wiele żon, według czyjegoś wyboru i jego woli, jak to wszyscy ludzie z twojego narodu robią na całej ziemi, dokądkolwiek oni przybywają, albo dokądkolwiek oni zostali wysłani, biorąc kobiety pod imieniem małżeństwa, dużo więcej mógł Dawid mieć dozwolone do zrobienia tego."

Kiedy powiedziałem to, najdroższy Markusie Pompejuszu, doszedłem do końca.


ROZDZIAŁ 142 – ŻYDZI DZIĘKUJĄ, I OPUSZCZAJĄ JUSTYNA.


Wtedy Tryfon, po małej przerwie powiedział, „ Jak widzisz że to nie było umyślne że my przyszliśmy dyskutować o tych sprawach, i przyznaje że byliśmy szczególnie zadowoleni z tego zgromadzenia; i uważam że te opinie są takie jak moje. Ponieważ znaleźliśmy więcej niż oczekiwaliśmy, i więcej niż to było możliwe do oczekiwania. I jeżeli moglibyśmy to zrobić częściej, moglibyśmy pomóc sobie w szukaniu w Pismach. Ale zatem, „on powiedział” jesteś w przed dzień odjazdu, oczekując dnia odpłynięcia, i nie wahaj się pamiętać nas jako przyjaciół, kiedy od odjedziesz”

Z mojej strony, odpowiedziałem, „gdybym pozostał, życzyłbym sobie robić te same rzeczy codziennie. Ale teraz, oczekuje z Bożą wolą i pomocą, odpłynięcia, napominam was byście wszyscy dali uwagę w tej wielkie walce o wasze zbawienie, i bądźcie bardziej ustabilizowani w wyższej wartości w Chrystusie Wszechmocnym Bogu, niż na waszych własnych nauczycielach.”

Po tym oni opuścili mnie, życząc mi bezpieczeństwa w podróży, i od każdego nieszczęścia. I ja modliłem się za nich, powiedziałem, „Żadnej lepszej rzeczy nie życzę wam, panowie, niż tej żebyście rozpoznali ta drogę która jest w mądrości dana każdemu człowiekowi, możecie być tej samej opinii jak my sami, i wierzyć że Jezus jest Chrystusem Boga.”

Comments