O poradni‎ > ‎

Rejon

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 19, ul. Śniadeckich 12 — mgr O. Graf
Przedszkole nr 20, ul. Sempołowskiej 4 — mgr
O. Graf
Przedszkole nr 21, ul. Marszałkowska 27 — mgr J. Frątczak-Garbowicz
Przedszkole nr 23, ul. Czerniakowska 128 — mgr E. Maksymowska
Przedszkole nr 25, ul. Boya Żeleńskiego 4a
mgr E. Kowalska
Przedszkole nr 26, ul. Nowowiejska 1/3 — mgr J. Zapalska-Brud
Przedszkole nr 31, ul. Krucza 19 — mgr A. Wojna
Przedszkole nr 32, ul. Nowogrodzka 17 — mgr P.
E. Kowalska
Przedszkole nr 33, ul. Wilcza 63
mgr J. Zapalska-Brud
Przedszkole nr 34, ul. Emilii Plater 25 — mgr
A. Wojna
Przedszkole nr 42, ul. Agrykola 9
mgr A. Wojna
Przedszkole nr 82, ul. Natolińska 2 — mgr J. Frątczak-Garbowicz
Przedszkole nr 129, ul. Jazdów 10b — mgr E. Maksymowska

Integracyjne Przedszkole Niepubliczne "Zielony Latawiec", ul. Czerniakowska 161 — mgr O. Graf

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wilcza 53 — mgr M. Rudnicka
Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Górnośląska 45 - klasy I-VIII 
mgr A. Smułkowska
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sempołowskiej 4 - klasy I-VI — mgr M. Smułkowska
Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Sempołowskiej 4 - klasy VII-VIII— mgr A. Topolewska
Szkoła Podstawowa nr 203, ul. ks. Skorupki 8
- klasy I-VIII — mgr B. Kubalska
Prywatne Szkoły im. C. Plater-Zyberkówny, ul. Piękna 24 — mgr J. Frątczak-Garbowicz
Bednarska Szkoła Podstawowa, ul. Kawalerii 5 — mgr M. Werwicka

Terytorium Raszyńska, ul. Raszyńska 20 - klasy VII-VIII — mgr M. Werwicka
Szkoła Podstawowa Ronja, Al. Wyzwolenia 7 — mgr M. Werwicka
Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Szwoleżerów 4 — mgr A. Smułkowska

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE

Liceum nr II im. St. Batorego, ul. Myśliwiecka 6 — mgr J. Czyszewska
Liceum nr V im. J. Poniatowskiego, ul. Nowolipie 8 — mgr K. Mazur
Li
ceum nr IX im. K.Hoffmanowej, ul. Hoża 88 -
klasy II-III mgr M. Rudnicka
Liceum nr IX im. K.Hoffmanowej, ul. Hoża 88 - klasy I — mgr A. Topolewska
Liceum nr XXVII im. T. Czackiego
, ul. Polna 5mgr A. Ogórkiewicz
Liceum nr LXVII im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Mokotowska 16/20mgr M. Wargacka
Liceum nr LXXV im. J.Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128 - klasy II-III mgr M. Wargacka
Liceum nr LXXV im. J.Sobieskiego, ul. Czerniakowska 128 - klasy I — mgr A.Topolewska
Prywatne Liceum im. C. Plater-Zyberkówny
, ul. Piękna 24 — mgr J. Frątczak-Garbowicz
Liceum ASTRID, Al. Wyzwolenia 7 — mgr M. Werwicka
Społeczne LO nr 2 STO
, ul. Nowowiejska 5 — mgr J. Czyszewska
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Noakowskiego 6 — mgr A. Ogórkiewicz
Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Poznańska 6 — mgr A. Ogórkiewicz
Bednarska Szkoła Realna,
ul. Kawalerii 5 — mgr M. Werwicka

Technikum Kinematograficzno-Komputerowe
, ul. Polna 7 — mgr A. Topolewska
Instytut Głuchoniemych, Plac Trzech Krzyży 4/6 - mgr K.Mazur