Funkcje motoryczne

Data publikacji: Apr 24, 2020 9:10:54 AM

Objawy zaburzeń funkcji motorycznych u dzieci z grupy ryzyka dysleksji:

  • litery niekształtne, brak dokładności w odtwarzaniu liter,

  • bark płynności ruchów, litery kanciaste, przechylone w różne strony, litery „drżące”,

  • brak połączeń między literami,

  • niewłaściwe proporcje liter w obrębie wyrazów,

  • nierównomierne zagęszczenie pisma, zbyt małe lub zbyt duże odstępy miedzy literami lub wyrazami,

  • trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze,

  • wolne tempo pisania,

  • duża męczliwość ręki piszącej,

  • zbyt słaby lub zbyt mocny nacisk narzędzia piszącego na kartkę,

  • pismo mało estetyczne, mało czytelne lub w ogóle nieczytelne.

Ćwiczenie usprawniające motorykę rąk:

  • Ćwiczenia stabilizacji centralnej – podstawa utrzymania prawidłowej postawy, utrzymania równowagi. Ćwiczenia stabilizacji centralnej (mięśni centralnych – podporowych – całego ciała) są podstawą do rozwoju i kontroli chwytu pisarskiego.

  • Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową – dobrze rozwinięte mięśnie obręczy barkowej pozwalają ustabilizować rękę piszącą, wykonywać precyzyjne ruchy kończyny górnej i dłoni.

   • rowerek na plecach

   • tupanie w rytm muzyki

   • przeskoki

   • unoszenie piłki stopami

   • toczenie piłki po ścianie

   • jazda na deskorolce

   • spacer na czworakach

   • unoszenie ręki, nogi w czworakach

   • skoki „pajacyki”

   • wykonywanie „taczki” na prostych rękach (osoba, która pomaga chwyta nogi dziecka pod kolanami lub udami”)

   • łapanie, rzucanie piłki oburącz, jedną ręką na zmianę

   • pływanie „na sucho”

   • krążenie rękoma wyciągniętymi do przodu, w bok (rysowanie kółek podczas krążenia rękoma w powietrzu)

   • czołganie się

   • turlanie się samodzielne

   • brzuszki

   • odpychanie się rękoma w leżeniu na brzuchu na kocu

   • przyciąganie ciężkich przedmiotów

   • zamalowywanie dużych przestrzeni dużych płaszczyzn (np. na kartonach, arkuszach papieru ułożonych na podłodze lub zawieszonych na ścianie, sztalugach)

   • kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal, koła, ósemek itp.

   • pchanie ściany, dłoni drugiej osoby, krzesła

   • pompki na ścianie

   • klaskanie pod kolanami

   • wspinanie się po drabinkach

   • mycie podłogi mopem, grabienie liści

   • zabawy w „Twister”

   • dotykanie lewym łokciem do prawego kolana i odwrotnie, wszelkiego rodzaju ćwiczenia ruchów naprzemiennych

   • „nożyce” rękoma i nogami

  • Ćwiczenia koordynacji ciała – umiejętność płynnej współpracy dwóch stron ciała, pozwala na precyzyjne wykonywanie bardziej złożonych funkcji, m.in. pisania.

   • szorowanie szczotką, gąbką po blacie, ścianie itp.

   • mycie okien

   • podawanie piłki nad głową

   • krążenie rękoma wyciągniętymi do przodu, w bok (rysowanie kółek podczas krążenia rękoma w powietrzu)

   • ryzowanie oburącz po kartce, tablicy, dużym arkuszu papieru

   • przeciąganie liny

   • wybijanie rytmów na udach, stole, stopami na podłodze

   • zbijanie baniek oburącz

   • skakanie obunóż, przeskakiwanie przez przeszkody

   • zgniatanie papieru oburącz

   • lepienie z mas plastycznych

   • nauka żonglowanie

   • jazda na rowerze

   • pływanie, pływanie „na sucho”

   • zabawy w kuchni (wałkowanie, mycie, mieszanie, przesiewanie mąki)

   • wspinanie się (drabinki, ścianki wspinaczkowe)

   • maszerowanie w rytm muzyki

   • pokonywanie torów przeszkód

   • przechodzenie po zwężonych lub podwyższonych powierzchniach np. belce, ławeczkach, krawężniku

   • przenoszenie przedmiotów w określone miejsce

  • Ćwiczenia systemu taktylnego – układ dotykowy, czucie głębokie, niezwykle ważne przy nabywaniu umiejętności pisania. Zaburzenie w tym obszarze powodują obniżenie świadomości tego co robią palce.

   • dotykanie dłoni, stóp materiałami o różnej fakturze, początkowo dziecko ustala swoje preferencje, faktury, których dziecko nie lubi wprowadzamy powoli

   • wkładanie rąk i nóg do pojemników z grochem, ryżem, kulkami, piłkami itp. Można tak poukrywać różne „skarby”, których dziecko będzie szukało.

   • wyklejanie z plasteliny

   • zabawy ciastoliną

   • masaże dłoni, ugniatanie miękkich i twardszych piłek, masaże piłką „kolczatką”

   • kreślenie wzorów na dłoni dziecka i odtwarzanie lub odgadywanie ich przez dziecko

   • domina dotykowe – dobieranie w pary przedmiotów o tej samej fakturze bez kontroli wzroku

   • malowanie dłońmi zanurzonymi w farbie

   • gimnastykowanie dłoni: krążenie, zamykanie i otwieranie pięści, strzepywanie z dłoni okruszków, pisaku, złożenie dłoni jak do modlitwy i odpychanie jednej od drugiej

   • ugniatanie gazety, wydzieranki, wyklejanki

  • Ćwiczenia usprawniające mięsnie dłoni i drobne mięśnie palców.

   • ugniatanie piłek o różnej twardości i fakturze, ugniatanie gazet

   • rolowanie plasteliny, krepiny w palcach

   • nawlekanie koralików o różnej wielkości na nitkę, sznurek

   • wyszywanie, przewlekanie sznurka przez otworki w tekturze

   • zabawy paluszkowe np. gra na pianinie na niby. „Idzie kominiarz po drabinie…”, „Sroczka kaszkę ważyła…” itp.)

   • tworzenie kształtów ze sznurka

   • zabawy konstrukcyjne np. z klocków

   • modelowanie w masach plastycznych

   • wycinanie

   • kreskowanie ( wypełnianie powierzchni małymi kreseczkami pionowymi, poziomymi)

   • zamalowywanie powierzchni w określonych konturach

   • kopiowanie rysunków przez kalkę

   • chwytanie drobnych przedmiotów całą ręką, tylko palcem wskazującym i kciukiem lub wskazującym, środkowym i kciukiem

   • wrzucanie monet do skarbonki

   • wciskanie pinezek w tablicę korkową

  • Ćwiczenia płynnych rytmicznych ruchów pisarskich.

   • obrysowywanie szablonów

   • rysowanie szlaczków: wodzenie po gotowym wzorze, kończenie zaczętego wzoru, samodzielne rysowanie

   • łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą

   • utrwalanie prawidłowego kreślenie liter z zachowaniem kolejności kierunku ruchów

   • kalkowanie liter, wyrazów, zdań

   • zabawy w wędrówki po labiryncie do celu

   • pisanie liter, wyrazów w piasku, na wodzie, w powietrzu

   • malowanie pędzlem

   • wodzenie palcem po wzorze

   • skreślanie kropek, liter, znaczków na czas

   • przepisywanie ze wzoru

Uwagi: Podczas wykonywania ćwiczeń, pisania przy stoliku, biurku dbamy o prawidłową postawę ciała: obie stopy oparte o podłogę, proste plecy, przedramiona i łokcie oparte na stole. Kontrolujemy chwyt przyborów do pisania. Dążymy do tego, aby ołówek, długopis, kredka były trzymane w trzech palcach – pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym palcem wskazującym, opierając na palcu środkowym. Niektóre dzieci preferują chwyt czteropalcowy: narzędzie pisarskie oparte na palcu serdecznym. Wynika to najczęściej z mniejszego czucia w obrębie palca środkowego. Opuszki palców powinny być ułożone na narzędziu w odległości 1,5-2 cm od piszącego końca. Palce nie powinny nachodzić na siebie. Prawidłowy chwyt może ułatwić specjalna nasadka na długopis. Ręka pisząca powinna przesuwać się wzdłuż linii pisania, druga ręka oparta przedramieniem i dłonią o stół przytrzymuje kartkę. Zwracamy uwagę na kierunek przy rysowaniu szlaczków, kolorowaniu: z góry na dół, od lewej do prawej, przy kształtach owalnych kierunek odwrotny do ruchów wskazówek zegara. Dzieci leworęczne mogą mieć większą trudność w opanowywaniu umiejętności pisania, w związku z tym szczególnie potrzebują pomocy w tym zakresie. Należy zwracać szczególną uwagę na kierunek pisania. Otoczyć dziecko wsparciem i pomocą. Należy używać rzeczy, narzędzi dla leworęcznych, aby dziecko wykształciło prawidłowe nawyki. Wzór do przerysowania powinien być po prawej stronie, żeby dziecko widziało co pisze, rysuje. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń – codziennie 15-20 min daje realne podstawy do nabywania i utrwalania umiejętności pisarskich oraz pokonywania trudności w tym zakresie.

opracowały: Agnieszka Kreczunowicz

Agnieszka Uszyńska