O poradni‎ > ‎Oferta‎ > ‎Zajęcia Grupowe‎ > ‎

Logorytmika

Opis:

połączenie terapii logopedycznej z zabawami ruchowo – muzycznymi stymulującymi koordynację wzrokowo –ruchowo – słuchową. Podczas zajęć dzieci ćwiczą m.in.: pamięć słowną, koncentrację uwagi, usprawniają dużą i małą motorykę, poszerzają zakres słownictwa biernego
i czynnego, rytmizują.

Adresaci:

Dzieci od 3 do 4 roku życia wraz z rodzicami, w tym:

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

 • dzieci z zaburzeniami słuchu,

 • dzieci z niepłynnością mowy (jąkanie),

 • dzieci z deficytem uwagi słuchowej (w tym reakcjami na polecenia słowne),

 • dzieci z potrzebą wsparcia rozwoju mowy,

 • dzieci nieśmiałe, wycofane,

 • dzieci z problemami planowania ruchu,

Cele główne: 

 • usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy,  

 • uwrażliwienie dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy, tj. rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku,

 • rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu,  

 • wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni,

 • kształtowanie koncentracji uwagi,  

 • rozwijanie umiejętność współdziałania w grupie,

 • rozwój sfery poznawczej i emocjonalnej.

Forma realizacji:

 • cykl 10 spotkań realizowanych jako zajęcia grupowe, 1 raz w tygodniu w wymiarze 40 minut (forma terapii krótkoterminowej) w środy o godzinie 17:00.

Prowadzący: Ewa Bombol – neurologopeda


Najbliższy termin rozpoczęcia nowych grup: 17 października 2018 r.
Zapisy telefonicznie: (22) 825 18 15 sekretariat PPP 11 (zapisy trwają)
Comments